Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-17

Popis GVD 2019/2020.

2019-12-29

Motorový vůz 810.674 je od 24. 12. 2019 odstaven z důvodu závady na převodovce.

2020-01-12

Od 11. 1. 2020 je motorový vůz 810.674 v provozu.

2020-02-09

Počet motorových vozů řady 810 ve sledovaných střediscích OCÚ Východ poklesl o jeden stroj - 11. 1. 2020 odjel z Havlíčkova Brodu do Mladé Boleslavi motorový vůz 810.097; pod OCÚ Střed - SÚ Nymburk je veden od 1. 2. 2020. V Havlíčkově Brodě je také poměrně hodně odstavených "osmsetdesítek": 810.222 od 20. 1. 2020 z důvodu závady na spalovacím motoru, 810.674 od 21. 1. 2020 který se střetl coby Os 24921 mezi dopravnami Rudíkov a Budišov u Třebíče s automobilem, 810.123 od 23. 1. 2020 z důvodu závady na výfukovém potrubí a 810.537 od 28. 1. 2020 z důvodu závady na topení.

2020-02-23

Motorový vůz 810.674 je od 20. 2. 2020 provozní.

2020-03-21

Ke dni 24. 3. 2020 proběhly změny v turnusových skupinách 845 a 883.

2020-04-05

Odstavený vůz 810.537 absolvoval 9. 3. 2020 jízdu do Znojma jako Sv 11937, kde bude probíhat jeho oprava. Do provozu se 30. 3. 2020 vrátil motorový vůz 810.123.

2020-04-19

Opatření přijatá od 12. 3. 2020 v České republice ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se promítla i v redukci či změnách řazení vlaků sestavovaných z vozidel sledovaných řad. Od 13. 3. 2020 není obsazována turnusová skupina 883 a od 6. 4. 2020 odpadla v turnusové skupině 882 většina obratů Veselí nad Moravou - Kyjov.

2020-05-24

Od 25. 5. 2020 dochází v turnusové skupině 882 k aktivaci obratů Veselí nad Moravou - Kyjov. I nadále není vedena turnusová skupina 883 (od 13. 3. 2020).

2020-06-07

Od 9. 6. 2020 je opětovně umožněn provoz vlaků osobní dopravy na území Slovenska, a tak je možno aktivovat turnusovou skupinu 883.

2020-06-28

Ke dni 14. 6. 2020 došlo ke změně v turnusové skupině 883.

2020-07-19

Motorový vůz 810.640 je od 23. 6. 2020 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru. Dne 15. 7. 2020 došlo k výměně "osmsetdesítky" v PP Telč: stroj 810.667 odjel do Havlíčkova Brodu a do Telče místo něj najel motorový vůz 810.123.

2020-08-02

Dne 2. 8. 2020 proběhlo další vystřídání motorového vozu deponovaného v PP Telč: motorový vůz 810.123 odjel z Telče do Havlíčkova Brodu a opačným směrem do Telče se vydal motorový vůz 810.667.

2020-08-16

Od 25. 7. 2020 je motorový vůz 810.640 provozní.

2020-08-30

Ke dni 1. 9. 2020 došlo ke změně v turnusové skupině 883.

2020-10-11

V Kunovicích došlo 18. 9. 2020 ke střetu motorového vozu 810.455 jedoucího v čele Sp 1765 s automobilem, vůz je odstaven. Odstavený motorový vůz 810.222 byl 9. 10. 2020 přepraven vlakem Sv 57925 do Veselí nad Moravou, ve zdejších DPOV by měl projít modernizací na motorový vůz řady 811 (čímž pak následně opustí sledovaná střediska údržby OCÚ Východ).

2020-11-22

K 5. 11. 2020 byl motorový vůz odstavený kvůli modernizaci na řadu 811 převeden pod SÚ Bohumín. Počet motorových vozů v SÚ Havlíčkův Brod tak poklesl z 8 na 7 vozů. Z Telče odjel 10. 11. 2020 do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.667. Místo něj sem najel dne 13. 11. 2020 ze Znojma po opravě motorový vůz 810.537, který je tak provozní.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 4 motorové vozy řady 809, z nichž 2 (do 8. 3. 2020 to byly 3) jsou zapojeny do turnusu. Inventární stav na začátku GVD 2019/2020 ve srovnání s minulým GVD 2018/2019 poklesl o 2 stroje, turnusová potřeba poklesla o 3 motorové vozy.

SÚ Veselí nad Moravou

SÚ Veselí nad Moravou disponuje 4 motorovými vozy řady 809, turnusované jsou 2 (do 8. 3. 2020 byly turnusované 3).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2019-12-15

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2019-12-15

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232

2019-12-15

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2019-12-15


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 883. Ve srovnáním s minulým GVD motorové vozy opustily tratě Břeclav - Mikulov na Moravě, Zaječí - Hodonín, Rohatec - Staré Město u Uherského Hradiště a Kyjov - Staré Město u Uherského Hradiště. Výčet tratí s pravidelným nasazením "osmsetdevítek" je následující:

Turnusová skupina 883 byla do 8. 3. 2010 třídenní. V pracovní den vyjel v 1. turnusovém dni motorový vůz z Veselí nad Moravou do Břeclavi na obratu 2734 / 2737 / 2736 / Sv 4292 a následně celý den jezdil v úseku Břeclav - Kúty. Druhý den přešel vlakem 4680 do Šakvic a jezdil celý den mezi Šakvicemi a Hustopečemi u Brna, večer vykonal obrat mezi Vranovicemi a Břeclaví 4687 / 4688 / 4689 a v 3. turnusový den dopoledne jezdil mezi Břeclaví a Kúty. Po 10. hodině se soupravově přesunul do Hodonína a na vlaku 2739 odjel do Veselí nad Moravou. O víkendech byl v provozu pouze jediný motorový vůz mezi Břeclaví a Kúty.

Od 9. 3. do 31. 8. 2020 byla v souvislosti s nepřetržitou výlukou tratě Hustopeče u Brna - Šakvice turnusová skupina pouze dvoudenní. Prakticky vypadl prostřední 2. turnusový den ve kterém vůz jezdil po hustopečské lokálce, do Vranovic motorový vůz zajižděl nově jen v pátek na obratu 4688 / 4689.

Od změny GVD ke dni 14. 6. 2020 se motorové vozy naváží z Veselí nad Moravou do Břeclavi (a obdobně vrací z Břeclavi do Veselí nad Moravou) nikoli každý den, ale jen v pondělí a pátek.
Nepřetržitá výluka Šakvice - Hustopoče u Brna byla 31. 8. 2020 ukončena, od 1. 9. 2020 je oběh opět třídenní, jedná se prakticky o návrat ke stavu platném do 8. 3. 2020. Návoz z Břeclavi do Šakvic v 2. turnusovém dni se nyní "jmenuje" Sv 96642. Návoz z Veselí nad Moravou a opačně probíhá od úterý do pátku (to je rovněž rozdíl oproti stavu platném do 8. 3. 2020, tehdy se jezdilo i v pondělí).


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ zastoupeny v počtu 19 vozů (do 11. 1. 2020 to bylo 21 vozů a do 4. 11. 2020 se jednalo o 20 vozů), turnusovaných je 8 z nich. Ve srovnání s minulým GVD 2018/2019 byl na začátku GVD inventární i turnusový počet stejný. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v SÚ Havlíčkův Brod a SÚ Veselí nad Moravou.


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě inventární stav činí 7 motorových vozů (do 31. 1. 2020 zde bylo 9 motorových vozů a do 4. 11. 2020 zde bylo 8 motorových vozů). Turnusované jsou 2 vozy. Oproti minulému GVD byl na počátku nového GVD inventární počet stejný, počet turnusovaných vozů se snížil o 1 vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2020-08-02

M 152.0174

1977/79553

95 54 5 810.174-3

odstaven - závada na topení

2018-11-21

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2019-12-15

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

deponie Telč

2020-11-13

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2020-07-25

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

 

2020-11-10

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2020-02-20


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve dvou turnusových skupinách 845 a 846 (846a). Oproti minulému GVD nejsou turnusovány v úseku Havlíčkův Brod - Čáslav, Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách a Žďár nad Sázavou - Nedvědice - Tišnov. Pravidelně se v motorovými vozy řady 810 můžeme setkat na tratích:

První motorový vůz je zařazen do turnusové skupiny 845. V pondělí vyrazí z Havlíčkova Brodu na trať Křižanov - Studenec, odkud se zpět vrátí v pátek. Oběhy platné do 23. 3. 2020:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 03:07 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24924 VEM Z / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM

 

(2)–(4): VEM 04:14 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24924 VEM Z / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM


(5): VEM 04:14 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24924 VEM Z / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR


Od 24. 3. 2020 platí v turnusové skupině 845 pozměněné oběhy z důvodu výluky v ŽST Žďár nad Sázavou v níž probíhá rekonstrukce výhybek:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 03:07 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 11480 SOS / 11481 VEM Z / 14:19 11498 VEM / 24923 STU / 24924 VEM Z / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM

 

(2)–(4): VEM 04:14 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 11480 SOS / 11481 VEM Z / 14:19 11498 VEM / 24923 STU / 24924 VEM Z / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM


(5): VEM 04:14 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 11480 11480 SOS / 11481 VEM Z / 14:19 11498 VEM / 24923 STU / 24924 VEM Z / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR


Druhá "osmsetdesítka" zabezpečuje po celý týden vozbu všech osobních vlaků na trati Havlíčkův Brod - Humpolec, jedná se o turnusovou skupinu 846, o letních prázdninách je tato turnusová skupina přeznačena na 846a.


SÚ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 12 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 6 z nich. Inventární počet je oproti konci minulého GVD stejný, turnusový počet se zvýšil o 1 motorový vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2019-12-15

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2019-12-15

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2019-12-15

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2019-12-15

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2019-12-15

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2020-09-18

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2019-12-15

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2019-12-15

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2019-12-15

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2019-12-15

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2019-12-15

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2019-12-15


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 882 a 884. Veselské "osmsetdesítky" ve srovnání s minulým GVD opouští tratě Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště, Staré Město u Uherského Hradiště - Bylnice a Újezdec u Luhačovic - Luhačovice; naopak jsou nasazeny na trati Hodonín - Zaječí. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na následujících tratích:

Turnusová skupina 882 je pětidenní. V pracovní dny jezdí v 1. turnusovém dni motorový vůz mezi Veselí nad Moravou a Kyjovem, a to až do dopoledne 2. turnusového dne. Následně přejíždí do Hodonína a zde obíhá tři dny, načež se v posledním 5. turnusovém dni odpoledne vrací do Veselí nad Moravou a udělá jeden "zub" do Strážnice a jeden do Kyjova. O víkendech jsou v provozu dva motorové vozy na trati Hodonín - Zaječí. V neděli odpoledne a večer jezdí ještě třetí vůz, a to mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem.

 

Jednodenní turnusová skupina 884 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

 

2020-02-01

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

odstaven - závada na spalovacím motoru, modernizace na řadu 811

2020-11-05


810097

Poslední den GVD 2012/2013 - 14. 12. 2013 - zaskakoval za turnusovou "Regionovu" řady 814 motorový vůz 810.097, na snímku projíždí pod kaplí Božího Těla ve Slavonicích s Os 28310. Autor snímku Ing. Vojtěch Jelínek.

810222

Motorový vůz 810.222 jedoucí dne 27. 6. 2018 jako Os 14935 se v ŽST Bystřici nad Pernštejnem křižoval s Os 14916 taženým "lachtanem" 714.028. Autor snímku Jiří Chour.

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky