Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-21

Popis GVD 2021/2022.

2021-12-12

Aktualizovány snímky lokomotiv 362.002, 362.159, 362.163, 362.166 a 362.172.

2022-01-02

Dne 15. 12. 2021 dorazil po poledni do Brna-Maloměřic vlak Sv 55445 ve složení 362.064 + Bdmtee275 149 + Bdmtee281 280 + Bfhpvee295 032, jednalo se o přesun soupravy z Plzně pod SÚ Maloměřice; počet lokomotiv řady 362 tak ve sledovaných střediscích OCÚ Východ vzrostl dnem 16. 12. 2021 z 36 na 37. Lokomotiva 362.064 se pod Brno vrátila přesně po 10 letech, v prosinci 2011 byla ještě jako lokomotiva řady 363 předána pod Plzeň.

2022-01-23

Olejová netěsnost transformátoru je důvodem odstavení "esa" 362.164 od 6. 1. 2022. Lokomotiva 362.161 odjela do ŠKODA PARS v Šumperku na vyvazovací obnovu R1 spojenou s montáží ETCS, odstavena je od 19. 1. 2022. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.002, 362.039, 362.070, 362.159, 362.161, 362.163, 362.169, 362.170 a 362.174.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). "Eso" 362.164 je od 24. 1. 2022 opět provozní. Na vyvazovací obnově R1 je lokomotiva 362.087 v DPOV Přerov od 1. 2. 2022 a 362.019 v SÚ Česká Třebová od 4. 2. 2022, lokomotivy jsou tak odstaveny (stroj 362.087 již od 21. 1. 2022). Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.002, 362.019, 362.039, 362.082, 362.087, 362.158, 362.159, 362.162, 362.163, 362.166, 362.171 a 362.175.

2022-02-20

Ke dni 13. 2. 2022 proběhla vzájemná redislokace mezi RPP Plzeň - PP Plzeň a RPP Brno - PP Maloměřice. Dnem 13. 2. 2022 je ve stavu PP Maloměřice lokomotiva 362.017 a ve stavu PP Plzeň "eso" 362.024. "Eso" 362.163 je od 10. 2. 2022 provozní. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.042, 362.082, 362.159 a 362.164.

2022-03-06

Aktualizovány snímky lokomotiv 362.042 a 362.173.

2022-03-20

Od 13. 3. 2022 byla zřízena nová turnusová skupina 355. Dne 14. 3. 2022 došlo k dalšímu vzájemnému přesunu lokomotiv řady 362 mezi RPP Plzeň - PP Plzeň a RPP Brno - PP Maloměřice. Do Plzně byly předány stroje 362.019 (během vyvazovací obnovy R1) a 362.021 (do Plzně přijela 14. 3. 2022). Do Brna byla převedena dvě "esa" s linkou WTB, a sice 362.033 (do Brna "eso" dojelo 10. 3. 2022 z ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě, zatím je odstaveno z důvodu garančních závad) a 362.056 (13./14. 3. 2022 lokomotiva přejela z Plzně do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě, takže je nyní odstavena). Na stroji 362.124 probíhá v ČMŽO Přerov vyvazovací obnova R1, od 7. 3. 2022 je "eso" odstaveno. Lokomotiva 362.002 odjela 15. 3. 2022 do šumperské ŠKODA PARS na vyvazovací obnovu R1 a montáž ETSC, a je tak odstavena. Aktualizován snímek lokomotivy 362.021.

2022-04-03

V souvislosti s výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice (most Šámalova) došlo od 27. 3. 2022 ke změně v TS 353. Na vyvazovací obnovu R1 odjela 28. 3. 2022 do DPOV Přerov lokomotiva 362.030, a je tak odstavena. Ex-plzeňské "eso" 362.033 vyjelo 1. 4. 2022 do provozu. Doplněn snímek lokomotivy 362.017 a aktualizovány snímky lokomotiv 362.002, 362.118, 362.160 a 362.161.

2022-05-01

Do provozu se vrátily lokomotivy 362.161 (od 14. 4. 2022) a 362.056 (od 16. 4. 2022). Na vyvazovací obnovu R1 odjelo 25. 4. 2022 do DPOV Přerov "eso" 362.160, a je tak odstaveno. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.123 a 362.162.

2022-05-15

Odstavené jsou lokomotivy 362.164 (od 28. 4. 2022 - více závad) a 362.023 (od 3. 5. 2022 - závada na trakčních motorech). Zpět v provozu je od 11. 5. 2022 "eso" 362.087. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.165 a 362.171.

2022-06-05

Zpět v provozu se nachází lokomotivy 362.023 (od 17. 5. 2022) a 362.164 (od 20. 5. 2022). Od 23. 5. 2022 je opět odstavena lokomotiva 362.164 z důvodu montáže sušičky vzduchu a "eso" 362.158 je pro závadu na transformátoru odstaveno od 24. 5. 2022. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.082, 362.158, 362.165 a 362.166.

2022-06-26

Dne 17. 6. 2022 přijela do Brna ex-plzeňská lokomotiva 362.128, která zde nyní bude působit a je od otohto data ve stavu PP Maloměřice. Počet lokomotiv řady 362 v PP Maloměřice tak vzrostl na 38 (13 strojů s komunikační linkou WTB a 25 bez této linky). Odstavené jsou nově lokomotivy: 362.042 od 11. 6. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Přerov), 362.118 od 18. 6. 2022 (čeká na vyvazovací obnovu R1), 362.172 od 18. 6. 2022 (závada na trakčních motorech) a 362.159 od 21. 6. 2022 (vyvazovací obnova R3 v ČMŽO Přerov). Do provozu se 19. 6. 2022 vrátilo "eso" 362.164. Aktualizován snímek lokomotivy 362.123.

2022-07-10

Odstavené jsou lokomotivy 362.164 od 21. 6. 2022 (závada na kompresorech), 362.064 od 25. 6. 2022 (více závad a montáž ETCS v ČMŽO Přerov) a 362.167 od 4. 7. 2022 (závada na kabeláži). V provozu jsou zpět "esa" 362.002 (od 23. 6. 2022), 362.124 (od 26. 6. 2022), 362.030 (od 4. 7. 2022) a 362.172 (od 7. 7. 2022). Aktualizovány snímky lokomotiv 362.123, 362.161 a 362.168.

2022-07-24

Z důvodu vícero závad jsou odstavena "esa" 362.128 od 5. 7. 2022 a 362.171 od 10. 7. 2022. Provozní jsou lokomotivy 362.164 od 13. 7. 2022 a 362.167 od 18. 7. 2022. Dne 14. 7. 2022 odjela do DPOV Přerov na vyvazovací obnovu R1 odstavená lokomotiva 362.118. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.123 a 362.161.

2022-08-07

Do stavu RPP Brno - PP Maloměřice přešlo dnem 29. 6. 2022 ex-plzeňské "eso" 362.054, do Brna přijelo z ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě, kde bylo předpokládám na montáži ETCS; od 5. 7. 2022 je v běžném provozu. Odstavena je od 28. 7. 2022 lokomotiva 362.172 z důvodu více závad. Do provozu se vrátila "esa" 362.171 od 31. 7. 2022 a 362.064 od 3. 8. 2022. Odstavená lokomotiva 362.128 je od 1. 8. 2022 v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě na montáži ETCS.

2022-08-28

Od 8. 8. 2022 je zpět v provozu lokomotiva 362.172. Odstavena jsou tři "esa": 362.119 od 15. 8. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Přerov), 362.164 od 16. 8. 2022 (více závad) a 362.054 od 24. 8. 2022 (rovněž z důvodu více závad). Aktualizovány snímky lokomotiv 362.030, 362.070, 362.161 a 362.166.

2022-09-11

Do provozu se vrátila čtveřice lokomotiv: 362.160 od 11. 8. 2022, 362.128 od 2. 9. 2022, 362.118 a 362.164 od 3. 9. 2022. "Eso" 362.087 je z důvodu více závad od 7. 9. 2022 odstaveno. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.161 a 362.164.

2022-10-02

Odstavené jsou lokomotivy 362.056 od 9. 9. 2022 (závada na GPS), 362.017 od 11. 9. 2022 (závada na transformátoru), 362.064 od 16. 9. 2022 (závada na klimatizaci) a 362.162 od 23. 9. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Přerov). Zpět v provozu jsou "esa" 362.054 od 10. 9. 2022, 362.042 od 18. 9. 2022, 362.087 od 19. 9. 2022 a 362.159 od 28. 9. 2022.

2022-10-15

"Eso" 362.118 je od 10. 10. 2022 odstaveno z důvodu montáže ETCS v šumperské ŠKODA PARS. Od 12. 10. 2022 je provozní lokomotiva 362.064. Aktualizován snímek lokomotivy 362.161.

2022-11-06

Dne 16. 10. 2022 dojelo do Brna ex-plzeňské "eso" 362.019, v Plzni pobylo 7 měsíců; ve stavu RPP Brno - PP Maloměřice je od 10. 10. 2022. Lokomotiva 362.056 působí od 28. 10. 2022 v Olomouci, prozatím je vedena pod RPP Brno - PP Maloměřice. Od 18. 10. 2022 je v provozu lokomotiva 362.056, naopak odstavený je stroj 362.039 od 23. 10. 2022, v šumperské PARS ŠKODA na něm probíhá montáž ETCS. Přeskok na tlumivce způsobil odstavení "esa" 362.166 od 4. 11. 2022. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001 a 362.087.

2022-11-20

Z ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě dojela 9. 11. 2022 do Brna lokomotiva 362.111, která je (patrně od téhož dne) nově ve stavu RPP Brno - PP Maloměřice a je zároveň provozní. Odstavené jsou lokomotivy 362.080 od 7. 11. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Přerov), 362.030 od 9. 11. 2022 (montáž ETCS v šumperské ŠKODA PARS) a již odstavená lokomotiva 362.166 byla 7. 11. 2022 převezena do ČMŽO Přerov na vyvazovací obnovu R3. Do provozu se 11. 11. 2022 vrátilo "eso" 362.119.

2022-12-11

Ke dni 28. 11. 2022 došlo ke změně v TS 353. Na samý závěr GVD 2021/2022 došlo k redislokaci 5 lokomotiv řady 362 z RPP Brno - PP Maloměřice: 362.056 a 362.064 do RPP Olomouc - PP Olomouc dne 5. 12. 2022, 362.087 do RPP Děčín - PP Děčín dne 9. 12. 2022, 362.111 do RPP Olomouc - PP Olomouc dne 10. 12. 2022 a 362.082 do RPP Děčín - PP Děčín dne 12. 12. 2022. V provozu jsou lokomotivy 362.017 (od 20. 11. 2022), 362.118 (od 28. 11. 2022) a 362.039 (od 9. 12. 2022). Na vyvazovací obnovu R1 do DPOV Přerov odjelo 5. 12. 2022 "eso" 362.165, a je tak odstaveno.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 prováděla již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se v Regionálním pracovišti provozu Brno nachází 41 lokomotiv (do 16. 6. 2022 to bylo 37 lokomotiv, 38 lokomotiv do 28. 6. 2022, 39 lokomotiv do 9. 10. 2022, 40 lokomotiv do 8. 11. 2022, 41 strojů do 4. 12. 2022 a nakonec v samém závěru počet lokomotiv postupně klesl na 36 strojů), turnusy jsou vytvořeny pro 27 lokomotiv (do 12. 3. 2022 bylo turnusováno 26 lokomotiv). Ve srovnání s minulým GVD na počátku nového GVD vzrostl inventární počet o 1 lokomotivu, turnusová potřeba se o 1 lokomotivu snížila.

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1981/6451

91 54 7 362.001-0

vyrobena v roce 1980; oranžovomodrý retro nátěr

2021-12-12

ES 499.1002

1981/6452

91 54 7 362.002-8

vyrobena v roce 1980

2022-06-23

ES 499.1017

1985/8128

91 54 7 362.017-6

WTB; ETCS

2022-11-20

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

ETCS

2022-10-16

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB; ETCS

2022-05-17

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB; ETCS

2021-12-12

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

odstavena - montáž ETCS

2022-11-09

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB; ETCS?

2022-04-01

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

ETCS

2022-12-09

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2022-09-18

363.054

1986/8265

91 54 7 362.054-9

WTB; ETCS

2022-09-10

363.070

1987/8281

91 54 7 362.070-5

WTB; ETCS

2021-12-12

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB; ETCS; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-11-07

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

ETCS

2022-11-28

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2022-11-11

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2021-12-12

363.124

1988/8375

91 54 7 362.124-0

 

2022-06-26

363.128

1988/8379

91 54 7 362.128-1

WTB; ETCS

2022-09-02

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

odstavena - závada na transformátoru

2022-05-24

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2022-09-28

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

ETCS

2022-08-11

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

reklamní nátěr na hokej; ETCS

2022-04-14

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; ETCS; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-09-23

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2022-02-10

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

ETCS

2022-09-03

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB; ETCS; modrobílý nátěr; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-12-05

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

odstavena - vyvazovací obnova R3

2022-11-07

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2022-07-18

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2021-12-12

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2021-12-12

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2021-12-12

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2022-07-31

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2022-08-08

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

ETCS

2021-12-12

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2021-12-12

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2021-12-12


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 350, 351, 352, 353 a 354. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 353, v ostatních TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" oproti GVD 2020/2021 opouští úseky Praha - Ústí nad Labem - Teplice v Čechách, Brno - Blansko a Česká Třebová - Zábřeh na Moravě. Nově se objevují v úseku Choceň - Kolín. V Praze jezdí ve směru od Kolína nikoli do Prahy-Smíchova, nýbrž do Prahy-Vršovic. V současném GVD je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 350 je sestavena pro 10 lokomotiv řady 362. Těžiště výkonů představují rychlíky Brno - Havlíčkův Brod - Praha, Blansko - Česká Třebová - Praha a Brno - Šumperk. Po dva dny zajišťují vozbu osobních a spěšných vlaků v úseku Blansko - Choceň. Kromě noci ze soboty na neděli se maloměřické "eso" objeví v Bohumíně s vlakem kategorie nighjet, kam se dostane z Brna přes Břeclav na obratu 831 (835) / 456 // 457 / 826 (836). O víkendech se můžeme s lokomotivou řady 362 setkat na trati Havlíčkův Brod - Jihlava město, v sobotu přijede na R 961 do Jihlavy města a následně se vrátí jako Sv 29961 do Jihlavy, aby v neděli najelo na Sv 29960 do Jihlavy města a na R 960 odjelo do Prahy.

 

Šest lokomotiv obíhá v turnusové skupině 351. Tři dny "esa" obíhají na vozebním rameni Šumperk - Brno - Havlíčkův Brod - Praha a tři dny se vyskytují na osobních vlacích mezi Žďárem nad Sázavou a Kolínem. V noci ze soboty na neděli provádí lokomotiva výkon z Brna přes Břeclav do Bohumína a zpět na obratu 835 / 456 // 457 / 836.

 

Čisté "šumperky" zajišťují dvě lokomotivy v turnusové skupině 352 v samostatných turnusových dnech 1. a 1a. mezi Brnem a Šumperkem.

 

Osobní vlaky na "ferdinandce" v úseku Břeclav - Přerov v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB v již tradiční pětidenní turnusové skupině označené číslem 353. Čtyři "esa" obíhají v 2. až 5. turnusovém dni na trati Břeclav - Přerov, v pracovní dny zajedou na obratu Sv 4221 / Sv 3891 z Přerova do Olomouce na odsátí WC a doplnění vody v řídicím voze.
V 1. turnusovém dni vykonává v pracovní dny lokomotiva výkony na mezi Břeclaví, Židlochovicemi a Tišnovem. Ráno odjede na vlaku 830 do Brna a po provozním ošetření vyráží na odpolední obraty BNO 4926 TIV / 4935 ZID / 4938 TIV / 4947 ZID / 4950 BNO a na vlaku 833 odjede do Hodonína. Od 27. 3. do 27. 11. 2022 byly v souvislosti s výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice (most Šámalova) obraty změněny - do Tišnova se nejezdilo, naopak se o to více jezdily mezi Brnem a Židlochovicemi: BNO 4927 ZID / 4930 BNO / 4933 ZID / 4936 BNO / 4939 ZID / 4942 BNO / 4945 ZID / 4948 BNO. O víkendech jezdí "eso" v úseku Hodonín - Břeclav - Brno, resp. se začíná výkonem v 5. turnusovém dni večer v pátek, kdy "eso" odjede z Břeclavi do Brna na vlaku 1788. Následuje popůlnoční sobotní osobní vlak 4629 do Hodonína a nad ránem vlak 832 zpět do Brna, v sobotu večer lokomotiva odjíždí na vlaku 833 do Hodonína. Jiné "eso" provádí ze soboty na neděli tentýž oběh.

Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 950 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).

 

Podobně jako v minulém GVD zabezpečují maloměřické lokomotivy řady 362 dispečerské výkony v Olomouci, České Třebové a Praze ve formě tří samostatných dnů v jedné turnusové skupině 354:

- 1. den ... dispečerský výkon Olomouc hl. n.;

- 1a. den ... dispečerský výkon Česká Třebová;

- 1b. den ... dispečerský výkon Praha hl. n.

 

Dnem 13. 3. 2022 byla zřízena jednodenní turnusová skupina 355. "Eso" v ní vyjede pouze v neděli z Prahy přes Českou Třebovou do Blanska a zpět na vlacích 873 / 860. Výkon do této doby zajišťovaly elektrické jednotky řady 660.

 

Pod čarou se zmíním o nasazení slovenských lokomotiv řady 362 ZSSK. Jedna lokomotiva této řady vedená pod Oblastnou správou depa Bratislava vykonává v Břeclavi stejně jako v předešlém GVD dispečerský výkon.


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

ETCS

2022-03-14

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

ETCS

2022-02-14

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB; ETCS

2022-10-28

363.064

1987/8275

91 54 7 362.064-8

WTB; ETCS

2022-12-04

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB; ETCS

2022-12-11

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB; ETCS

2022-12-14

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

ETCS?

2022-12-10


362021

Dne 11. 5. 2021 bylo mezi ŽST Bedihošť a zastávkou Čelčice zachyceno "eso" 362.021 s vlakem R 912 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362024

R 980 Vysočina vedený lokomotivou 362.024 projíždí dne 30. 7. 2020 mezi Přibyslaví a Přibyslaví zastávkou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.056

362.064


362082

"Eso" 362.082 bylo dne 5. 12. 2021 zachyceno v ŽST Blansko s vlakem R 865 Svitava. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362087

Dne 30. 10. 2022 zastavuje v ŽST Zábřeh na Moravě vlak R 910 Bouzov v čele s lokomotivou 362.087. Autor snímku Julian Mandeville.

362.111

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky