Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-12-04

Popis GVD 2021/2022.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). Přípojný vůz Btax780 358 je od 13. 1. 2022 odstaven.

2022-03-06

Přípojný vůz BDtax782 009 byl 4. 3. 2022 přepraven ze Znojma do Havlíčkova Brodu, a je tak po téměř dvou letech opět provozní.

2022-03-20

Dne 10. 3. 2022 byl z Veselí nad Moravou do Brna-Maloměřic přepraven vlakem Pn 53912 veselský přípojný vůz Btax780 133 (odstavený od roku 2014); je pravděpodobné, že vůz je navržen na zrušení nebo již zrušen.

2022-04-03

Ke dni 26. 3. 2022 byla zrušena turnusová skupina 093 pro vozy řady BDtax782 a zavedena u vozů řady Bdtax785.

2022-04-18

Dlouhodobě odstavené přípojné vozy Btax780 133 a 184 byly v rozmezí března 2021 až března 2022 zrušeny. Znojemský přípojný vůz Bdtax785 508 odjel 22. 3. 2022 do svého nového působiště PP Bohumín; datum jeho redislokace doplním. Dne 2. 4. 2022 odjel z Brna-Maloměřic do Vysokého Mýta k likvidaci přípojný vůz Btax780 133; datum jeho zrušení a vyřazení ze stavu RPP Brno doplním.

2022-06-16

Přípojný vůz Btax780 151 je od 18. 5. 2022 deponovaný v SS Znojmo. Dne 15. 6. 2022 byly na konci Sp 1772 přepraveny z Veselí nad Moravou do Brna veselské přípojné vozy Btax780 110, 157, 274 a 404.

2022-07-10

Havlíčkobrodský přípojný vůz BDtax782 009 odjel 2. 7. 2022 s motorovým vozem 810.674 do Letovic jako záloha při poklesu turnusové potřeby českotřebovských motorových jednotek řady 814.

2022-07-24

Z České Třebové se 20. 7. 2022 navrátil do Havlíčkova Brodu přípojný vůz BDtax782 009.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se v Regionálním pracovišti provozu Brno nachází 15 (do začátku dubna zde bylo 16 vozů), turnusovaný je poslední 1 vůz v SS Veselí nad Moravou. Na počátku GVD byl inventární a turnusovaný počet vozů stejný jako v minulém GVD. Vozy jsou rozmístěny v pracovišti provozu Maloměřice a strojních stanicích Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou.

PP Maloměřice

Ve stavu PP Maloměřice jsou 3 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek by se tyto vozy mohly objevit na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376; červenokrémový nátěr

2021-12-12


SS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001; červenokrémový nátěr?

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550; červenokrémový nátěr?; odstaven - více závad

2021-12-01

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; červenokrémový nátěr; zrušen

2022-04-18


SS Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 9 (do začátku dubna 2022 zde bylo 10 vozů), z nich je turnusovaný jen 1 vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010; červenokrémový nátěr; deponie PP Maloměřice

2022-06-15

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427; deponie SS Znojmo

2022-05-18

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388; červenokrémový nátěr; deponie PP Maloměřice

2022-06-15

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020; červenokrémový nátěr; deponie PP Maloměřice

2022-06-15

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194; červenokrémový nátěr; odstaven

2022-01-13

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615; červenokrémový nátěr; deponie PP Maloměřice

2022-06-15

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617; červenokrémový nátěr

2021-12-12


Pro vozy řady Btax780 je sestavena turnusová skupina 091. Stejně tak jako v minulém GVD můžeme vůz této řady na pravidelném výkonu vídat pouze v úseku trati 340 Veselí nad Moravou - Kyjov.


"Poslední mohykán" řady Btax780 jezdí v turnusové skupině 091 v pracovní dny na jediném páru osobních vlaků:


Btax780 408

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


 

V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; červenokrémový nátěr; zrušen, převoz na likvidaci

2022-04-02


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Regionální pracoviště provozu Brno disponuje 10 vozy této řady. Do turnusů jsou zapojeny 4 vozy. Inventární a turnusovaný počet vozů je ve srovnání s minulým GVD stejný. Vozy jsou rozmístěny v pracovišti provozu Maloměřice a strojních stanicích Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou.

PP Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek by se tyto vozy mohly objevit na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853; červenokrémový nátěr

2021-12-12


SS Havlíčkův Brod

SS Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz řady BDtax782 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; červenokrémový nátěr

2022-07-20


SS Veselí nad Moravou

Ve SS Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusováno bylo zprvu 5 vozů, od 26. 3. 2022 jsou turnusovány 4 vozy. Oproti minulému GVD bylo ze začátku GVD turnusováno o jeden vůz více, inventírní stav vozů je stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237; červenokrémový nátěr

2021-12-12


Vozy řady BDtax782 obíhají ve třech turnusových skupinách 090, 092 a 093. Ve srovnání s minulým GVD vozy zajíždí provizorně i na trati Veselí nad Moravou - Vrbovce:

Ve dvoudenním oběhu turnusové skupině 090 zajíždí první vůz z Veselí nad Moravou do Kyjova a druhý z Veselí nad Moravou do Strážnice a Hodonína:


BDtax782 002, 023

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 2734 SZN / 2737 VNM / 2736 HDN / 2739 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 092 jezdí na "čejčské" lokálce, bez pravidelného propojení s SÚ Veselí nad Moravou:


BDtax782 012, 111

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HDN 14500 ZAI / 14511 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14511 HDN

odstaven HDN

HDN 14514 ZAI / 14527 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14513 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


Kvůli dočasnému poklesu provozního stavu motorových jednotek řady 814.2 byla část jejich oběhů vedena soupravu v řazení 810+BDtax782+810. Do odvolání (konkrétně do 25. 3. 2022) fungovala jednodenní turnusová skupina 093; turnusová skupina tohoto čísla je od 26. 3. 2022 použita u vozů řady Bdtax785:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 04:25 2791 JNV / 2700 HDN / 2733 JNV / 2706 HDN / 2711 VBC / 2710 HDN / 2717 VNV / 2716 HDN / 2723 VNV / 2722 HDN / 2727 JNV / 21:30 2796 VNM

VNM 05:15 2793 JNV / 2702 HDN / 2735 VNM

odstaven VNM


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno je dislokováno 6 vozů (do cca 22. 3. 2022 se jednalo o 7 vozů), z toho 2 vozy jsou zaturnusovány. Ve srovnání s minulým GVD byl na počátku nového GVD inventární počet vozů stejný, turnusovaný počet klesl o jeden vůz. Vozy jsou rozmístěny v PP Maloměřice a strojních stanicích Havlíčkův Brod, Veselí nad Moravou a Znojmo.

PP Maloměřice

PP Maloměřice mají ve stavu 1 vůz, bez turnusování; stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332; červenokrémový nátěr

2021-12-12


SS Havlíčkův Brod

SS Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz, do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojen není.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367; červenokrémový nátěr; odstaven - více závad

2021-06-04


SS Veselí nad Moravou

Ve stavu SS Veselí nad Moravou se nachází 3 vozy, turnusovány jsou 2 vozy. Počty jsou ve srovnání s minulým GVD stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323; modrobílý nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826; červenokrémový nátěr

2021-12-12


"Veselské" přípojné vozy řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 093 na trati 255 Hodonín - Zaječí od pátku do neděle v cyklistické sezóně od 26. 3. do 30. 10. 2022 s tím, že v období od 30. 9. do 30. 10. 2022 jsou v obězích nasazeny vozy řady BDtax782:


Bdtax785 513, 539

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14514 ZAI

HDN 14504 ZAI / 14523 CEC / 14506 ZAI / 14507 HDN / 14514 ZAI

HDN 14504 ZAI / 14523 CEC / 14506 ZAI / 14507 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14505 HDN / 14508 ZAI / 14511 CEC / 14512 ZAI / 14515 HDN

ZAI 14505 HDN / 14508 ZAI / 14511 CEC / 14512 ZAI / 14515 HDN


SS Znojmo

Ve SS Znojmo se nalézá 1 vůz bez turnusování (do cca 22. 3. 2022 zde byly dva vozy), což je oproti munulému GVD změna. Loňský sobotní výkon 4554 / 4555 přešel pod vozy řady Bdtn757.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539; červenokrémový nátěr

2021-12-12


 

V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175; červenokrémový nátěr

2022-03-22


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky