Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2013-11-24

Popis GVD 2013/2014.

2013-12-15

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2013/2014 a stavu vozidlového parku. DKV Brno obdrželo z Plzně tři lokomotivy 242.224, 242.255 a 242.282, ve stavu jsou od 12. 12. 2013 (242.224 a 242.282), resp. 15. 12. 2013 (242.255).

2013-12-22

Od 18. 12. 2013 je provozní lokomotiva 242.274.

2014-01-19

V uplynulých týdnech došlo k odstavení několika lokomotiv: 242.214 - od 29. 12. 2013 (přeskok na výkonovém přepínači), 242.262 - od 7. 1. 2014 (protočené obruče), 242.271 - od 10. 1. 2014 (transformátor), 242.242 - od 11. 1. 2014 (usměrňovač, tlumivky), 242.278 - od 14. 1. 2014 (protočené obruče a další závady). Urodilo se...

2014-02-02

Zpět v provozu je od 25. 1. 2014 "plechovka" 242.242. Lokomotiva 242.224 se 26. 1. 2014 vrátila z pravidelných výkonů do maloměřického depa a čeká na zrušení; stejně tak čeká (cca od 30. 1. 2014) na zrušení i (toho času odstavený) stroj 242.262. Z důvodu více oprav je od 29. 1. 2014 odstavena lokomotiva 242.255. Do provozu vyjela 1. 2. 2014 lokomotiva 242.271.

2014-02-16

Lokomotiva 242.214 vyjela do provozu 6. 2. 2014 a lokomotiva 242.217 je provozní od 14. 2. 2014.

2014-03-02

Od 27. 2. 2014 je provozní lokomotiva 242.255.

2014-03-16

Pro více závad je od 21. 2. 2014 odstavena lokomotiva 242.273. Třetí lokomotivou řady 242 DKV Brno čekající na zrušení se stal stroj 242.282, naposledy jezdil v pravidelném provozu 10. 3. 2014. "Plecháč" 242.235 je po bezmála roce a půl provozní, stalo se tak 12. 3. 2014.

2014-03-30

Vibrace pojezdu se projevily hned u dvou lokomotiv, obě jsou tím pádem odstavené - 242.271 (14. 3. 2014) a 242.238 (15. 3. 2014).

2014-04-13

Zpět v provozu jsou po opravách "plechovky" 242.273 (28. 3. 2014), 242.271 (2. 4. 2014) a 242.238 (4. 4. 2014). Přibližně 6. 4. 2014 došlo na Slovensku k poškození trakčního motoru na lokomotivě 242.275, je odstavena a 12. 4. 2014 byla dotažena do DKV Brno.

2014-05-11

Lokomotivy 242.224, 242.262 a 242.282 byly zrušeny ke dni 25. 3. 2014 výnosem č. j. 55762/2014-O12. Vibrace pojezdu jsou důvodem pro odstavení "plechovky" 242.284 od 29. 3. 2014 a pro závadu na převodovce je od 20. 4. 2014 odstavena lokomotiva 242.234. Od 27. 4. 2014 je provozní lokomotiva 242.278.

2014-05-25

Dvě lokomotivy byly zapůjčeny do DKV Plzeň: stroj 242.253 od 13. 4. 2014 a 242.233 od 25. 4. 2014. Od 7. 5. 2014 je pro závadu na trakčním motoru odstavena lokomotiva 242.214, pro vibrace pojezdu došlo 16. 5. 2014 k odstavení lokomotivy 242.278. O den později - 17. 5. 2014 - dojezdila "plechovka" 242.219 pro závadu na převodovce a vzápětí byla navržena na zrušení.

2014-06-08

Zrušené lokomotivy 242.224, 242.262 a 242.282 byly předány do CZ LOKO, ve stavu DKV Brno byly naposledy 4. 6. 2014, fyzicky byly odvezeny strojem 741.516 dne 8. 6. 2014 do Přerova. Počet lokomotiv této řady v DKV Brno tak klesl na 38 strojů. Dnem 4. 6. 2014 je opět provozní lokomotiva 242.214. "Plechovka" 242.233 zapůjčená do Plzně jela tamtéž naposledy 7. 5. 2014 a 28. 5. 2014 byla se závadou převodovky přivezena do Brna a je odstavena; soupravu přivezla lokomotiva 242.253, čímž i této lokomotivě skončila zápůjčka do Plzně. Po opravě vyjela 27. 5. 2014 do provozu lokomotiva 242.275.

2014-06-29

Od 1. 6. 2014 je pro závadu na software odstavena lokomotiva 242.264, od 6. 6. 2014 je z důvodu vibrací pojezdu odstavena lokomotiva 242.260. Do pravidelného provozu se 10. 6. 2014 vrátila "plechovka" 242.278.

2014-08-02

"Plechovka" 242.271 je od 8. 7. 2014 odstavená pro vibrace pojezdu a závadu na voliči odboček. Opět provozní je od 28. 7. 2014 lokomotiva 242.260. Od 21. 6. 2014 vypomáhá lokomotiva 242.286 na vozebním rameni Jihlava - České Budějovice - Plzeň.

2014-09-14

Zahoření mezistěny v lokomotivě 242.235 je důvodem jejího odstavení od 8. 8. 2014. Dne 25. 8. 2014 odvezla lokomotiva 242.275 patrně svůj poslední vlak (R 816 z Břeclavi do Brna) a následující den byla navržena na zrušení. Po více jak roční přestávce se 26. 8. 2014 objevuje v čelech pravidelných vlaků lokomotiva 242.228. Od 28. 8. 2014 je odstavená "plechovka" 242.242 z důvodu opravy kabeláže. Po 3 měsících - 3. 9. 2014 - se do pravidelného provozu vrátila lokomotiva 242.264. Vibrace pojezdu odstavily od 9. 9. 2014 z provozu "plechovku" 242.268. Vyznačena změna v turnusové skupině 201 v 5. turnusovém dni platná od 1. 9. 2014.

2014-10-18

Po několikaměsíčním odstavení vyjela 8. 10. 2014 do pravidelného provozu lokomotiva 242.233.

2014-11-02

Pro závady na podvozcích jsou odstaveny "plechovky" 242.261 (od 5. 10. 2014) a 242.255 (od 9. 10. 2014). Lokomotivy 242.219 a 242.275 byly dnem 15. 10. 2014 zrušeny. Lokomotiva 242.242 je od 29. 10. 2014 opět provozní. K 1. 11. 2014 se změnily turnusové skupiny 201, 206 a dále 203, tato je nově rozdělená na TS 203 a 203a; došlo k úspoře jedné turnusované lokomotivy.

2014-11-16

Dne 4. 11. 2014 byla ze Slovenska dopravena "plechovka" 242.228 s protočenými obručemi a je tak odstavena.

2014-11-22

V Hrušovanech u Brna došlo 16. 11. 2014 k zahoření lokomotivy 242.214, která je tak odstavena. Od 19. 11. 2014 je provozní lokomotiva 242.268.

2014-12-07

Od 25. 11. 2014 je odstavena lokomotiva 242.229 pro závadu na závěsu převodovky. Zpět v provozu jsou "plechovky" 242.214 (od 2. 12. 2014) a 242.228 (od 4. 12. 2014).

2014-12-16

V rámci přechodu do GVD 2014/2015 došlo k převedení lokomotivy 242.286 do DKV Plzeň (na plzeňských vozebních ramenech konec konců jezdí už 21. 6. 2014), ve stavu DKV Brno byla naposledy 16. 12. 2014.


242 Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 jezdí výhradně v osobní dopravě.

 

V DKV Brno jsou tyto lokomotivy soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 38 strojů (do 4. 6. 2014 to bylo 41 lokomotiv, během přechodu do nového GVD počet klesne z 38 na 37 strojů), z nichž 25 je turnusovaných (do 31. 10. 2014 bylo 26 turnusovaných lokomotiv; oproti GVD 2012/2013 se jednalo o nárůst turnusu o jednu lokomotivu, inventárně se počet lokomotiv zvedl o tři).

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0204

91 54 7 242.204-6

 

2013-12-15

S 499.0209

1975/6824

91 54 7 242.209-5

 

2013-12-15

S 499.0210

1975/6825

91 54 7 242.210-3

 

2013-12-15

S 499.0214

1975/6829

91 54 7 242.214-5

 

2014-12-02

S 499.0217

1975/6832

91 54 7 242.217-8

 

2014-02-14

S 499.0219

91 54 7 242.219-4

zrušena

2014-10-15

S 499.0221

1975/6836

91 54 7 242.221-0

 

2013-12-15

S 499.0223

1975/6838*

91 54 7 242.223-6

* na lokomotivě chybný výr. štítek 1975/6824

2013-12-15

S 499.0227

1975/6842

91 54 7 242.227-7

 

2013-12-15

S 499.0228

91 54 7 242.228-5

 

2014-12-04

S 499.0229

1975/6844

91 54 7 242.229-3

odstavena - závada na závěsu převodovky

2014-11-25

S 499.0233

1979/7272

91 54 7 242.233-5

 

2014-10-08

S 499.0234

1979/7273

91 54 7 242.234-3

odstavena - závada na převodovce

2014-04-20

S 499.0235

91 54 7 242.235-0

odstavena - po zahoření mezistěny

2014-08-08

S 499.0236

1979/7275

91 54 7 242.236-8

 

2013-12-15

S 499.0238

1979/7277

91 54 7 242.238-4

 

2014-04-04

S 499.0240

1979/7279

91 54 7 242.240-0

WTB

2013-12-15

S 499.0242

1979/7281

91 54 7 242.242-6

WTB

2014-10-29

S 499.0243

1979/7282

91 54 7 242.243-4

 

2013-12-15

S 499.0246

1979/7285

91 54 7 242.246-7

 

2013-12-15

S 499.0247

1979/7286

91 54 7 242.247-5

 

2013-12-15

S 499.0248

1979/7287

91 54 7 242.248-3

 

2013-12-15

S 499.0252

1979/7291

91 54 7 242.252-5

 

2013-12-15

S 499.0253

1979/7292

91 54 7 242.253-3

 

2014-05-28

S 499.0255

1979/7294

91 54 7 242.255-8

odstavena - závada na podvozku

2014-10-09

S 499.0260

1981/7606

91 54 7 242.260-8

 

2014-07-28

S 499.0261

1981/7607

91 54 7 242.261-6

odstavena - závada na podvozku

2014-10-05

S 499.0264

1981/7610

91 54 7 242.264-0

WTB

2014-09-03

S 499.0268

1981/7614

91 54 7 242.268-1

 

2014-11-19

S 499.0271

1981/7617

91 54 7 242.271-5

odstavena - vibrace pojezdu a závada na voliči odboček

2014-07-08

S 499.0272

1981/7618

91 54 7 242.272-3

 

2013-12-15

S 499.0273

1981/7619

91 54 7 242.273-1

 

2014-03-28

S 499.0274

1981/7620

91 54 7 242.274-9

 

2013-12-18

S 499.0275

1981/7621

91 54 7 242.275-6

zrušena

2014-10-15

S 499.0278

1981/7624

91 54 7 242.278-0

 

2014-06-10

S 499.0284

1981/7630

91 54 7 242.284-8

odstavena - vibrace pojezdu

2014-03-29

S 499.0285

1981/7631

91 54 7 242.285-5

 

2013-12-15


Obraty lokomotiv řady 242 jsou rozděleny do pěti turnusových skupin, označených 201, 202, 203, 205 a 206. Na pravidelných výkonech můžeme lokomotivy vidět na těchto tratích:

Oproti minulému GVD se "plechovky" znovu vrací mezi Horní Cerekev - Počátky-Žirovnice a Havlíčkův Brod - Čáslav.

 

První turnusová skupina - 201 - je pětidenní, přičemž v 1. až 4. dni se jedná opět o výkony v dálkové dopravě na Slovensku u dopravce ZSSK. Od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014 byly z této TS vyjmuty v 5. turnusovém dni ranní výkony BNO 4021 KRE / 4004 RJE / 4003 BNO (prováděla je jednotka řady 650):


242

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 477 Ba / 811 Zv / 812 Ba / 837 BB / 7337 Zv

BNO 477 Ba / 811 Zv / 812 Ba / 837 BB / 7337 Zv

BNO 477 Ba / 811 Zv / 812 Ba / 837 BB / 7337 Zv

2.

Zv 810 Ba / 835 Zv / 836 Ba

Zv 810 Ba / 835 Zv / 836 Ba

Zv 810 Ba / 835 Zv / 836 Ba

3.

Ba 0:10 9643 Ba-v / 2:44 9644 Ba / 831 Zv / 832 Ba / 815 Zv

Ba 0:10 9643 Ba-v / 2:44 9644 Ba / 831 Zv / 832 Ba / 815 Zv

Ba 0:10 9643 Ba-v / 2:44 9644 Ba / 831 Zv / 832 Ba / 815 Zv

4.

Zv 830 Ba / 813 Zv / 814 Ba / 476 Bo

Zv 830 Ba / 813 Zv / 814 Ba / 476 Bo

Zv 7300 BB / 1841 Zv / 830 Ba / 813 Zv / 814 Ba / 476 Bo

5.

BNO 4021 KRE / 4004 RJE / 4003 BNO / BNO 4966 TIV / 4943 HUB / 4938 TIV / 4969 BNO

odstavena BNO

odstavena BNO


V turnusové skupině 202 jsou obsaženy 3 dny oběhů lokomotiv řady 242 na osobních vlacích mezi Havlíčkovým Brodem a Horní Cerekví (v jednom případě až stanice Počátky-Žirovnice a jeden obrat směřuje do Čáslavi). Všechny výkony se odehrávají pouze v pracovní dny. Dále tato TS obsahuje samostatný turnusový den 1a., který slouží jednak pro výměnu lokomotiv jezdících v 1.–3. turnusovém dni na Vysočině, a sice prostřednictvím sobotního R 976 a nedělního R 973, a jednak v něm od nedělního večera do sobotního dopoledne obíhá lokomotiva mezi Tišnovem, Brnem a Břeclaví na osobních vlacích a R 817 / 816.

 

Lokomotivy řady 242 s komunikační linkou WTB obíhaly do 31. 10. 2014 ve dvoudenní turnusové skupině 203. Jezdily se soupravami ve složení 2 Bdmtee281 + Bdmtee275 + řídicí vůz Bfhpvee295 (řazen v TS 903) v trase Křenovice horní nádraží - Brno - Březová nad Svitavou. Údržba probíhala v sobotu dopoledne, kdy byla v provozu jen jedna souprava.
K 1. 11. 2014 došlo u této TS ke změně vlivem zapojení druhé třídílné elektrické jednotky řady 640 do provozu. Dosavadní oběhy TS 203 převzaly dvě dvojice elektrických jednotek řady 640+650 a přešly pod TS 601 a 602. Obě soupravy v řazení 242 WTB + 2 Bdmtee281 + Bdmtee275 + řídicí vůz Bfhpvee295 přešly do zcela nových oběhů ve dvou jednodenních turnusových skupinách 203 a 203a (řídicí vozy jsou vedeny v TS 903 a 903a). V nové TS 203 se jedná o bývalé oběhy lok. ř. 242 bez linky WTB vedené do té doby v TS 206 a v TS 203a o bývalé oběhy motorové jednotky řady 814.2 vedené do té doby v TS 802 (ráno) a elektrické jednotky řady 650 vedené v TS 603 (odpoledne). Oběhy platné od 1. 11. 2014:


242

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

TIV 4921 HUB / 4924 TIV / 4963 BNO / 4972 TIV / 4965 BNO / 4980 TIV

odstavena TIV

odstavena TIV

242

1a.

BNO 4962 TIV / 4929 VRE / 4654 BNO / 4064 BLO / 4065 BNO / 4068 BLO / 4069 BNO

odstavena BNO

odstavena BNO


Obraty pro 12 lokomotiv řady 242 jsou sestaveny v turnusové skupině 205. V drtivé většině se jedná o vozbu osobních vlaků v úseku Žďár nad Sázavou - Brno - Břeclav, pouze v 8. a 9. turnusovém dni v pracovní dny lokomotiva zajede i na trať Křenovice horní n. - Brno - Březová nad Svitavou. Součástí turnusu je i pohotovostní souprava IDS JMK v Brně hl. n.

 

Poslední turnusová skupina 206 je dvoudenní (do 31. 10. 2014 byla třídenní) a "plechovky" v ní jezdí mezi Vranovicemi a Tišnovem. Provozuje se pouze v pracovní dny.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0224

1975/6839

91 54 7 242.224-4

zrušena

2014-06-05

S 499.0262

1981/7608

91 54 7 242.262-4

zrušena

2014-06-05

S 499.0282

1981/7628

91 54 7 242.282-2

zrušena

2014-06-05

S 499.0286

91 54 7 242.286-3

výpomoc na vozebním rameni Jihlava - Plzeň

2014-12-17


242.224

242262

Sv 8395 směřující do Jihlavy města v čele s lokomotivou 242.262 a na konci s plzeňskou 242.279 v ŽST Jihlava dne 29. 5. 2012. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

242282

"Plechovka" 242.282 dne 30. 6. 2010 v ŽST České Budějovice. Autor snímku David Prause.

242286

"Plecháč" 242.286 s Os 4910 místo turnusové řady 263 dne 26. 4. 2013 mezi Níhovem a Vlkovem u Tišnova. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky