Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2011-11-20

Popis GVD 2011/2012.

2011-12-18

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2011/2012 a stavu vozidlového parku.

2012-01-02

Lokomotiva 714.222 byla předána do DKV Česká Třebová, ve stavu DKV Brno byla naposledy 27. 12. 2011. Inventární stav se tak snížil ze 12 na 11 lokomotiv.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 po lokomotivu 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V DKV Brno je soustředěno 11 lokomotiv řady 714 (z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 9 lokomotiv řady 714.2), z nichž 6 je turnusováno. Počet turnusovaných lokomotiv se oproti GVD 2010/2011 snížil o 2 lokomotivy.


Lokomotivy se nachází v PJ Maloměřice a PP Znojmo.

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice je 6 lokomotiv řady 714, z toho turnusované jsou 4. Úbytek jedné turnusované lokomotivy řady 714 oproti GVD 2010/2011 je způsoben převedením výkonů na trati Brno - Jihlava do motorových vozů.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2011-12-11

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2011-12-11

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2011-12-11

T 466.0221

1996/16911

92 54 2 714.220-1

 

2011-12-11

T 466.0257

1996/16912

92 54 2 714.221-9

 

2011-12-11

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

 

2011-12-11


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do čtyř jednodenních oběhů v turnusových skupinách 708, 709, 710 a 711.

 

První lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 708 zajišťuje vozbu osobních vlaků na trati Tišnov - Brno - Nesovice:


714.220

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 3:23 pk4191 NSV / 4142 BNO / 4964 TIV / 4981 BNO SL / 7:48 4990 BNO / 4972 TIV / 4967 BNO / 4151 NSV

(2)-(4): NSV 4142 BNO / 4964 TIV / 4981 BNO SL / 7:48 4990 BNO / 4972 TIV / 4967 BNO / 4151 NSV

(5): NSV 4142 BNO / 4964 TIV / 4981 BNO SL / 7:48 4990 BNO / 4972 TIV / 4967 BNO / 4151 NSV / 4154 BNO

odstavena v Brně

odstavena v Brně


5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím) je zařazena do TS 709:


714.004, 028

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Další, 6. staniční záloha v ŽST Brno hl. n., má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB. Jedná se o turnusovou skupinu 710:


714.006, 719.701

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední maloměřická lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 711, tzn. na 7. a 8. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Sedmá záloha má stanoviště na poštovních kolejích 701 a 702 vedle V. nástupiště a osmá záloha na odstavném nádraží S poblíž stavědla 6:


714.004, 028

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO HN 0:00 - 3:00 7. staniční záloha / 6:10 - 18:10 8. staniční záloha / 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

(2)-(5): BNO HN 0:00 - 3:50 7. staniční záloha / 6:10 - 18:10 8. staniční záloha / 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 4:30 7. staniční záloha

BNO HN 14:00 - 24:00 7. staniční záloha

     

PP Znojmo

PP Znojmo má ve stavu 5 lokomotiv řady 714, z nichž 2 turnusuje. Oproti GVD 2010/2011 se jedná o pokles jedné turnusované lokomotivy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2011-12-11

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2011-12-11

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

 

2011-12-11

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2011-12-11

T 466.0213

1997/16921

92 54 2 714.230-0

 

2011-12-11


Na Znojemsku jsou lokomotivy řady 714 provozovány ve dvoudenní turnusové skupině 731. Rozsah nasazení "lachtanů" naznal oproti minulému GVD 2010/2011 pokles:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BCV 4500 ZNO / 4507 BCV / 4512 ZNO / 4519 BCV / 4522 ZNO
(2)-(5): HNJ 4550 ZNO / 4505 BCV / 4512 ZNO / 4519 BCV / 4522 ZNO

odstavena v Břeclavi

odstavena ve Znojmě

2.

(1)-(4): ZNO 4511 BCV / 4514 ZNO / 4521 BCV / 4532 HNJ
(5): ZNO 4515 BCV / 4518 ZNO / 4525 BCV

odstavena ve Znojmě

odstavena v Břeclavi


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0082

1996/16913

92 54 2 714.222-7

 

2011-12-xx

714222

Na odjezdu z ŽST Jihlava byl 7. 2. 2011 zachycen "lachtan" 714.222 v čele Os 4811. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

 

 

 

 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky