2020-08-02
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 660, 714, 754, 794, 799, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795,

Do závěru minulého GVD 2018/2019 nás zavede snímek Tomáše Kašpaříka pořízený z oblíbeného místa fotografů u dolnoloučského viaduktu. Dne 11. 12. 2019 po tomto stavebním unikátu projíždí jedna ze dvou lokomotiv řady 263 Českých drah, stroj 263.001 (ex S 499.2001 vyrobená v roce 1985 ve Škodě Plzeň s výrobním číslem 7633) s vlakem Os 4910. Možnost zachytit na tomto místě lokomotivy řady 263 prakticky neexistuje, neboť od 15. 12. 2019 jsou obě lokomotivy s přezdívkami "Máša" a "Dáša" nasazeny na vozebním rameni Křenovice horní n. - Brno - Letovice. Po dolnoloučském viaduktu projela prozatím naposledy lokomotiva této řady 14. 12. 2019, a to stroj 263.002 s vlakem Os 4903.

263001 dolní loučky

2020-07-19
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 640+650, 660, 714, 750+754, 794, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Btx763, Bdtn756+Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB350);
Vozy poštovní (Post, Postw).

Lokomotivy řady 242 (ex S 499.02) jsou neunávnými dříči ve vozbě regionální dopravy na jižní Moravě a Vysočině. Ve Středisku údržby Maloměřice je soustředěno 26 strojů této řady, dvě lokomotivy jsou dlouhodobě odstavené, takže se můžeme potkat s 24 stroji. "Plechovky" či "plecháče", jak se jim říká, jsou nově vybaveny zařízením pro přenos on-line polohy, takže na mapě s vyznačením aktuální polohy už vlaky "neskáčou" po stanicích, ale posouvají se plynuleji. Na snímku Tomáše Kašpaříka byla 11. 12. 2019 zachycena lokomotiva 242.253 (Škoda 1979/7292) s vlakem Os 4931 mezi Čebínem a Kuřimí. Vzrostlé stromy v pozadí stojí na konci tělesa za války (nedo)budované německé průchozí dálnice Vratislav - Vídeň.

242253 Čebín

2020-06-28
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 263, 362, 560, 660, 704, 714, 754, 794, 809, 814, 841, 842, 854, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Bmx765
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 1. 7. 2020

Do Havlíčkova Brodu zavítala na několik dnů zajímavá návštěva v podobě libereckého motorového vozu 841.017. Tento motorový vůz byl do SÚ Havlíčkův Brod zapůjčen na pokrytí plánovaných výkonů. V sobotu 30. 5. 2020 vyjel z Liberce do Pardubic hl. n. na konci vlaku R 1365 "Ještěd" a vlaky Os 5305 / 5383 se spojen s "Regionovou" 814.048+914.048 dostal do Havlíčkova Brodu. Od neděle 31. 5. do středy 10. 6. 2020 zajišťoval obraty z Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou, Jihlavy města, Slavonic, objevil se jednou i ve Žďáru nad Sázavou a Znojmě. Poté odjel ve čtvrtek 11. 6. 2020 na Os 5302 do Pardubic hl. n. (spojen s "Regionovou" 814.042+914.042) s pokračováním do České Třebové na konci vlaku Os 5017. V Havlíčkově Brodě tento motorový vůz zachytil František Bartoš dne 7. 6. 2020 na výkonu Os 14872 do Ledče nad Sázavou.

841017 Havlíčkův Brod

2020-06-13
Aktualizace:
1) Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen nový souhrnný přehled vlakových spojů platný od 15. 6. 2020 do 12. 12. 2020 se zapracovanými změnami v jízdních řádech kvůli nepřetržité výluce Brno-Horní Heršpice - Střelice
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 15. 6. 2020
3) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: od 15. 6. 2020 do 12. 12. 2020 platí na trati 240 Brno - Jihlava a 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice - Ivančice výlukový jízdní řád

V pondělí 15. 6. 2020 začíná léta očekávaná modernizace železniční tratě Brno - Zastávka u Brna. Práce začínají na dvoukolejném úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice společném pro obě tratě, tedy jak směrem na Jihlavu, tak směrem na Moravské Bránice. Od tohoto dne už nikdy nebude pohled na "dvoukolejku" takový jako tomu bylo doposud. Vedle modernizovaných kolejí se letos postupně objeví stožáry trolejového vedení. Osobní doprava je postižena sníženou propustností v úseku dotčeném stavbou, a tak část vlaků přejde do náhradní autobusové dopravy. Malou vzpomínkou na "dráty" nedotčenou trať budiž snímek Ladislava Kašíka, na kterém je v 80. letech zachycen osobní vlak jedoucí z Brna směrem na Moravské Bránice tažený "pilštykem" T 466.0247 u hradla Lískovec, kde bývala do roku 1970 rovněž zastávka pro osobní vlaky Brno-Lískovec.

T 466.0247

2020-06-07
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 704, 714, 754, 809, 814, 841, 842, 854, BDtax782
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy poštovní (Post).

Do loňského podzimu, konkrétně 14. 11. 2019, nás zavede snímek Tomáše Kašpaříka. V železniční stanici Kobylí na Moravě ležící na trati Hodonín - Zaječí byl zachycen vlak Os 14512 řazený z motorového vozu 809.057 (ex M 152.0057, Studénka 1976/77741).

809057 Kobylí na Moravě

2020-05-24
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640+650, 660, 714, 742, 754, 809+810, 814, 842, Bfhpvee295, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Bdtn757, Bdt754
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy poštovní (Post);
Tabulka s přehledem lehátkových vozů;
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817).
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 23. 5. 2020
4) Lepenkové jízdenky:
Aktuální seznam chybějících lepenkových jízdenek
O mé sbírce

Tentokrát se musím trochu pochlubit. Sbírka lepenkových jízdenek, kterou vedu již 40 let (hrozný číslo!), se po čase dočkala opět mediálního zdokumentování. Vypravil se za mnou pan Jiří Dlabaja, aby natočil o mém dlouholetém sklonu ke sbírání železničních lepenkových jízdenek a železničních jízdních řádů reportáž do televizního magazínu POZOR VLAK. Jak natáčení dopadlo můžete shlédnout v 87. dílu magazínu POZOR VLAK (https://www.youtube.com/watch?v=pq64_8VVUUI). A jak se v závěru reportáže praví, budu velmi rád, pokud najdete a nabídnete mně lepenkové jízdenky, kterými bych mohl pokračovat v kompletaci či "vyšperkování" sbírky. Na snímku Jiří Dlabaja při úpravě reportáže drží v ruce příležitostné lepenkové jízdenky vydané v roce 2018 k zahájení sezóny na turistické lince T4 z Mostu do Lovosic.

pozor vlak

2020-05-03
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 704, 754, 794, 810, 814, 841, 854, Bfbrdtn794, Bfhpvee295, Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Ampz146, A149, A150);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB349, AB350);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo294);
Vozy poštovní (Post, Postw);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D950, Ds952);
Vozy lůžkové (WLAB, WLAB821);
Tabulka s přehledem lehátkových vozů;
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (BRa);
Vozy salonní a společenské (Salon800).
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: aktualizován redukovaný přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 4. 5. 2020, od předchozího se liší pouze v přidání jednoho ranního spoje linky 405 do Brna
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: dne 11. 5. 2020 bude na trati 240 v úseku Brno - Zastávka u Brna platit výlukový jízdní řád

Zájemcům o historii osobních železničních vozů je určena stránka Přehled a vývoj písmenného označení železničních osobních vozů od roku 1882, kterou sestavil Ing. Ivo Mahel v srpnu 2001. Dnešního dne dochází k aktualizaci tohoto přehledu, obsahuje nové poznatky o historii písmenného označení osobních vozů.

2020-04-19
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 640+650, 660, 754, 794, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfhpvee295, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Btx763, Bdtn756+Bdtn757, Bdt754
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138, Aee140, A149, Aee152);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346, ABpee347);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bdmteeo294, Bdmteeo296);
Vozy poštovní (Post, Postw);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D950);
Vozy lůžkové (WLAB);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRmz817, WR851).

Éra "překopaných bixů" v domovské stanici Znojmo se blíží ke svému konci. Na začátku své existence tyto vozy nesly označení Balm, říkalo se jim časem "krátké balmy" pro odlišení od později dodávaných vozů shodného označení řady Balm (nazývaných "dlouhé balmy", dnes dožívající řada Bmx765). "Krátké balmy" vyráběné v letech 1958–1969 ve Studénce obdržely v roce 1983 nové písmenné označení řady Bix (od let 1994–1995 byly vedeny též jako řada 020). Celkem 68 vozů prošlo v letech 1995–1997 modernizací, vozy obdržely označení řady Bifx, resp. 021. Od roku 2001 se písmenné označení řady změnilo na Btx, v roce 2009 na Btx763 s novým číselným označením 50 54 28-29. Ve Znojmě v posledních dvou letech zůstalo k dispozici 9 vozů tohoto provedení, v roce 2019 už byly vozy nasazovány minimálně a v roce 2020 jezdil jen vůz 033 dva dny (13. a 14. 1. 2020). Čtyři vozy byly 8. 4. 2020 přemístěny na svoji poslední štaci do České Třebové a ve Znojmě tak zůstává 5 vozů, z nichž provozní jsou doposud čtyři vozy: Btx763 50 54 28-29 006-6, 007-4, 033-0 a 057-9. Na snímku Tomáše Kašpaříka ze dne 28. 12. 2018 jsou ve Znojmě zachyceny vozy 006 a 033. Vůz 006 odjede do Moravských Budějovic na vlaku Os 24806 tažen "lachtanem" 714.211 a vůz 033 pojede spolu s "katrem" 854.030 do Břeclavi jako Os 4509. Obrázek, který už ve Znojmě nespatříme...

btx

2020-04-05
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 362, 650, 660, 704, 714, 754, 810, 814, 841, 842, 854, BDtax782

V pátek 16. 8. 1982 jsem odjížděl s kamarádem na pár dnů na výlet po Moravě a Čechách. Každý s jízdenkou v ceně 14 Kčs jsme odjížděli vlakem Os 4704 z Brna hl. n. s odjezdem v 09:38 h do Skalice nad Svitavou, kde jsme přestupovali na Os 14707 do Mladějova na Moravě. Po cestě jsme stačili udělat z okna vlaku výcvak trojznakové předvěsti ŽST Rájec-Jestřebí ve směru od Skalice nad Svitavou. Trojznaková předvěst bývala vybavena bílým, červeně orámovaným, ramenem s hrotem. Podle tehdejšího Návěstního předpisu ČSD D 1 mohla návěstit tyto návěsti: a) návěst 5, Výstraha, b) návěst 6, Volno a c) návěst 7, Pomalu. U návěsti Pomalu zůstal žlutý terč sklopený stejně jako u návěsti Výstraha, avšak bílé rameno se pootočilo šikmo o 45° (hrot ramena směřoval od kolejí). Noční návěst tvořilo horní žluté a spodní zelené světlo.

predvest

2020-04-01
Aktualizace:
Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlaků platný se zapracovanou redukcí od 3. 4. 2020

2020-03-28
Aktualizace:
Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlaků platný se zapracovanou redukcí od 28. 3. 2020

2020-03-21
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 714, 754, 809+810, 814, 841, 842, 854, ABfbrdtn795
2) Osobní vozy - Řady vozů: Tabulka s přehledem lehátkových vozů
3) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: vložen výrazně zredukovaný přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 23. 3. 2020
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 23. 3. a 25. 3. 2020 bude na trati 244 v úseku Brno - Ivančice platit výlukový jízdní řád, mírně se dotkne časových poloh vlaků na trati 240 v úseku Brno - Střelice

Lukavicí na Moravě projíždí 15. 10. 2019 vlak R 906 "Bouzov" linky R12 Šumperk - Olomouc - Brno v řazení 362.161 + AB349 51 54 39-41 025-6 + Bdtee276 50 54 20-46 011-3 + Bd264 50 54 29-41 396-4 + Bdtee276 50 54 20-46 006-3 + Bd264 50 54 29-41 387-3. "Eso" a první tři vozy vyrazily ze Šumperku, poslední dva vozy se k soupravě připojily v Zábřehu na Moravě, do kterého přijely z Jeseníku jako vlak Sp 1706 tažené "brejlovcem" 750.718. Autorem snímku je Tomáš Kašpařík.

362161 Lukavice

2020-03-08
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640, 660, 714, 754, 799, 810, 814, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Bfhpvee295, Bdtn757
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (A150);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB350);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Btjo);
Vozy poštovní (Post);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D, Ds952);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (ARmpee829).
3) Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen aktualizovaný souhrnný přehled vlaků platný od změny jízdního řádu 16. 3. 2020

Snímkem motorového vozu 810.408 v Holíči nad Moravou se vracím k náhradní vlakové dopravě zavedené v roce 2019 na trati Hodonín - Holíč nad Moravou. Obsáhlý článek na toto téma vyšel v Dráze 1/2020. Prvotním impulsem k celé akci byl dopis Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ze dne 23. 4. 2019 adresovaný Jihomoravskému kraji, který následně vstoupil v jednání s ČD. Původně se měla uzavírka silnice I/51 uskutečnit od července do září, v další korespondenci se hodně zvažoval termín 8. 7. - 30. 9. 2019. Až po dalším koordinačním jednání v půlce června byl potvrzen definitivní termín potřebné náhradní vlakové dopravy za vyloučenou autobusovou linku, a to od 22. 7. do 31. 10. 2019. Ten se již nezměnil a byl dodržen. Od pondělí do pátku jezdilo 10 párů a v sobotu a neděli 6 párů osobních vlaků. Motorové vozy tu odjely celkem 6 356 vlakových kilometrů. Na snímku Tomáše Kašpaříka pořízeného dne 8. 9. 2019 stojí poblíž staniční budovy motorový vůz 810.408 na obratu Os 22707 / 22708.

810408 v Holíči nad Moravou

2020-02-23
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 560, 650, 704, 714, 754, 799, 810, 814, 842, Bfhpvee295, Bdtn756
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Apee, Aee147);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Btjo);
Vozy poštovní (Post, Postw).
3) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 26. 2. až 28. 2. 2020 bude na trati 244 v úseku Moravské Bránice - Ivančice platit výlukový jízdní řád. Další výlukový jízdní řád bude platit ve dnech 3. 3. až 5. 3. 2020 na trati 240 v úseku Brno - Zastávka u Brna.

Snímek Tomáše Kašpaříka z posledního srpnového dne roku 2019 je malou vzpomínkou za nasazením motorových vozů řady 841 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec, od nového jízdního řádu 2019/2020 sem již tyto motorové vozy nezajíždí. Právě v Humpolci je zvěčněn vlak Os 15960 v podobě motorového vozu 841.003.

841003 Humpolec

2020-02-09
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 660, 754, 794, 809+810, 814, 841, 842, 854, Bfhpvee295, Bmx765
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Apee139, Aee140, Ampz143, Aee145, Ampz146, A149, A150, Aee152);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346, AB349, AB350);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bmz224 - nová řada, Bmz225, Bmz226, Bmz232, Bmz235, Bbdgmee236, Bee238, Bmee248, B249, B251, B256, Bee272, Bee273);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed (Bdmpee233, Bpee237, Bdmpee253, Bdmtee263, Bdmtee267, Bdmtee275, Bt277, Bt278, Bdt279, Bdmtee281, Bt283, Bt288, Bvt453);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292, Bdmteeo296);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou a služebním oddílem (BDbmsee447, BDs449, BDs450, BDhmsee451);
Vozy poštovní (Post);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D Post, D950, Ds952);
Vozy lůžkové (WLABv, WLAB822);
Vozy lehátkové (Bc833, Bcmz834, Bc842);
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (BRa, WR, WR810, WRmee816, WRmz817, ARmpee829, ARmpee832, WR851);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (Btu590, Bdtn756, Bdtn757, Btx763, Bdtx766, Btax780, Btax781, BDtax782, BDtax783, Bdtax785, Bfbdtanx792, ABfbrdtn795).
4) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 11. 2. a 13. 2. 2020 bude na trati 244 v úseku Moravské Bránice - Ivančice platit výlukový jízdní řád

Po zhruba 4 měsících jsem připravil aktualizaci stránek o osobních vozech, přehled změn je patrný z výše uvedeného přehledu aktualizace. Vývoj zaznamenala rovněž legaslativa Evropské unie ve vztahu k označování osobních vozů, byť ne nějak zásadně. Ilustrační snímek pochází z Mikulova na Moravě, kde 16. 1. 2016 dokumentoval Jiří Pokorný tehdy odstavené brněnské vozy řad A150 a AB350, neb v Brně už na ně nebylo místo.

nálepka na voze

2020-01-26
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 750+754, 794, 810, 814, 842, 854

Letos koncem léta uplyne 115 let od zahájení provozu (17. 9. 1895) na ani ne 3 km dlouhé trati Hrušovany u Brna - Židlochovice, kterou postavila Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB). Tím byl napojen židlochovický cukrovar na železniční síť. Osobní doprava byla provozována do roku 1979. Po následném útlumu nákladní dopravy a chátrání se tato trať dočkala modernizace a obnovení osobní dopravy, pravidelný provoz byl zahájen s prvním dnem platnosti GVD 2019/2020, tzn. 15. 12. 2019. Jak vypadala židlochovická stanice v roce 1945, ukazuje dobový plánek. Do něj byl o 9 let později, v roce 1954, vyznačen aktuální stav. Žlutá barva znamená zneplatnění původních údajů, červená barva jsou údaje nové.

plánek židlochovice

2020-01-12
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 640, 660, 742, 754, 799, 810, 814, 842, 854, Bfbrdtn794, Bdtn756+Bdtn757

Od půlky prosince 2019 je provozování motorových vozů řady 810 na "staré tišnovce" minulostí. Snímkem Tomáše Kašpaříka se vrátíme zpět časem do léta loňského roku. Na zastávce Štěpánovice zastavuje dopoledne 1. 8. 2019 vlak Os 14947 z Nedvědice do Tišnova v podobě havlíčkobrodského motorového vozu 810.123 (Studénka 1976/78633).

Štěpánovice

2019-12-29
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 263, 362, 640, 660, 754, 810, 814, 842, Bfbrdtn794, Bdtn757

Velmi si vážím vašeho zájmu o webové stránky, které pro vás připravuji. Přeji vám do nového roku 2020 vše dobré, hodně zdraví a úspěchů a také spoustu zajímavých dopravních zážítků :-)

pf 2020

2019-12-22
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 362, 560, 650, 660, 814, 841, Bfhpvee295
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: vloženy odjezdy autobusů platné od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 a od 6. 1. do 30. 6. 2020

O více jak dva a půl roku nazpět nás vrátí snímek Honzy Zavadilla. Maximum stoupání tratě z Vladislavi do Studence činí 22 promile, dne 22. 5. 2017 jej zvládá Os 4813 vedený "brejlovcem" 754.023, jemuž pomáhá na postrku stroj 754.012. Nezvyklé řazení vlaku Os 4813 bylo způsobeno nepřetržitou výlukou Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou trvající od 1. 3. do 30. 6. 2017. V Náměšti nad Oslavou se souprava "patráků" rozpojila, jako první odjela do Okříšek postrková lokomotiva 754.012 se svojí polovinou soupravy, posléze po objetí zbylé poloviny soupravy "brejlovec" 754.023 jako Os 4816. Obě lokomotivy obíhaly v turnusové skupině 701.

Vladislav

2019-12-15
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ:
- GVD 2018/2019: řady 210, 242, 263, 362, 560, 640, 660, 714, 750+754, 809, 814, ABfbrdtn795, Bdtn756
- GVD 2019/2020: řady 362, 750+754, 809, 814, Bdtn757
2) Doprava na Rosicku - Autobusové spojení Rosice - Brno: vloženy odjezdy autobusů platné od 15. 12. do 22. 12. 2019

Invetární stav lokomotiv řady 362 v OCÚ Východ - SÚ Maloměřice v novém GVD 2019/2020 poklesl z 41 na 37 lokomotiv. Čtyři "esa" 362.109, 362.111, 362.112 a 362.113 mají nový domov v OCÚ Západ - SÚ Plzeň. Na snímku Tomáše Kašpaříka bylo v pondělí 8. 7. 2019 zachyceno "eso" 362.109 při průjezdu výhybnou Dluhonice s odklonem ranního spěšného vlaku Sp 1438 Šumperk - Brno.

362109

2019-12-01
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ:
- GVD 2018/2019: řady 242, 362, 560, 704, 750+754, 809+810, 814, 842, Bdtn756
2) Lepenkové jízdenky - O mé sbírce

Podzim patřil tradičně mé sbírce lepenkových jízdenek. Rok 2019 hodnotím po sběratelské stránce opravdu dobře - od začátku roku se mně podařilo sehnat 150 jízdenek. Počet chybějících jízdenek klesl z 802 na 652 jízdenek. Ve sbírce tak mám nyní 99 348 jízdenek. Pokud patříte mezi sběratele nebo máte doma "lepenky" schované jen tak, napište prosím na můj mail a.tsch@volny.cz. Rád s vámi jízdenky vyměním či je odkoupím. Přehled chybějících čísel je k dispozici v mé "chyběnce".

2019-11-24
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ:
- GVD 2019/2020: řady 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Btax780+BDtax 782+Bdtax785, Btx763+Bdtx766, Bmx765, Bdtn756+Bdtn757, Bdt754

2019-11-17
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ:
- GVD 2018/2019: řady 242, 362, 560, 660, 750+754, 794, 810, 814, 841, 842, 854, Bdtn756
- GVD 2019/2020: řady 242, 263, 362, 560, 640+650, 660, 704, 714, 742, 750+754, 794, 799, 809+810, 814
2) Doprava na Rosicku - Přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno: vložen nový souhrnný přehled vlaků platný od 15. 12. 2019

V prosinci 2002 jsem začal zveřejňovat na svých webových stránkách přehled odjezdů vlaků mezi Zastávkou u Brna a Brnem. Později jsem tento soupis rozšířil na úsek Rapotice - Brno a přidal trať Ivančice - Brno. Dne 15. 12. 2019 začíná platit nový jízdní řád 2019/2020 a pro období jeho platnosti jsem přehledy odjezdů vlaků nově sloučil do jedné tabulky zcela odlišného vzhledu od předchozích "ročníků". Pro zájemce je na této stránce k dispozici soubor pdf s přehledem platným od 15. 12. 2019 k volnému stažení.

2019-11-03
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 560, 660, 714, 754, 794, 810, 841, 842, 854, Bfbrdtn794+ABfbrdtn795, Btax780, Bmx765
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WR851);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (ABfhpvee395).
3) Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 4. 11. - 5. 11. 2019 bude na trati 244 v úseku Moravské Bránice - Ivančice platit výlukový jízdní řád
4) Různé - Mechanické závory

V současné době již velmi vzácná návštěva "dlouhých balmáků", nebo-li přípojných vozů řady Bmx765 na jihlavské trati. Petr Horák zachytil 26. 9. 2019 na střelické lávce odjíždějící Os 4834 Brno hl. n. - Okříšky v řazení 742.320 + Bmx765 50 54 20-29 134-4 + Bmx765 50 54 20-29 136-9 + Bmx765 50 54 20-29 126-0. Obrat Os 4834 // 4827 byl takto řazen na odjezdu z Brna v pondělí 23. 9., středu 25. 9., čtvrtek 26. 9. a pátek 27. 9. 2019.

střelice

2019-10-20
Aktualizace:
Vozidla OCÚ Východ: řady 210, 242, 263, 362, 660, 714, 742, 750+754, 814, 842, Bmx765

Na snímku Tomáše Kašpaříka byl 31. 5. 2019 mezi zastávkou Hoštice-Heroltice a AHr Topolany zvěčněn vlak R 904 vedený "esem" 362.172 (Škoda 1989/8654) a řazený z vozů AB349 51 54 39-41 032-2 + Bdtee276 50 54 20-46 014-7 + Bd264 50 54 29-41 463-2 + B249 51 54 20-41 553-8 + Bd264 50 54 29-41 378-2 + B249 51 54 20-41 593-4.

362172

2019-10-15
Aktualizace:
Doprava na Rosicku - Výluky železniční dopravy: ve dnech 17. 10. - 24. 10. 2019 bude na trati 240 v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna platit výlukový jízdní řád

2019-10-04
Před půl rokem jsem zde uveřejnil popis vzhledu lepenkových jízdenek Císařsko-královských státních drah kkStB na základě vzorů jízdenek popsaných v Ročence státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1931/1932. Po více jak 4 měsících studia dochovaných fotografií a skenů lepenkových jízdenek kkStB, zhruba od přelomu 19. a 20. století až do roku 191,8 pro zájemce na tomto místě uveřejňuji ukázky lepenkových jízdenek kkStB s komentáři. Smyslem je vytvořit ucelenější přehled skutečných jízdenek na jenom místě řazené podle druhů a roků jejich tisku či výdeje, aby si zájemce mohl udělat obrázek o postupném vývoji tisku a pravidel výdeje lepenkových jízdenek. Budu potěšen, pokud moje pojednání laskavého čtenáře zaujme, případně mu pomůže zatřídit dochované exponáty jízdenek. Obrázky dochovaných jízdenek hodlám dle časových možností (trochu teď kvůli tomu dostávají "na frak" sekce s osobními vozy...) postupně doplňovat. Uvítám vaše doplnění, opravy, dotazy či ukázky lepenkových jízdenek které vlastníte, mailová adresa zní a.tsch@volny.cz.

2019-09-29
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 242, 362, 660, 714, 750+754, 814, 841, 842, 854
2) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Ampz143);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (AB350);
Vozy poštovní (Postw);
Vozy lůžkové (WLAB822, WLABmee823, WLABmz826);
Vozy lehátkové (Bc833), Tabulka s přehledem lehátkových vozů;
Vozy jídelní, vozy k sezení a lehátkové s bufetovým oddílem (WRRm, WR810, WRmz815, WRmee816, WRmz817, WR851, ARmpee829);
Vozy salonní a společenské (Az, Aza, BDrA25, Salon800, Salon803, SR, SR809, SR850);
Vozy přípojné, vložené a řídicí (Bn056, Btn752, Btx763, Bmx765, Bdtx766, Btax780, BDtax782, BDtax783, Bdtax785, Bfbdtanx792, Bfhpvee295).

České dráhy využívají v pravidelném provozu posledních 8 vozů řady Bmx765, tedy tzv. "dlouhých balmáků" vyráběných sériově v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka. Osobně mám vozy této řady velmi rád pro pohodlí a příjemnou houpavou jízdu. Do dnešních představ moderního vozidlového parku již však nezapadají. Všech 8 vozů je soustředěno do SÚ Horní Heršpice, 6 vozů je trvale spřaženo přechodovými můstky a měchy do tří dvojic, dva vozy jezdí samostatně. A jeden z těchto vozů - vůz 124 - je trvale k dispozici ve Znojmě pro vykrývání posil a případných výpadků jiných plánovaných řad osobních vozů. Vůz odjel z Horních Heršpic do Znojma 6. 1. 2019 a bývá k vidění na trati Znojmo - Břeclav, ale občas vyjede i na trať ze Znojma do Okříšek. Není týdne aby nevyjel - viz i sledování oběhů vozů této řady. "Dlouhé balmáky" už v pravidelném provozu moc neuvidíme, v roce 2020 se s nimi do turnusů již nepočítá. Zda se ještě nějaký někdy ukáže na mimořádném obratu při výpadku vozidel plánovaných řad, ukáže čas. Pro svezení se v těchto vozech tak už zbudou jen vlaky soukromých dopravců majících tyto vozy ve svém majetku anebo ve vozech spadajících pod CHV Lužná u Rakovníka označených řadou Bpx055. V Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově zdokumentoval David Prause dne 24. 7. 2019 popisovaný vůz na vlaku Os 4515 sestaveném z vozidel 714.210 + Bdtx766 50 54 84-29 005-9 + Bmx765 50 54 20-29 124-5.

Bmx_Hrusovany

2019-09-15
Aktualizace:
1) Vozidla OCÚ Východ: řady 210, 242, 362, 560, 714, 742, 754, 809+810, 814, 841, Bdtn756
2) Osobní vozy - Označování: Identifikace železničních osobních vozů, Co je to KOV aneb Kartotéka osobních vozů
3) Osobní vozy - Řady vozů:
Vozy k sezení 1. třídy (Amz138, Apee139, Aee140, Aee142 - zrušená řada, Ampz143, Aee145, Ampz146, A149, A150);
Vozy k sezení 1. a 2. třídy (ABmz346, AB349, AB350);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované (Bdmz223 - nová řada, Bmz225, Bmz226, Bmz229, Bmz230 - zrušená řada, Bmz232, Bmz234, Bmz235, Bee238, Bmz245, B249, B250, B256, Bd264);
Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed (Bdmpee253, Bdmtee263, Bdmtee267 - nová řada, Bdmtee275, Bt278, Bdt279, Bdt280, Bdmtee281, Bt288, Btee289);
Vozy k sezení 2. třídy patrové (Bmto292);
Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou a služebním oddílem (BDbmsee447, BDs450);
Vozy poštovní (Post, Postw);
Vozy služební a služební s poštovním oddílem (D950, Ds952, Ds Post953);
Vozy lůžkové (WLA, WLABv, WLAB821, WLAB822).

Sice se blíží podzim, ale snímek nás vrátí do jarních měsíců. Maloměřický "brejlovec" 754.023 (ČKD, 1979/10454) charakteristický svým zelenobílým zbarvením se žlutým "bleskem" se 8. 5. 2019 postavil do čela R 884, aby jej dopravil z Luhačovic do Starého Města u Uherského Hradiště, kde si soupravu osobních vozů převezme pražský "banán" 150.221. Snímek pořídil Tomáš Kašpařík mezi Biskupicemi u Luhačovic a Polichnem. Doplňuji že za "brejlovcem" jsou řazeny vozy Bee238 61 54 20-70 506-8 + Bdpee231 61 54 20-71 086-0 + Bee238 61 54 20-70 515-9 + Aee140 61 54 19-70 006-2.

754023


Výběr ze starších aktualizací si můžete prohlédnout zde.

© 2001–2019 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek