2010-11-22
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ - stávající GVD 2019/2020: řady 242, 362, 660, 742, 750+754, 799, 810, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bfhpvee295, Bdtn756
2) Vozidla OCÚ Východ - nový GVD 2020/2021: řady 242, 263, 362, 560, 640+650, 660, 704, 714, 742, 750+754, 794, 799, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bfhpvee295, Btax780+BDtax782+Bdtax785, Btx763+Bdtx766, Bmx765, Bdtn756+Bdtn757, Bdt754
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 25. 11. 2020
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: od 27. 11. do 3. 12. 2020 platí na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice výlukový jízdní řád.

Pětidílné elektrické jednotky řady 660.1 deponované v OCP Východ - Středisku údržby Maloměřice zabezpečují vozbu dálkové dopravy v relacích Brno - Česká Třebová - Praha a Brno - Břeclav - Přerov - Olomouc. A právě z druhého jmenovaného vozebního ramene pochází snímek, který pořídil Tomáš Kašpařík dne 25. 3. 2020 a na němž je zachycena elektrická jednotka 660.104 jedoucí mezi zastávkou Břest a ŽST Hulín jako vlak R 814 "Moravan". Elektrické jednotky 660.101 až 660.104 se pohybují výhradně mezi Brnem, Břeclaví a Olomoucí.

660104 Hulín

2010-11-08
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640, 660, 714, 750+754, 794, 799, 841, 854, Bfhpvee295
2) Osobní vozy - Řady vozů: Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou a služebním oddílem (zrekonstruovaná stránka)
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 9. 11. 2020

Kousek po kousku jsem několk měsíců skládal novou podobu sekce vozů k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou a služebním oddílem. Tedy vozů, které byly k ČSD dodány jako řady BDa, BDmee a BDmeer. Oproti staré verzi stránek těchto vozů jsou doplněny známé osudy jednotlivých vozů, které přešly v roce 1993 pod železniční správu ČD a je zde více fotografií než tomu bylo na dosavadních stránkách. Nová podoba stránek je zde. Coby oční návnadu přikládám sken zadní vnitřní strany obálky časopisu Železničář číslo 12 z roku 1982, kde bylo o vozech řady BDa pojednání.

Vůz BDa

2020-10-31
Aktualizace:
Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 2. 11. 2020

2020-10-25
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 660, 714, 750+754, 814, 841, 854, Bmx765, Bdtn757
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138, A150);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz234);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (Ds952);
Vozy služební dvounápravové (Da554, Dadk651 - zrušená řada);
Vozy lůžkové (WLAB, WLAB821, WLAB822, WLABmee823, WLABee824);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmee814, WRmz817, ARmpee829, ARmpee832, WR851- zrušená řada);
Vozy salonní a společenské (Aza, SRA26, SRA27);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (Bix-Post054, Bfhpvee295, Btx763, Bmx765, Bdtx766, Btax780, Btax781, BDtax782, BDtax783, Bdtax785, Bfbdtanx792).
4) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 26. 10. 2020

Na osobních vlacích linky S3 Břeclav - Žďár nad Sázavou byly (podobně jako v předešlých letech) v letošní cyklistické sezóně o víkendech pro zvládnutí zájmu cestujících s jízdními koly nasazeny tři vozy řady Ds952. Vozy dodala východoněmecká vagónka Bautzen v roce 1974 v počtu 100 kusů, vozy nesly označení Dsa 51 54 95-40 000-1 až 099-3. V letošním roce se na vlacích ČD vyskytovala v pravidelném provozu poslední desítka vozů této řady. Domovská stanice Brno hl. n. má k dispozici celkem 5 vozů této řady pořadových čísel 006, 031, 040, 084 a 096 (šestý vůz 088 byl v letošním roce zrušen). Na snímku pořízeném Jakubem Matějkou v sobotu 16. 5. 2020 je v Břeclavi zachycena souprava Os 4606 v čele s lokomotivou 242.221 (Škoda 1975/6836) za níž je řazen vůz Ds952 50 54 95-40 096-0 (Bautzen 1974/133).

242221

2020-10-15
Aktualizace:
1) Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlakových spojů platný od 16. 10. 2020 do 12. 12. 2020
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 12. 10. 2020

2020-10-11
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 660, 714, 750+754, 810, 814, ABfbrdtn795, Btax780
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Aee140, A150, Aee152);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB350);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bdmz223, Bmz224, Bmz225, Bmz226, Bmz229, Bmz232, Bmz234, B249, B250, B251, B255 - zrušená řada, B256, Bd264, Bee272);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed (Bdt252 - zrušená řada, Bdmpee253, Bdt262, Bdmtee267, Bdmtee275, Bt277, Bt278, Bdt279, Bdmtee281, Bt283, Bt288, Bvt453);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292);
Vozy v netrakčních soupravách (nové řady Ampz894, Bmpz895, Bdmpz896, Bbmpz897)
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D Post, D950);
Vozy lůžkové (WLAB, WLABv);
Vozy lehátkové (Bc833, Bcmz834) a Tabulka s přehledem lehátkových vozů;
Vozy salonní a společenské (Aza, Salon, SR, SR850, SRA26);
Vozy přípojné, vložené a řídicí
(Btu590, Bmx765).

Na pražském hlavním nádraží jsem pořídil 10. 10. 2020 dokumentační foto motorové jednotky 914.151+814.151, která s sebou vezla vůz Bmz225 61 81 21-90 523-5. Souprava jela pod označením Sv 11999 z ONJ Praha jih do Hradce Králové hl. n. přes Poříčany a Nymburk. Právě v Nymburce došlo k odstavení vozu do areálu DPOV. Jedná se tak o další vůz řady Bmz225, u něhož proběhne modernizace a stane se z něj řada Bmz226 (konkrétně vůz Bmz226 61 54 21-91 525-2). Vozů řady Bmz225 nakoupily ČD od ÖBB v letech 2017–2018 celkem dvacet, 13 vozů je již přeznačeno na řadu Bmz226 a zbývá tak posledních 7 vozů, u nichž postupně proběhne modernizace, načež řada Bmz225 zanikne.

Bmz225

2020-09-27
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 660, 754, 814, 841, Btax 780, Btx763, Bmx765
2) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: od 24. 9 do 30. 9. 2020 platí na trati 240 Brno - Jihlava pro spěšné vlaky a rychlíky výlukový jízdní řád

Je to již více než 10 měsíců od doby pořízení tohoto snímku - na viaduktu u Dolních Louček projíždí dne 11. 12. 2019 vlak R 982 "Vysočina" tažený lokomotivou 362.112 (ex 363.112, Škoda Plzeň 1988/8363). Byl to jeden z posledních dnů působení tohoto "esa" v Brně. V poslední den platnosti GVD 2018/2019 odjelo na R 835 z Brna do Bohumína a na IC 112 do Prahy, aby od prvního dne platnosti nového grafikonu - 15. 12. 2019 - začalo "hoblovat" vozební rameno Praha - České Budějovice již pod křídly OCÚ Západ - SÚ Plzeň. Autorem snímku je Tomáš Kašpařík.

362112 Dolní Loučky

2020-09-13
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640, 660, 714, 754, 814, 841, 854, ABfbrdtn795, Bfhpvee295, BDtax 782, Bmx765, Bdtn756
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy poštovní (Postw);
Vozy ČD railjet (Afmpz890).

Víkendové osobní vlaky v úseku Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov jsou již minulostí, s příchodem GVD 2019/2020 byly zrušeny. Dnes tudy jezdí v pracovní dny 3 páry osobních a spěšných vlaků Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno hl. n. a zpět v pátek večer osobní vlak do Brna. O víkendech je to jeden osobní vlak v sobotu ráno do Brna a v neděli pozdě večer dva osobní vlaky zpět z Brna. Na snímku Tomáše Kašpaříka pořízeném ještě v období minulého grafikonu - v sobotu 7. 12. 2019 - je zachycena tehdy běžná situace v ŽST Miroslav. Vlevo se nachází motorová jednotka 814.067+914.067, která po přestupu cestujících odjede do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova jako Os 24506. Na kolej vzdálenější výpravní budově dojel vlak Os 4408 z Brna sestavený z řídicího vozu ABfbrdtn795 216 a motorového vozu 842.037; tato souprava se po pouhých 4 minutách pobytu vrací jako Os 4411 zpět do Brna.

814067 Miroslav

2020-08-30
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 660, 714, 754, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794, Bfhpvee295, Btax780+BDtax 782, Bdtn756+Bdtn757
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 1. 9. 2020

Motorový vůz 841.004 (Stadler 2012/39178) minul most klenoucí se nad řekou Oslavou a za několik okamžiků vjede na výhybky vjezdového zhlaví železniční stanice Velké Meziříčí. Vlak jedoucí z Křižanova do Velkého Meziříčí nese označení Os 24953. Snímek pořídil Tomáš Kašpařík dne 4. 12. 2019.

841004

2020-08-16
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 660, 714, 794, 799, 810, 814, 841, 842, Bfhpvee295, Bmx765
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz224, Bmz225, Bmz226, Bmz229, Bmz232, Bmz234);
Vozy lůžkové (WLAB);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmee816- zrušená řada, ARmpee829);
Vozy salonní a společenské (Aza, Da, Salon, SRA26).

Z Hostýna se stal Radhošť. Tak by se dala stručně shrnout změna názvu tradičního pátečně-nedělního spěšného vlaku z Brna do Frenštátu pod Radhoštěm a zpět. V předchozím GVD 2018/2019 se jednalo o Sp 1643 / 1646 "Hostýn", v současném GVD má pár vlaků označení Sp 1783 / 1784 "Radhošť". Došlo také ke změně předepsané řady lokomotivy pro jeho dopravu, a sice místo "brejlovců" řady 754 výkon přešel na jejich modernizovanou verzi 750. A skutečně sem začaly stroje 750.709 až 750.714 zajíždět, nicméně přece jenom se tu a tam lokomotivy řady 754 na Valašsko podívají. Nejvíce stroj 754.062 (6×) a po jednom případu 754.018, 754.019 a 754.068. Na snímku Tomáše Kašpaříka je v ŽST Osíčko zachycena první jízda vlaku Sp 1783 "Radhošť" v novém GVD (21. 12. 2019), v čele s lokomotivou 750.712.

750712 osíčko

2020-08-02
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 660, 714, 754, 794, 799, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795

Do závěru minulého GVD 2018/2019 nás zavede snímek Tomáše Kašpaříka pořízený z oblíbeného místa fotografů u dolnoloučského viaduktu. Dne 11. 12. 2019 po tomto stavebním unikátu projíždí jedna ze dvou lokomotiv řady 263 Českých drah, stroj 263.001 (ex S 499.2001 vyrobená v roce 1985 ve Škodě Plzeň s výrobním číslem 7633) s vlakem Os 4910. Možnost zachytit na tomto místě lokomotivy řady 263 prakticky neexistuje, neboť od 15. 12. 2019 jsou obě lokomotivy s přezdívkami "Máša" a "Dáša" nasazeny na vozebním rameni Křenovice horní n. - Brno - Letovice. Po dolnoloučském viaduktu projela prozatím naposledy lokomotiva této řady 14. 12. 2019, a to stroj 263.002 s vlakem Os 4903.

263001 dolní loučky

2020-07-19
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 640+650, 660, 714, 750+754, 794, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Btx763, Bdtn756+Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB350);
Vozy poštovní (Post, Postw).

Lokomotivy řady 242 (ex S 499.02) jsou neunávnými dříči ve vozbě regionální dopravy na jižní Moravě a Vysočině. Ve Středisku údržby Maloměřice je soustředěno 26 strojů této řady, dvě lokomotivy jsou dlouhodobě odstavené, takže se můžeme potkat s 24 stroji. "Plechovky" či "plecháče", jak se jim říká, jsou nově vybaveny zařízením pro přenos on-line polohy, takže na mapě s vyznačením aktuální polohy už vlaky "neskáčou" po stanicích, ale posouvají se plynuleji. Na snímku Tomáše Kašpaříka byla 11. 12. 2019 zachycena lokomotiva 242.253 (Škoda 1979/7292) s vlakem Os 4931 mezi Čebínem a Kuřimí. Vzrostlé stromy v pozadí stojí na konci tělesa za války (nedo)budované německé průchozí dálnice Vratislav - Vídeň.

242253 Čebín

2020-06-28
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 263, 362, 560, 660, 704, 714, 754, 794, 809, 814, 841, 842, 854, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Bmx765
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 1. 7. 2020

Do Havlíčkova Brodu zavítala na několik dnů zajímavá návštěva v podobě libereckého motorového vozu 841.017. Tento motorový vůz byl do SÚ Havlíčkův Brod zapůjčen na pokrytí plánovaných výkonů. V sobotu 30. 5. 2020 vyjel z Liberce do Pardubic hl. n. na konci vlaku R 1365 "Ještěd" a vlaky Os 5305 / 5383 se spojen s "Regionovou" 814.048+914.048 dostal do Havlíčkova Brodu. Od neděle 31. 5. do středy 10. 6. 2020 zajišťoval obraty z Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou, Jihlavy města, Slavonic, objevil se jednou i ve Žďáru nad Sázavou a Znojmě. Poté odjel ve čtvrtek 11. 6. 2020 na Os 5302 do Pardubic hl. n. (spojen s "Regionovou" 814.042+914.042) s pokračováním do České Třebové na konci vlaku Os 5017. V Havlíčkově Brodě tento motorový vůz zachytil František Bartoš dne 7. 6. 2020 na výkonu Os 14872 do Ledče nad Sázavou.

841017 Havlíčkův Brod

2020-06-13
Aktualizace:
1) Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen nový souhrnný přehled vlakových spojů platný od 15. 6. 2020 do 12. 12. 2020 se zapracovanými změnami v jízdních řádech kvůli nepřetržité výluce Brno-Horní Heršpice - Střelice
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 15. 6. 2020
3) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: od 15. 6. 2020 do 12. 12. 2020 platí na trati 240 Brno - Jihlava a 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice - Ivančice výlukový jízdní řád

V pondělí 15. 6. 2020 začíná léta očekávaná modernizace železniční tratě Brno - Zastávka u Brna. Práce začínají na dvoukolejném úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice společném pro obě tratě, tedy jak směrem na Jihlavu, tak směrem na Moravské Bránice. Od tohoto dne už nikdy nebude pohled na "dvoukolejku" takový jako tomu bylo doposud. Vedle modernizovaných kolejí se letos postupně objeví stožáry trolejového vedení. Osobní doprava je postižena sníženou propustností v úseku dotčeném stavbou, a tak část vlaků přejde do náhradní autobusové dopravy. Malou vzpomínkou na "dráty" nedotčenou trať budiž snímek Ladislava Kašíka, na kterém je v 80. letech zachycen osobní vlak jedoucí z Brna směrem na Moravské Bránice tažený "pilštykem" T 466.0247 u hradla Lískovec, kde bývala do roku 1970 rovněž zastávka pro osobní vlaky Brno-Lískovec.

T 466.0247

2020-06-07
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 704, 714, 754, 809, 814, 841, 842, 854, BDtax782
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy poštovní (Post).

Do loňského podzimu, konkrétně 14. 11. 2019, nás zavede snímek Tomáše Kašpaříka. V železniční stanici Kobylí na Moravě ležící na trati Hodonín - Zaječí byl zachycen vlak Os 14512 řazený z motorového vozu 809.057 (ex M 152.0057, Studénka 1976/77741).

809057 Kobylí na Moravě

2020-05-24
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640+650, 660, 714, 742, 754, 809+810, 814, 842, Bfhpvee295, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Bdtn757, Bdt754
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy poštovní (Post);
Tabulka s přehledem lehátkových vozů;
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817).
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 23. 5. 2020
4) Lepenkové jízdenky:
Aktuální seznam chybějících lepenkových jízdenek
O mé sbírce

Tentokrát se musím trochu pochlubit. Sbírka lepenkových jízdenek, kterou vedu již 40 let (hrozný číslo!), se po čase dočkala opět mediálního zdokumentování. Vypravil se za mnou pan Jiří Dlabaja, aby natočil o mém dlouholetém sklonu ke sbírání železničních lepenkových jízdenek a železničních jízdních řádů reportáž do televizního magazínu POZOR VLAK. Jak natáčení dopadlo můžete shlédnout v 87. dílu magazínu POZOR VLAK (https://www.youtube.com/watch?v=pq64_8VVUUI). A jak se v závěru reportáže praví, budu velmi rád, pokud najdete a nabídnete mně lepenkové jízdenky, kterými bych mohl pokračovat v kompletaci či "vyšperkování" sbírky. Na snímku Jiří Dlabaja při úpravě reportáže drží v ruce příležitostné lepenkové jízdenky vydané v roce 2018 k zahájení sezóny na turistické lince T4 z Mostu do Lovosic.

pozor vlak

2020-05-03
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 704, 754, 794, 810, 814, 841, 854, Bfbrdtn794, Bfhpvee295, Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Ampz146, A149, A150);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB349, AB350);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo294);
Vozy poštovní (Post, Postw);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D950, Ds952);
Vozy lůžkové (WLAB, WLAB821);
Tabulka s přehledem lehátkových vozů;
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (BRa);
Vozy salonní a společenské (Salon800).
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován redukovaný přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 4. 5. 2020, od předchozího se liší pouze v přidání jednoho ranního spoje linky 405 do Brna
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: dne 11. 5. 2020 bude na trati 240 v úseku Brno - Zastávka u Brna platit výlukový jízdní řád

Zájemcům o historii osobních železničních vozů je určena stránka Přehled a vývoj písmenného označení železničních osobních vozů od roku 1882, kterou sestavil Ing. Ivo Mahel v srpnu 2001. Dnešního dne dochází k aktualizaci tohoto přehledu, obsahuje nové poznatky o historii písmenného označení osobních vozů.

2020-04-19
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 640+650, 660, 754, 794, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfhpvee295, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Btx763, Bdtn756+Bdtn757, Bdt754
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138, Aee140, A149, Aee152);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346, ABpee347);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bdmteeo294, Bdmteeo296);
Vozy poštovní (Post, Postw);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D950);
Vozy lůžkové (WLAB);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817, WR851).

Éra "překopaných bixů" v domovské stanici Znojmo se blíží ke svému konci. Na začátku své existence tyto vozy nesly označení Balm, říkalo se jim časem "krátké balmy" pro odlišení od později dodávaných vozů shodného označení řady Balm (nazývaných "dlouhé balmy", dnes dožívající řada Bmx765). "Krátké balmy" vyráběné v letech 1958–1969 ve Studénce obdržely v roce 1983 nové písmenné označení řady Bix (od let 1994–1995 byly vedeny též jako řada 020). Celkem 68 vozů prošlo v letech 1995–1997 modernizací, vozy obdržely označení řady Bifx, resp. 021. Od roku 2001 se písmenné označení řady změnilo na Btx, v roce 2009 na Btx763 s novým číselným označením 50 54 28-29. Ve Znojmě v posledních dvou letech zůstalo k dispozici 9 vozů tohoto provedení, v roce 2019 už byly vozy nasazovány minimálně a v roce 2020 jezdil jen vůz 033 dva dny (13. a 14. 1. 2020). Čtyři vozy byly 8. 4. 2020 přemístěny na svoji poslední štaci do České Třebové a ve Znojmě tak zůstává 5 vozů, z nichž provozní jsou doposud čtyři vozy: Btx763 50 54 28-29 006-6, 007-4, 033-0 a 057-9. Na snímku Tomáše Kašpaříka ze dne 28. 12. 2018 jsou ve Znojmě zachyceny vozy 006 a 033. Vůz 006 odjede do Moravských Budějovic na vlaku Os 24806 tažen "lachtanem" 714.211 a vůz 033 pojede spolu s "katrem" 854.030 do Břeclavi jako Os 4509. Obrázek, který už ve Znojmě nespatříme...

btx

2020-04-05
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 362, 650, 660, 704, 714, 754, 810, 814, 841, 842, 854, BDtax782

V pátek 16. 8. 1982 jsem odjížděl s kamarádem na pár dnů na výlet po Moravě a Čechách. Každý s jízdenkou v ceně 14 Kčs jsme odjížděli vlakem Os 4704 z Brna hl. n. s odjezdem v 09:38 h do Skalice nad Svitavou, kde jsme přestupovali na Os 14707 do Mladějova na Moravě. Po cestě jsme stačili udělat z okna vlaku výcvak trojznakové předvěsti ŽST Rájec-Jestřebí ve směru od Skalice nad Svitavou. Trojznaková předvěst bývala vybavena bílým, červeně orámovaným, ramenem s hrotem. Podle tehdejšího Návěstního předpisu ČSD D 1 mohla návěstit tyto návěsti: a) návěst 5, Výstraha, b) návěst 6, Volno a c) návěst 7, Pomalu. U návěsti Pomalu zůstal žlutý terč sklopený stejně jako u návěsti Výstraha, avšak bílé rameno se pootočilo šikmo o 45° (hrot ramena směřoval od kolejí). Noční návěst tvořilo horní žluté a spodní zelené světlo.

predvest

2020-04-01
Aktualizace:
Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlaků platný se zapracovanou redukcí od 3. 4. 2020

2020-03-28
Aktualizace:
Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlaků platný se zapracovanou redukcí od 28. 3. 2020

2020-03-21
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 714, 754, 809+810, 814, 841, 842, 854, ABfbrdtn795
2) Osobní vozy - Řady vozů: Tabulka s přehledem lehátkových vozů
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: vložen výrazně zredukovaný přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 23. 3. 2020
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 23. 3. a 25. 3. 2020 bude na trati 244 v úseku Brno - Ivančice platit výlukový jízdní řád, mírně se dotkne časových poloh vlaků na trati 240 v úseku Brno - Střelice

Lukavicí na Moravě projíždí 15. 10. 2019 vlak R 906 "Bouzov" linky R12 Šumperk - Olomouc - Brno v řazení 362.161 + AB349 51 54 39-41 025-6 + Bdtee276 50 54 20-46 011-3 + Bd264 50 54 29-41 396-4 + Bdtee276 50 54 20-46 006-3 + Bd264 50 54 29-41 387-3. "Eso" a první tři vozy vyrazily ze Šumperku, poslední dva vozy se k soupravě připojily v Zábřehu na Moravě, do kterého přijely z Jeseníku jako vlak Sp 1706 tažené "brejlovcem" 750.718. Autorem snímku je Tomáš Kašpařík.

362161 Lukavice

2020-03-08
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640, 660, 714, 754, 799, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bfhpvee295, Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (A150);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB350);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Btjo);
Vozy poštovní (Post);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D, Ds952);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (ARmpee829).
3) Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlaků platný od změny jízdního řádu 16. 3. 2020

Snímkem motorového vozu 810.408 v Holíči nad Moravou se vracím k náhradní vlakové dopravě zavedené v roce 2019 na trati Hodonín - Holíč nad Moravou. Obsáhlý článek na toto téma vyšel v Dráze 1/2020. Prvotním impulsem k celé akci byl dopis Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ze dne 23. 4. 2019 adresovaný Jihomoravskému kraji, který následně vstoupil v jednání s ČD. Původně se měla uzavírka silnice I/51 uskutečnit od července do září, v další korespondenci se hodně zvažoval termín 8. 7. - 30. 9. 2019. Až po dalším koordinačním jednání v půlce června byl potvrzen definitivní termín potřebné náhradní vlakové dopravy za vyloučenou autobusovou linku, a to od 22. 7. do 31. 10. 2019. Ten se již nezměnil a byl dodržen. Od pondělí do pátku jezdilo 10 párů a v sobotu a neděli 6 párů osobních vlaků. Motorové vozy tu odjely celkem 6 356 vlakových kilometrů. Na snímku Tomáše Kašpaříka pořízeného dne 8. 9. 2019 stojí poblíž staniční budovy motorový vůz 810.408 na obratu Os 22707 / 22708.

810408 v Holíči nad Moravou

2020-02-23
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 560, 650, 704, 714, 754, 799, 810, 814, 842, Bfhpvee295, Bdtn756
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Apee, Aee147);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Btjo);
Vozy poštovní (Post, Postw).
3) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 26. 2. až 28. 2. 2020 bude na trati 244 v úseku Moravské Bránice - Ivančice platit výlukový jízdní řád. Další výlukový jízdní řád bude platit ve dnech 3. 3. až 5. 3. 2020 na trati 240 v úseku Brno - Zastávka u Brna.

Snímek Tomáše Kašpaříka z posledního srpnového dne roku 2019 je malou vzpomínkou za nasazením motorových vozů řady 841 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec, od nového jízdního řádu 2019/2020 sem již tyto motorové vozy nezajíždí. Právě v Humpolci je zvěčněn vlak Os 15960 v podobě motorového vozu 841.003.

841003 Humpolec

2020-02-09
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 660, 754, 794, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfhpvee295, Bmx765
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Apee139, Aee140, Ampz143, Aee145, Ampz146, A149, A150, Aee152);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346, AB349, AB350);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz224 - nová řada, Bmz225, Bmz226, Bmz232, Bmz235, Bbdgmee236, Bee238, Bmee248, B249, B251, B256, Bee272, Bee273);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed (Bdmpee233, Bpee237, Bdmpee253, Bdmtee263, Bdmtee267, Bdmtee275, Bt277, Bt278, Bdt279, Bdmtee281, Bt283, Bt288, Bvt453);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou a služebním oddílem (BDbmsee447, BDs449, BDs450, BDhmsee451);
Vozy poštovní (Post);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D Post, D950, Ds952);
Vozy lůžkové (WLABv, WLAB822);
Vozy lehátkové (Bc833, Bcmz834, Bc842);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (BRa, WR, WR810, WRmee816, WRmz817, ARmpee829, ARmpee832, WR851);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (Btu590, Bdtn756, Bdtn757, Btx763, Bdtx766, Btax780, Btax781, BDtax782, BDtax783, Bdtax785, Bfbdtanx792, ABfbrdtn795).
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 11. 2. a 13. 2. 2020 bude na trati 244 v úseku Moravské Bránice - Ivančice platit výlukový jízdní řád

Po zhruba 4 měsících jsem připravil aktualizaci stránek o osobních vozech, přehled změn je patrný z výše uvedeného přehledu aktualizace. Vývoj zaznamenala rovněž legaslativa Evropské unie ve vztahu k označování osobních vozů, byť ne nějak zásadně. Ilustrační snímek pochází z Mikulova na Moravě, kde 16. 1. 2016 dokumentoval Jiří Pokorný tehdy odstavené brněnské vozy řad A150 a AB350, neb v Brně už na ně nebylo místo.

nálepka na voze

2020-01-26
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 750+754, 794, 810, 814, 842, 854

Letos koncem léta uplyne 115 let od zahájení provozu (17. 9. 1895) na ani ne 3 km dlouhé trati Hrušovany u Brna - Židlochovice, kterou postavila Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB). Tím byl napojen židlochovický cukrovar na železniční síť. Osobní doprava byla provozována do roku 1979. Po následném útlumu nákladní dopravy a chátrání se tato trať dočkala modernizace a obnovení osobní dopravy, pravidelný provoz byl zahájen s prvním dnem platnosti GVD 2019/2020, tzn. 15. 12. 2019. Jak vypadala židlochovická stanice v roce 1945, ukazuje dobový plánek. Do něj byl o 9 let později, v roce 1954, vyznačen aktuální stav. Žlutá barva znamená zneplatnění původních údajů, červená barva jsou údaje nové.

plánek židlochovice

2020-01-12
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640, 660, 742, 754, 799, 810, 814, 842, 854, Bfbrdtn794, Bdtn756+Bdtn757

Od půlky prosince 2019 je provozování motorových vozů řady 810 na "staré tišnovce" minulostí. Snímkem Tomáše Kašpaříka se vrátíme zpět časem do léta loňského roku. Na zastávce Štěpánovice zastavuje dopoledne 1. 8. 2019 vlak Os 14947 z Nedvědice do Tišnova v podobě havlíčkobrodského motorového vozu 810.123 (Studénka 1976/78633).

Štěpánovice

2019-12-22
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 362, 560, 650, 660, 814, 841, Bfhpvee295
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: vloženy odjezdy autobusů platné od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 a od 6. 1. do 30. 6. 2020

O více jak dva a půl roku nazpět nás vrátí snímek Honzy Zavadilla. Maximum stoupání tratě z Vladislavi do Studence činí 22 promile, dne 22. 5. 2017 jej zvládá Os 4813 vedený "brejlovcem" 754.023, jemuž pomáhá na postrku stroj 754.012. Nezvyklé řazení vlaku Os 4813 bylo způsobeno nepřetržitou výlukou Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou trvající od 1. 3. do 30. 6. 2017. V Náměšti nad Oslavou se souprava "patráků" rozpojila, jako první odjela do Okříšek postrková lokomotiva 754.012 se svojí polovinou soupravy, posléze po objetí zbylé poloviny soupravy "brejlovec" 754.023 jako Os 4816. Obě lokomotivy obíhaly v turnusové skupině 701.

Vladislav

2019-12-15
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ:
- GVD 2018/2019: řady 210, 242, 263, 362, 560, 640, 660, 714, 750+754, 809, 814, ABfbrdtn795, Bdtn756
- GVD 2019/2020: řady 362, 750+754, 809, 814, Bdtn757
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: vloženy odjezdy autobusů platné od 15. 12. do 22. 12. 2019

Invetární stav lokomotiv řady 362 v OCÚ Východ - SÚ Maloměřice v novém GVD 2019/2020 poklesl z 41 na 37 lokomotiv. Čtyři "esa" 362.109, 362.111, 362.112 a 362.113 mají nový domov v OCÚ Západ - SÚ Plzeň. Na snímku Tomáše Kašpaříka bylo v pondělí 8. 7. 2019 zachyceno "eso" 362.109 při průjezdu výhybnou Dluhonice s odklonem ranního spěšného vlaku Sp 1438 Šumperk - Brno.

362109

2019-12-01
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ:
- GVD 2018/2019: řady 242, 362, 560, 704, 750+754, 809+810, 814, 842, Bdtn756
2) Lepenkové jízdenky - O mé sbírce

Podzim patřil tradičně mé sbírce lepenkových jízdenek. Rok 2019 hodnotím po sběratelské stránce opravdu dobře - od začátku roku se mně podařilo sehnat 150 jízdenek. Počet chybějících jízdenek klesl z 802 na 652 jízdenek. Ve sbírce tak mám nyní 99 348 jízdenek. Pokud patříte mezi sběratele nebo máte doma "lepenky" schované jen tak, napište prosím na můj mail a.tsch@volny.cz. Rád s vámi jízdenky vyměním či je odkoupím. Přehled chybějících čísel je k dispozici v mé "chyběnce".

Výběr ze starších aktualizací si můžete prohlédnout zde.

© 2001–2020 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek