Elektrické jednotky ř. 660 + vložené vozy ř. 064

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2022-12-27

Od srpna 2021 odstavená elektrická jednotka 660.104 byla 12. 12. 2022 přepravena "lachtanem" 714.028 do Šumperku, kde se v ŠKODA PARS podrobí vyvazovací obnově R3.

2023-01-08

Elektrická jednotka 660.105 je od 29. 12. 2022 v provozu. Na vyvazovací obnovu R3 odjel 3. 1. 2023 do šumperské ŠKODA PARS "InterPanter" 660.106 a je tak odstaven.

2023-01-22

Závada na dvojkolí je důvodem odstavení "InterPantera" 660.109 od 20. 1. 2022. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.001, 660.107, 660.108, 660.109 a 660.110.

2023-02-12

Na vyvazovací obnovu R3 a montáž ETCS odjela 30. 1. 2023 do šumperské ŠKODA PARS elektrická jednotka 660.107, a je tak odstavena. Od 9. 2. 2023 je opět v provozu "InterPanter" 660.109. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.102, 660.103, 660.107 a 660.108.

2023-03-05

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.102 a 660.103.

2023-03-19

Odstaveny jsou elektrické jednotky 660.001 od 23. 2. 2023 (závada na brzdě) a 660.002 od 8. 3. 2023 (závada na dveřích). "InterPanter" 660.106 je od 14. 3. 2023 v provozu. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.103.

2023-04-10

Do provozu se 20. 3. 2023 vrátila elektrická jednotka 660.001. Od 25. 3. 2023 je odstaven "InterPanter" 660.110 z důvodu vyvazovací obnovy R3 prováděné v šumperské ŠKODA PARS. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.102 a 660.105.

2023-06-04

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.102 a 660.106.

2023-06-25

Od 7. 6. 2023 je odstaven "InterPanter" 660.109, dne 14. 6. 2023 byl přepraven do Šumperku na vyvazovací obnovu R3 v ŠKODA PARS.

2023-08-06

Odstavená elektrická jednotka 660.002 byla 13. 7. 2023 přepravena do Šumperku, kde se v ŠKODA PARS podrobí montáži ETCS. Do provozu se vrátily elektrické jednotky 660.110 (19. 7. 2023) a 660.104 (27. 7. 2023). Na vyvazovací obnovu R3 v šumperské ŠKODA PARS odjel 31. 7. 2023 "InterPanter" 660.108, a je tak odstaven. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.101 a 660.109.

2023-08-27

Zpět v provozu je od 25. 8. 2023 "InterPanter" 660.107. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.002.

2023-10-01

Elektrická jednotka 660.109 je od 15. 9. 2023 opět v provozu. Na vyvazovací obnovu R3 do šumperské ŠKODA PARS odjel 19. 9. 2023 "InterPanter" 660.102, a je tak odstaven. Z důvodu garanční opravy je od 21. 9. 2023 odstavena elektrická jednotka 660.107. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.108.

2023-10-15

Od 7. 10. 2023 je "InterPanter" 660.107 opět v provozu. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.002.

2023-11-05

Na montáž ETCS v šumperské ŠKODA PARS odjela 23. 10. 2023 elektrická jednotka 660.103, a je tak odstavena. Do provozu se 31. 10. 2023 vrátil "InterPanter" 660.108.

2023-11-19

Po vykolejení je od 10. 11. 2023 odstaven "InterPanter" 660.101. Další elektrická jednotka - 660.105 - se podrobuje montáži ETCS v šumperské ŠKODA PARS, odstavena je od 13. 11. 2023.

2023-12-10

Do provozu se vrátily elektrické jednotky 660.002 od 22. 11. 2023 a 660.101 od 30. 11. 2023. Z důvodu závady na vzduchovém vypružení je od 2. 12. 2023 odstaven "InterPanter" 660.003.

Elektrické jednotky ř. 660.0

 

660.0


Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Třídílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.0, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.0 + 662.0 + 661.0. Výrobce dodal celkem 4 jednotky řady 660.0. První dvě jednotky 660.001 a 660.002 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, další dvě jednotky 660.003 a 660.004 jsou nasazeny na rameni Brno - Česká Třebová - Praha, ale mohou též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 4 jednotky, všechny 4 jsou turnusované. Ve srovnání s minulým JŘ jsou inventární a turnusované počty elektrických jednotek stejné.

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00457

94 54 1 660.001-9

 

2023-03-20

-

2015/00458

94 54 1 662.001-7

 

2023-03-20

-

2015/00459

94 54 1 661.001-8

 

2023-03-20

-

2015/00460

94 54 1 660.002-7

 

2023-11-22

-

2015/00461

94 54 1 662.002-5

 

2023-11-22

-

2015/00462

94 54 1 661.002-6

 

2023-11-22

-

2016/00548

94 54 1 660.003-5

odstavena - závada na vzduchovém vypružení

2023-12-02

-

2016/00549

94 54 1 662.003-3

odstavena - závada na vzduchovém vypružení

2023-12-02

-

2016/00550

94 54 1 661.003-4

odstavena - závada na vzduchovém vypružení

2023-12-02

-

2016/00551

94 54 1 660.004-3

 

2022-12-11

-

2016/00552

94 54 1 662.004-1

 

2022-12-11

-

2016/00553

94 54 1 661.004-2

 

2022-12-11


Elektrické jednotky řady 660.0 jezdí ve dvou turnusových skupinách 651 a 653. Ve srovnání s minulým JŘ opouští trať Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, po roční výluce se vrací na úsek Brno - Blansko. Přehled tratí s pravidelným nasazením elektrických jednotek řady 660.0:

Elektrické jednotky 660.001 a 660.002 jsou vedeny v turnusové skupině 651, což představuje vozební rameno Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc, tedy linku R13. Každá jednotka má svůj vlastní jednodenní oběh. Kromě pátečního R 829 a sobotního R 824 jezdí spojené spolu. Jízdu začínají v pracovní dny v Hodoníně, provedou obraty HDN 828 BNO / 803 OLC / 812 BNO / 811 OLC / 804 BNO / 829 HDN a skončí tedy zase v Hodoníně. Jedna jednotka zůstává v pátek po R 804 v Brně, druhá do Brna dojede v sobotu na R 824. Od února do května a od října do prosince se v neděli jednotkou řady 660.0 posiluje obrat 811 / 804 vedený jednotkou řady 660.1. Návoz obou jednotek z Brna do Hodonína na pondělní ráno se provádí v neděli večer, kdy jedou uzamčené na R 829, spojené s kmenovou jednotkou řady 660.1.

 

Další dva "InterPanteři" 660.003 a 660.004 se zapojují do provozu v turnusové skupině 653 na rameni Brno - Česká Třebová - Praha, kde zajišťují vozbu rychlíků, ale i vybraných osobních vlaků na Pardubicku. Každá elektrická jednotka má svůj vlastní oběh. První jednotka (turnusový den 1.) jezdí v pracovní dny mezi Prahou a Pardubicemi na obratech KON 5031 PCE / 5044 KON / 5033 PCE / 874 PHA / pk873 PCE / 5036 KON, v pátek jede na vlaku 873 až do Brna, a zde je odstavena do nedělního odpoledne, načež vykoná obraty BNO 864 PHA / pk877 PCE / 5038 KON. Druhý "InterPanter"(turnusový den 1a.) plní funkci posilové soupravy, vyjíždí z Brna v pátek na R 864 do Prahy a vrací se do Brna v neděli odpoledne na R 873.


 

Elektrické jednotky ř. 660.1

660.1

 

Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Pětidílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.1, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.1 + 662.1 + 064.1 + 662.2 + 661.1. Výrobce dodal celkem 10 jednotek řady 660.1. První čtyři jednotky 660.101 až 660.104 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, navazující šestice "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá na relaci Blansko - Česká Třebová - Praha (Brno - Havlíčkův Brod - Praha), ale může též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 10 jednotek, turnusy jsou vytvořeny pro 6 z nich. Ve srovnání s minulým JŘ je inventární počet elektrických jednotek stejný, turnusováno je o jednu jednotku méně.

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00452

94 54 1 660.101-7

 

2023-11-30

-

2015/00453

94 54 1 662.101-5

 

2023-11-30

-

2015/00454

94 54 1 064.101-9

 

2023-11-30

-

2015/00455

94 54 1 662.201-3

 

2023-11-30

-

2015/00456

94 54 1 661.101-6

 

2023-11-30

-

2015/00502

94 54 1 660.102-5

odstavena - vyvazovací obnova R3

2023-09-19

-

2015/00499

94 54 1 662.102-3

odstavena - vyvazovací obnova R3

2023-09-19

-

2015/00501

94 54 1 064.102-7

odstavena - vyvazovací obnova R3

2023-09-19

-

2015/00500

94 54 1 662.202-1

odstavena - vyvazovací obnova R3

2023-09-19

-

2015/00503

94 54 1 661.102-4

odstavena - vyvazovací obnova R3

2023-09-19

-

2015/00504

94 54 1 660.103-3

odstavena - montáž ETCS

2023-10-23

-

2015/00505

94 54 1 662.103-1

odstavena - montáž ETCS

2023-10-23

-

2015/00506

94 54 1 064.103-5

odstavena - montáž ETCS

2023-10-23

-

2015/00507

94 54 1 662.203-9

odstavena - montáž ETCS

2023-10-23

-

2015/00508

94 54 1 661.103-2

odstavena - montáž ETCS

2023-10-23

-

2015/00509

94 54 1 660.104-0

 

2023-07-27

-

2015/00510

94 54 1 662.104-7

 

2023-07-27

-

2015/00511

94 54 1 064.104-3

 

2023-07-27

-

2015/00512

94 54 1 662.204-9

 

2023-07-27

-

2015/00513

94 54 1 661.104-1

 

2023-07-27

-

2015/00514

94 54 1 660.105-8

odstavena - montáž ETCS

2023-11-13

-

2015/00515

94 54 1 662.105-6

odstavena - montáž ETCS

2023-11-13

-

2015/00516

94 54 1 064.105-0

odstavena - montáž ETCS

2023-11-13

-

2015/00517

94 54 1 662.205-4

odstavena - montáž ETCS

2023-11-13

-

2015/00518

94 54 1 661.105-7

odstavena - montáž ETCS

2023-11-13

-

2016/00519

94 54 1 660.106-6

 

2023-03-14

-

2016/00520

94 54 1 662.106-4

 

2023-03-14

-

2016/00521

94 54 1 064.106-8

 

2023-03-14

-

2016/00522

94 54 1 662.206-2

 

2023-03-14

-

2016/00523

94 54 1 661.106-5

 

2023-03-14

-

2016/00528

94 54 1 660.107-4

ETCS

2023-10-07

-

2016/00529

94 54 1 662.107-2

ETCS

2023-10-07

-

2016/00530

94 54 1 064.107-6

ETCS

2023-10-07

-

2016/00531

94 54 1 662.207-0

ETCS

2023-10-07

-

2016/00532

94 54 1 661.107-3

ETCS

2023-10-07

-

2016/00533

94 54 1 660.108-2

 

2023-10-31

-

2016/00534

94 54 1 662.108-0

 

2023-10-31

-

2016/00535

94 54 1 064.108-4

 

2023-10-31

-

2016/00536

94 54 1 662.208-8

 

2023-10-31

-

2016/00537

94 54 1 661.108-1

 

2023-10-31

-

2016/00538

94 54 1 660.109-0

 

2023-09-15

-

2016/00539

94 54 1 662.109-8

 

2023-09-15

-

2016/00540

94 54 1 064.109-2

 

2023-09-15

-

2016/00541

94 54 1 662.209-6

 

2023-09-15

-

2016/00542

94 54 1 661.109-9

 

2023-09-15

-

2016/00543

94 54 1 660.110-8

 

2023-07-19

-

2016/00544

94 54 1 662.110-6

 

2023-07-19

-

2016/00545

94 54 1 064.110-0

 

2023-07-19

-

2016/00546

94 54 1 662.210-4

 

2023-07-19

-

2016/00547

94 54 1 661.110-7

 

2023-07-19


Elektrické jednotky řady 660.1 jezdí v turnusových skupinách 650 a 652. Ve srovnání s minulým JŘ opouští trať Brno - Havlíčkův Brod - Kolín a Česká Třebová - Olomouc. Znovu se po roční výluce vrací na úsek Brno - Blansko. Přehled tratí s pravidelným nasazením elektrických jednotek řady 660.1:

Turnusová skupina 650 je třídenní a jednotky 660.101 až 660.104 v ní obíhají na rychlících a spěšných vlacích mezi Brnem a Olomoucí přes Břeclav a Přerov. Jednotky jsou vedeny samostatně, pouze na sobotním R 824 a na nedělním obratu 811 / 804 (nedělní obrat v době dojíždění vysokoškoláků, tzn. únor až květen a říjen až prosinec) je jednotka řady 660.1 spojena s jednotkou řady 660.0. V neděli večer jedou na R 829 tři "InterPanteři" v řazení 660.1 + 660.0 + 660.0, přičemž třívozové jednotky jsou uzamčeny.

 

Tři "InterPanteři" z intervalu 660.105 až 660.110 obíhají s vlaky na rameni Brno - Česká Třebová - Praha v turnusové skupině 652. Elektrické jednotky jezdí samostatně, vybrané vlaky jsou posíleny o elektrickou jednotku řady 660.0.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky