Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2018-12-09

Do stavu OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod bylo dnem 9. 12. 2018 převedeno z OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová pět motorových jednotek 814.018+914.018, 814.019+914.019, 814.041+914.041, 814.048+914.048 a 814.049+914.049.

2018-12-22

Motorová jednotka 814.205+814.206 od 16. 12. 2018 opět vozí cestující.

2019-01-06

Od 4. 1. 2019 je provozní motorová jednotka 814.043+914.043.

2019-01-20

"Regionova" 814.019+914.019 je od 24. 12. 2018 po střetu se zvěří odstavena.

2019-02-03

Motorová jednotka 814.019+914.019 je od 24. 1. 2019 opet provozní.

2019-03-03

Z důvodu závady spalovacího motoru jsou odstaveny "Regionovy" 814.018+914.018 od 6. 2. 2019 a 814.197+914.197 od 20. 2. 2019. Odstavena je rovněž motorová jednotka 814.217+814.218 od 9. 2. 2019 pro závadu na tlumiči.

2019-03-17

Do provozu se vrátily motorové jednotky 814.018+914.018 (od 7. 3. 2019), 814.197+914.197 (od 10. 3. 2019) a 814.217+814.218 (rovněž od 10. 3. 2019). Doplněny snímky motorových jednotek 814.018+914.018, 814.019+914.019 a 814.048+914.048.

2019-04-14

Motorová jednotka 814.042+914.042 odjela 8. 4. 2019 do DPOV Veselí nad Moravou na opravu v rozsahu MVY, a je tak odstavena.

2019-05-05

Pro závadu na kolech je od 20. 4. 2019 odstavena "Regionova" 814.132+914.132.

2019-05-19

Od 11. 5. 2019 je zpět v provozu motorová jednotka 814.132+914.132. Do DPOV Veselí nad Moravou na opravu MVY odjela 13. 5. 2019 motorová jednotka 814.019+914.019 a je tak odstavena.

2019-06-09

Maloměřická motorová jednotka 814.198+914.198 je od 21. 5. 2019 deponována v SÚ Havlíčkův Brod. Na opravu MVY do DPOV Veselí nad Moravou odjela 5. 6. 2019 "Regionova" 814.043 a je tak odstavena.

2019-06-23

Motorová jednotka 814.042+914.042 od 17. 6. 2019 opět vozí cestující.

2019-07-28

Po období nepřetržité výluky Moravské Bránice - Moravský Krumlov / Ivančice od 2. 7. do 30. 8. 2019 je změněna TS 895. Pro závadu na převodovce jsou odstaveny dvě motorové jednotky: od 30. 6. 2019 jednotka 814.041+914.041 a od 6. 7. 2019 "Regionova" 814.198, tato byla o tři dny později převezena z Havlíčkova Brodu do Brna-Maloměřic.

2019-08-18

Do provozu se 3. 8. 2018 vrátila "Regionova" 814.198+914.198. Po opravě MVY (kombinovaně v DPOV Veselí nad Moravou a KOS Krnov) je od 7. 8. 2019 provozní "Regionova" 814.019+914.019. V Havlíčkově Brodě vypomáhá od 9. 8. 2019 maloměřická motorová jednotka 814.199+914.199.

2019-09-01

Z opravy MVY se vrátila "Regionova" 814.043+914.043, od 22. 8. 2019 opět vozí cestující. Motorová jednotka 814.199+914.199 se 28. 8. 2019 vrátila zpět z Havlíčkova Brodu do Maloměřic.

2019-09-15

Od 12. 9. 2019 je zpět v provozu motorová jednotka 814.041+914.041.

2019-09-29

V SÚ Maloměřice došlo k záměně jedné třídílné "Regionovy" s SÚ Olomouc. Motorová jednotka 814.239+814.240 v korporátním nátěru odjela 18. 9. 2019 do svého nového působiště v Olomouci, ve stavu SÚ Maloměřice byla naposledy 19. 9. 2019. Místo ní tentýž den přijela do Brna olomoucká "Regionova" 814.247+814.248, v SÚ Maloměřice je vedena od 20. 9. 2019.

2019-10-20

Došlo k další výměně motorových jednotek, tentokrát dvoudílných "Regionov". Do SÚ Šumperk odjela 30. 9. 2019 z Havlíčkova Brodu motorová jednotka 814.010+914.010 a naopak tentýž den přijela z SÚ Olomouc do Havlíčkova Brodu motorová jednotka 810.095+914.095. Motorová jednotka 814.018+914.018 je od 30. 9. 2019 po střetu se stromem odstavena, 18. 10. 2019 byla "kocourem" 742.452 přepravena do SÚ Znojmo na opravu.

2019-11-03

Od 1. 10. do 29. 11. 2019 nastala v turnusové skupině 882 přechodná změna.

2019-11-17

Motorová jednotka 814.018+914.018 je od 12. 11. 2019 zpět v provozu.

2019-12-01

Z důvodu závady na nápravové převodovce je od 13. 11. 2019 odstavena "Regionova" 814.133+914.133.

2019-12-15

Odstavena je od 29. 11. 2019 pro závadu na WC "Regionova" 814.018. Od 6. 12. 2019 je zpět v provozu motorová jednotka 814.133+914.133.

Motorové jednotky ř. 814.0

814 Motorové jednotky řady 814.0 jsou nedělitelné dvoudílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 a řídicího vozu ř. 914. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810, řídicí vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010, 013 a 015 (mezitím přeznačených na ř. Btax780, Ddax784 a Bdtax785). Motorové jednotky dodala firma Pars nova a.s. ze Šumperka, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.0 vznikla v roce 2005 a dodávky jednotek probíhaly do roku 2012. Zájemcům o dislokace jednotek, jejich popis a další informace doporučuji webové stránky www.regionovy.cz.

 

Ve stavu sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je 18 jednotek, a to v SÚ Maloměřice, Havlíčkův Brod, Veselí nad Moravou a nově Znojmo. Turnusováno je 13 jednotek. Ve srovnání s minulým stavem je inventární stav navýšen o 5 jednotek, turnusový počet o 4 jednotky.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice se nachází 3 jednotky, z nichž 2 jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0029

1976/77713

95 54 5 814.197-0

později 810.029

2019-03-10

Blm 70 54 24-29 807-7

1982/85609

95 54 5 914.197-9

později 010.242 a 50 54 24-29 385

2019-03-10

M 152.0494

1982/85727

95 54 5 814.198-8

později 810.494 a 811.494

2019-08-03

Blm 70 54 24-29 810-1

1982/85612

95 54 5 914.198-7

později 010.245 a 50 54 24-29 387

2019-08-03

M 152.0471

1981/84125

95 54 5 814.199-6

později 810.471

2019-08-09

Blm 70 54 24-29 311-0

1978/80060

95 54 5 914.199-5

MEDUŇKA; později 010.384 a 50 54 24-29 142

2019-08-28


Maloměřické "Regionovy" jsou pravidelně k vidění na stejných tratích, jako tomu bylo v minulém GVD:

Pro maloměřické jednotky je sestavena dvoudenní turnusová skupina 803. "Regionovy" v ní zajišťují veškeré výkony na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice. Zbrojení a údržba probíhá v SÚ Maloměřice. Po celou sobotu a v neděli dopoledne je v provozu pouze jedna motorová jednotka.


SÚ Havlíčkův Brod

Do SÚ Havlíčkův Brod je přiděleno 8 jednotek, z toho 6 je turnusovaných.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0132

1976/78642

95 54 5 814.018-8

později 810.132; odstavena - závada na WC

2019-11-29

Blm 70 54 24-29 119-7

1976/77986

95 54 5 914.018-7

později 010.219; odstavena - závada na WC

2019-11-29

M 152.0189

1977/79568

95 54 5 814.019-6

později 810.189

2019-08-07

Blm 70 54 24-29 476-1

1979/81559

95 54 5 914.019-5

později 010.134

2019-08-07

M 152.0072

1976/77756

95 54 5 814.041-0

později 810.072

2019-09-12

Blm 70 54 24-29 906-7

1983/85708

95 54 5 914.041-9

později 010.318

2019-09-12

M 152.0442

1981/84096

95 54 5 814.042-8

později 810.442; nátěr "Najbrt"

2019-06-17

Blm 70 54 24-29 378-9

1979/81461

95 54 5 914.042-7

později 010.109; nátěr "Najbrt"

2019-06-17

M 152.0308

1978/80547

95 54 5 814.043-6

později 810.308; nátěr "Najbrt"

2019-08-22

Blm 70 54 24-29 845-7

1982/85647

95 54 5 914.043-5

později 010.312; nátěr "Najbrt"

2019-08-22

M 152.0096

1976/78606

95 54 5 814.048-5

později 810.096

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 409-2

1979/81492

95 54 5 914.048-4

později 010.152

2018-12-09

M 152.0423

1981/84077

95 54 5 814.049-3

později 810.423

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 301-1

1978/80050

95 54 5 914.049-2

později 010.541

2018-12-09

M 152.0328

1978/80567

95 54 5 814.095-6

později 810.328

2019-09-30

Blm 70 54 24-29 557-8

1981/84180

95 54 5 914.095-5

později 010.583

2019-09-30


Pravidelný výskyt "Regionov" na jednotlivých tratích je ve srovnání s minulým GVD naprosto rozdílný. "Havlíčkobrodské" motorové jednotky řady 814 zcela opustily všechny tratě, na kterých byly dosud nasazovány kromě jedné, a sice tratě 238 Havlíčkův Brod - Pardubice. Naopak se jejich provoz rozšířil do pardubického teritoria. Tratě, na kterých jsou pravidelně nasazovány, jsou tyto:

Havlíčkobrodské motorové jednotky jsou soustředěny do jediné šestidenní turnusové skupiny 843. Těžiště výkonů spočívá na trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic. Z Pardubic zajede v pracovní dny do Heřmanova Městce na vlacích Os 25023 / 25028, z Pardubic do Holic zavítá rovněž v pracovní dny, a to na Os 5062, odkud pokračuje do Chrudimi jako Os 25045. V sobotu se objeví na trati Žďárec u Skutče - Polička na obratu 15353 / 5334.


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou jsou umístěny 4 jednotky a 2 z nich jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0401

1981/84055

95 54 5 814.103-8

později 810.401

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 790-5

1982/85592

95 54 5 914.103-7

později 010.234 a 50 54 24-29 375

2018-12-09

M 152.0178

1977/79557

95 54 5 814.104-6

později 810.178

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 306-0

1978/80055

95 54 5 914.104-5

později 010.381 a 50 54 24-29 137

2018-12-09

M 152.0214

1977/79593

95 54 5 814.132-7

později 810.214

2019-05-11

Blm 70 54 24-29 384-7

1979/81467

95 54 5 914.132-6

později 010.389 a 50 54 24-29 171

2019-05-11

M 152.0092

1976/78602

95 54 5 814.133-5

později 810.092

2019-12-06

Blm 70 54 24-29 435-7

1979/81518

95 54 5 914.133-4

později 010.221 a 50 54 24-29 195

2019-12-06


Pravidelné nasazení veselských motorových jednotek řady 814.0 se oproti minulému GVD nemění, můžeme je vidět na tratích:

Těžiště výkonů turnusové skupiny 882, v které jsou zařazeny 2 jednotky řady 814.0, spočívá na trati Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště - Bylnice. V pracovní dny ráno zajede do Kyjova na obratu 4106 / 4165, pak do Strážnice jako 2734 / 2737 a vyjíždí na "horní vláru". Kromě pátku končí odpoledne v Bylnici, v pátek jezdí až do večera a vrací se do Veselí nad Moravou. V druhém dni se celý den pohybuje opět na "horní vláře".

"Regionova", která se v pátek vrátí do Veselí nad Moravou, pokračuje večer jako Sp 1738 do Brna. Odtud vyjíždí v sobotu po půlnoci jako IRO (integrovaný rozvoz opilců) do Nesovic a zpět na obratu 4139 / 4140 a jako Os 4105 jede do Veselí nad Moravou. O víkendu se opět obě dvě jednotky pohybují východně od Veselí nad Moravou. Po dobu nepřetržité výluky Újezdec u Luhačovic - Bojkovice od 1. 10. do 29. 11. 2019 je oběh pouze jednodenní.


SÚ Znojmo

Ve stavu SÚ Znojmo jsou 3 jednotky a všechny 3 jsou turnusované. Umístění motorových jednotek řady 814.0 do SÚ Znojmo je novinkou.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0047

1976/77731

95 54 5 814.067-5

později 810.047

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 213-8

1977/78951

95 54 5 914.067-4

později 010.517

2018-12-09

M 152.0246

1978/80485

95 54 5 814.068-3

později 810.246

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 287-2

1978/80036

95 54 5 914.068-2

později 010.378

2018-12-09

M 152.0619

1984/87819

95 54 5 814.069-1

později 810.619

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 228-4

1977/78966

95 54 5 914.069-0

později 010.458

2018-12-09


Znojemské "Regionovy" převzaly tu část bývalých havlíčkobrodských oběhů motorových jednotek řady 814, které směřovaly směrem na Znojmo a Miroslav, můžeme je vídat na tratích:

Pro znojemské motorové jednotky řady 814.0 je sestavena třídenní turnusová skupina 895. Jednotky zajišťují vozbu osobních vlaků na trati Znojmo - Okříšky. Mimo tuto trať zajíždí do Retzu na obratu 2275 / 2276 v pracovní dny a 2277 / 2278 kromě soboty. Na víkend odjede jedna "Regionova" na výkony Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav. Večer o 2. turnusovém dni pokračuje denně na Os 24820 dále do Jihlavy, v sobotu a neděli až do Havlíčkova Brodu a zpět do Jihlavy na obratu 8378 / 8377. Kromě pátku a soboty se vrací na Os 4889 zpět do Okříšek, ve zbývajících dvou nocích zůstává nocovat v Jihlavě. V sobotu ráno do Okříšek najíždí jako Os 4863, v neděli napřed soupravově jako Sv 21917 do Jihlavy města a odtud veze Os 24805 do Znojma. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Moravský Krumlov / Ivančice konané v období 2. 7. - 30. 8. 2019 zabezpečuje "Regionova" o víkendech vozbu na rameni Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0164

1977/79543

95 54 5 814.010-5

později 810.164; nátěr "Najbrt"

2019-10-01

Blm 70 54 24-29 112-2

1976/77979

95 54 5 914.010-4

později 010.217; nátěr "Najbrt"

2019-10-01


814010

Os 5304 v podobě jednotky 814.010+914.010 dne 7. 6. 2019 v ŽST Medlešice. Autor snímku David Prause.

 

 

 


Motorové jednotky ř. 814.2

814 Motorové jednotky řady 814.2 jsou nedělitelné třídílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 na každém konci a vloženého vozu ř. 014 mezi nimi. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810 nebo 809, vložené vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010 (mezitím přeznačených na ř. Btax780). Motorové jednotky dodala společnost Pars nova a.s. Šumperk, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.2 vznikla v roce 2007, poslední - šestadvacátou - ČD obdržely v roce 2010.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se provozuje 10 jednotek, a sice v SÚ Maloměřice a SÚ Veselí nad Moravou. Do turnusů je zařazeno 8 jednotek. Početní stav je stejný jako v předešlém GVD.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice se nachází 6 jednotek řady 814.2, turnusovaných je 5.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0456

1981/84110

95 54 5 814.217-6

později 810.456

2019-03-10

Blm 70 54 24-29 562-8

1981/84185

95 54 5 014.009-5

později 010.142

2019-03-10

M 152.0013

1975/77697

95 54 5 814.218-4

později 810.013

2019-03-10

M 152.0023

1976/77707

95 54 5 814.219-2

později 810.023

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 014-0

1976/77881

95 54 5 014.010-3

později 010.492

2018-12-09

M 152.0238

1977/79617

95 54 5 814.220-0

později 810.238

2018-12-09

M 152.0128

1976/78638

95 54 5 814.227-5

později 810.128

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 183-3

1977/78921

95 54 5 014.014-5

později 010.337

2018-12-09

M 152.0169

1977/79548

95 54 5 814.228-3

později 810.169

2018-12-09

M 152.0170

1977/79549

95 54 5 814.233-3

později 810.170

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 719-4

1982/85521

95 54 5 014.017-8

později 010.486

2018-12-09

M 152.0252

1978/80491

95 54 5 814.234-1

později 810.252

2018-12-09

M 152.0374

1981/84028

95 54 5 814.237-4

později 810.374

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 512-3

1978/81595

95 54 5 014.019-4

později 010.005

2018-12-09

M 152.0085

1976/78595

95 54 5 814.238-2

později 810.085

2018-12-09

M 152.0606

1982/85839

95 54 5 814.247-3

později 810.606

2019-09-20

Blm 70 54 24-29 540-4

1981/84163

95 54 5 014.024-4

později 010.431

2019-09-20

M 152.0241

1978/80480

95 54 5 814.248-1

později 810.241

2019-09-20


Pro maloměřické jednotky jsou sestaveny turnusové skupiny 801 a 802. Ve srovnání s minulým GVD se jednotky nově vyskytují v úseku Brno - Blažovice - Holubice a Brno-Chrlice - Vyškov na Moravě, naopak opustily úsek Brno - Hrušovany u Brna:

První turnusová skupina 801 je čtyřdenní. Tři dny se "Regionova" pohybuje na trati 251 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou a jeden den provádí na trati 250 v úseku Brno - Tišnov vozbu osobních vlaků v ranní a odpolední špičce; tyto vlaky se již nevlezou do Brna-Židenic, ani Brna hl. n., takže s cestujícími jezdí jen v úseku Brno-Lesná - Tišnov, a úsek mezi Brnem-Maloměřicemi a Brnem-Lesnou jezdí soupravově. Kromě toho se mezi Brnem a Tišnovem objeví ještě v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli pro zajištění popůlnočního vlaku 4940. Na údržbu do Maloměřic jezdí z Tišnova v sobotu dopoledne "na otočku" a dále v sobotu v poledne, tato "Regionova" vyjíždí z Maloměřic zpět do Tišnova až v neděli odpoledne.

 

Vzhledem k roční nepřetržité výluce v ŽST Brno hl. n. je nově koncipována jednodenní turnusová skupina 802. V pracovní dny jezdí motorová jednotka pouze odpoledne, z Brna-Maloměřic jede soupravově do Brna-Králova Pole, odtud jako Os 14145 do Brna hl. n. a poté vykoná obraty do Rájce-Jestřebí na vlacích 4048 / 4049 / 4054 / 4055. V pondělí až čtvrtek tím práce končí. V pátek večer odjíždí "Regionova" na víkend na úsek Brno-Chrlice - Vyškov na Moravě, kde vystřídá "plechosysla" (viz TS 204) jezdícího zde v pracovní dny. Motorová jednotka vyjíždí z Brna-Maloměřic v pátek večer přes Blažovice do Holubic, odtud do Křenovic horního n. pro Os 24034 do Brna-Chrlic a Os 24035 do Vyškova na Moravě, následuje sobotní vozba osobních vlaků 24000 až 24035 a po něm odjíždí "Regionova" soupravově přes Blažovice na údržbu do Brna-Maloměřic, odkud se vrací v neděli nad ránem zpět soupravově do Vyškova na Moravě. Následuje nedělní vozba vlaků 24000 až 24043, načež motorová jednotka odjíždí jako Sv 24094 do Brna-Maloměřic. Obě soupravy, "plechosysel" 242 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 a "Regionova" 814.2, se potkají v pátek a neděli v Křenovicích horním nádraží v době 21:39–21:41 h.


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou jsou umístěny 4 jednotky, z nich 3 jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0095

1976/78605

95 54 5 814.205-1

později 810.095

2018-12-16

Blm 70 54 24-29 212-0

1977/78950

95 54 5 014.003-8

později 010.516

2018-12-16

M 152.0591

1982/85824

95 54 5 814.206-9

později 810.591

2018-12-16

M 152.0397

1981/84051

95 54 5 814.207-7

později 810.397

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 116-3

1976/77983

95 54 5 014.004-6

později 010.218

2018-12-09

M 152.0488

1982/85721

95 54 5 814.208-5

později 810.488

2018-12-09

M 152.0614

1984/87814

95 54 5 814.209-3

později 810.614; odstavena - po násilném poškození (střet na přejezdu)

2016-09-13

Blm 70 54 24-29 021-5

1976/77888

95 54 5 014.005-3

později 010.497; odstavena - po násilném poškození (střet na přejezdu)

2016-09-13

M 152.0552

1982/85785

95 54 5 814.210-1

později 810.552 a 809.552; odstavena - po násilném poškození (střet na přejezdu)

2016-09-13

M 152.0377

1981/84031

95 54 5 814.229-1

později 810.377

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 728-5

1982/85530

95 54 5 014.015-2

později 010.405

2018-12-09

M 152.0211

1977/79590

95 54 5 814.230-9

později 810.211

2018-12-09


S veselskými motorovými jednotkami řady 814.2 se setkáváme na stejných tratích jako v minulém GVD:

Veselské třídílné "Regionovy" jsou zařazeny do třídenní turnusové skupiny 881. Oběhy jsou téměř stejné jako v minulém GVD, liší se drobným rozšířením výkonů v sobotu v úseku Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0069

1976/77753

95 54 5 814.239-0

později 810.069; nátěr "Najbrt"

2019-09-20

Blm 70 54 24-29 051-2

1976/77918

95 54 5 014.020-2

později 010.447; nátěr "Najbrt"

2019-09-20

M 152.0388

1981/84042

95 54 5 814.240-8

později 810.388; nátěr "Najbrt"

2019-09-20


814239

Dne 31. 10. 2017 opouští ŽST Nové Město na Moravě Os 14972 v podobě motorové jednotky 814.239+014.020+814.240. Autor snímku Jiří Chour.

 

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky