Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2010-11-15

Popis GVD 2010/2011. Stav a události v GVD 2009/2010 viz odkaz na konci této stránky.

2010-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2010/2011 a stavu vozidlového parku.

2011-02-05

Od 26. 1. 2011 je odstavená lokomotiva 714.230, podrobuje se defektoskopii podvozků.

2011-03-05

Lokomotiva 714.230 je od 6. 2. 2011 zpět v provozu.

2011-03-13

Lokomotiva 714.210 je po provedené opravě MVY od 3. 3. 2011 zpět v provozu. Za lokomotivu 714.230 zaskakuje ve Znojmě stroj 714.223.

2011-04-25

Lokomotiva 714.223 pobývala ve Znojmě od 27. 1. do 24. 3. 2011.

2011-06-26

Od 8. 6. 2011 je kvůli závadě na spalovacím motoru odstavena lokomotiva 714.222.

2011-07-17

Lokomotiva 714.222 je od 28. 6. 2011 opět provozní.

 

714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 14 t, kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 po lokomotivu 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do vývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V DKV Brno je soustředěno 12 lokomotiv řady 714 (z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 9 lokomotiv řady 714.2), z nichž 8 je turnusováno. Lokomotivy se nachází v PJ Maloměřice a PP Znojmo.

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice je 7 lokomotiv řady 714, z toho turnusovaných je 5.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2010-12-12

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2010-12-12

T 466.0206

199x/16882

92 54 2 714.028-8

 

2010-12-12

T 466.0221

1996/16911

92 54 2 714.220-1

 

2010-12-12

T 466.0257

1996/16912

92 54 2 714.221-9

 

2010-12-12

T 466.0082

1996/16913

92 54 2 714.222-7

 

2011-06-28

T 466.0187

199x/16914

92 54 2 714.223-5

 

2010-12-12


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do pěti jednodenním oběhů v turnusových skupinách 709 až 713.

 

První lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 709 zajišťuje vozbu osobních vlaků na trati Tišnov - Brno - Nesovice. Pětkrát za rok zajistí vozbu spěšného vlaku Brno-Královo Pole - Šatov:


714.006, 220

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): Bo 3:23 pk4191 Ns / 4142 Bo / 4964 Ti / 4981 BS / 8:49 4991 Bo / 4972 Ti / 4967 Bo / 4151 Ns

(2)-(4): Ns 4142 Bo / 4964 Ti / 4981 BS / 8:49 4991 Bo / 4972 Ti / 4967 Bo / 4151 Ns

(5): Ns 4142 Bo / 4964 Ti / 4981 BS / 8:49 4991 Bo / 4972 Ti / 4967 Bo / 4151 Ns / 20:41 4194 Bo

odstavena v Brně


Pouze 26.III., 28.V., 18.VI., 3. a 17.IX:

Ma 7:42 24290 Kp / 1826/7 Št / 1828/9 Kp / 20:20 24291 Ma

odstavena v Brně


Turnusová skupina 710 představuje podobně jako v minulém GVD 2009/2010 vozbu osobních vlaků na trati Brno - Jihlava:


714.221

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): Bo 4802 Ja / 4811 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / 4856 Za

(2)-(4): Za 4802 Ja / 4811 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / 4856 Za

(5): Za 4802 Ja / 4811 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo

odstavena v Brně

odstavena v Brně


5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím) je zařazena do TS 711:


714.004, 028

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Další, 6. staniční záloha v ŽST Brno hl. n., má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB. Jedná se o turnusovou skupinu 712:


714.004, 028

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha


Turnusová skupina 713 představuje výkon lokomotivy řady 714 na 7. a 8. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Sedmá záloha má stanoviště na poštovních kolejích 701 a 702 vedle V. nástupiště a osmá záloha na odstavném nádraží S poblíž stavědla 6:


714.004, 028

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): Bo 0:00 - 3:00 7. staniční záloha / 6:10 - 18:10 8. staniční záloha / 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

(2)-(5): Bo 0:00 - 3:50 7. staniční záloha / 6:10 - 18:10 8. staniční záloha / 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

Bo 0:00 - 4:30 7. staniční záloha

Bo 14:00 - 24:00 7. staniční záloha

     

PP Znojmo

PP Znojmo má ve stavu 5 lokomotiv řady 714, z nichž 3 turnusuje.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2010-12-12

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2011-03-03

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

 

2010-12-12

T 466.0126

199x/16917

92 54 2 714.226-8

 

2010-12-12

T 466.0213

199x/16921

92 54 2 714.230-0

 

2011-02-06


Na Znojemsku jsou lokomotivy řady 714 provozovány v jediné třídenní turnusové skupině 736. Rozsah nasazení "lachtanů" je stejný jako v minulém GVD 2009/2010. Dopravují osobní vlaky výhradně na trati Znojmo - Břeclav. V pracovní dny jsou v provozu všechny tři lokomotivy zároveň. V sobotu můžeme "lachtana" zahlédnout pouze ráno na vlacích 4531 a 4502. V neděli vyjíždí "lachtan" až odpoledne na obratu 4557/4519 a 4522.


 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky