Řídicí vozy ř. Bfhpvee295

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2017-01-08

Řídicí vůz Bfhpvee295 028 je od 28. 12. 2016 odstaven z důvodu vyvazovací opravy podvozků v DKV Olomouc.

2017-02-19

Od 15. 2. 2017 je řídicí vůz Bfhpvee295 028 provozní.

2017-04-02

Dne 21. 3. 2017 byl naposledy ve stavu DKV Brno řídicí vůz Bfhpvee295 022 a následně byl předán do DKV Praha.

2017-05-28

Dne 12. 5. 2017 odjel do Olomouce na vyvazovací opravu podvozků řídicí vůz Bfhpvee295 030 a je tak odstaven. Řídicí vůz Bfhpvee295 022 si "venku" moc dlouho nepobyl, od 15. 5. 2017 je zpět ve stavu DKV Brno.

2017-07-30

Řídicí vůz Bfhpvee295 030 je od 16. 7. 2017 provozní, na vyvazovací opravě podvozků v DKV Olomouc jej vystřídal řídicí vůz Bfhpvee295 023, který je odstaven od 18. 7. 2017.

2017-09-03

U vyvazovacích oprav podvozků došlo k dalšímu "střídání", řídicí vůz Bfhpvee295 023 odjel z Olomouce do Brna 10. 8. 2017 a zařadil se do pravidelného provozu, naopak do Olomouce odjel 14. 8. 2017 řídicí vůz Bfhpvee295 029 odstavený od 13. 8. 2017. Od 28. 8. 2017 je opět odstaven řídicí vůz Bfhpvee295 023, tentokrát z důvodu více závad.

2017-09-24

Od 16. 9. 2017 je provozní řídicí vůz Bfhpvee295 023. Nastala další obměna vozidel podrobujících se vyvazovacím opravám podvozků; řídicí vůz Bfhpvee295 029 je od 22. 9. 2017 provozní, ve stejný den odjel do Olomouce (a je tak odstaven) řídicí vůz Bfhpvee295 021.

2017-10-29

Řídicí vůz Bfhpvee295 027 je od 23. 9. 2017 odstaven pro závadu na elektronice. Na vyvazovací opravě podvozků je nyní řídicí vůz Bfhpvee295 010, odstavený od 21. 10. 2017. Naopak do provozu se 22. 10. 2017 vrátil řídicí vůz Bfhpvee295 021.

2017-12-02

V listopadu došlo v DKV Brno k vyměně dvou řídicích vozů. Brněnský vůz Bfhpvee295 010 byl ve stavu brněnského depa do 13. 11. 2017 a poté přešel pod DKV Praha (z Olomouce kde byl na vyvazovací opravě podvozků přejel již přímo do Prahy, resp. Děčína) a naopak z pražského depa přešel pod DKV Brno řídicí vůz Bfhpvee295 026, ve stavu je od 20. 11. 2017. Pro více závad je od 23. 11. 2017 odstaven řídicí vůz Bfhpvee295 023.


Bfhpvee295 Řídicí vozy řady Bfhpvee295 jsou určeny do souprav vozů osobní dopravy s elektrickými nebo motorovými lokomotivami. Zdrojem pro výrobu řídicích vozů se staly osobní vozy Bdt279 vyráběné ve Vagónce Studénka v letech 1986–1987. V Pars Nova a.s. Šumperk bylo vyrobeno celkem 34 řídicích vozů této řady, původně měly dodávky vozů probíhat v letech 2010–2012. První vůz byl však představen až v červnu 2011 na výstavě Czech Raildays v Ostravě, poslední vozy vyjely až v roce 2013.

 

Pracovním označením pro tyto řídicí vozy se stala řada 961, avšak obsazení této řady není možné vzhledem k mezitím proběhlému vývoji v označování řídicích vozů. Vozy obdržely řadu Bfhpvee295 s číselným označením 50 54 80-30. Řešení čela vozu připomínající buclaté tváře daly tomuto vozu přezdívku sysel (Sysel obecný - Spermophillus citellus, hlodavec z čeledi veverkovitých).

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 10 vozů (od 22. 3. do 14. 5. 2017 to bylo jen 9 vozů) řady Bfhpvee295, z nichž 7 je turnusovaných. Oproti minulému GVD turnusová potřeba v novém GVD poklesla o 2 vozy, inventární stav poklesl na začátku GVD o 1 vůz.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Btme 50 54 21-08 017-5

1986/90462

Bfhpvee295 50 54 80-30 021-7

SILVIE

2017-10-22

Btme 50 54 21-08 061-3

1986/90506

Bfhpvee295 50 54 80-30 022-5

 

2017-05-15

Btme 50 54 21-08 160-3

1987/90605

Bfhpvee295 50 54 80-30 023-3

LOJZÍK; odstaven - více závad

2017-11-23

Btme 50 54 21-08 161-1

1987/90606

Bfhpvee295 50 54 80-30 024-1

PAVLÍNKA

2016-12-11

Btme 50 54 21-08 016-7

1986/90461

Bfhpvee295 50 54 80-30 025-8

SIMONA

2016-12-11

Btme 50 54 21-08 158-7

1987/90603

Bfhpvee295 50 54 80-30 026-6

RASŤA

2017-11-20

Btme 50 54 21-08 172-8

1987/90617

Bfhpvee295 50 54 80-30 027-4

odstaven - závada na elektronice

2017-09-23

Btme 50 54 21-08 155-3

1987/90600

Bfhpvee295 50 54 80-30 028-2

ŠINDELKA

2017-02-15

Btme 50 54 21-08 051-4

1986/90496

Bfhpvee295 50 54 80-30 029-0

MICHAL

2017-09-22

Btme 50 54 21-08 014-2

1986/90459

Bfhpvee295 50 54 80-30 030-8

KAMIL

2017-07-16


Řídicí vozy řady Bfhpvee295 jezdí ve dvou turnusových skupinách 944 a 945. Ve srovnání s minulým GVD 2015/2016 řídicí vozy opustily úsek Rájec-Jestřebí - Pardubice, okruh tratí s jejich pravidelným výskytem je následující:

Turnusová skupina 944 je dvoudenní a zahrnuje obraty osobních vlaků na rameni Křenovice hor. n. - Rájec-Jestřebí a Vranovice - Tišnov. Řídicí vozy jezdí od nedělního večera do sobotního rána a jezdí spolu s lokomotivami řady 242 z TS 204, kde jsou uvedeny i podrobné obraty.

 

Dalších 5 "syslů" se vyskytuje na osobních vlacích převážně v úseku Břeclav - Přerov, jedná se o turnusovou skupinu 945. Popis oběhů je uveden u lokomotiv řady 362, které s řídicími vozy jezdí v TS 305.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Btme 50 54 21-08 067-0

1986/90512

Bfhpvee295 50 54 80-30 010-0

MAREK

2017-11-14


295-010

Mezi zastávkou Břest a ŽST Hulín projíždí dne 4. 5. 2014 vlak Os 4214 v čele s řídicím vozem Bfhpvee295 010 a na konci s lokomotivou 362.128. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky