Přípojné vozy ř. Bdtn756 a Bdtn757

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-17

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2015-02-08

Vůz Bdtn756 305 je odstaven, 21. 1. 2015 odjel do DPOV Nymburk na opravu PVY.

2015-03-01

Od 10. 2. 2015 je pro závadu v dobíjení odstaven vůz Bdtn756 302.

2015-03-15

Dnem 2. 2. 2015 nastala změna oběhů v turnusové skupině 046. Vůz Bdtn756 302 se 13. 3. 2015 vrátil zpět do pravidelného provozu. Na opravu PVY se do DPOV Nymburk vydal 11. 3. 2015 vůz Bdtn756 319, který je tak odstaven.

2015-03-29

Ze Šumperka se 17. 3. 2015 vrátil vůz Bdtn756 305 a o den později vyjel s cestujícími.

2015-06-07

Vůz Bdtn756 319 je po opravě PVY od 18. 5. 2015 zpět v provozu.

2015-08-02

Od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015 jsou turnusové skupiny vozů řad Bdtn756 a Bdtn757 upraveny z důvodu nepřetržité výluky Brno - Nesovice.

2015-09-06

Dnem 1. 9. 2015 došlo k obnovení turnusových skupin 043 a 044, turnusová skupina 046 přešla k vozům řady Bmx765.

2015-12-13

Vůz Bdtn756 343 byl dne 10. 12. 2015 v DKV Brno naposledy, načež byl převeden pod DKV Plzeň. Z Brna odjel 9. 12. 2015 na R 821 do Přerova a dále na Sv 1306 ku Praze a dále do Rakovníka.

Přípojné vozy ř. Bdtn756

bdtn756 Vozy řady Bdtn756 vznikly modernizací vozů, které vyrobila v letech 1969–1970 Vagónka Studénka pod označením řady Baim. ČSD tehdy odebraly těchto vozů celkem 120.

 

V roce 1983 byla vozům řada změněna na Bmnp, v roce 1990 na Bnp a konečně v roce 2001 na Btn. Co se týče číselného označení, vozy v letech 1994–1995 obdržely řadu 053.

 

V roce 2004 představila firma KOS Krnov modernizaci jednoho vozu, a ten dostal řadové označení Bdtn 054. Modernizace se ukázala jako zdařilá a v následujících letech následovala modernizace dalších vozů ukončená v roce 2011. Celkem bylo modernizováno 64 vozů. Od 1. 1. 2009 se označení vozu upřesnilo na řadu Bdtn756 a vozy nesou číselný interval 50 54 21-29 3xx.

 

Pro provoz v DKV Brno bylo během GVD 2014/2015 k dispozici 26 vozů, z nichž 22 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD je zde nárůst o jeden turnusovaný vůz. Na úplném konci GVD (od 11. 12. 2015) se počet vozů snížil na 25.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 240-9

1970/71495

Bdtn756 50 54 21-29 301-8

později 053.072 a 054.240

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 217-7

1970/71472

Bdtn756 50 54 21-29 302-6

později 053.017 a 054.217

2015-03-13

Baim 70 54 20-09 248-2

1970/71503

Bdtn756 50 54 21-29 303-4

později 053.077 a 054.248

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 236-7

1970/71491

Bdtn756 50 54 21-29 304-2

později 053.021 a 054.236

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 222-7

1970/71477

Bdtn756 50 54 21-29 305-9

později 053.019 a 054.222

2015-03-18

Baim 70 54 20-09 286-2

1970/71878

Bdtn756 50 54 21-29 306-7

později 053.040 a 054.286

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 303-5

1970/71895

Bdtn756 50 54 21-29 307-5

později 053.026 a 054.303

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 229-2

1970/71484

Bdtn756 50 54 21-29 308-3

později 053.069 a 054.229

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 296-1

1970/71888

Bdtn756 50 54 21-29 309-1

později 053.056 a 054.296

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 207-8

1970/71462

Bdtn756 50 54 21-29 310-9

později 053.012 a 054.207

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 261-5

1970/71853

Bdtn756 50 54 21-29 311-7

později 053.036 a 054.261

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 269-8

1970/71861

Bdtn756 50 54 21-29 312-5

později 053.004 a 054.269

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 244-1

1970/71499

Bdtn756 50 54 21-29 313-3

později 053.074 a 054.244

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 295-3

1970/71887

Bdtn756 50 54 21-29 314-1

později 053.043 a 054.295

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 243-3

1970/71498

Bdtn756 50 54 21-29 315-8

později 053.073 a 054.243

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 256-5

1970/71511

Bdtn756 50 54 21-29 316-6

později 053.082 a 054.256

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 274-8

1970/71866

Bdtn756 50 54 21-29 317-4

později ŽSR/ZSSK a 054.274

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 283-9

1970/71875

Bdtn756 50 54 21-29 318-2

později ŽSR/ZSSK a 054.283

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 214-4

1970/71469

Bdtn756 50 54 21-29 319-0

později ŽSR/ZSSK a 054.214

2015-05-18

Baim 70 54 20-09 277-1

1970/71869

Bdtn756 50 54 21-29 320-8

později ŽSR/ZSSK a 054.277

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 316-7

1970/71908

Bdtn756 50 54 21-29 321-6

později ŽSR/ZSSK a 054.316

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 208-6

1969/71463

Bdtn756 50 54 21-29 348-9

později 053.051 a 50 54 21-29 007

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 252-4

1970/71507

Bdtn756 50 54 21-29 354-7

později 053.080 a 50 54 21-29 032

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 227-6

1970/71482

Bdtn756 50 54 21-29 361-2

později 053.068 a 50 54 21-29 021

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 239-1

1970/71494

Bdtn756 50 54 21-29 362-0

později 053.071 a 50 54 21-29 027

2014-12-14


Obraty vozů řady Bdtn756 jsou zapracovány do pěti turnusových skupin 040, 041, 043, 044 a 045. Vozy jsou pravidelně nasazeny na stejných tratích jako v minulém GVD:

Turnusová skupina 040 je šestidenní a vozy se pohybují na trati Brno - Jihlava (se zájezdem na zastávku Jihlava-Bosch Diesel), Brno - Hrušovany nad Jevišovkou a mezi Brnem a Bylnicí.

 

Další šestidenní turnusová skupina 041 zahrnuje všechny oběhy přípojného vozu řady Bdtn756 jezdícího ve spojení s motorovým vozem řady 854 (TS 841) a řídicím vozem řady ABfbrdtn795 (TS 941). Tři dny se tyto soupravy pohybují na trati Brno - Jihlava a tři dny mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště.

 

Dva vozy řady Bdtn756 obíhají v turnusové skupině 043, což jsou v pracovní dny výkony na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou a Brno - Kyjov, o víkendech především na trati Brno - Bylnice.

 

Do turnusové skupiny 044 jsou zařazeny další dva vozy. V pracovní dny zajišťují vozbu spěšného vlaku Brno - Hrušovany nad Jevišovkou a Brno - Staré Město u Uherského Hradiště, dále zajiždí do Tišnova a Nesovic či Nemotic. O víkendech jezdí jen jeden vůz, a to na trati Brno - Jihlava a v neděli večer též na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou.

 

V pětidenní turnusové skupině 045 vozy zajišťují vozbu na "vláře", tedy od Brna po Bylnici vč. obratu na jednom páru osobních vlaků v pracovní dny z Veselí nad Moravou do Strážnice.

 

Poslední jednodenní turnusová skupina 046 představovala zprvu posilové výkony od čtvrtka, kdy vůz vyjel na Sp 1735 z Brna do Veselí nad Moravou do pondělí, kdy se vůz vrátil do Brna na Sp 1724. Mezitím vůz zajížděl jak do Starého Města u Uherského Hradiště, tak do Bylnice. Od 2. 2. 2015 nastala v této turnusové skupině změna, vůz jezdí na "vláře" každý den.

 

Z 22 turnusovaných vozů řady Bdtn756 tedy jezdí šest v "motografech" (TS 841+041+941) a 16 vozů jezdí v doprovodu motorových vozů řad 842 nebo 854.

 

 

Od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015 probíhá nepřetržitá výluka Brno - Nesovice, jednotlivých turnusových skupin se dotkla následovně:

 

- 040 ... skupina je pětidenní, oběhy na jihlavské a hrušovanské straně jsou prakticky stejné, obraty na vlárské trati jsou zrušené;

- 041 ... "motografová" šestidenní skupina se rozdělila na třídenní skupinu 041 (trať Brno - Jihlava) a třídenní novou skupinu 048 (trať Nesovice - Staré Město u Uherského Hradiště / Bylnice);

- 043 ... od 1. 8. 2015 zrušena, od 1. 9. 2015 obnovena jako jednodenní pro jeden vůz;

- 044 ... od 1. 8. 2015 zrušena, od 1. 9. 2015 obnovena jako jednodenní pro jeden vůz;

- 045 ... skupina je nyní osmidenní, vozy se pohybují na trati Nesovice - Staré Město u Uherského Hradiště / Bylnice a Veselí nad Moravou - Strážnice;

- 046 ... zrušena, od 1. 9. 2015 se jedná o oběhy vozů řady Bmx765;

- 048 ... nová třídenní skupina, v které obíhají soupravy v řazení 854 + Bdtn756 + ABfbrdtn795 v úseku Nesovice - Staré Město u Uherského Hradiště / Bylnice.

Po dobu výluky turnusová potřeba poklesla na 19 vozů.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 309-2

1970/71901

Bdtn756 50 54 21-29 343-0

později 053.028 a 50 54 21-29 062

2015-12-11


 

Přípojné vozy ř. Bdtn757

bdtn757 Modernizace vozů na novou řadu Bdtn756 50 54 21-29 byla ukončena v roce 2011, posledním vozem se stal vůz s číslem 364. Od července 2011 do února 2013 probíhala modernizace stejné původní řady Btn755 dál, ale modernizované vozy nesou nové označení Bdtn75750 54 20-29 2xx.

 

V DKV Brno jsou ve stavu 2 vozy, oba jsou turnusované. Stav je stejný jako v předešlém GVD 2013/2014.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 221-9

1970/71476

Bdtn757 50 54 20-29 225-0

později 053.018 a 50 54 21-29 017

2014-12-14

Baim 70 54 20-09 311-8

1970/71903

Bdtn757 50 54 20-29 226-8

později 053.059 a 50 54 21-29 065

2014-12-14


Pravidelné nasazení vozů řady Bdtn757 na tratích se od minulého GVD neliší:

Vozy řady Bdtn757 obíhají v jedné dvoudenní turnusové skupině 042. V pracovní dny zajišťují vozbu na páru spěšného vlaku Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, vozbu osobních vlaků na trati Brno - Jihlava a páru spěšného vlaku Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. O víkendech vozy obíhají na trati Brno - Jihlava a na spěšných vlacích Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. Po dobu výluky tratě Brno - Nesovice zůstává oběh dvoudenní, ale bez obratu do Starého Města u Uherského Hradiště.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky