Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-28

Popis GVD 2021/2022.

2021-12-12

Motorové vozy 810.595 a 810.622, které přijely 5. 11. 2021 z OCÚ Střed - SÚ Trutnov na výpomoc, jsou přiděleny dnem 9. 12. 2021 natrvalo do SÚ Maloměřice, avšak deponie se předpokládá v Havlíčkově Brodě. Motorový vůz 810.622 je od 7. 12. 2021 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru. Veselský motorový vůz 810.433 se z deponie v SÚ Maloměřice posunul na přelomu GVD na výpomoc do SÚ Havlíčkův Brod.

2022-01-23

Motorové vozy 810.595 a 810.622 nacházející se v Havlíčkově Brodě a administrativně vedené pod PP Maloměřice byly ke dni 1. 1. 2022 převedeny pod SS Havlíčkův Brod. Dne 8. 1. 2022 se z Valašského Meziříčí přes Přerov a Uherské Hradiště přemístily jako Sv 11942 do SÚ Veselí nad Moravou motorové vozy 810.506, 810.546 a 810.583. Ve stavu SÚ Veselí nad Moravou jsou vozy vedeny od 7. 1. 2022 (810.506, 810.546) a od 8. 1. 2022 (810.583); počet motorových vozů zde vzrostl z 11 na 14 vozů. Doplněn snímek motorového vozu 810.595.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-02-20

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-03-06

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-03-20

Motorový vůz 810.537 je od 1. 3. 2022 odstaven z důvodu provádění defektoskopie. Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-04-03

Ke dni 26. 3. 2022 byla zrušena turnusová skupina 893. Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-04-18

Zprovozněny jsou dva havlíčkobrodské motorové vozy - 810.537 od 25. 3. 2022 a 810.674 od 11. 4. 2022. Aktualizován snímek motorového vozu 810.290.

2022-05-15

Odstavené jsou motorové vozy 810.123 (od 17. 4. 2022 - závada na chladiči) a 810.595 (od 5. 5. 2022 - více závad).

2022-06-26

Oba maloměřické motorové vozy řady 810 (deponované v Havlíčkově Brodě) byly navrženy na zrušení - vůz 810.622 během května a vůz 810.595 během června. Od 9. 6. 2022 je odstaven motorový vůz 810.583, dne 22. 6. 2022 odjel do DPOV Přerov. Limit proběhů vozidel se od 16. 6. 2022 projevil u motorových vozů 809.232, 810.123, 810.223, 810.408, 810.433, 810.469, 810.486, 810.537 a 810.627, které jsou tak odstavené. Doplněn snímek motorového vozu 810.546 a aktualizovány snímky motorových vozů 810.157, 810.223, 810.408 a 810.469.

2022-07-10

V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 a Hodonín - Zaječí od 2. 7. do 15. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 891. Havlíčkobrodský motorový vůz 810.674 spolu s přípojným vozem BDtax782 009 odjel 2. 7. 2022 do Letovic jako záloha při poklesu turnusové potřeby českotřebovských motorových jednotek řady 814. Dne 6. 7. 2022 odjely veselské motorové vozy 809.057 a 809.239 do Otrokovic, zajišťují vozbu osobních vlaků Otrokovice - Vizovice.

2022-07-24

Motorové vozy 809.057 a 809.239 jsou od 12. 7. 2022 zpět ve Veselí nad Moravou. Z České Třebové se 20. 7. 2022 navrátil do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.674.

2022-08-07

Do provozu se 27. 7. 2022 vrátil motorový vůz 810.583.

2022-08-28

Ke dni 16. 8. 2022 nastala změna v turnusové skupině 891.

2022-09-11

Ke dni 1. 9. 2022 nastala změna v turnusové skupině 891.

2022-10-02

Mezi dubnem a zářím došlo ke zrušení havlíčkobrodských vozů 810.595 a 810.622. Mezi druhou polovinou června a koncem září byly podány návrhy na zrušení veselských motorových vozů 809.232, 810.157, 810.223, 810.408, 810.433, 810.469, 810.486 a 810.627. A konečně v polovině září byl podán návrh na zrušení havlíčkobrodských motorových vozů 810.123 a 810.537.

2022-10-15

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.469 a 810.628.

2022-11-06

Do stavu RPP Brno - SS Veselí nad Moravou přibyl dnem 19. 10. 2022 šumperský motorový vůz 809.307, do Veselí nad Moravou dorazil téhož dne a o den později vyjel na zdejší pravidelné obraty. Aktualizován snímek motorového vozu 810.469.

2022-11-20

Aktualizován snímek motorového vozu 810.469.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 5 motorových vozů řady 809 (do 18. 10. 2022 zde byly 4 motorové vozy), žádný není turnusovaný. Inventární počet motorových vozů byl na počátku GVD stejný jako v předešlém GVD, turnusovaný počet "spadl" ze dvou na nulu. S pravidelným nasazením těchto motorových vozů se tedy na jižní Moravě loučíme, "osmsetdevítky" se však budou vyskytnout v obězích určených pro motorové vozy řady 810. Připomenu že doposud jezdily na tratích z Břeclavi do Mikulova na Moravě, Kútů a Hodonína a dále z Hodonína do Veselí nad Moravou.

SS Veselí nad Moravou

SS Veselí nad Moravou disponuje 5 motorovými vozy řady 809 bez turnusování (do 18. 10. 2022 zde byly 4 motorové vozy). Inventární počet motorových vozů na počátku GVD byl stejný jako v předešlém GVD, počet zaturnusovaných klesl za 2 na nulu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2022-07-12

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2021-12-12

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2022-07-12

M 152.0307

1978/80546

95 54 5 809.307-2

později 810.307

2022-10-19


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z 28 motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. V roce 1997 byly dva motorové vozy upraveny na řadu 811 a v roce 2001 jeden motorový vůz prošel modernizací na řadu 812. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2. V letech 2020–2021 došlo k další modernizaci 14 motorových vozů řady 810 s přeznačením na řadu 811.

 

"Osmsetdesítky" jsou v Regionálním pracovišti provozu Brno zastoupeny v počtu 20 vozů (do 6. 1. 2022 to bylo 17 vozů, do 7. 1. 2022 se jednalo o 19 vozů), turnusovaných je 8 z nich (do 25. 3. 2022 bylo turnusováno 10 motorových vozů). Ve srovnání s minulým GVD na začátku nového GVD inventární počet stoupl o 2 vozy a počet zaturnusovaných vozů stoupl o 3 vozy. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny ve strojních stanicích Havlíčkův Brod, Veselí nad Moravou, přechodně do 31. 12. 2021 i v pracovišti provozu Maloměřice.


SS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě byly na počátku GVD inventárně vedeny 4 motorové vozy, od 1. 1. 2022 sem přešly další 2 motorové vozy nacházející se od listopadu v Havlíčkově Brodě, ale administrativně zavedené od 12. 12. do 31. 12. 2021 v PP Maloměřice; inventární stav tedy činí 6 motorových vozů, turnusovaný je 1 vůz. Na počátku GVD byly oproti minulému GVD inventární a turnusované počty stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-09-14

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2021-12-12

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-09-14

M 152.0595

1982/85828

95 54 5 810.595-9

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-06-09

M 152.0622

1984/87822

95 54 5 810.622-1

navržen na zrušení

2022-05-16

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2022-07-20


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí v jediné turnusové skupině 883. Pravidelně se v motorovými vozy řady 810 můžeme setkat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Jediný havlíčkobrodský motorový vůz je zařazen do turnusové skupiny 883. V pondělí vyrazí z Havlíčkova Brodu na trať Křižanov - Studenec, odkud se zpět vrátí v pátek:


810.674

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 03:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 ZNS / 24945 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24973 VEM Z / 17:22 24998 VEM

 

(2)–(4): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 ZNS / 24945 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24973 VEM Z / 17:22 24998 VEM


(5): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 ZNS / 24945 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24973 VEM Z / 17:22 24998 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR


SS Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů (do 7. 1. 2022 zde bylo 11 vozů), turnusy jsou sestaveny pro 7 z nich (do 25. 3. 2022 bylo turnusováno 9 motorových vozů). Inventární počet motorových vozů byl zprvu stejný jako v minulém GVD, počet zaturnusovaných vozů stoupl o 3 vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2021-12-12

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

deponie SS Havlíčkův Brod; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0506

1982/85739

95 54 5 810.506-6

 

2022-01-08

M 152.0546

1982/85779

95 54 5 810.546-2

červenokrémový nátěr

2022-01-08

M 152.0583

1982/85816

95 54 5 810.583-5

červenokrémový nátěr

2022-07-27

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN; červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2021-12-12

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2021-12-12

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2021-12-12


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 891, 892 a 893. Veselské "osmsetdesítky" ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech, resp. dočasně i v úseku Veselí nad Moravou - Vrbovce. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na následujících tratích:

Turnusová skupina 891 je postavena pro 6 motorových vozů. V pracovní dny jezdí v 1. turnusovém dni motorový vůz mezi Veselí nad Moravou a Kyjovem, a to až do dopoledne 2. turnusového dne. Následně přejíždí na vlaku 2736 do Hodonína a zde obíhá tři dny, načež se v 5. turnusovém dni dopoledne vrací na vlaku 2739 do Veselí nad Moravou. V posledním šestém dni zajistí ranní a odpolední školní spoje z Veselí nad Moravou do Strážnice a zpět a poté zajede do Kyjova a zpět. O víkendech jsou v provozu dva motorové vozy na trati Hodonín - Zaječí. V neděli odpoledne a večer jezdí ještě třetí vůz, a to mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 a Hodonín - Zaječí od 2. 7. do 15. 8. 2022 se stal od 1. 7. 2022 oběh pouze dvoudenním a jezdilo se v něm pouze v úseku Veselí nad Moravou - Kyjov; od 16. 8. 2022 se turnusová skupina 891 částečně vrátila do původní podoby jako pětidenní. Ke dni 1. 9. 2022 se oběhy vrátily do podoby platné před prázdninovými výlukami s jednou změnou - v 5. turnusovém dni po návratu motorového vozu do Veselí nad Moravou se ještě vykonají odpolední obraty do Strážnice a Kyjova; v 6. turnusovém dni je jen ranní obrat do Strážnice.

 

Jednodenní turnusová skupina 892 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou.

 

Od počátku GVD 2021/2022 byla zřízena dočasná dvoudenní turnusová skupina 893, která v sobě skrývala jednodenní oběh dvou motorových vozů řady 810 na rameni Vrbovce - Veselí nad Moravou - Hodonín. Důvodem tohoto opatření byl pokles počtu provozních motorových jednotek řady 814.2. Vozba na trati 343 Vrbovce - Hodonín vyžaduje tři soupravy, jezdily dvě motorové jednotky řady 814.2 a jedna souprava sestavená z vozidel řad 810+BDtax782+810. Turnusová skupina 893 byla zrušena ke dni 26. 3. 2022:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 04:25 2791 JNV / pk2700 HDN / 2733 JNV / pk2706 HDN / 2711 VBC / pk2710 HDN / 2717 VNV / pk2716 HDN / 2723 VNV / pk2722 HDN / 2727 JNV / 21:30 pk2796 VNM

VNM 05:15 2793 JNV / pk2702 HDN / 2735 VNM

odstaven VNM

2.

VNM 04:25 pk2791 JNV / 2700 HDN / pk2733 JNV / 2706 HDN / pk2711 VBC / 2710 HDN / pk2717 VNV / 2716 HDN / pk2723 VNV / 2722 HDN / pk2727 JNV / 21:30 2796 VNM

VNM 05:15 pk2793 JNV / 2702 HDN / pk2735 VNM

odstaven VNM


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky