Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2020-12-13

Z SÚ Havlíčkův Brod do SÚ Znojmo byly předány dvě "Regionovy" 814.042+914.042 a 814.071+914.071.

2020-12-23

Motorová jednotka 814.229+814.230 odjela 13. 12. 2020 zpět do Veselí nad Moravou. Dne 14. 12. 2020 došlo k dočasnému prohození "Regionov" 814.132+914.132 a 814.197+914.197 mezi SÚ Maloměřice a SÚ Znojmo. Zpět v provozu jsou od 17. 12. 2020 motorové jednotky 814.095+914.095 a 814.146+914.146. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.048+914.048.

2021-01-10

"Regionova" 814.146+914.146 je od 19. 12. 2020 odstavena z důvodu závady na spalovacím motoru. Do svých SÚ se 6. 1. 2021 vrátily motorové jednotky 814.132+914.132 a 814.197+914.197. Doplněn snímek motorové jednotky 814.148+914.148 a aktualizovány snímky motorových jednotek 814.048+914.048 a 814.132+914.132.

2021-01-24

Závada na spalovacím motoru je důvodem odstavení motorové jednotky 814.132+914.132 od 18. 1. 2021.

2021-02-07

Z důvodu vyvazovací obnovy je od 24. 1. 2021 odstavena motorová jednotka 814.205+814.206. "Regionova" 814.018+914.018 je odstavena od 25. 1. 2021 z důvodu závady na spalovacím motoru. Do provozu se vrátily "Regionovy" 814.146+914.146 (od 27. 1. 2021) a 814.132+914.132 (od 2. 2. 2021). Aktualizován snímek motorové jednotky 814.199+914.199.

2021-02-21

Aktualizován snímek motorové jednotky 814.199+914.199.

2021-03-21

Odstavená motorová jednotka 814.019+914.019 byla 22. 2. 2021 přepravena na opravu do šumperské Pars nova. Na vyvazovací obnovu R2 odjela 12. 3. 2021 do DPOV Veselí na Moravou "Regionova" 814.146+914.146, a je tak odstavena. Maloměřická "Regionova" 814.133+914.133 vypomáhá od 18. 3. 2021 v Havlíčkově Brodě. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.227+814.228.

2021-04-04

Od 6. 4. 2021 je změněna TS 842. "Regionova" 814.049+914.049 je od 30. 3. 2021 opět provozní. Stejného dne došlo při jízdě Os 24806 před Moravskými Budějovicemi ke střetu motorové jednotky 814.067+914.067 s mechanismem zasahujícím do profilu, "Regionova" je odstavena.

2021-04-18

Odstavená "Regionova" 814.018+914.018 byla 8. 4. 2021 převezena do DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnovu R2. Od 12. 4. 2021 je opět provozní motorová jednotka 814.067+914.067. Z důvodu závady na spalovacím motoru je od 13. 4. 2021 odstavena motorová jednotka 814.133+914.133.

2021-05-02

Motorová jednotka 814.133+914.133 přejela 19. 4. 2021 do Brna-Maloměřic a od 25. 4. 2021 je zpět v provozu. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.069+914.069.

2021-05-16

Do provozu se 24. 4. 2021 vrátila motorová jednotka 814.205+814.206 a naopak do odstavených přešla "Regionova" 814.207+814.208, podrobuje se vyvazovací obnově v DPOV Veselí nad Moravou. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.069+914.069.

2021-06-06

Od 31. 5. 2021 nastala změna v turnusové skupině 842.

2021-06-20

Motorová jednotka 814.133+914.133 je od 8. 6. 2021 odstavena z důvodu závady na převodovce. "Regionova" 814.146+914.146 je od 13. 6. 2021 provozní.

2021-07-11

V červnu a červenci došlo ke změnám v turnusových skupinách: ke dni 13. 6. 2021 v TS 801, ke dni 1. 7. 2021 v TS 801 a ke dni 2. 7. 2021 v TS 803. Turnusová skupina 802 byla 13. 6. 2021 zrušena a následně zavedena pro jiné výkony při výluce počínaje 9. 7. 2021. "Regionova" 814.198+914.198 byla 28. 6. 2021 přepravena do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu, a je tak odstavena. Motorová jednotka 814.133+914.133, která je už pár týdnů odstavená, byla 2. 7. 2021 přepravena do DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnovu R2. Závada na elektronice je důvodem odstavení motorové jednotky 814.199+914.199 od 1. 7. 2021. "Regionova" 814.018+914.018 je od 10. 7. 2021 provozní. Veselská motorová jednotka 814.229+814.230 vypomáhá od 5. 7. 2021 v SÚ Maloměřice. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.067+914.067 a 814.199+914.199.

2021-07-25

Motorová jednotka 814.048+914.048 odjela 13. 7. 2021 do DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnovu R2, a je tak odstavena. Znojemská "Regionova" 814.199+914.199 je od 15. 7. 2021 provozní. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.067+914.067.

2021-08-21

Zpět v provozu jsou "Regionovy 814.198+914.198 (od 6. 8. 2021) a 814.207+814.208 (od 9. 8. 2021). Za jízdy Os 14911 dne 10. 8. 2021 došlo mezi ŽST Nové Město na Moravě a zastávkou Olešná na Moravě ke střetu vlaku řazeného z motorové jednotky 814.217+814.218 s automobilem, "Regionova" je odstavena. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.042+914.042.

2021-09-26

"Regionova" 814.068+914.068 odjela 13. 9. 2021 na vyvazovací obnovu R2 do DPOV Veselí nad Moravou, a je tak odstavena. Havlíčkobrodská "Regionova" 814.095+914.095 od 14. 9. 2021 vypomáhá v SÚ Znojmo. Odstavená poškozená motorová jednotka 814.217+814.218 odjela 18. 9. 2021 do ŠKODA PARS v Šumperku na opravu. Do provozu se 23. 9. 2021 vrátila motorová jednotka 814.019+914.019.

2021-10-10

Ke dni 21. 9. 2021 nastaly změny v turnusových skupinách 881 a 895. Motorová jednotka 814.132+914.132 je od 26. 9. 2021 odstavena z důvodu závady na dvojkolí. Dne 30. 9. 2021 se rozjely na vyvazovací obnovy "Regionovy" 814.041+914.041 (R2 do DPOV Veselí nad Moravou) a 814.067+914.037 (R1 do DPOV Nymburk), obě jednotky jsou tak odstaveny. Od 2. 10. 2021 je z důvodu závady na spalovacím motoru odstavena motorová jednotka 814.148+914.148.

2021-10-24

Do DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnovu R2 odjela 12. 10. 2021 "Regionova" 814.069+914.069, a je tak odstavena. Od 17. 10. 2021 je zpět v provozu motorová jednotka 814.048+914.048.

2021-11-07

Motorová jednotka 814.133+914.133 je od 24. 10. 2021 se střídavými úspěchy zpět v provozu. Odstavené jsou hned dvě "Regionovy": 814.135+914.135 od 22. 10. 2021 (závada na převodovce) a 814.127+914.127 od 30. 10. 2021 (závada na spalovacím motoru).

2021-11-28

Zpět v provozu jsou motorové jednotky 814.148+914.148 (od 25. 10. 2021), 814.067+914.067 (od 8. 11. 2021), 814.132+914.132 (od 12. 11. 2021) a 814.135+914.135 (od 18. 11. 2021). Na vyvazovací obnovu R1 odjela 19. 11. 2021 do DPOV Veselí nad Moravou "Regionova" 814.199+914.199, a je tak odstavena.

2021-12-12

Od 13. 11. 2021 je odstavena motorová jednotka 814.219+814.220 z důvodu vyvazovací obnovy R1 prováděné v DPOV Veselí nad Moravou. S koncem GVD 2020/2021 končí v SÚ Maloměřice působení motorových jednotek řady 814, "Regionovy" 814.069+914.069, 814.132+914.132 a 814.133+914.133 se stěhují do OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová; v SÚ Maloměřice byly naposledy vedeny dne 11. 12. 2021.

Motorové jednotky ř. 814.0

814 Motorové jednotky řady 814.0 jsou nedělitelné dvoudílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 a řídicího vozu ř. 914. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810, řídicí vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010, 013 a 015 (mezitím přeznačených na ř. Btax780, Ddax784 a Bdtax785). Motorové jednotky dodala firma Pars nova a.s. ze Šumperka, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.0 vznikla v roce 2005 a dodávky jednotek probíhaly do roku 2012. Zájemcům o dislokace jednotek, jejich popis a další informace doporučuji webové stránky www.regionovy.cz.

 

Ve stavu sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je 23 jednotek, a to v SÚ Maloměřice, Havlíčkův Brod a Znojmo. Turnusováno je 16 jednotek. Ve srovnání s minulým stavem se inventární počet motorových jednotek snížil o 3 jednotky, zaturnusovaný počet se snížil o 1 jednotku.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice se po celý GVD nacházely 3 jednotky (814.069+914.069, 814.132+914.132 a 814.133+914.133), z nichž 2 byly turnusované. Inventární a zaturnusovaný počet motorových jednotek byl ve srovnání s předešlým GVD stejný.


Maloměřické "Regionovy" jsou zoběhovány v jedné turnusové skupině 803. Vidět je můžeme pravidelně na stejných tratích, jako tomu bylo v minulém GVD. Od července nově i na trati Brno - Nesovice:

Pro maloměřické jednotky je sestavena dvoudenní turnusová skupina 803. "Regionovy" v ní zajišťují veškeré výkony na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice. Zbrojení a údržba probíhá v SÚ Maloměřice. Po celou sobotu a v neděli dopoledne je v provozu pouze jedna motorová jednotka. Od 2. 7. do 20. 9. 2021 zajišťovala maloměřická "Regionova" v neděli ráno vozbu vlaku Os 4140 z Nesovic do Brna, do Nesovic jela z Brna-Maloměřic v 03:08 h jako Sv 11449.


SÚ Havlíčkův Brod

Do SÚ Havlíčkův Brod je přiděleno 13 jednotek, z toho 8 je turnusovaných. Inventární počet motorových jednotek ve srovnání s minulým GVD klesl o 3 jednotky, zaturnusovaný počet rovněž o 3 jednotky.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0132

1976/78642

95 54 5 814.018-8

později 810.132

2021-07-10

Blm 70 54 24-29 119-7

1976/77986

95 54 5 914.018-7

později 010.219

2021-07-10

M 152.0189

1977/79568

95 54 5 814.019-6

později 810.189

2021-09-23

Blm 70 54 24-29 476-1

1979/81559

95 54 5 914.019-5

později 010.134

2021-09-23

M 152.0072

1976/77756

95 54 5 814.041-0

později 810.072; odstavena - vyvazovací obnova R2

2021-09-30

Blm 70 54 24-29 906-7

1983/85708

95 54 5 914.041-9

později 010.318; odstavena - vyvazovací obnova R2

2021-09-30

M 152.0308

1978/80547

95 54 5 814.043-6

později 810.308; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 845-7

1982/85647

95 54 5 914.043-5

později 010.312; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

M 152.0096

1976/78606

95 54 5 814.048-5

později 810.096

2021-10-17

Blm 70 54 24-29 409-2

1979/81492

95 54 5 914.048-4

později 010.152

2021-10-17

M 152.0423

1981/84077

95 54 5 814.049-3

později 810.423

2021-03-30

Blm 70 54 24-29 301-1

1978/80050

95 54 5 914.049-2

později 010.541

2021-03-30

M 152.0328

1978/80567

95 54 5 814.095-6

později 810.328; deponie SÚ Znojmo

2021-09-14

Blm 70 54 24-29 557-8

1981/84180

95 54 5 914.095-5

později 010.583 a 50 54 24-29 265; deponie SÚ Znojmo

2021-09-14

M 152.0412

1981/84066

95 54 5 814.127-7

později 810.412; odstavena - závada na spalovacím motoru

2021-10-30

Blm 70 54 24-29 144-5

1977/78882

95 54 5 914.127-6

později 010.369 a 50 54 24-29 056; odstavena - závada na spalovacím motoru

2021-10-30

M 152.0074

1976/77758

95 54 5 814.135-0

později 810.074

2021-11-18

Blm 70 54 24-29 268-2

1978/80017

95 54 5 914.135-9

později 010.533 a 50 54 24-29 118

2021-11-18

M 152.0593

1982/85826

95 54 5 814.143-4

později 810.593

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 291-4

1978/80040

95 54 5 914.143-3

později 010.537 a 50 54 24-29 132

2020-12-13

M 152.0146

1976/78656

95 54 5 814.146-7

později 810.146

2021-06-13

Blm 70 54 24-29 469-6

1979/81552

95 54 5 914.146-6

později 010.130 a 50 54 24-29 213

2021-06-13

M 152.0197

1977/79576

95 54 5 814.148-3

později 810.197

2021-10-25

Blm 70 54 24-29 257-5

1978/80006

95 54 5 914.148-2

později 010.528 a 50 54 24-29 114

2021-10-25

M 152.0129

1976/78639

95 54 5 814.169-9

později 810.129

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 690-7

1981/84314

95 54 5 914.169-8

později 010.078 a 50 54 24-29 306

2020-12-13


Motorové jednotky řady 814 v SÚ Havlíčkův Brod jezdí ve dvou turnusových skupinách 842 a 843. Pravidelný výskyt "Regionov" na jednotlivých tratích se ve srovnání s minulým GVD mírně liší. "Havlíčkobrodské" motorové jednotky řady 814 opustily úsek Jihlava - Brno (resp. od 15. 6. 2020 jen úsek Jihlava - Zastávka u Brna), nově jsou nasazena na trati Havlíčkův Brod - Humpolec. Tratě, na kterých jsou pravidelně nasazovány, jsou tyto:

Pro pohyb motorových jednotek od Havlíčkova Brodu na severovýchod je sestavena pětidenní turnusová skupina 842. Těžiště výkonů spočívá na trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic. Mimo tuto trať zajížděla v pracovní dny do 1. 4. 2021 "Regionova" z Pardubic do Holic na Os 5064 a dále z Holic do Chrudimi jako Os 25045. I nadále se v pracovní dny vyskytuje v úseku Žďárec u Skutče - Skuteč v rámci přímého vlaku Os 5341, do Žďárce u Skutče se vrací jako Os 15302 (od 6. 4. 2021 se jedná o Os 15356).
Od 31. 5. do 18. 11. 2021 probíhá nepřetržitá výluka v úseku Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem. "Regionovy" tak dočasně opouští úsek Chrudim - Pardubice hl. n. V sobotu se nově objeví v úseku Skuteč - Polička na obratu Chrudim - Polička a zpět pk5317 / 15351 / 5344.

 

Tři "Regionovy" jezdí v turnusové skupině 843. V pracovní dny motorová jednotka v 1. turnusový den vyjede z Havlíčkova Brodu ráno na dva obraty do Humpolce, odpoledne na dva obraty do Hlinska v Čechách, následně pokračuje z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou a pozdě večer odjede do Velkého Meziříčí. Druhý den zajišťuje výkony na trati Křižanov - Studenec, načež se večer vrátí přes Žďár nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Třetí turnusový den ráno vykoná dva obraty do Ledče nad Sázavou a po zbytek dne "pendluje" mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem.
O víkendech jedna motorová jednotka zabezpečuje obraty osobních vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou městem, druhá jednotka brousí koleje mezi Křižanovem a Studencem a třetí "Regionova" jezdí na trati Havlíčkův Brod - Humpolec.


SÚ Znojmo

Ve stavu SÚ Znojmo je 7 jednotek, z nichž 6 je jich zaturnusovaných. Inventární počet motorových jednotek se oproti minulému GVD zvýšil o 2, zaturnusovaný počet motorových jednotek rovněž o 2. Navýšení je dáno převzetím výkonů na trati 240 z Jihlavy do Zastávky u Brna od SÚ Havlíčkův Brod.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0442

1981/84096

95 54 5 814.042-8

později 810.442; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 378-9

1979/81461

95 54 5 914.042-7

později 010.109; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

M 152.0047

1976/77731

95 54 5 814.067-5

později 810.047

2021-11-08

Blm 70 54 24-29 213-8

1977/78951

95 54 5 914.067-4

později 010.517

2021-11-08

M 152.0246

1978/80485

95 54 5 814.068-3

později 810.246; odstavena - vyvazovací obnova R2

2021-09-13

Blm 70 54 24-29 287-2

1978/80036

95 54 5 914.068-2

později 010.378 a 50 54 24-29 128; odstavena - vyvazovací obnova R2

2021-09-13

M 152.0171

1977/79550

95 54 5 814.071-7

později 810.171

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 356-5

1978/80105

95 54 5 914.071-6

později 010.548 a 50 54 24-29 158

2020-12-13

M 152.0029

1976/77713

95 54 5 814.197-0

později 810.029

2021-01-06

Blm 70 54 24-29 807-7

1982/85609

95 54 5 914.197-9

později 010.242 a 50 54 24-29 385

2021-01-06

M 152.0494

1982/85727

95 54 5 814.198-8

později 810.494 a 811.494

2021-08-06

Blm 70 54 24-29 810-1

1982/85612

95 54 5 914.198-7

později 010.245 a 50 54 24-29 387

2021-08-06

M 152.0471

1981/84125

95 54 5 814.199-6

MEDUŇKA; později 810.471; odstavena - vyvazovací obnova R1

2021-11-19

Blm 70 54 24-29 311-0

1978/80060

95 54 5 914.199-5

MEDUŇKA; později 010.384 a 50 54 24-29 142; odstavena - vyvazovací obnova R1

2021-11-19


Znojemské "Regionovy" se ve srovnání s minulým GVD nově provozují na tratích Jihlava město - Havlíčkův Brod a Náměšť nad Oslavou - Zastávka u Brna. Znojemské motorové jednotky můžeme pravidelně vídat na tratích:

Pro znojemské motorové jednotky řady 814.0 je sestavena šestidenní turnusová skupina 895. Těžiště výkonů spočívá na tratích Znojmo - Okříšky a Jihlava - Zastávka u Brna, od 21. 9. 2021 (tzn. po ukončení nepřetržité výluky Brno-Horní Heršpice - Střelice trvající od června 2020) ale "Regionovy" opustily úsek Třebíč - Zastávka u Brna. V pracovní dny je do provozu zapojeno všech 6 motorových jednotek. Tři jezdí na trati Znojmo - Okříšky a tři na trati Jihlava - Zastávka u Brna (od 21. 9. 2021 jen Jihlava - Třebíč). Jedinou zajížďkou na jinou trať je je dopolední obrat JHL 8348 HBR / 8353 JHL ME / 8394 JHL. V nepracovní dny byly do 20. 9. 2021 v provozu pouze dvě motorové jednotky, obě jezdily na trati Znojmo - Okříšky. Od 21. 9. 2021 jsou o víkendech v provozu 4 "Regionovy" - dvě na znojemské trati a dvě jezdí mezi Jihlavou a Třebíčí.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0619

1984/87819

95 54 5 814.069-1

později 810.619; odstavena - vyvazovací obnova R2

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 228-4

1977/78966

95 54 5 914.069-0

později 010.458 a 50 54 24-29 095; odstavena - vyvazovací obnova R2

2021-12-12

M 152.0214

1977/79593

95 54 5 814.132-7

později 810.214

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 384-7

1979/81467

95 54 5 914.132-6

později 010.389 a 50 54 24-29 171

2021-12-12

M 152.0092

1976/78602

95 54 5 814.133-5

později 810.092

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 435-7

1979/81518

95 54 5 914.133-4

později 010.221 a 50 54 24-29 195

2021-12-12


914069

Dne 28. 2. 2021 projíždí mezi ŽST Boskovice a Skalice nad Svitavou "Regionova" 914.069+ 814.069, jako Os 14765. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

914132

"Regionova" 914.132+814.132 dne 28. 2. 2021 projíždí mezi nákladištěm a zastávkou Knínice u Boskovic a ŽST Boskovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814133

V Újezdci u Luhačovic byla dne 14. 12. 2019 zachycena motorová jednotka 814.133+914.133 jedoucí jako Os 4341, vpravo se nachází Os 14311 v podobě "kvatra" 842.022. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 


 

Motorové jednotky ř. 814.2

814 Motorové jednotky řady 814.2 jsou nedělitelné třídílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 na každém konci a vloženého vozu ř. 014 mezi nimi. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810 nebo 809, vložené vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010 (mezitím přeznačených na ř. Btax780). Motorové jednotky dodala společnost Pars nova a.s. Šumperk, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.2 vznikla v roce 2007, poslední - šestadvacátou - ČD obdržely v roce 2010.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se provozuje 9 jednotek, a sice v SÚ Maloměřice a SÚ Veselí nad Moravou. Do turnusů je zařazeno 7 jednotek (do 12. 6. 2021 a od 9. 7. do 31. 8. 2021 zde bylo 8 turnusovaných jednotek). Inventární a zaturnusovaný počet motorových jednotek byl zprvu ve srovnání s předešlým GVD stejný.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice se nachází 5 motorových jednotek řady 814.2, z toho 4 jsou turnusované (do 12. 6. 2021 a od 9. 7. do 31. 8. 2021 zde bylo 5 turnusovaných jednotek). Oproti předešlému GVD nedošlo ke změně.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0456

1981/84110

95 54 5 814.217-6

později 810.456; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-09-18

Blm 70 54 24-29 562-8

1981/84185

95 54 5 014.009-5

později 010.142; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-09-18

M 152.0013

1975/77697

95 54 5 814.218-4

později 810.013; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-09-18

M 152.0023

1976/77707

95 54 5 814.219-2

později 810.023; odstavena - vyvazovací obnova R1

2021-11-13

Blm 70 54 24-29 014-0

1976/77881

95 54 5 014.010-3

později 010.492; odstavena - vyvazovací obnova R1

2021-11-13

M 152.0238

1977/79617

95 54 5 814.220-0

později 810.238; odstavena - vyvazovací obnova R1

2021-11-13

M 152.0128

1976/78638

95 54 5 814.227-5

později 810.128

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 183-3

1977/78921

95 54 5 014.014-5

později 010.337

2020-12-13

M 152.0169

1977/79548

95 54 5 814.228-3

později 810.169

2020-12-13

M 152.0170

1977/79549

95 54 5 814.233-3

později 810.170

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 719-4

1982/85521

95 54 5 014.017-8

později 010.486 a 50 54 24-29 325

2020-12-13

M 152.0252

1978/80491

95 54 5 814.234-1

později 810.252

2020-12-13

M 152.0374

1981/84028

95 54 5 814.237-4

později 810.374

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 512-3

1978/81595

95 54 5 014.019-4

později 010.005 a 50 54 24-29 238

2020-12-13

M 152.0085

1976/78595

95 54 5 814.238-2

později 810.085

2020-12-13


Pro maloměřické jednotky jsou sestaveny turnusové skupiny 801 a 802. Ve srovnání s minulým GVD jezdily zprvu na stejných vozebních ramenech. Pravidelně je můžeme vidět na tratích:

První turnusová skupina 801 je čtyřdenní. V pracovní dny se tři dny "Regionova" pohybuje na trati 256 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou, v poslední den přechází ráno na obrat 4909 / 4912 Tišnov - Židlochovice - Brno a odpoledne zabezpečuje vozbu vlaků 4048 / 4049 / 4054 / 4055 / 4060 / 4061 mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí; večer se vrací do Tišnova na vlaku 4668. O víkendech "Regionovy" jezdí na "staré tišnovce", odtud zavítají z pátka na sobotu a ze soboty na neděli do Brna aby odvezly popůlnoční spoj Brno - Tišnov. Na údržbu motorové jednotky jezdí soupravově jednak z Tišnova do Maloměřic (jedna jednotka v sobotu dopoledne 4675 / 14990, druhá jednotka do SÚ Maloměřice dorazí v sobotu dopoledne a odjíždí v neděli odpoledne 14991 // 14992) a jednak z Nového Města na Moravě do Havlíčkova Brodu v nocích z neděle na pondělí až do čtvrtka na pátek (14998 // 14997).
Ke dni 13. 6. 2021 nastala změna oběhů, třídílné "Regionovy" opustily výkony v úseku Brno - Rájec-Jestřebí. Nejprve z titulu najetí na předčasný prázdninový provoz, ale po prázdninách kvůli výluce traťové koleje Adamov - Blansko, na níž naváže roční nickolejný provoz Brno - Blansko, takže se de facto jedná o trvalé vymizení z tohoto úseku. Také došlo ke zrušení víkendového popůlnočního spoje z Brna do Tišnova. Od 1. 7. 2021 jsou oběhy opět změněny, v pracovní dny provede motorová jednotka výkon Brno - Nemotice 4145 / 4150.

 

Čtvrtá motorová jednotka řady 814.2 jezdila v jednodenní turnusové skupině 802. V provozu byla v pracovní dny a zajišťovala v ranní a odpolední špičce vozbu vlaků mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí 4041 / 4044 / 4045 / 4052 / 4053 / 4058 / 4059 / 4062. V pondělí ráno najížděla do Skalice nad Svitavou soupravově jako Sv 14796, v pátek se soupravově vracela ze Skalice nad Svitavou do Brna-Maloměřic jako Sv 14797.
Ke dni 13. 6. 2021 byla tato turnusová skupina zrušena a pro výkony na trati Brno - Skalice nad Svitavou platí to stejné co je uvedeno u TS 801.
Od 9. 7. do 31. 8. 2021 probíhala nepřetržitá výluka v ŽST Křenovice horní n., při které se v úseku Křenovice horní n. - Sokolnice-Telnice jezdilo v nezávislé trakci a tu obstarávala motorová jednotka řady 814.2. Pro tyto výkony vznikla dočasná jednodenní TS 802, "Regionova" vyjížděla brzy ráno z Brna do Křenovic horního n., pak celý den "pendlovala" v úseku Křenovice horní n. - Sokolnice-Telnice a před půlnocí se vracela zpět do Brna.


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou jsou umístěny 4 jednotky, turnusované jsou 3 z nich. Stav je ve srovnání s minulým GVD stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0095

1976/78605

95 54 5 814.205-1

později 810.095

2021-04-24

Blm 70 54 24-29 212-0

1977/78950

95 54 5 014.003-8

později 010.516

2021-04-24

M 152.0591

1982/85824

95 54 5 814.206-9

později 810.591

2021-04-24

M 152.0397

1981/84051

95 54 5 814.207-7

později 810.397

2021-08-09

Blm 70 54 24-29 116-3

1976/77983

95 54 5 014.004-6

později 010.218

2021-08-09

M 152.0488

1982/85721

95 54 5 814.208-5

později 810.488

2021-08-09

M 152.0614

1984/87814

95 54 5 814.209-3

později 810.614; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 021-5

1976/77888

95 54 5 014.005-3

později 010.497; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

M 152.0552

1982/85785

95 54 5 814.210-1

později 810.552 a 809.552; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

M 152.0377

1981/84031

95 54 5 814.229-1

později 810.377; deponie SÚ Maloměřice

2021-07-05

Blm 70 54 24-29 728-5

1982/85530

95 54 5 014.015-2

později 010.405 a 50 54 24-29 331; deponie SÚ Maloměřice

2021-07-05

M 152.0211

1977/79590

95 54 5 814.230-9

později 810.211; deponie SÚ Maloměřice

2021-07-05


Veselské motorové jednotky řady 814.2 jsou vedeny v jediné turnusové skupině 881 a ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Pravidelné nasazení je na těchto tratích:

Veselské třídílné "Regionovy" jsou zařazeny do třídenní turnusové skupiny 881. Motorové jednotky se pohybují na trati Vrbovce - Veselí nad Moravou - Hodonín. Objeví se i na trati Hodonín - Břeclav, a sice denně na pozdně večerním obratu 4268 / 4267 a dále o víkendech na ranním obratu 4250 / 4251. Od 1. 10. 2021 vezou před obratem 4250 / 4251 v tomto úseku ještě vlaky 11530 / 96441 (souvisí s provizorním vedením osobních vlaků v nezávislé trakci na tornádem poničené trati Břeclav - Hodonín).


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky