Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2015-11-22

Popis GVD 2015/2016.

2015-12-13

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2015/2016 a stavu vozidlového parku.

2015-12-30

Motorový vůz 854.024 se 21. 12. 2015 vrátil z vyvazovací opravy a 23. 12. 2015 se zapojil do pravidelného provozu. Na opravu MH se 29. 12. 2015 do Šumperku vydal motorový vůz 854.013, který je tak odstaven.

2016-01-10

Dalším odstaveným "katrem" se stal stroj 854.012, které odjel 4. 1. 2016 do DPOV Nymburk na opravu MVY.

2016-01-30

Pro závadu na nápravové převodovce je od 25. 1. 2016 odstaven motorový vůz 854.216.

2016-02-14

Motorový vůz 854.216 vyjel 2. 2. 2016 do pravidelného provozu.

2016-02-28

Tříměsíční výluka mezi Slavkovem u Brna a Brnem přinesla od 21. 2. 2016 změnu v turnusových skupinách 841, 842 a 843.

2016-03-13

Z opravy MVY se 26. 2. 2016 vrátil "katr" 854.012 a 28. 2. 2016 vyjel s cestujícími.

2016-05-15

Dne 28. 4. 2016 se vydal do provozu motorový vůz 854.013 a naopak do odstavených přešel "katr" 854.030, který se v Pars nova v Šumperku podrobuje opravě klimatizace.

2016-06-05

Motorový vůz 854.030 je od 30. 5. 2016 provozní.

2016-08-07

Dne 18. 7. 2016 došlo během jízdy na Sp 1869 k závadě na nápravové převodovce u motorového vozu 854.212, byl odstaven v Rapoticích a večer si jej převezl NPP vlak do Brna, vůz je tak odstaven a čeká rovnou na opravu MH. Na opravy MVY odjel 5. 8. 2016 motorový vůz 854.223, který je tak rovněž odstaven.

2016-08-28

Od 29. 7. 2016 do konce grafikonu jsou změněny turnusové skupiny 841 a 844 z důvodu nepřetržité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov. V ŽST Brno hl. n. - odstavném nádraží A došlo 15. 8. 2016 k vidlicové jízdě posunového dílu, při které byl poškozen motorový vůz 854.206, který je tak odstaven. Odstavený motorový vůz 854.212 odjel 22. 8. 2016 do Šumperku na opravu MH.

2016-10-16

Dne 6. 10. 2016 odjel do Pars nova v Šumperku na opravu MH motorový vůz 854.026 a je tak odstaven. Naopak provozními se po opravách staly motorové vozy 854.223 (13. 10. 2016) a 854.212 (14. 10. 2016).

2016-11-13

Do Pars nova v Šumperku na opravu v rozsahu MH odjel 7. 11. 2016 motorový vůz 854.216 a je tak odstaven.

2016-12-11

Odstavený motorový vůz 854.2063 byl 30. 11. 2016 přepraven lokomotivou 754.012 do Pars nova v Šumperku na opravu MH. Dne 3. 12. 2016 vyjel do provozu po opravě MH motorový vůz 854.026.


854 Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V DKV Brno vozy řady 854 jezdí od konce roku 2006. Ve stavu DKV Brno se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává turnusová potřeba i inventární stav na stejné úrovni.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA

2016-02-28

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA; nátěr "Najbrt"

2016-04-28

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA

2015-12-23

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA; nátěr "Najbrt"

2015-12-13

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

(JANA); nátěr "Najbrt"

2016-12-03

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK; nátěr "Najbrt"

2015-12-13

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA; nátěr "Najbrt"

2016-05-30

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA; nátěr "Najbrt"

2015-12-13

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

TEREZKA; nátěr "Najbrt"

2015-12-13

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

VLAĎKA; nátěr "Najbrt"; odstaven - oprava MH

2016-11-30

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

RADKA; nátěr "Najbrt"

2015-12-13

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

GÁBINKA

2015-12-13

M 296.2012

1968/70305

95 54 5 854.212-8

(TRAUTENBERK); nátěr "Najbrt"

2016-10-14

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

EVITA; odstaven - oprava MH

2016-11-07

M 296.2017

1968/70310

95 54 5 854.217-7

MARUŠKA

2015-12-13

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

JARMILKA

2015-12-13

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

(ROZÁRKA); nátěr "Najbrt"

2015-12-13

M 296.2023

1968/70316

95 54 5 854.223-5

(MILENKA)

2016-10-13


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny čtyři turnusové skupiny 841, 842, 843 a 844. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2014/2015 již nezajíždí z Veselí nad Moravou do Strážnice (výkon převzaly motorové vozy řady 842). Pravidelně se s motorovými vozy řady 854 můžeme setkat na tratích:

Tradičních 6 "motografů", tedy souprav ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz ABfbrdtn795, obíhá v turnusové skupině 841. V prvním dni přijede "motograf" ráno z Veselí nad Moravou (Os 4108) a přechází na trať Brno - Jihlava. Ve čtvrtém dni dopoledne přechází vlakem Os 4115 po zbytek turnusu opět na "vláru". Řídicí vozy jsou vedeny v TS 941. Po dobu tříměsíční výluky mezi Slavkovem u Brna a Brnem od 21. 2. 2016 do 21. 5. 2016 se přechody mezi "jihlavskými" a "vlárskými" výkony lišily. Z důvodu nepřetržité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov byly od 29. 7. 2016 na "jihlavské straně" soupravy vedeny pouze v úseku Brno - Zastávka u Brna, resp. od 12. 8. 2016 v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou.

 

Turnusová skupina 842 je jednodenní. V pracovní den ráno "katr" přijede z Rakšic do Brna jako Sp 1923, poté odjíždí na "vláru" (1725 / 4313 / 4314 / 1734, v pátek s odchylkou 1725 / 4313 / 12270 / 4355 / 4314 / 1734 / 1737). V sobotu a neděli se rovněž pohybuje mezi Brnem a Bylnicí (4160 / 4146 / 1725 / 4313 / 4314 / 1734, v sobotu ještě 1737). Po dobu tříměsíční výluky mezi Slavkovem u Brna a Brnem od 21. 2. 2016 do 21. 5. 2016 byly obraty mírně odchylné.

 

Zejména obsluha trati Znojmo - Břeclav je náplní čtyřdenní turnusové skupiny 843. Tři pracovní dny se motorové vozy řady 854 pohybují mezi Znojmem a Břeclaví, čtvrtý den provádí vozbu spěšných vlaků Brno - Hrušovany nad Jevišovkou (1921 / 1922), kterými jsou propojeny s PJ Horní Heršpice (plus ještě pomocí vlaků Os 4418 v neděli a Os 4419 v pátek). V sobotu ráno přejíždí "katr" z Hrušovan nad Jevišovkou na "vláru" vlakem Os 4403 a v sobotu a neděli jeden motorový vůz jezdí na spěšných vlacích Brno - Staré Město u Uherského Hradiště, v menší míře i na osobních vlacích. Po dobu tříměsíční výluky mezi Slavkovem u Brna a Brnem od 21. 2. 2016 do 21. 5. 2016 na "vláře" jezdily v sobotu dva motorové vozy.

 

Poslední turnusová skupina 844 je rovněž čtyřdenní. Motorové vozy v ní jezdí na trati Brno - Jihlava (od 29. 7. 2016 pouze v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou) a Brno - Staré Město u Uherského Hradiště, zajedou však i do Bylnice.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky