Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-25

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2013-04-06

Pro závadu na spalovacím motoru je od 7. 3. 2013 odstavena znojemská lokomotiva 714.211.

2013-04-21

Lokomotiva 714.211 je od 11. 4. 2013 v provozu, naopak závada na spalovacím motoru se projevila u jiného znojemského "lachtana" 714.230, od 30. 3. 2013 je odstaven.

2013-06-23

Od 2. 6. 2013 se v DPOV Nymburk podrobuje opravě MVY lokomotiva 714.211. Zpět v provozu je od 5. 6. 2013 "lachtan" 714.230. V důsledku nepřetržité výluky Střelice - Oslavany od 13. 6. do 20. 9. 2013 se mírně zjednodušila TS 731.

2013-10-13

V novém korporátním nátěru se vrátil z DPOV Nymburk do Znojma dne 11. 10. 2013 "lachtan" 714.211.

2013-11-16

Lokomotiva 714.211 si po návratu z DPOV zajezdila pouze 14.–15. 11. 2013, pro závadu došlo k jejímu odstavení a do čela osobních vlaků se postavila až 12. 11. 2013.

2013-12-15

V rámci redislokací k novému GVD 2013/2014 z Brna odjela do Plzně lokomotiva 714.221, ve stavu DKV Brno byla naposledy 11. 12. 2013. Inventární počet "lachtanů" v Brně se snížil na 10.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V DKV Brno je soustředěno 11 lokomotiv řady 714 (z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 8 lokomotiv řady 714.2), z nichž 6 je turnusováno. Počet lokomotiv se oproti GVD 2011/2012 neliší. K samému konci GVD se inventární počet lokomotiv řady 714 snížil na 10.


Lokomotivy se nachází v PJ Maloměřice a PP Znojmo a pravidelně je můžeme vidět na těchto tratích:

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice je 6 lokomotiv řady 714 (na konci GVD se počet snížil na 5), z toho turnusované jsou 4, stav je tedy stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2012-12-09

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2012-12-09

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2012-12-09

T 466.0221

1996/16911

92 54 2 714.220-1

 

2012-12-09

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

 

2012-12-09


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do čtyř jednodenních oběhů v turnusových skupinách 707, 708, 709 a 710.

 

První lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 707 zajišťuje vozbu osobních vlaků na trati Tišnov - Brno - Nesovice:


714.220

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 3:01 pk4191 NSV / 4142 BNO / 4964 TIV / 4981 BNO SL / 7:48 4990/1 BNO / 4976 TIV / 4967 BNO / 4151 NSV

(2)-(4): NSV 4142 BNO / 4964 TIV / 4981 BNO SL / 7:48 4990/1 BNO / 4976 TIV / 4967 BNO / 4151 NSV

(5): NSV 4142 BNO / 4964 TIV / 4981 BNO SL / 7:48 4990/1 BNO / 4976 TIV / 4967 BNO / 4151 NSV / 4154 BNO

odstavena BNO

odstavena BNO


5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n.) je zařazena do TS 708:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Další, 6. staniční záloha v ŽST Brno hl. n., má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB, jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A a osobním nádražím). Jedná se o turnusovou skupinu 709:


719.701

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední maloměřická lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 710. Jedná se o 7. a 8. staniční zálohu. Sedmá záloha byla ještě v minulém GVD z části obsazena elektrickou lokomotivou řady 210; stanoviště má na poštovních kolejích 701 a 702 vedle V. nástupiště, vidět ji zde můžeme v nočních směnách a v neděli odpoledne. Přes den lokomotiva jezdí na 8. záloze, a to jen v pracovní dny:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO HN 0:00 - 3:00 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

(2)-(5): BNO HN 0:00 - 3:50 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 4:30 7. staniční záloha

BNO HN 14:00 - 24:00 7. staniční záloha


PP Znojmo

PP Znojmo má ve stavu 5 lokomotiv řady 714, z nichž 2 turnusuje. Stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2012-12-09

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2012-12-09

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

 

2013-11-12

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2012-12-09

T 466.0213

1997/16921

92 54 2 714.230-0

 

2013-06-05


Na Znojemsku jsou lokomotivy řady 714 provozovány ve dvoudenní turnusové skupině 731. Rozsah nasazení "lachtanů" je totožný jako v minulém GVD. [Pozn.: v důsledku nepřetržité výluky Střelice - Oslavany v období 13. 6. - 20. 9. 2013 byl oběh motorových lokomotiv řady 714 zjednodušen; v 1. dni platily oběhy (1)-(4) i v pátek, v 2. dni platil oběh uvedený pro (5) i v (1)-(4)]:


714.204, 210, 211, 226, 230

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BCV 4500 ZNO / 4507 BCV / 4512 ZNO / 4519 BCV / 4522 ZNO

(2)-(5): HNJ 4550 ZNO / 4505 BCV / 4512 ZNO / 4519 BCV / 4522 ZNO

odstavena BCV

odstavena ZNO

2.

(1)-(4): ZNO 4511 BCV / 4514 ZNO / 4521 BCV / 4532 HNJ

(5): ZNO 4515 BCV / 4518 ZNO / 4525 BCV

odstavena ZNO

odstavena BCV


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0257

1996/16912

92 54 2 714.221-9

 

2013-12-12


714221

Os 4811 v čele s lokomotivou 714.221 projíždí kolem Červené Hospody před Třebíčí-Borovinou dne 10. 5. 2011. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky