Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-17

Popis GVD 2019/2020.

2019-12-15

"Regionovy" 814.132+914.132 a 814.133+914.133 odjely z Veselí nad Moravou do Brna-Maloměřic. Maloměřické jednotky 814.198+914.198 a 814.199+914.199 se 15. 12. 2019 rozjely do Znojma na znojemské výkony. Do Havlíčkova Brodu 15. 12. 2019 dorazily "Regionovy" 814.071+914.071 z SÚ Valašské Meziříčí, 814.127+914.127 z OCÚ Střed - SÚ Děčín, 814.143+914.143 a 814.145+914.145 z OCÚ Západ - SÚ Rakovník a 814.146+914.146 a 814.148+914.148 z OCÚ Západ - SÚ Tábor. Zařazení pod SÚ Havlíčkův Brod proběhlo 15. 12. 2019 (814.148+914.148), 16. 12. 2019 (814.127+ 914.127, 814.143+914.143, 814.145+914.145), 17. 12. 2019 (814.146+914.146) a 20. 12. 2019 (814.071+914.071).

2019-12-22

Mezi SÚ Maloměřice a Znojmo došlo ještě k jednomu prohození "Regionov", a sice motorová jednotka 814.069+914.069 spadá pod SÚ Maloměřice a 814.197+914.197 pro SÚ Znojmo. Ke změně dislokace došlo u všech tří "Regionov" oficiálně k 23. 12. 2019.

2020-02-23

"Regionova" 814.133+914.133 je od 1. 2. 2020 zapůjčena do SÚ Havlíčkův Brod. Inventární počet motorových jednotek 814.0 se od 1. 2. 2020 zvýšil z 24 na 25 předisponováním "Regionovy" 814.169+914.169 z OCÚ Střed - SÚ Tábor do OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod. Dne 11. 2. 2020 došlo k najetí motorové jednotky 814.043+914.043 jedoucí jako Sp 1457 do spadlého stromu mezi ŽST Ždírec nad Doubravou a Chotěboř, motorová jednotka je tak odstavena.

2020-03-21

Ke dni 16. 3. 2020 proběhla změna v turnusových skupinách 843 a 895. Závada na dvojkolí odstavila od 8. 3. 2020 motorovou jednotku 814.041+914.041. "Regionova" 814.018+914.018 je od 14. 3. 2020 provozní. Netěsnost rámu je důvodem odstavení motorové jednotky 814.237+814.238 od 18. 3. 2020.

2020-04-05

"Regionova" 814.237+814.238 se dočkala rychlé opravy a od 23. 3. 2020 je opět provozní. Motorová jednotka 814.247+814.248 odjela 31. 3. 2020 do svého nového působiště v OCÚ Střed - SÚ Praha-Libeň, kde je od téhož datumu vedena ve stavu; inventární počet trojdílných "Regionov" tak ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ poklesl z 10 na 9. Dne 27. 3. 2020 došlo při jízdě Os 5375 řazeném z motorové jednotky 814.049+914.049 ve Ždírci nad Doubravou ke střetu s automobilem, "Regionova" je odstavena.

2020-04-19

Opatření přijatá od 12. 3. 2020 v České republice ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se promítla i v redukci či změnách řazení vlaků sestavovaných z vozidel sledovaných řad. V turnusové skupině 881 se od sedmé hodiny ranní 13. 3. 2020 nejezdí mezi Javorníkem nad Veličkou zastávkou a Vrbovci. Od 23. 3. 2020 není obsazována turnusová skupina 802, od téhož data se v turnusové skupině 801 nejezdí mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí. Turnusová skupina 842 by měla být od 28. 3. 2020 pouze 4denní a od 6. 4. 2020 v turnusové skupině 803 odpadly výkony v úseku Boskovice - Velké Opatovice. Po více jak 3 a půl roce se do Veselí nad Moravou vrátila ze šumperské Pars nova motorová jednotka 814.209+814.210, těžce poškozená 13. 9. 2016 při střetu s traktorem. Z Šumperku odjela zářící novým korporátním nátěrem dne 15. 4. 2020 jako Sv 55333 v 15:01 h, s příjezdem do Veselí nad Moravou v 18:03 h. První cestující se v ní svezli 22. 4. 2020.

2020-05-03

Od 9. 4. 2020 je z důvodu závady na převodovce odstavena "Regionova" 814.229+814.230.

2020-06-07

"Regionova" 814.229+814.230 je od 30. 5. 2020 opět provozní. Postupně se vrací výkony do normálního stavu; během května pominula redukce v TS 842, od 1. 6. 2020 se obsazuje TS 802 a od 9. 6. 2020 se v turnusové skupině 881 opět zajíždí do slovenských Vrbovců. Zůstává tedy redukce na trati Boskovice - Velké Opatovice (TS 803), kde navíc do 30. 6. 2020 probíhá nepřetržitá výluka. Dne 31. 5. 2020 odjela motorová jednotka 814.229+814.230 z Veselí nad Moravou do Brna-Maloměřic na trvalejší výpomoc. Poškozená "Regionova" 814.049+914.049 byla přepravena do šumperské Pars nova - 21. 5. 2020 z Havlíčkova Brodu přes Brno do Olomouce a 3. 6. 2020 z Olomouce do Šumperku.

2020-06-28

Od 1. 7. 2020 končí omezení v úseku Boskovice - Velké Opatovice, oběhy v TS 803 začínají platit v původním rozsahu; s ohledem na překročenou délku souběžně konané nepřetržité výluky se do Velkých Opatovic začne vlaky jezdit až od 7. 7. 2020. Pro závadu na podvozku je od 9. 6. 2020 odstavena motorová jednotka 814.148+914.148.

2020-07-19

Ke dni 15. 6. 2020 došlo ke změnám v turnusových skupinách 843 a 895. Do provozu se vrátily "Regionovy" 814.041 (1. 7. 2020) a 814.043 (8. 7. 2020). Dne 15. 7. 2020 došlo při jízdě Os 14704 u Velkých Opatovic ke střetu s automobilem, motorová jednotka 814.132+914.132 je odstavena. Ještě téhož dne se do SÚ Maloměřice vrátila z Havlíčkova Brodu "Regionova" 814.133+914.133.

2020-08-02

Od 30. 6. 2020 je ve stavu OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod "Regionova" 814.135+914.135, počet těchto jednotek ve sledovaných střediscích OCÚ Východ vzrostl z 25 na 26. V ŽST Medlešice došlo 15. 7. 2020 při jízdě Os 5338 k vykolejení motorové jednotky 814.018+914.018, která je tak odstavena. Od 22. 7. 2020 je zpět v provozu motorová jednotka 814.148+914.148. "Regionova" 814.146+914.146 je od 29. 7. 2020 odstavena z důvodu závady na spalovacím motoru.

2020-08-16

Aktualizován snímek motorové jednotky 814.067+914.067.

2020-08-30

Od 1. 9. do 9. 10. 2020 je kvůli nepřetržité výluce Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem změněna turnusová skupina 801. Motorová jednotka 814.145+914.145 odjela 4. 8. 2020 do DPOV Veselí nad Moravou na opravu MVY a je tak odstavena.

2020-09-13

"Regionova" 814.146+914.146 je od 7. 9. 2020 opět provozní.

2020-09-27

Počet motorových jednotek řady 814.0 ve sledovaných SÚ poklesl dnem 8. 9. 2020 z 26 na 25 "Regionov", a sice převedením motorové jednotky 814.135+914.135 do OCÚ Západ - SÚ Tábor. Dne 22. 9. 2020 vyjela s cestujícími motorová jednotka 814.132+914.132.

2020-10-11

Mezi Martinicemi u Velkého Meziříčí a Křižanovem došlo 4. 10. 2020 při jízdě Os 24944 řazeného z "Regionovy" 814.095+914.095 k najetí do stromu, motorová jednotka je odstavena.

2020-10-25

Do OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod najela dne 15. 10. 2020 "Regionova" 814.135+914.135, inventární počet motorových jednotek řady 814.0 ve sledovaných střediscích údržby vzrostl na 26; ve stavu SÚ Havlíčkův Brod je ale až od 24. 11. 2020. Motorová jednotka 814.019+914.019 najela 14. 10. 2020 při jízdě Os 5370 mezi ŽST Havlíčkův Brod a Rozsochatec do spadlého stromu a je tak odstavena. Téhož dne vyjela po opravě do pravidelného provozu "Regionova" 814.018+914.018.

2020-12-13

Na úplný závěr GVD 2019/2020, v sobotu 12. 12. 2020, odjely motorové jednotky 814.103+914.103 a 814.104+914.104 z Veselí nad Moravou jako Sv 58916 do nového působiště v Hradci Králové. Od 13. 12. 2020 jsou ve stavu v OCÚ Střed - SÚ Hradec Králové. Od 2. 12. 2020 je odstavena "Regionova" 814.146+914.146 z důvodu závady na spalovacím motoru. Motorová jednotka 814.145+914.145 je od 5. 12. 2020 provozní. Na konci GVD 2019/2020 došlo k převedení "Regionovy" 814.145+914.145 pod OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová; ve stavu SÚ Havlíčkův Brod byla tato jednotka naposledy 16. 12. 2020.

Motorové jednotky ř. 814.0

814 Motorové jednotky řady 814.0 jsou nedělitelné dvoudílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 a řídicího vozu ř. 914. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810, řídicí vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010, 013 a 015 (mezitím přeznačených na ř. Btax780, Ddax784 a Bdtax785). Motorové jednotky dodala firma Pars nova a.s. ze Šumperka, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.0 vznikla v roce 2005 a dodávky jednotek probíhaly do roku 2012. Zájemcům o dislokace jednotek, jejich popis a další informace doporučuji webové stránky www.regionovy.cz.

 

Ve stavu sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je 26 jednotek (do 31. 1. 2020 to bylo 24, do 29. 6. 2020 se zde nacházelo 25, do 7. 9. 2020 se jednalo o 26 jednotek a do 23. 11. 2020 zde bylo 25 jednotek), a to v SÚ Maloměřice, Havlíčkův Brod, Veselí nad Moravou a Znojmo. Turnusováno je 17 jednotek. Ve srovnání s minulým stavem byl na počátku GVD inventární stav navýšen o 6 jednotek, turnusový počet se zvýšil o 4 motorové jednotky.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice se nachází 3 jednotky, z nichž 2 jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0619

1984/87819

95 54 5 814.069-1

později 810.619

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 228-4

1977/78966

95 54 5 914.069-0

později 010.458 a 50 54 24-29 095

2019-12-15

M 152.0214

1977/79593

95 54 5 814.132-7

později 810.214

2020-09-22

Blm 70 54 24-29 384-7

1979/81467

95 54 5 914.132-6

později 010.389 a 50 54 24-29 171

2020-09-22

M 152.0092

1976/78602

95 54 5 814.133-5

později 810.092

2020-07-15

Blm 70 54 24-29 435-7

1979/81518

95 54 5 914.133-4

později 010.221 a 50 54 24-29 195

2020-07-15


Maloměřické "Regionovy" jsou pravidelně k vidění na stejných tratích, jako tomu bylo v minulém GVD:

Pro maloměřické jednotky je sestavena dvoudenní turnusová skupina 803. "Regionovy" v ní zajišťují veškeré výkony na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice. Zbrojení a údržba probíhá v SÚ Maloměřice. Po celou sobotu a v neděli dopoledne je v provozu pouze jedna motorová jednotka.


SÚ Havlíčkův Brod

Do SÚ Havlíčkův Brod je přiděleno 16 jednotek (do 31. 1. 2020 zde bylo 14 jednotek, od 30. 6. do 7. 9. 2020 zde bylo 16 jednotek, do 23. 11. 2020 zde bylo 15 jednotek), z toho 11 je turnusovaných.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0132

1976/78642

95 54 5 814.018-8

později 810.132

2020-10-14

Blm 70 54 24-29 119-7

1976/77986

95 54 5 914.018-7

později 010.219

2020-10-14

M 152.0189

1977/79568

95 54 5 814.019-6

později 810.189; odstavena - po násilném poškození (střet se stromem)

2020-10-14

Blm 70 54 24-29 476-1

1979/81559

95 54 5 914.019-5

později 010.134; odstavena - po násilném poškození (střet se stromem)

2020-10-14

M 152.0072

1976/77756

95 54 5 814.041-0

později 810.072

2020-07-01

Blm 70 54 24-29 906-7

1983/85708

95 54 5 914.041-9

později 010.318

2020-07-01

M 152.0442

1981/84096

95 54 5 814.042-8

později 810.442; nátěr "Najbrt"

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 378-9

1979/81461

95 54 5 914.042-7

později 010.109; nátěr "Najbrt"

2019-12-15

M 152.0308

1978/80547

95 54 5 814.043-6

později 810.308; nátěr "Najbrt"

2020-07-08

Blm 70 54 24-29 845-7

1982/85647

95 54 5 914.043-5

později 010.312; nátěr "Najbrt"

2020-07-08

M 152.0096

1976/78606

95 54 5 814.048-5

později 810.096

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 409-2

1979/81492

95 54 5 914.048-4

později 010.152

2019-12-15

M 152.0423

1981/84077

95 54 5 814.049-3

později 810.423; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2020-06-03

Blm 70 54 24-29 301-1

1978/80050

95 54 5 914.049-2

později 010.541; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2020-06-03

M 152.0171

1977/79550

95 54 5 814.071-7

později 810.171

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 356-5

1978/80105

95 54 5 914.071-6

později 010.548 a 50 54 24-29 158

2019-12-15

M 152.0328

1978/80567

95 54 5 814.095-6

později 810.328; odstavena - po násilném poškození (střet se stromem)

2020-10-04

Blm 70 54 24-29 557-8

1981/84180

95 54 5 914.095-5

později 010.583 a 50 54 24-29 265; odstavena - po násilném poškození (střet se stromem)

2020-10-04

M 152.0412

1981/84066

95 54 5 814.127-7

později 810.412

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 144-5

1977/78882

95 54 5 914.127-6

později 010.369 a 50 54 24-29 056

2019-12-15

M 152.0074

1976/77758

95 54 5 814.135-0

později 810.074

2020-10-15

Blm 70 54 24-29 268-2

1978/80017

95 54 5 914.135-9

později 010.533 a 50 54 24-29 118

2020-10-15

M 152.0593

1982/85826

95 54 5 814.143-4

později 810.593

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 291-4

1978/80040

95 54 5 914.143-3

později 010.537 a 50 54 24-29 132

2019-12-15

M 152.0146

1976/78656

95 54 5 814.146-7

později 810.146; odstavena - závada na spalovacím motoru

2020-12-02

Blm 70 54 24-29 469-6

1979/81552

95 54 5 914.146-6

později 010.130 a 50 54 24-29 213; odstavena - závada na spalovacím motoru

2020-12-02

M 152.0197

1977/79576

95 54 5 814.148-3

později 810.197

2020-07-22

Blm 70 54 24-29 257-5

1978/80006

95 54 5 914.148-2

později 010.528 a 50 54 24-29 114

2020-07-22

M 152.0129

1976/78639

95 54 5 814.169-9

později 810.129

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 690-7

1981/84314

95 54 5 914.169-8

později 010.078 a 50 54 24-29 306

2019-12-15


Motorové jednotky řady 814 v SÚ Havlíčkův Brod jezdí ve třech turnusových skupinách 842, 843 a 844. Pravidelný výskyt "Regionov" na jednotlivých tratích je ve srovnání s minulým GVD opět naprosto rozdílný. "Havlíčkobrodské" motorové jednotky řady 814 opustily úsek Skuteč - Polička a Pardubice hl. n. - Přelouč - Heřmanův Městec, ale nově se objevují na vícero tratích: Havlíčkův Brod - Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod - Křižanov - Studenec, Havlíčkův Brod - Jihlava město a Jihlava - Brno hl. n. Tratě, na kterých jsou pravidelně nasazovány, jsou tyto:

Pro pohyb motorových jednotek od Havlíčkova Brodu na severovýchod je sestavena pětidenní turnusová skupina 842. Těžiště výkonů spočívá na trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic. Mimo tuto trať zajíždí v pracovní dny "Regionova" z Pardubic do Holic na Os 5064 a dále z Holic do Chrudimi jako Os 25045. Dále se objeví - rovněž v pracovní dny - na úseku Žďárec u Skutče - Skuteč v rámci přímého vlaku z/do Pardubic 5341 / 15302.

 

Čtyři motorové jednotky řady 814 zajišťují vozbu na trati Havlíčkův Brod - Jihlava - Brno s těžištěm výkonů v úseku Jihlava - Náměšť nad Oslavou v turnusové skupině 843. Na večerním obratu 4841 / 4834 mezi Náměští nad Oslavou a Brnem a dále na ranním vlaku 4864 / 8348 z Náměště nad Oslavou do Havlíčkova Brodu jede dvojice motorových jednotek. "Regionovy" jsou v provozu v pracovní dny, oběhy platné do 15. 3. 2020:


814

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

NNO pk4864 JHL / pk8348 HBR / 8357 JHL / 4865 NNO / 4841 BNO / pk4834 NNO [a v (5) přechází na (1) 4864]

odstavena NNO

odstavena NNO

2.

NNO 4864 JHL / 8348 HBR / 8353 JHL ME / 8352 HBR / 8355 JHL ME / 11:45 8394 JHL / 1929 TRC / 4871 NNO / pk4841 BNO / 4834 NNO [a v (5) přechází na (1) 4852]

odstavena NNO

odstavena NNO

3.

NNO 4852 JHL / 4855 NNO / 4868 JHL / 4861 NNO / 4874 JHL / 4873 NNO / poh4841 ZUB [a v (5) přechází na (1) 4856]

odstavena ZUB

odstavena ZUB

4.

ZUB 4856 OKY / 4860 JHL / 4857 NNO / 4870 JHL / 4863 NNO [a v (5) přechází na (1) pk4864]

odstavena NNO

odstavena NNO


Změny jízdních řádů na Vysočině přinesly v turnusové skupině 843 změnu oběhů platných od 16. 3. 2020, oběhy platily do 14. 6. 2020:


814

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

NNO pk4864 JHL / pk8348 HBR / 8357 JHL / 4865 NNO / 4841 BNO / pk4834 NNO [a v (5) přechází na (1) 4864]

odstavena NNO

odstavena NNO

2.

NNO 4864 JHL / 8348 HBR / 8353 JHL ME / 09:49 8394 JHL / 14811 TRC / 4861 NNO / 4874 JHL / 4873 NNO / poh4841 ZUB [a v (5) přechází na (1) 4856]

odstavena NNO

odstavena NNO

3.

NNO 4856 OKY / 4860 JHL / 14809 TRC / 4859 NNO / 4872 JHL / 4871 NNO / pk4841 BNO / 4834 NNO [a v (5) přechází na (1) 4852]

odstavena ZUB

odstavena ZUB

4.

NNO 4852 JHL / 4855 NNO / 4868 JHL / 4863 NNO [a v (5) přechází na (1) pk4864]

odstavena NNO

odstavena NNO


Nepřetržitá výluka traťové koleje Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice započatá 15. 6. 2020 přinesla úpravu obratů turnusové skupiny 843. Počet zaturnusovaných motorových jednotek se snížil ze čtyř na tři, oběhy platí od 15. 6. 2020:


814

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

NNO 4805 ZUB / pk 96802 NNO / pk4864 JHL / pk8348 HBR / 8357 JHL / 4869 OKY / 4877 TRC / 4845 ZUB / 96836 NNO / 4836 TRC / 4887 NNO

odstavena NNO

odstavena NNO

2.

NNO 4852 JHL / 4855 NNO / 4819 ZUB / 96808 NNO / 4868 JHL / 4865 NNO / 4837 ZUB / 96828 NNO

odstavena NNO

odstavena NNO

3.

NNO pk4805 ZUB / 96802 NNO / 4864 JHL / 8348 HBR / 8353 JHL ME / 09:49 8394 JHL / 14811 TRC / 4861 NNO / 4833 ZUB / 96822 NNO

odstavena NNO

odstavena NNO


Poslední dvě "Regionovy" jezdí v turnusové skupině 844. V pracovní dny motorová jednotka jezdí ráno a odpoledne z Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou, následně pokračuje z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou a pozdě večer odjede do Velkého Meziříčí. Druhý den v pracovní dny zajišťuje výkony na trati Křižanov - Studenec, načež se večer vrátí přes Žďár nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. O víkendech v první den motorová jednotka "pendluje" mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou městem a druhá jednotka jezdí na trati Křižanov - Studenec.


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou jsou umístěny 2 jednotky bez turnusování. Po celý GVD zde působily "Regionovy" 814.103+914.103 a 814.104+914.104.


SÚ Znojmo

Ve stavu SÚ Znojmo je 5 jednotek, z nichž 4 jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0047

1976/77731

95 54 5 814.067-5

později 810.047

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 213-8

1977/78951

95 54 5 914.067-4

později 010.517

2019-12-15

M 152.0246

1978/80485

95 54 5 814.068-3

později 810.246

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 287-2

1978/80036

95 54 5 914.068-2

později 010.378 a 50 54 24-29 128

2019-12-15

M 152.0029

1976/77713

95 54 5 814.197-0

později 810.029

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 807-7

1982/85609

95 54 5 914.197-9

později 010.242 a 50 54 24-29 385

2019-12-15

M 152.0494

1982/85727

95 54 5 814.198-8

později 810.494 a 811.494

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 810-1

1982/85612

95 54 5 914.198-7

později 010.245 a 50 54 24-29 387

2019-12-15

M 152.0471

1981/84125

95 54 5 814.199-6

později 810.471

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 311-0

1978/80060

95 54 5 914.199-5

MEDUŇKA; později 010.384 a 50 54 24-29 142

2019-12-15


Znojemské "Regionovy" opouští trať Jihlava město - Havlíčkův Brod, Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav a Znojmo - Retz. Nově zavítají do Náměště nad Oslavou. Motorové jednotky můžeme pravidelně vídat na tratích:

Pro znojemské motorové jednotky řady 814.0 je sestavena čtyřdenní turnusová skupina 895. "Regionovy" zajišťují především vozbu osobních vlaků na trati Znojmo - Okříšky. V pracovní dny od večera 2. turnusového dne do odpoledne 3. turnusového dne jezdí mezi Jihlavou a Náměští nad Oslavou. O víkendech jezdily do 15. 3. 2020 pouze dvě motorové jednotky, a to na trati Znojmo - Okříšky. Se změnou jízdních řádů na Vysočině od 16. 3. 2020 jezdí o víkendech 3 jednotky, nově jedna z "Regionov" jezdí celý den mezi Jihlavou a Třebíčí.

Nepřetržitá výluka traťové koleje Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice započatá 15. 6. 2020 zredukovala oběhy na třídenní. "Regionovy" jezdí pouze na trati Znojmo - Okříšky.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0401

1981/84055

95 54 5 814.103-8

později 810.401

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 790-5

1982/85592

95 54 5 914.103-7

později 010.234 a 50 54 24-29 375

2020-12-13

M 152.0178

1977/79557

95 54 5 814.104-6

později 810.178

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 306-0

1978/80055

95 54 5 914.104-5

později 010.381 a 50 54 24-29 137

2020-12-13

M 152.0017

1975/77701

95 54 5 814.145-9

později 810.017

2020-12-17

Blm 70 54 24-29 474-6

1979/81557

95 54 5 914.145-8

později 010.558 a 50 54 24-29 217

2020-12-17


814103

"Regionova" 814.103+914.103 a na konci s motorovým vozem 842.028 projíždí mezi zastávkou Popovice u Uherského Hradiště a ŽST Hradčovice dne 8. 5. 2019 jako Os 4339. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

914104

Mezi zastávkou Záhorovice a ŽST Nezdenice byla dne 11. 9. 2019 zachycena motorová jednotka 914.104+814.104 jedoucí jako Os 4340. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814.145+914.145

 


 

Motorové jednotky ř. 814.2

814 Motorové jednotky řady 814.2 jsou nedělitelné třídílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 na každém konci a vloženého vozu ř. 014 mezi nimi. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810 nebo 809, vložené vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010 (mezitím přeznačených na ř. Btax780). Motorové jednotky dodala společnost Pars nova a.s. Šumperk, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.2 vznikla v roce 2007, poslední - šestadvacátou - ČD obdržely v roce 2010.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se provozuje 9 jednotek (do 31. 3. 2020 zde bylo 10 jednotek), a sice v SÚ Maloměřice a SÚ Veselí nad Moravou. Do turnusů je zařazeno 8 jednotek. Inventární a turnusový počet byl na začátku GVD 2019/2020 ve srovnání s předešlým GVD stejný.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice se nachází 5 motorových jednotek řady 814.2, turnusovaných je rovněž 5. Do 31. 3. 2020 se v SÚ Maloměřice nacházelo 6 jednotek.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0456

1981/84110

95 54 5 814.217-6

později 810.456

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 562-8

1981/84185

95 54 5 014.009-5

později 010.142

2019-12-15

M 152.0013

1975/77697

95 54 5 814.218-4

později 810.013

2019-12-15

M 152.0023

1976/77707

95 54 5 814.219-2

později 810.023

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 014-0

1976/77881

95 54 5 014.010-3

později 010.492

2019-12-15

M 152.0238

1977/79617

95 54 5 814.220-0

později 810.238

2019-12-15

M 152.0128

1976/78638

95 54 5 814.227-5

později 810.128

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 183-3

1977/78921

95 54 5 014.014-5

později 010.337

2019-12-15

M 152.0169

1977/79548

95 54 5 814.228-3

později 810.169

2019-12-15

M 152.0170

1977/79549

95 54 5 814.233-3

později 810.170

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 719-4

1982/85521

95 54 5 014.017-8

později 010.486 a 50 54 24-29 325

2019-12-15

M 152.0252

1978/80491

95 54 5 814.234-1

později 810.252

2019-12-15

M 152.0374

1981/84028

95 54 5 814.237-4

později 810.374

2020-03-23

Blm 70 54 24-29 512-3

1978/81595

95 54 5 014.019-4

později 010.005 a 50 54 24-29 238

2020-03-23

M 152.0085

1976/78595

95 54 5 814.238-2

později 810.085

2020-03-23


Pro maloměřické jednotky jsou sestaveny turnusové skupiny 801 a 802. Ve srovnání s minulým GVD motorové jednotky opustily tratě Brno - Blažovice - Holubice a Brno-Chrlice - Vyškov na Moravě, naopak se nově objeví mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem, Brnem a Židlochovicemi a Rájcem-Jestřebí a Skalicí nad Svitavou. Jejich pravidelný výskyt je na tratích:

První turnusová skupina 801 je čtyřdenní. V pracovní dny se tři dny "Regionova" pohybuje na trati 256 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou, v poslední den přechází ráno na obrat 4909 / 4912 Tišnov - Židlochovice - Brno a odpoledne zabezpečuje vozbu vlaků 4048 / 4049 / 4054 / 4055 / 4060 / 4061 mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí; večer se vrací do Tišnova. O víkendech "Regionovy" jezdí na "staré tišnovce", odtud zavítají z pátka na sobotu a ze soboty na neděli do Brna aby odvezly popůlnoční spoj Brno - Tišnov. Na údržbu motorové jednotky jezdí soupravově jednak z Tišnova do Maloměřic (jedna jednotka v sobotu dopoledne 4685 / 14906, druhá jednotka do SÚ Maloměřice dorazí v sobotu dopoledne a odjíždí v neděli odpoledne 4997 // 14908) a jednak z Nového Města na Moravě do Havlíčkova Brodu v nocích z neděle na pondělí až do čtvrtka na pátek (14992 // 14991). Po dobu nepřetržité výluky Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem, která probíhá od 1. 9. do 9. 10. 2020, jsou obraty odchylné.

 

Čtvrtá motorová jednotka řady 814.2 jezdí v turnusové skupině 802. V provozu je v pracovní dny a zajišťuje v ranní a odpolední špičce vozbu vlaků mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí 4041 / 4044 / 4045 / 4052 / 4053 / 4058 / 4059 / 4062. V pondělí ráno najíždí jako Os 4040, na noc se přesune soupravově do Skalice nad Svitavou 4062 // 4041, v pátek se soupravově vrací z Rájce-Jestřebí do Brna-Maloměřic jako Sv 4099.


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou jsou umístěny 4 jednotky, turnusované jsou 3 z nich.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0095

1976/78605

95 54 5 814.205-1

později 810.095

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 212-0

1977/78950

95 54 5 014.003-8

později 010.516

2019-12-15

M 152.0591

1982/85824

95 54 5 814.206-9

později 810.591

2019-12-15

M 152.0397

1981/84051

95 54 5 814.207-7

později 810.397

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 116-3

1976/77983

95 54 5 014.004-6

později 010.218

2019-12-15

M 152.0488

1982/85721

95 54 5 814.208-5

později 810.488

2019-12-15

M 152.0614

1984/87814

95 54 5 814.209-3

později 810.614; nátěr "Najbrt"

2020-04-15

Blm 70 54 24-29 021-5

1976/77888

95 54 5 014.005-3

později 010.497; nátěr "Najbrt"

2020-04-15

M 152.0552

1982/85785

95 54 5 814.210-1

později 810.552 a 809.552; nátěr "Najbrt"

2020-04-15

M 152.0377

1981/84031

95 54 5 814.229-1

později 810.377; deponie SÚ Maloměřice

2020-06-01

Blm 70 54 24-29 728-5

1982/85530

95 54 5 014.015-2

později 010.405 a 50 54 24-29 331; deponie SÚ Maloměřice

2020-06-01

M 152.0211

1977/79590

95 54 5 814.230-9

později 810.211; deponie SÚ Maloměřice

2020-06-01


Veselské motorové jednotky řady 814.2 ve srovnání s minulým GVD opouští trať Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště - Bylnice, naopak nově zajíždí do Břeclavi. Pravidelné nasazení je na těchto tratích:

Veselské třídílné "Regionovy" jsou zařazeny do třídenní turnusové skupiny 881. Všechny jsou turnusované, pro případ odstavení některé z nich je v SÚ Veselí nad Moravou vedena záloha motorovými jednotkami řady 814.0. Motorové jednotky se pohybují na trati Vrbovce - Veselí nad Moravou - Hodonín. Objeví se i na trati Hodonín - Břeclav, a sice denně na pozdně večerním obratu 4268 / 4267 a dále o víkendech na ranním obratu 4250 / 4251.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0606

1982/85839

95 54 5 814.247-3

později 810.606

2020-03-31

Blm 70 54 24-29 540-4

1981/84163

95 54 5 014.024-4

později 010.431 a 50 54 24-29 255

2020-03-31

M 152.0241

1978/80480

95 54 5 814.248-1

později 810.241

2020-03-31


814.247+014.024+814.248

 

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky