Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2023-05-01

Přípojný vůz BDtax782 086 je od 25. 4. 2023 odstaven pro nepotřebnost.

2023-05-21

Dne 17. 4. 2023 byly přepraveny z Veselí nad Moravou do Břeclavi přípojné vozy Btax780 151 a 180, jež zde budou k dispozici na případnému posilování spojů do Znojma. Maloměřický přípojný vůz Bdtax785 519 byl předán ke dni 4. 5. 2023 do RPP Česká Třebová - PP Hradec Králové.

2023-06-25

Ke dni 11. 6. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 090 a byly zrušeny turnusové skupiny 091, 092 a 093. Přípojný vůz BDtax782 113 je od 12. 5. 2023 odstaven pro nepotřebnost. Přípojné vozy Btax780 183 a Bdtax785 524 byly 15. 6. 2023 přepraveny vlakem Sv 98285 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy.

2023-08-06

Pro nepotřebnost jsou od 12. 5. 2023 odstaveny rovněž maloměřické přípojné vozy Btax780 099, 106 a 126.

2023-10-01

Někdy mezi květnem a zářím 2023 byly maloměřické přípojné vozy Btax780 099, 106, 126 a BDtax782 086, 113 zrušeny.

2023-10-15

Ke dni 6. 10. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 090 a byla znovu zavedena turnusová skupina 093. Veselské vozy Btax780 151 a 180 deponované v Břeclavi byly 5. 10. 2023 přepraveny do Veselí nad Moravou.

2023-12-10

Čtyři veselské vozy Btax780 110, 157, 274 a 404 dlouhodobě deponované v Brně-Maloměřicích byly k 28. 11. 2023 převedeny pod PP Maloměřice. Přípojné vozy Btax780 183 a Bdtax785 524 byly mezi zářím a listopadem navrženy na zrušení.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se v Regionálním pracovišti provozu Brno nachází 14, turnusovaný byl poslední 1 vůz v SS Veselí nad Moravou, a to do 10. 6. 2023. Na počátku JŘ byl inventární a turnusovaný počet vozů stejný jako v minulém JŘ. Vozy jsou rozmístěny v pracovišti provozu Maloměřice a strojních stanicích Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou.

PP Maloměřice

Ve stavu PP Maloměřice je 7 vozů (do 27. 11. 2023 zde byly 3 vozy), žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek by se tyto vozy mohly objevit na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151; červenokrémový nátěr; zrušen

2023-10-01

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009; červenokrémový nátěr; zrušen

2023-10-01

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010; červenokrémový nátěr

2023-11-28

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376; červenokrémový nátěr; zrušen

2023-10-01

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388; červenokrémový nátěr

2023-11-28

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020; červenokrémový nátěr

2023-11-28

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615; červenokrémový nátěr

2023-11-28


SS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 2 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001; červenokrémový nátěr?

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550; červenokrémový nátěr?; navržen na zrušení; deponie Jihlava

2023-12-01


SS Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 - celkem 9 - bylo vedeno pod SS Veselí nad Moravou, po předání 4 vozů k 28. 11. 2023 do PP Maloměřice počet vozů klesl na 5. Do 10. 6. 2023 byl turnusovaný 1 vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2023-10-05

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442; červenokrémový nátěr

2023-10-05

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021; červenokrémový nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194; červenokrémový nátěr; odstaven

2022-01-13

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617; červenokrémový nátěr

2022-12-11


Pro vozy řady Btax780 je sestavena turnusová skupina 091. Stejně tak jako v minulém JŘ můžeme vůz této řady na pravidelném výkonu vídat pouze v úseku trati 340 Veselí nad Moravou - Kyjov.


"Poslední mohykán" řady Btax780 jezdil v turnusové skupině 091 v pracovní dny kromě vánočních a letních prázdnin na jediném páru osobních vlaků. S ohledem na redukci osobní dopravy na trati 255 Zaječí - Hodonín byla k 11. 6. 2023 tato turnusová skupina zrušena, výkon byl převeden pod vozy řady BDtax782.


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Regionální pracoviště provozu Brno disponuje 8 vozy této řady. Do turnusů jsou zapojeny 3 vozy (do 11. 6. 2023 se jednalo o 4 vozy). Inventární a turnusovaný počet vozů byl na počátku nového JŘ ve srovnání s minulým JŘ stejný. Vozy jsou rozmístěny v pracovišti provozu Maloměřice a strojních stanicích Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou.

PP Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém JŘ. V případě výpadku motorových jednotek by se tyto vozy mohly objevit na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605; červenokrémový nátěr; zrušen

2023-10-01

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853; červenokrémový nátěr; zrušen

2023-10-01


SS Havlíčkův Brod

SS Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz řady BDtax782 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; červenokrémový nátěr

2022-12-11


SS Veselí nad Moravou

Ve SS Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 3 vozy (do 11. 6. 2023 byly turnusovány 4 vozy). Oproti minulému JŘ byl na počátku nového JŘ inventární a turnusovaný počet vozů stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064; červenokrémový nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113; červenokrémový nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579; červenokrémový nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186; červenokrémový nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237; červenokrémový nátěr

2022-12-11


Pro vozy řady BDtax782 jsou vyhrazeny dvě turnusové skupiny 090 a 092. Tratě na kterých pravidelně jezdí jsou stejné jako v minulém JŘ:

Ve dvoudenním oběhu turnusové skupině 090 zajížděl první vůz z Veselí nad Moravou do Kyjova a druhý z Veselí nad Moravou do Strážnice a Hodonína. Oběhy platné do 11. 6. 2023:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 2740 SZN / 2741 VNM / 2734 HDN / 2733 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 092 jezdily na "čejčské" lokálce, bez pravidelného propojení s SÚ Veselí nad Moravou. S ohledem na redukce osobní dopravy popsané u TS 090 je od 12. 6. 2023 tato turnusová skupina zrušena.


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HDN 14500 ZAI / 14513 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14513 HDN

odstaven HDN

HDN 14514 ZAI / 14525 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14515 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


Od 11. 6. 2023 nastala redukce dopravy na trati 255 Zaječí - Hodonín, v pracovní dny se jezdí pouze v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě a vozbu po přípojných vozech řady BDtax782 převzala v pracovní dny maloměřická motorová jednotka řady 814.0. Nad rámec redukce ještě Správa železnic vyhlásila od 12. 6. 2023 nepřetržitou výluku v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín kvůli nevyhovujícímu stavu zabezpečovacího zařízení vlivem slabého provozu, takže i o víkendu zajišťují provoz v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě motorové jednotky řady 814.0 a 814.2. Tím pádem nyní přípojné vozy na "zaječskou" lokálku nezajíždí. Turnusová skupina 092 je zrušena a turnusová skupina 090 je nyní třídenní - dva dny převzala z TS 090 a jeden den z TS 091, tedy na úkor přípojného vozu řady Btax780. O letních prázdninách je veden oběh pouze ve 3. turnusovém dni. Oběhy platné od 12. 6. do 5. 10. 2023:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 2740 SZN / 2741 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

3.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 2734 HDN / 2733 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Správa železnic ukončila 6. 10. 2023 nepřetržitou výluku v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín a od téhož dne došlo i ke změně v turnusové skupině 090. Ta je stále třídenní, přípojné vozy řady BDtax782 se o víkendu vrátily na trať Hodonín - Zaječí. Oběhy platné od 6. 10. 2023:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

HDN 17736 ZAI / 17737 HDN / 17740 ZAI / 17741 HDN / 17744 ZAI / 17745 HDN / 20:30 17799 VNM

2.

VNM 2740 SZN / 2741 VNM

VNM 04:52 17732 CEC / 17732 ZAI / 17733 HDN / 17736 ZAI / 17737 HDN / 17740 ZAI / 17741 HDN / 17744 ZAI / 17745 HDN / 17748 ZAI / 17749 CEC

odstaven VNM

3.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 2734 HDN / 2733 VNM

VNM 06:40 17794 HDN / 17734 ZAI / 17735 HDN / 17738 ZAI / 17739 HDN / 17742 ZAI / 17743 HDN / 17746 ZAI / 17747 HDN

CEC 17734 ZAI / 17735 HDN / 17738 ZAI / 17739 HDN / 17742 ZAI / 17743 HDN / 17746 ZAI / 17747 CEC / 17748 ZAI / 17749 CEC / 23:39 17749 VNM


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno je dislokováno 5 vozů (do 3. 5. 2023 zde bylo 6 vozů), z toho 2 vozy jsou turnusovány. Ve srovnání s minulým JŘ byl na počátku nového JŘ inventární a turnusovaný počet vozů stejný. Vozy jsou rozmístěny v PP Maloměřice (zde jen do 3. 5. 2023) a strojních stanicích Havlíčkův Brod, Veselí nad Moravou a Znojmo.

PP Maloměřice

PP Maloměřice měly do 3. 5. 2023 ve stavu 1 vůz (Bdtax785 519), bez turnusování. Od 4. 5. 2023 zde není vůz této řady veden.


SS Havlíčkův Brod

Ve stavu SS Havlíčkův Brod je k dispozici 1 vůz, do oběhů není pravidelně zapojen.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367; červenokrémový nátěr; navržen na zrušení; deponie Jihlava

2023-12-01


SS Veselí nad Moravou

Ve stavu SS Veselí nad Moravou se nachází 3 vozy, turnusovány jsou 2 vozy. Počty byly na počátku nového JŘ ve srovnání s minulým JŘ stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323; modrobílý nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766; červenokrémový nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826; červenokrémový nátěr

2022-12-11


"Veselské" přípojné vozy řady Bdtax785 jezdily v turnusové skupině 093 na trati 255 Hodonín - Zaječí od pátku do neděle v cyklistické sezóně od 24. 3. 2023. S ohledem na redukci dopravy na trati 255 Zaječí - Hodonín v kombinaci s nepřetržitou výlukou Kobylí na Moravě - Hodonín (viz text u TS 090) byla k 12. 6. 2023 tato turnusová skupina zrušena (v neděli 11. 6. 2023 se ještě jezdilo v celé trati Zaječí - Hodonín). Oběhy platné do 11. 6. 2023:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14514 ZAI

HDN 14504 ZAI / 14507 CEC / 14506 ZAI / 14509 HDN / 14514 ZAI

HDN 14504 ZAI / 14507 CEC / 14506 ZAI / 14509 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14505 HDN / 14508 ZAI / 14513 CEC / 14512 ZAI / 14517 HDN

ZAI 14505 HDN / 14508 ZAI / 14513 CEC / 14512 ZAI / 14517 HDN


Správa železnic ukončila 6. 10. 2023 nepřetržitou výluku v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín a od téhož dne došlo i k aktivaci turnusové skupiny 093. Vozy řady Bdtax785 se tak vrátily v nepracovní dny na trať 255 Hodonín - Zaječí, kde jezdily do 12. 11. 2023. Oběhy platné od 6. 10. 2023:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstaven VNM

VNM 04:52 17732 CEC / 17732 ZAI / 17733 HDN / 17736 ZAI / 17737 HDN / 17740 ZAI / 17741 HDN / 17744 ZAI / 17745 HDN / 17748 ZAI / 17749 CEC

HDN 17736 ZAI / 17737 HDN / 17740 ZAI / 17741 HDN / 17744 ZAI / 17745 HDN / 20:30 17799 VNM

2.

odstaven VNM

VNM 06:40 17794 HDN / 17734 ZAI / 17735 HDN / 17738 ZAI / 17739 HDN / 17742 ZAI / 17743 HDN / 17746 ZAI / 17747 HDN

CEC 17734 ZAI / 17735 HDN / 17738 ZAI / 17739 HDN / 17742 ZAI / 17743 HDN / 17746 ZAI / 17747 CEC / 17748 ZAI / 17749 CEC / 23:39 17749 VNM


SS Znojmo

Ve SS Znojmo se nalézá 1 vůz bez turnusování, stav je stejný jako v minulém JŘ.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539; červenokrémový nátěr

2022-12-11


 

V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332; červenokrémový nátěr

2023-05-04


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky