Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-17

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2014-12-28

Lokomotiva 242.235 vyjela 19. 12. 2014 do provozu.

2015-01-18

Protočená obruč způsobila od 16. 12. 2014 odstavení lokomotivy 242.247, od 28. 12. 2014 je pro závadu na pojezdu odstavena "plechovka" 242.209 a další protočená obruč je důvodem odstavení stroje 242.274 od 13. 1. 2015. Po opravě podvozku je od 6. 1. 2015 opět v provozu lokomotiva 242.255 a 16. 1. 2015 vyjela do provozu "plechovka" 242.261.

2015-02-08

"Plecháč" 242.210 se delší dobu (konkrétně od 5. 5. 2014) pohybuje kromě občasné nutné údržby v Maloměřicích výhradně na Vysočině, v PJ Havlíčkův Brod působí jako záloha. Od 12. 1. 2015 je odstavena pro více závad lokomotiva 242.243. Dlouhodobě odstavené lokomotivy 242.271 a 242.284 jsou přibližně od 6. 2. 2015 navrženy na zrušení.

2015-03-01

O řádek výše zmíněný "plecháč" 242.210 byl 9. 2. 2015 přepraven na R 973 z Havlíčkova Brodu do Brna a o den později navržen na zrušení. Obdobně lokomotiva 242.255 odvezla 7. 2. 2015 patrně svůj poslední vlak Os 4744 z Křenovic hor. n. do Brna hl. n. a druhý den byla navržena na zrušení. Do provozu se po opravě vrátila 11. 2. 2015 "plechovka" 242.243. Lokomotiva 242.238 je od 18. 2. 2015 odstavena z důvodu protočené obruče a zároveň čeká na přístavbu na opravu v rozsahu EVY. A konečně lokomotiva 242.274 je od 27. 2. 2015 opět provozní. Zálohu v PJ Havlíčkův Brod zajišťuje od 17. 2. 2015 lokomotiva 242.260.

2015-03-15

Zrušená lokomotiva 242.219 byla ve stavu DKV Brno naposledy 24. 2. 2015, následovalo předání do CZ LOKO Česká Třebová. Inventární počet lokomotiv této řady v DKV Brno poklesl na 36. Od 11. 3. 2015 je pro více závad odstavena lokomotiva 242.273.

2015-03-29

Výluka Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou přinesla změnu v turnusových skupinách 201 a 203. Již dříve odstavená "plechovka" 242.238 byla 16. 3. 2015 olomouckým "kocourem" 742.046 převezena do DPOV Přerov na opravu EVY. Závada na podvozku způsobila odstavení lokomotivy 242.235 od 19. 3. 2015. Zpět do provozu se 21. 3. 2015 vrátil "plecháč" 242.273. Do provozu se dnem 24. 3. 2015 vrátila lokomotiva 242.247, avšak pro vibrace podvozku je od 26. 3. 2015 odstavena "plechovka" 242.204.

2015-04-19

Oprava pojezdu lokomotivy 242.272 je důvodem jejího odstavení od 24. 3. 2015. Dnem 26. 3. 2015 došlo ke zrušení lokomotiv 242.210, 242.255, 242.271 a 242.284. Pro závadu na převodovce je od 8. 4. 2015 odstavena "plechovka" 242.253. Od 10. 4. 2015 je provozní lokomotiva 242.209 a od 15. 4. 2015 stroj 242.235.

2015-05-03

Lokomotiva 242.275 byla ve stavu DKV Brno naposledy 26. 4. 2015, toho dne odjela v konvoji zrušených hnacích vozidel Služ 162502 Brno-Maloměřice 21:17 - Česká Třebová 23:22 taženém lokomotivou 750.713 a od 27. 4. 2015 se nachází ve stavu DKV Česká Třebová.

2015-05-17

Pro závadu na podvozku je od 25. 4. 2015 odstavena "plechovka" 242.247. Od 3. 5. 2015 je provozní lokomotiva 242.229. Vibrace podvozku jsou důvodem odstavení lokomotivy 242.260 od 5. 5. 2015.

2015-06-07

Od 12. 5. 2015 je z důvodu vibrací podvozku odstavena "plechovka" 242.233. Na opravy EVY odjela 18. 5. 2015 lokomotiva 242.227 a je tak odstavena. Dále jsou odstavené lokomotivy 242.248 (od 23. 5. 2015 pro více závad), 242.243 (od 25. 5. 2015 pro závadu na podvozku) a 242.285 (od 1. 6. 2015 z důvodu protočených obručí). Zpět v provozu je od 19. 5. 2015 stroj 242.260 a od 27. 5. 2015 "plecháč" 242.247. Aktualizovány snímky lokomotiv 242.221 a 242.227.

2015-07-06

Do provozu se vrátily lokomotivy 242.243 (14. 6. 2015), 242.204 (15. 6. 2015) a 242.272 (2. 7. 2015). Odstavená je lokomotiva 242.246 od 12. 6. 2015 pro více závad. Od 27. 6. 2015 je odstavena "plechovka" 242.229 z důvodu protočených obručí, do Brna byla z Tišnova v době nepřetržité výluky Brno-Maloměřice - Kuřim přepravena 1. 7. 2015 přes Jihlavu, do Brna přijela na konci vlaku Os 4813. Náhradou byla téhož dne z Brna do Tišnova přepravena přes Jihlavu lokomotiva 242.228 (z Brna do Jihlavy jako Lv 104816 v řazení 754.012+754.023+242.228). V souvislosti s ukončením výluky Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou a spuštěním výluky Brno-Maloměřice - Kuřim došlo ke změně v TS 201, 203, 205 k 15. 6. 2015 a 1. 7. 2015. Na výpomoc přijela 15. 6. 2015 plzeňská "plechovka" 242.201, pohybuje se v TS 201 a 203.

2015-08-02

Lokomotiva 242.229 je od 7. 7. 2015 zpět v provozu. Od 20. 7. 2015 je z důvodu protočených obručí odstavena lokomotiva 242.260. Po opravě EVY je od 28. 7. 2015 provozní "plechovka" 242.238.

2015-08-16

Opět provozní je od 14. 8. 2015 lokomotiva 242.253.

2015-09-06

Ke dni 1. 9. 2015 proběhly změny ve všech turnusových skupinách. Za nepřetržitou výlukou Brno-Maloměřice - Kuřim uvádím rekapitulaci "plechovek" přepravovaných jako nečinné na trati 240 Brno - Jihlava: 242.204 - 20. 8. na R 668; 242.217 - 19. 7. na R 666; 242.228 - 1. 7. v soupravě Lv 104816; 242.229 - 1. 7. v soupravě Lv 104813, 28. 7. na R 668; 242.235 - 30. 8. na R 668; 242.243 - 28. 7. na R 667, 5. 8. na R 668; 242.252 - 10. 8. na R 668; 242.260 - 20. 7. na R 623; 242.273 - 29. 8. na R 665; 242.274 - 5. 8. na R 667; 242.278 - 20. 8. na R 667.

2015-09-20

Zrušené lokomotivy 242.210 a 242.255 byly ve stavu DKV Brno naposledy 16. 9. 2015 před převedením pod CZ LOKO. Od 30. 8. 2015 je pro více závad odstavena lokomotiva 242.273 a od 11. 9. 2015 se je odstavena "plechovka" 242.242 pro závadu na komunikaci s řídicím vozem.

2015-10-04

"Plechovka" 242.242 vyjela do provozu 20. 9. 2015, ale od 26. 9. 2015 je opět odstavena, tentokrát z důvodu protočené obruče. Kvůli protočeným obručím je od 30. 9. 2015 odstavena lokomotiva 242.221. Z opravy EVY se vrátila lokomotiva 242.227, od 22. 9. 2015 je provozní. Dalšími "plechovkami" vrácenými do provozu jsou stroje 242.246 od 25. 9. 2015 a 242.273 od 1. 10. 2015.

2015-11-01

Od 23. 10. 2015 je opět provozní lokomotiva 242.242.

2015-11-17

K 13. 10. 2015 došlo ke změnám v TS 204 a 205. Odstaveny jsou "plechovky" 242.229 od 7. 11. 2015 z důvodu poškození pluhu a 242.209 od 10. 11. 2015 pro závadu na nápravě.

2015-12-13

Do provozu vyjela 18. 11. 2015 lokomotiva 242.260. Soustružení dvojkolí bylo příčinou odstavení lokomotivy 242.247 od 18. 11. 2015 do 8. 12. 2015. Od 24. 11. 2015 je zpět v provozu "plechovka" 242.209. Na lokomotivě 242.242 došlo k protočení obruče, od 28. 11. 2015 je odstavena a 1. 12. 2015 byla "esem" 362.080 dopravena do Pars nova v Šumperku. Po opravě pluhu vyjela 30. 11. 2015 do provozu lokomotiva 242.229. Od 3. 12. 2015 je odstavena "plechovka" 242.217 z důvodu závady na výkonovém přepínači.


242 Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly všechny společnosti ČD, a.s., pro zajištění vozby v osobní dopravě.

 

V DKV Brno jsou tyto lokomotivy soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 33 strojů (do 24. 2. 2015 to bylo 37 lokomotiv, do 26. 4. 2015 zde bylo 36 lokomotiv, do 16. 9. 2015 se jednalo o 35 lokomotiv), z nichž 19 je turnusovaných. Ve srovnání s GVD 2013/2014 se jedná o významné snížení turnusové potřeby o 6 lokomotiv. Tento stav je dán zejména opuštěním výkonů na vlacích osobní dopravy ZSSK dopravovaných na území Slovenska.

PJ MaloměřiceObraty lokomotiv řady 242 jsou rozděleny do čtyř turnusových skupin, označených 201, 203, 204 a 205. Na pravidelných výkonech můžeme lokomotivy vidět na těchto tratích:

Oproti minulému GVD již nebudou "plechovky" pravidelně k vidění na trati Břeclav - Kúty a Rájec-Jestřebí - Březová nad Svitavou. Na tratích Brno - Rájec-Jestřebí a Brno - Křenovice horní nádraží jezdí pravidelně pouze lokomotivy řady 242 s komunikační linkou WTB, a to jen na jednom páru vlaků v ranní době pracovních dnů.

 

První turnusová skupina 201 byla do 18. 3. 2015 čtyřdenní a lokomotivy se v ní pohybovaly na Vysočině. Propojení s PJ Maloměřice se dělo prostřednictvím R 970 a 973. Od 19. 3. 2015 v souvislosti s výlukou Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou se turnusová skupina 201 stala pouze jednodenní, obsahovala obrat 4. turnusového dne z předchozí verze. Další změny nastaly 15. 6. 2015, kdy byla tato turnusová skupina nakrátko zrušena, aby od 1. 7. 2015 obsahovala třídenní obraty na osobních vlacích mezi Počátky-Žirovnicí a Čáslaví (jedná se vlastně o obraty platné do 18. 3. 2015 s tím, že chybí 4. turnusový den, tedy rychlíky Brno - Havlíčkův Brod). Od 1. 9. 2015 je turnusová skupina opět čtyřdenní ve stavu v jakém platila od 14. 12. 2014, ale s tím, že místo R 970 je zapracovaný R 974 (změna je zapracována červeně):


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0204

91 54 7 242.204-6

 

2015-06-15

S 499.0209

1975/6824

91 54 7 242.209-5

 

2015-11-24

S 499.0214

1975/6829

91 54 7 242.214-5

 

2014-12-14

S 499.0217

1975/6832

91 54 7 242.217-8

odstavena - závada na výkonovém přepínači

2015-12-03

S 499.0221

1975/6836

91 54 7 242.221-0

odstavena - protočené obruče

2015-09-30

S 499.0223

1975/6838*

91 54 7 242.223-6

* na lokomotivě chybný výr. štítek 1975/6824

2014-12-14

S 499.0227

1975/6842

91 54 7 242.227-7

 

2015-09-22

S 499.0228

91 54 7 242.228-5

 

2014-12-14

S 499.0229

1975/6844

91 54 7 242.229-3

 

2015-11-30

S 499.0233

1979/7272

91 54 7 242.233-5

odstavena - vibrace podvozku

2015-05-12

S 499.0234

1979/7273

91 54 7 242.234-3

odstavena - závada na převodovce

2014-04-20

S 499.0235

91 54 7 242.235-0

 

2015-04-15

S 499.0236

1979/7275

91 54 7 242.236-8

 

2014-12-14

S 499.0238

1979/7277

91 54 7 242.238-4

 

2015-07-28

S 499.0240

1979/7279

91 54 7 242.240-0

WTB

2014-12-14

S 499.0242

1979/7281

91 54 7 242.242-6

WTB; odstavena - protočená obruč

2015-11-28

S 499.0243

1979/7282

91 54 7 242.243-4

 

2015-06-14

S 499.0246

1979/7285

91 54 7 242.246-7

 

2015-09-25

S 499.0247

1979/7286

91 54 7 242.247-5

 

2015-05-27

S 499.0248

1979/7287

91 54 7 242.248-3

odstavena - více závad

2015-05-23

S 499.0252

1979/7291

91 54 7 242.252-5

 

2014-12-14

S 499.0253

1979/7292

91 54 7 242.253-3

 

2015-08-14

S 499.0260

1981/7606

91 54 7 242.260-8

 

2015-11-18

S 499.0261

1981/7607

91 54 7 242.261-6

 

2015-01-16

S 499.0264

1981/7610

91 54 7 242.264-0

WTB

2014-12-14

S 499.0268

1981/7614

91 54 7 242.268-1

 

2014-12-14

S 499.0271

1981/7617

91 54 7 242.271-5

zrušena

2015-03-26

S 499.0272

1981/7618

91 54 7 242.272-3

 

2015-07-02

S 499.0273

1981/7619

91 54 7 242.273-1

 

2015-10-01

S 499.0274

1981/7620

91 54 7 242.274-9

 

2015-02-27

S 499.0278

1981/7624

91 54 7 242.278-0

 

2014-12-14

S 499.0284

1981/7630

91 54 7 242.284-8

zrušena

2015-03-26

S 499.0285

1981/7631

91 54 7 242.285-5

odstavena - protočené obruče

2015-06-01

242

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HBR 8355 JHL ME / 14872 HBR / 8367 HCV / 8372 HBR / 5932 CAV

 

(5): HBR 8355 JHL ME / 14872 HBR / 8367 HCV / 8372 HBR [a přechází na (+) 5932]

odstavena HBR

HBR 5932 CAV

2.

CAV 8345 HCV / 8358 HBR / 14869 JHL / 8373 HCV [a přechází na (1) 8342]

odstavena HCV

odstavena HCV

3.

HCV 8342 HBR / 8347 HCV / 8354 HBR / 8357 POZ / 8366 HBR [a přechází na (1) 973]

odstavena HBR

odstavena HBR

4.

HBR 973 BNO / 970 974 HBR [a přechází na (1) 8355]

odstavena HBR

odstavena HBR


Nejpočetnější turnusová skupina 203 byla do 18. 3. 2015 jedenáctidenní, od 19. 3. 2015 se stala 14denní a obsahovala obraty lokomotiv v čele osobních a spěšných vlaků na vozebních ramenech Brno - Břeclav a Brno - Žďár nad Sázavou a dále výkony na Vysočině, které sem přešly z turnusové skupiny 201. Další změna nastala 15. 6. 2015, kdy se stala dvoudenní a od 1. 7. 2015 byla upravena na šestidenní (obraty osobních vlaků na rameni Kuřim - Žďár nad Sázavou). V této turnusové skupině je rovněž zapracován výkon s pohotovostní soupravou IDS JMK. Od 1. 9. 2015 je turnusová skupina opět jedenáctidenní.

 

Třetí turnusová skupina 204 je dvoudenní a je určena pro lokomotivy řady 242 s komunikační linkou WTB dopravující soupravy osobních vlaků ve složení Bdmtee275 + Bdmtee281 + řídicí vůz Bfhpvee295 (řazen v TS 904) v úsecích Vranovice - Brno - Tišnov a Křenovice horní nádraží - Brno - Rájec-Jestřebí. Výkony na vlacích BNO 4021 KRE / 4004 RJE / 4003 BNO jedoucí v pracovní dny (od 16. 4. 2015 jen od úterý do pátku) byly také jediným pravidelným nasazením lokomotiv řady 242 na trati Křenovice horní nádraží - Brno - Rájec-Jestřebí vůbec. Od 15. 6. do 31. 8. 2015 byla skupina zrušena, od 1. 9. 2015 je opět dvoudenní, ale protože neplánovaně probíhaly stavební práce kolem Židenic až do 12. 10. 2015, byly v tomto období vlaky Brno - Tišnov v pracovních špičkách vedeny jen v úseku Brno-Královo Pole - Tišnov a vlaky 4021 / 4004 / 4003 z turnusu vypadly.

 

Poslední dvě "plechovky" jezdí v dvoudenní turnusové skupině 205. V pracovní dny v úseku Vranovice - Brno - Tišnov na ranních a odpoledních výkonech a v sobotu se projedou v čele osobních vlaků Břeclav - Brno - Tišnov. K 15. 6. 2015 byla tato turnusová skupina rozšířena na šestidenní v souvislosti s výlukou Brno-Maloměřice - Kuřim a obsahuje obraty osobních vlaků na rameni Břeclav - Brno. Od 1. 9. 2015 do 12. 10. 2015 se však vzhledem k omezení provozu vlivem stavebních prací u Židenic stala jednodenní. Od 13. 10. 2015 se turnus vrátil zpět do původní podoby a jezdí zde dvě lokomotivy.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0210

1975/6825

91 54 7 242.210-3

zrušena

2015-09-17

S 499.0219

91 54 7 242.219-4

zrušena

2015-02-25

S 499.0255

1979/7294

91 54 7 242.255-8

zrušena

2015-09-17

S 499.0275

1981/7621

91 54 7 242.275-6

zrušena

2015-04-27


242210

V GVD 2013/2014 jezdil Os 8357 opět v klasické soupravě s "plecháčem", dne 12. 3. 2014 je zachycen v Jihlavě v čele s 242.210. Autor snímku Ing. Vojtěch Jelínek.

242219

"Plechovka" 242.219 s Os 4945 projíždí dne 8. 10. 2013 mezi zastávkou Vojkovice nad Svratkou a ŽST Hrušovany u Brna. Autor snímku Ing. Vojtěch Jelínek.

242255

Mezi ŽST Skalice nad Svitavou a zastávkou Doubravice nad Svitavou projíždí dne 7. 2. 2015 lokomotiva 242.255 s Os 4717. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242275

Os 4617 s "plecháčem" 242.275 projíždí 10. 1. 2014 mezi zastávkami Pouzdřany a Popice. Autor snímku Ing. Vojtěch Jelínek.


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky