Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-28

Popis GVD 2021/2022.

2021-12-12

Motorové vozy 810.595 a 810.622, které přijely 5. 11. 2021 z OCÚ Střed - SÚ Trutnov na výpomoc, jsou přiděleny dnem 9. 12. 2021 natrvalo do SÚ Maloměřice, avšak deponie se předpokládá v Havlíčkově Brodě. Motorový vůz 810.622 je od 7. 12. 2021 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru. Veselský motorový vůz 810.433 se z deponie v SÚ Maloměřice posunul na přelomu GVD na výpomoc do SÚ Havlíčkův Brod.

2022-01-23

Motorové vozy 810.595 a 810.622 nacházející se v Havlíčkově Brodě a administrativně vedené pod PP Maloměřice byly ke dni 1. 1. 2022 převedeny pod SS Havlíčkův Brod. Dne 8. 1. 2022 se z Valašského Meziříčí přes Přerov a Uherské Hradiště přemístily jako Sv 11942 do SÚ Veselí nad Moravou motorové vozy 810.506, 810.546 a 810.583. Počet motorových vozů v SÚ Veselí nad Moravou tak vzrostl z 11 na 14 vozů. Přesné datum předání doplním. Doplněn snímek motorového vozu 810.595.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-02-20

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-03-06

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-03-20

Motorový vůz 810.537 je od 1. 3. 2022 odstaven z důvodu provádění defektoskopie. Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-04-03

Ke dni 26. 3. 2022 byla zrušena turnusová skupina 893. Aktualizovány snímky motorových vozů 810.290 a 810.627.

2022-04-18

Zprovozněny jsou dva havlíčkobrodské motorové vozy - 810.537 od 25. 3. 2022 a 810.674 od 11. 4. 2022. Aktualizován snímek motorového vozu 810.290.

2022-05-15

Odstavené jsou motorové vozy 810.123 (od 17. 4. 2022 - závada na chladiči) a 810.595 (od 5. 5. 2022 - více závad).

2022-06-26

Oba maloměřické motorové vozy řady 810 (deponované v Havlíčkově Brodě) byly navrženy na zrušení - vůz 810.622 během května a vůz 810.595 během června. Od 9. 6. 2022 je odstaven motorový vůz 810.583, dne 22. 6. 2022 odjel do DPOV Přerov. Limit proběhů vozidel se od 16. 6. 2022 projevil u motorových vozů 809.232, 810.123, 810.223, 810.408, 810.433, 810.469, 810.486, 810.537 a 810.627, které jsou tak odstavené. Doplněn snímek motorového vozu 810.546 a aktualizovány snímky motorových vozů 810.157, 810.223, 810.408 a 810.469.

2022-07-10

V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 a Hodonín - Zaječí od 2. 7. do 15. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 891. Havlíčkobrodský motorový vůz 810.674 spolu s přípojným vozem BDtax782 009 odjel 2. 7. 2022 do Letovic jako záloha při poklesu turnusové potřeby českotřebovských motorových jednotek řady 814. Dne 6. 7. 2022 odjely veselské motorové vozy 809.057 a 809.239 do Otrokovic, zajišťují vozbu osobních vlaků Otrokovice - Vizovice.

2022-07-24

Motorové vozy 809.057 a 809.239 jsou od 12. 7. 2022 zpět ve Veselí nad Moravou. Z České Třebové se 20. 7. 2022 navrátil do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.674.

2022-08-07

Do provozu se 27. 7. 2022 vrátil motorový vůz 810.583.

2022-08-28

Ke dni 16. 8. 2022 nastala změna v turnusové skupině 891.

2022-09-11

Ke dni 1. 9. 2022 nastala změna v turnusové skupině 891.

2022-10-02

Mezi dubnem a zářím došlo ke zrušení havlčkobrodských vozů 810.595 a 810.622. Mezi druhou polovinou června a koncem září byly podány návrhy na zrušení veselských motorových vozů 809.232, 810.157, 810.223, 810.408, 810.433, 810.469, 810.486 a 810.627. A konečně v polovině září byl podán návrh na zrušení havlíčkobrodských motorových vozů 810.123 a 810.537.

2022-10-15

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.469 a 810.628.

2022-11-06

Do stavu RPP Brno - SS Veselí nad Moravou přibyl šumperský motorový vůz 809.307, do Veselí nad Moravou dorazil 19. 10. 2022 a o den později vyjel na zdejší pravidelné obraty. Přesné datum předání doplním. Aktualizován snímek motorového vozu 810.469.

2022-11-20

Aktualizován snímek motorového vozu 810.469.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 5 motorových vozů řady 809 (do 18. 10. 2022 zde byly 4 motorové vozy), žádný není turnusovaný. Inventární počet motorových vozů byl na počátku GVD stejný jako v předešlém GVD, turnusovaný počet "spadl" ze dvou na nulu. S pravidelným nasazením těchto motorových vozů se tedy na jižní Moravě loučíme, "osmsetdevítky" se však budou vyskytnout v obězích určených pro motorové vozy řady 810. Připomenu že doposud jezdily na tratích z Břeclavi do Mikulova na Moravě, Kútů a Hodonína a dále z Hodonína do Veselí nad Moravou.

SS Veselí nad Moravou

SS Veselí nad Moravou disponuje 5 motorovými vozy řady 809 bez turnusování (do 18. 10. 2022 zde byly 4 motorové vozy). Inventární počet motorových vozů na počátku GVD byl stejný jako v předešlém GVD, počet zaturnusovaných klesl za 2 na nulu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2022-07-12

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2021-12-12

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2022-07-12

M 152.0307

1978/80546

95 54 5 809.307-2

později 810.307

2022-10-19


809057

Mezi zastávkou Brumovice a ŽST Kobylí na Moravě byl 14. 11. 2019 zachycen Os 14512 v podobě motorového vozu 809.057. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809179

Dne 18. 11. 2020 se v Hustopečích u Brna připravuje k odjezdu vlak Os 14618 řazený z motorového vozu 809.179. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809232

Motorový vůz 809.232 jedoucí jako Os 14512 byl dne 27. 8. 2019 zachycen mezi Velkými Pavlovicemi zastávkou a ŽST Velké Pavlovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809239

V ŽST Mutěnice se při křižování vlaků Os 14518 a Os 14519 potkaly motorové vozy 809.239 a 809.232. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


809.307

 

 

 


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z 28 motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. V roce 1997 byly dva motorové vozy upraveny na řadu 811 a v roce 2001 jeden motorový vůz prošel modernizací na řadu 812. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2. V letech 2020–2021 došlo k další modernizaci 14 motorových vozů řady 810 s přeznačením na řadu 811.

 

"Osmsetdesítky" jsou v Regionálním pracovišti provozu Brno zastoupeny v počtu 20 vozů (do 7. 1. 2022 to bylo 17 vozů), turnusovaných je 8 z nich (do 25. 3. 2022 bylo turnusováno 10 motorových vozů). Ve srovnání s minulým GVD na začátku nového GVD inventární počet stoupl o 2 vozy a počet zaturnusovaných vozů stoupl o 3 vozy. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny ve strojních stanicích Havlíčkův Brod, Veselí nad Moravou, přechodně do 31. 12. 2021 i v pracovišti provozu Maloměřice.


SS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě byly na počátku GVD inventárně vedeny 4 motorové vozy, od 1. 1. 2022 sem přešly další 2 motorové vozy nacházející se od listopadu v Havlíčkově Brodě, ale administrativně zavedené od 12. 12. do 31. 12. 2021 v PP Maloměřice; inventární stav tedy činí 6 motorových vozů, turnusovaný je 1 vůz. Na počátku GVD byly oproti minulému GVD inventární a turnusované počty stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-09-14

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2021-12-12

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-09-14

M 152.0595

1982/85828

95 54 5 810.595-9

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-06-09

M 152.0622

1984/87822

95 54 5 810.622-1

navržen na zrušení

2022-05-16

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2022-07-20


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí v jediné turnusové skupině 883. Pravidelně se v motorovými vozy řady 810 můžeme setkat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Jediný havlíčkobrodský motorový vůz je zařazen do turnusové skupiny 883. V pondělí vyrazí z Havlíčkova Brodu na trať Křižanov - Studenec, odkud se zpět vrátí v pátek:


810.674

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 03:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 ZNS / 24945 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24973 VEM Z / 17:22 24998 VEM

 

(2)–(4): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 ZNS / 24945 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24973 VEM Z / 17:22 24998 VEM


(5): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 ZNS / 24945 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24973 VEM Z / 17:22 24998 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR


SS Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů (do 7. 1. 2022 zde bylo 11 vozů), turnusy jsou sestaveny pro 7 z nich (do 25. 3. 2022 bylo turnusováno 9 motorových vozů). Inventární počet motorových vozů byl zprvu stejný jako v minulém GVD, počet zaturnusovaných vozů stoupl o 3 vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2021-12-12

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

deponie SS Havlíčkův Brod; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0506

1982/85739

95 54 5 810.506-6

 

2022-01-08

M 152.0546

1982/85779

95 54 5 810.546-2

červenokrémový nátěr

2022-01-08

M 152.0583

1982/85816

95 54 5 810.583-5

červenokrémový nátěr

2022-07-27

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN; červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2021-12-12

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2021-12-12

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2021-12-12


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 891, 892 a 893. Veselské "osmsetdesítky" ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech, resp. dočasně i v úseku Veselí nad Moravou - Vrbovce. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na následujících tratích:

Turnusová skupina 891 je postavena pro 6 motorových vozů. V pracovní dny jezdí v 1. turnusovém dni motorový vůz mezi Veselí nad Moravou a Kyjovem, a to až do dopoledne 2. turnusového dne. Následně přejíždí na vlaku 2736 do Hodonína a zde obíhá tři dny, načež se v 5. turnusovém dni dopoledne vrací na vlaku 2739 do Veselí nad Moravou. V posledním šestém dni zajistí ranní a odpolední školní spoje z Veselí nad Moravou do Strážnice a zpět a poté zajede do Kyjova a zpět. O víkendech jsou v provozu dva motorové vozy na trati Hodonín - Zaječí. V neděli odpoledne a večer jezdí ještě třetí vůz, a to mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 a Hodonín - Zaječí od 2. 7. do 15. 8. 2022 se stal od 1. 7. 2022 oběh pouze dvoudenním a jezdilo se v něm pouze v úseku Veselí nad Moravou - Kyjov; od 16. 8. 2022 se turnusová skupina 891 částečně vrátila do původní podoby jako pětidenní. Ke dni 1. 9. 2022 se oběhy vrátily do podoby platné před prázdninovými výlukami s jednou změnou - v 5. turnusovém dni po návratu motorového vozu do Veselí nad Moravou se ještě vykonají odpolední obraty do Strážnice a Kyjova; v 6. turnusovém dni je jen ranní obrat do Strážnice.

 

Jednodenní turnusová skupina 892 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou.

 

Od počátku GVD 2021/2022 byla zřízena dočasná dvoudenní turnusová skupina 893, která v sobě skrývala jednodenní oběh dvou motorových vozů řady 810 na rameni Vrbovce - Veselí nad Moravou - Hodonín. Důvodem tohoto opatření byl pokles počtu provozních motorových jednotek řady 814.2. Vozba na trati 343 Vrbovce - Hodonín vyžaduje tři soupravy, jezdily dvě motorové jednotky řady 814.2 a jedna souprava sestavená z vozidel řad 810+BDtax782+810. Turnusová skupina 893 byla zrušena ke dni 26. 3. 2022:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 04:25 2791 JNV / pk2700 HDN / 2733 JNV / pk2706 HDN / 2711 VBC / pk2710 HDN / 2717 VNV / pk2716 HDN / 2723 VNV / pk2722 HDN / 2727 JNV / 21:30 pk2796 VNM

VNM 05:15 2793 JNV / pk2702 HDN / 2735 VNM

odstaven VNM

2.

VNM 04:25 pk2791 JNV / 2700 HDN / pk2733 JNV / 2706 HDN / pk2711 VBC / 2710 HDN / pk2717 VNV / 2716 HDN / pk2723 VNV / 2722 HDN / pk2727 JNV / 21:30 2796 VNM

VNM 05:15 pk2793 JNV / 2702 HDN / pk2735 VNM

odstaven VNM


810123

Os 9268 vedený motorovým vozem 810.123 byl 31. 8. 2019 zachycen mezi zastávkami Mrzkovice a Smrčná. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810157

Ve Strážnici byl dne 14. 6. 2022 zachycen motorový vůz 810.157, který odtud odjede jako Os 2741. Autor snímku Peťo Káčer.

810212

Dne 5. 2. 2019 přijíždí do zastávky Bílek vlak Os 5585 sestavený z motorového vozu 810.212, přípojného vozu Btax780 057 a motorové jednotky 914.042+ 814.042 na postrku. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810223

Místo "Regionovy" byl dne 19. 5. 2022 vlak Os 2713 sestaven z motorového vozu 810.223, přípojného vozu BDtax782 002 a motorového vozu 810.469, na snímku zachycený ve Velké nad Veličkou. Autor snímku Peťo Káčer.


810290

V Zaječí byl 25. 4. 2021 zachycen Os 14523 řazený z motorového vozu 810.290 a přípojného vozu Bdtax785 513. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810408

Dne 19. 5. 2022 byl v ŽST Sudoměřice nad Moravou zachycen Os 2716 sestavený místo "Regionovy" z motorového vozu 810.408, přípojného vozu BDtax782 012 a motorového vozu 810.546. Autor snímku Peťo Káčer.

810433

Motorový vůz 810.433 dne 18. 2. 2019 v Hradčovicích s vlakem Os 4342. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810469

Vlak Os 14512 sestavený z motorového vozu 810.469 a přípojného vozu Bdtax785 50 54 24-29 513-5 byl dne 11. 9. 2021 zachycen v Čejči. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810486

Mezi ŽST Zaječí a Velké Pavlovice byl 22. 11. 2020 zachycen motorový vůz 810.486 jedoucí jako Os 14505. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810.506

810537

V SÚ Havlíčkův Brod se 15. 6. 2019 nacházel motorový vůz 810.537 mezi pátečním výkonem na "humpolačce" a úternímy obraty mezi Havlíčkovým Brodem a Zručí nad Sázavou. Autor snímku David Prause.

810546

Dne 19. 5. 2022 byla v ŽST Vrbovce zachycena na Os 2710 místo "Regionovy" náhradní souprava v řazení motorový vůz 810.408 + přípojný vůz BDtax782 012 + motorový vůz 810.546. Autor snímku Peťo Káčer.


810.583

810595

Dne 8. 12. 2021 zajišťovala na "staré tišnovce" dopravu souprava z hnacími vozidly na obou koncích, na zastávce Rozsochy byla tato souprava ve složení 810.595 + BDtax782 045 + BDtax782 113 + 742.452 zachycena při rozjezdu vlaku Os 14911. Autor snímku Peťo Káčer.

810.622

810627

Os 14512 sestavený z motorového vozu 810.627 a přípojného vozu Bdtax785 542 dne 25. 4. 2021 zastavuje ve Velkých Pavlovicích zastávce. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810628

Dne 11. 9. 2021 byl v Čejči zachycen motorový vůz 810.628, do Čejče přijel 10. 9. 2021 jako Os 14529 a odjede odtud 13. 9. 2021 v čele Os 14522. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810651

Mezi ŽST Újezdec u Luhačovic a zastávkou Polichno projíždí dne 24. 7. 2019 vlak Os 14317 sestavený z motorového vozu 810.651. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810663

Vlak Os 24137 mezi ŽST Bzenec a zastávkou Bzenec-Olšovec dne 22. 11. 2017 v podobě motorového vozu 810.663. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810674

Mezi ŽST Studenec a zastávkou Pozďatín byl dne 4. 12. 2019 zachycen Os 24928 řazený z motorového vozu 810.674. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky