2017-04-23
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 362, 560, 660, 714, 750+754, 799, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794, Bfhpvee295, Bdtax785, Btx763+Bdtx766, Bmx765, Bdtn757, Bdt754
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Aee142, Ampz143, Aee145, Ampz146, A149);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz225, Bmz232, Bee238, Bee240);
Vozy poštovní (Post, Postw);
Vozy lůžkové (WLABmz826);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz815, WRmee816, WRmz817);
Vozy pro přepravu automobilů (DDm815);
Vozy ČD railjet (Afmpz890, Bmpz891, ARbmpz892, Bmpz893).
3) Různé - Mechanické závory

V současné době se po večerech věnuji sbírce lepenkových jízdenek. Narazil jsem na malou zajímavost: jízdenky vydané z téže stanice ale z různých dvou výdejen, ve stejné relaci a se stejným pořadovým číslem. Jak dokládá snímek, jedná se o jízdenky vydané v Jemnici z výdejny A a z výdejny B za poloviční jízdné v ceně 4 Kčs. Takže na tyto jízdenky platné v pásmu 51–60 km od výdejny jel někdo buď na jih do Znojma či Citonic nebo na sever do Okříšek, Krahulova nebo Číchova. Obě jízdenky nesou stejné pořadové číslo 00933, jízdenka z výdejny A byla vydána 1. 11. 1981 a jízdenka z výdejny B dne 31. 1. 1982. To vypovídá o víceméně rovnoměrném prodeji jízdenek této relace z obou výdejen. První balíček jízdenek s čísly 00001 až 00100 byl v ternionech obou výdejen zcela jistě založen v roce 1977 po změně tarifu ke dni 22. 5. 1977, což znamená, že měsíčně se vydávalo v každé výdejně cca 17 jízdenek této relace. Porovnání obou jízdenek je zajímavé i z hlediska typografického, neboť jsou zřejmé drobné odchylky jednak v usazení tiskových řádků a jednak v samotných literách. Jízdenky tiskla výrobna jízdenek ve slovenských Vrútkách.

jizdenky-jemnice

2017-04-02
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 263, 362, 650, 714, 750+754, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794, Bfhpvee295, BDtax782, Bmx765, Bdtn756
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138, A149, A151);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB349);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz225, Bmz226, B251);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817).

Od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 probíhá nepřetržitá výluka v úseku Boří les - Mikulov na Moravě. Vlaky osobní dopravy jsou v úseku Břeclav - Mikulov na Moravě nahrazeny autobusy. Na snímku Tomáše Kašpaříka ze dne 25. 2. 2017 míří vlak Os 4518 v podobě motorového vozu 842.018 a přípojného vozu Bdtn757 50 54 20-29 225-0 z Valtic do Sedlece u Mikulova, nyní je i tento úsek obsazen stavebními stroji.

842-valtice

2017-03-19
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 362, 560, 750+754, 809+810, 814, 841, 842, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz225, Bmz226, Bmz232, Bmz235, Bee238, Bee240);
Vozy poštovní (Post).
3) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: od 20. 3. do 24. 3. 2017 se každý den v denní době uskuteční výluka v úseku Brno - Zastávka u Brna

K 1. 3. 2017 vznikla šestidenní turnusová skupina 701 postavená pro "brejlovce" řady 754, kteří po dobu nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou zajišťují v úseku Náměšť nad Oslavou - Jihlava vozbu rychlíků, osobních vlaků i spěšného vlaku. Na snímku Tomáše Kašpaříka je mezi ŽST Bransouze a zastávkou Číchov dne 13. 2. 2017 zachycen R 661 vedený lokomotivou 754.067; snímek pochází ještě z období nepřetržité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov.

754067-bransouze

2017-03-05
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 263, 362, 363, 560, 714, 750+754, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bmx765, Bdtn756
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz225, Bmz226, Bmz232);
Vozy poštovní (Post);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WR);
Vozy salonní a společenské (Aza).
3) Doprava na Rosicku - Odjezdy vlaků Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: aktualizován přehled s uvedením odchylek od 1. 3. 2017 platných po dobu nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou
4) Z archivu - přesunuta stránka o lokomotivách řady 363

Snímek Petra Horáka je malým ohlédnutím za letošní zimou, která byla zase takovou tou "normálnější" zimou se sněhem a mrazem. Dne 14. 1. 2017 vyjíždí z tunelu na Prudké vlak Os 14911 sestavený z motorové jednotky 814.233+014.017+814.234. Kdysi dávno se tato tři vozidla jmenovala M 152.0170 + Blm 70 54 24-29 719-4 + M 152.0252...

814-prudka

2017-02-19
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 263, 362, 363, 560, 640, 742, 750+754, 799, 809+810, 814, 842, 854, Bfbrdtn794, Bfhpvee295, Bmx765
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bee238, Bee240);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296).
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován nový přehled platný od 5. 3. 2017
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: od 1. 3. do 30. 6. 2017 proběhne nepřetržitá výluka Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou; od 6. 3. do 10. 3. 2017 proběhnou denní výluky v úseku Střelice - Moravské Bránice

O odchodu několika vozů řady Bmx765 do Polska se už nějakou dobou hovořilo a 16. 2. 2017 se záměr přesunu stal skutečností. Na snímku Filipa Novotného stojí čtveřice vozů Bmx765 50 54 20-29 136-9 + 50 54 20-29 114-6 + 50 54 20-29 128-6 + 50 54 20-29 137-7 v PJ Maloměřice, kam jej vlakem Lv 70082 dovezla dvojice "brejlovců" 754.062 + 750.704. Ještě tentýž den v 20:50 h se daly tyto vozy do pohybu ve vlaku Sv 262003 / 100847 vedeným lokomotivou 362.172 do Bohumína, kam dorazily dvě minuty před půlnocí. Jak se ale později ukázalo, do Polska nakonec vozy nikdy nedojely...

bmx-plr

2017-02-05
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 362, 363, 560, 640+650, 660, 714, 742, 750+754, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794, Bmx765, Bdtn756
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138- nová řada);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz225 - nová řada, Bmz226 - nová řada, Bmz232, B251);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817).

V železniční stanici Brno hl. n. na odstavném nádraží "S", nebo-li na "státním", pózovaly dne 25. 1. 2017 "plechovky" 242.278, 242.214 a aktuálně do DKV Brno zapůjčené "eso" od ČD Cargo 363.010. Lokomotiva 242.278 sem dojela na R 973 z Havlíčkova Brodu, ještě tentýž den večer odjela do Maloměřic a 27. 1. 2017 zpět do Brna hl. n. na vlak Os 4641 do Břeclavi. Druhá "plechovka" 242.214 na odstavné nádraží přijela z PJ Maloměřice, aby druhý den nastoupila na Os 4616 do Tišnova. "Nákladní eso" 363.010 zde nocovalo mezi R 904 a R 901, tedy mezi šumperskými rychlíky. Autorem snímku je Petr Horák.

el-lok-statni-nadrazi

2017-01-22
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno: řady 362, 363, 640, 660, 714, 754, 809+810, 814, 842, 854
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Aee142, A150);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346, ABpee347, AB349, AB350);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz232, Bmz234, Bmz235, Bee238, Bee240, B249, B255, B256, Bd264, Bee272);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed
(Bdpee231, Bpee237, Bt278, Bdt279, Bdmtee281, Bt283, Bt288);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou se služebním oddílem (BDbmsee447, BDs449, BDs450);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (Ds952, DsPost953);
Vozy služební dvounápravové (Du591);
Vozy lůžkové (WLAB821 - zrušená řada, WLAB822, WLABmz826);
Vozy lehátkové (Bc833, Bc841, Bc842 - zrušená řada, tabulka s přehledem vozů);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (ABfhpvee395, Bdtn756, Btx763, Bmx765, Bdtx766, Btax780, Bdtax785).

O dvě desítky let zpátky nás zavede snímek jehož autorem je David Prause. Dne 20. 8. 1996 byl v depu na Brně dolním zachycen "brejlovec" 750.175 (ČKD 1974/9171). Tato lokomotiva prošla později rekonstrukcí a dnes jezdí pod označením 753.784 u společnosti TSS.

750175

2017-01-08
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 263, 362, 660, 704, 714, 810, 842, 854, ABfbrdtn795, Bfhpvee295
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Apee139, Aee142);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz234);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou se služebním oddílem (BDbmsee447).

V Bučovicích došlo 28. 10. 2016 k setkání dvou "třináctek". V čele Pn 66263 stojí lokomotiva 750.013 a vedle ní se rozjíždí Sp 1723 vedený motorovým vozem 854.013. Nákladní vlak byl původně tažen dvojicí "brejlovců" 750.275 + 750.013, ale v Bučovicích stroj 750.275 vypověděl službu, a tak dál vlak odvezla lokomotiva 750.013 spolu s postrkem v podobě přivolaného "kocoura" řady 742. Autorem snímku je Tomáš Kašpařík.

750013+854013

2016-12-26
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno: řady 242, 362, 660, 754, 799, 809+810, 814, 841, 842, Bfbrdtn794, Bmx765, Bdtn757, Bdt754
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz234, Bee238, Bee240);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed (Bdmpee253, Bdmtee263);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (Bfhpvee295, ABfhpvee395).
3) Lepenkové jízdenky: Historie, moje sbírka, Aktuální seznam chybějících lepenkových jízdenek

Zařazování jízdenek do mé sbírky skončilo, a tak mohu napsat, že za rok 2016 se podařilo sbírku doplnit o 86 jízdenek na celkové číslo 98 799 lepenkových jízdenek. Do toužené "stotisícovky" mně tak zbývá sehnat ještě 1 201 jízdenek s chybějícími čísly. Kdybych tohle tempo udržel, tak na konci roku 2030 hlásím "hotovo" :-) Pokud byste někdo našel lepenkovou jízdenku s číslem podle přehledu chybějících jízdenek, budu moc rád když mě budete kontaktovat (mailová adresa je na této stránce úplně dole).

98799

sbirka-jizdenek

2016-12-11
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno (GVD 2015/2016): řady 242, 362, 560, 704, 809, 814, 841, 854, Bfhpvee295, Btax780+BDtax782+Bdtax785, Bdtx766, Bmx765, Bdtn756
2) Vozidla DKV Brno (GVD 2016/2017): řady 210, 242, 263, 362, 363, 560, 640+650, 660, 704, 714, 742, 750+754, 799, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bfhpvee295, Btax780+BDtax782+Bdtax785, Btx763+Bdtx766, Bmx765, Bdtn756+Bdtn757, Bdt754
3) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
4) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy lehátkové (tabulka);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (Bfhpvee295, ABfhpvee395 - nová řada).
5) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován nový přehled platný od 11. 12. 2016
6) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: nepřetržitá výluka Náměšť nad Oslavou - Krahulov pokračuje až do 28. 2. 2017, aktualizován výlukový jízdní řád

Elektrické jednotky řady 560 jezdí v jediném depu - depu kolejových vozidel Brno. Mezi šesti provozními "pantografy" se nachází dvě jednotky opatřené korporátním nátěrem vozidel Českých drah, a.s., a sice jednotky 560.007+560.008 a 560.021+560.022. Na snímku Tomáše Kašpaříka se blíží k zastávce Ladná elektrická jednotka 560.008+560.007 jedoucí jako Os 4630. Je to vlastně i ohlédnutí za obdobím výluky v železniční stanici Brno hl. n., kde se v období 11. 6. - 11. 9. 2016 modernizovalo II. a III. nástupiště a díky tomu se "pantografy" dostaly na trať Brno - Břeclav. Naposledy na této trati jezdily v prosinci 2009.

560008

2016-11-27
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno (GVD 2015/2016): řady 242, 362, 560, 714, 750+754, 799, 809+810, 814, 842, 854, Bfhpvee295, Bdtn756
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz234, Bee238, Bee240);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed (Bdmtee281);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy salonní a společenské (Az).

Vlak Os 4834 se vyšplhal do mlhou zahalené železniční stanice Rapotice tažen "brejlovcem" 754.018. Vlevo od něj bude odjíždět návazný autobus linky 430 IDS JMK Rapotice - Sudice - Ketkovice - Čučice - Oslavany - Ivančice. Přepravu na lince 430 zajišťuje společnost Adosa a. s. Rosice. Snímek pořídil 18. 11. 2016 Filip Novotný.

754018-rapotice

2016-11-20
Aktualizace:
Vozidla DKV Brno (GVD 2016/2017) - řady 210, 242, 263, 362, 363, 560, 640+650, 660, 704, 714, 742, 750+754, 799, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bfhpvee295, Btax780+BDtax782+Bdtax785, Btx763+Bdtx766, Bmx765, Bdtn756+Bdtn757, Bdt754

Na snímku Jana Zavadila se 7. 9. 2014 setkala ve znojemském depu hned tři "kvatra" - 842.008, 842.037 a 842.022.

kvatra

2016-11-13
Aktualizace:
1) Vozidla DKV Brno - řady 242, 362, 750+754, 810, 814, 842, 854, Bdtn756, ABfbrdtn795, Bfhpvee295
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Btjo, Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy poštovní (Postw).
3) Doprava na Rosicku - Odjezdy vlaků Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: aktualizován nový přehled platný od 11. 12. 2016
4) Různé - Mechanické závory

Blíží se prosinec a s ním i nové jízdní řády veřejné dopravy. Na obvyklém místě mých stránek je k dispozici ke stažení jízdní řád vlaků vedených v úseku Rapotice - Brno a Ivančice - Brno platný od 11. 12. 2016. Jaké změny nás čekají? Poměrně malé, dalo by se říct že jízdní řád je téměř "opsaný". Na trati Rapotice - Brno je jedinou změnou výměna zastavování u vlaku Os 4852 (Brno hl. n. odj. 20:39 h) v Troubsku a Omicích. Dnes tento vlak staví v Omicích a projíždí v Troubsku. Nově tomu bude naopak - zastaví v Troubsku a projede Omicemi (prsty v tom nemám, ale změna rozšiřuje možnost rozvozu ze skvělé Hospody Vechtrovna). Na trati Ivančice - Brno k žádné změně nedochází. Nutno však dodat, že v úseku Oslavany - Ivančice už nepojede žádný pravidelný vlak ani v jeden den v roce (letos zde byl veden 1x, a sice 1. května 2016), takže tento úsek mizí i z jízdního řádu SŽDC, resp. ČD.

jr-240-244

 

Výběr ze starších aktualizací si můžete prohlédnout zde.

© 2001–2017 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek