Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2010-11-15

Popis GVD 2010/2011. Stav a události v GVD 2009/2010 viz odkaz na konci této stránky.

2010-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2010/2011 a stavu vozidlového parku.

2010-12-28

Zpočátku GVD 2010/2011 bylo ve stavu DKV Brno 22 vozů. Od 21. 12. 2010 se počet vozů zvýšil na 24 a sice příchodem vozů Bmx765 114 (v Brně byl naposledy 27. 11. 2005, pak přešel do DKV České Budějovice) a 138 (28. 5. 2010 přešel do DKV Olomouc). Oba vozy přešly do Brna z Olomouce.

2010-12-31

Vozy Bmx765 114 a 138 se v Brně dlouho neohřály. Počínaje dnem 29. 12. 2010 jsou vedeny v DKV Plzeň. Inventární počet vozů v DKV Brno je tedy opět 22.

2011-02-05

Od 12. 1. 2011 má vůz Bmx765 135 protočenou obruč a je odstaven.

2011-03-05

Od 14. 2. 2010 je vůz Bmx765 135 zpět v provozu. Jednadvacátý únor 2011 byl pravděpodobně osudným dnem hned pro dva vozy - Bmx765 116 a 118. Po násilném poškození na odstavném nádraží A v Brně jsou oba vozy odstaveny, pochybuji že se tyto vozy (výběhové řady) dostanou kdy do provozu. Dále se objevila informace, že dlouhodobě odstavený vůz Bmx765 106 je navržen na zrušení.

2011-03-26

Přípojný vůz Bmx765 129 je od 22. 3. 2011 zpět v provozu.

2011-05-15

Protočená obruč je důvodem pro odstavení přípojného vozu Bmx765 129 od 28. 4. 2011.

2011-06-18

Od 12. 6. 2011 se počet vozů zapojených do turnusů snížil ze 13 na 11 ve prospěch vozů řady Bdtn756. Vůz Bmx765 129 je od 18. 5. 2011 opět provozní.

2011-06-26

Vůz Bmx765 106 navržený již dříve na zrušení, je od 4. 6. 2011 ve stavu DKV Česká Třebová. Inventární počet vozů této řady v DKV Brno se tak snížil na 21.

2011-10-13

Do Brna by se měly předisponovat v nejbližších týdnech čtyři vozy řady Bmx765. První vůz (114) dojel z DKV Plzeň a ve stavu DKV Brno je od 8. 10. 2011.

2011-10-30

Dalším vozem redislokovaným (opět z DKV Plzeň) do DKV Brno je vůz Bmx765 138, ve stavu DKV Brno je od 15. 10. 2011.

2011-11-06

Třetí (opět plzeňský) vůz Bmx765 126 je v DKV Brno veden od 22. 10. 2011. Inventární počet vozů nyní činí 24 vozů.

2011-11-20

Dne 5. 11. 2011 je ve stavu další plzeňský vůz Bmx765 136. Inventární počet vozů vzrostl na 25 vozů.

2011-11-27

Od 9. 11. 2011 je odstaven vůz Bmx765 136 (úprava WC) a od 10. 11. 2011 vůz Bmx765 127 (závada na stupačce).

2011-12-10

Na konci GVD 2010/2011 došlo ke snížení počtu vozů řady Bmx765 o 3 vozy. Jednak došlo k předání vozu Bmx765 131 do Olomouce (ve stavu DKV Brno naposledy 2. 12. 2011) a dále byly odeslány k fyzické likvidaci do České Třebové vozy Bmx765 116 a 118 (ve stavu DKV Brno naposledy 13. 12. 2011). Zpět v provozu je vůz Bmx765 136 (od 11. 12. 2011).


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966-1968 ve vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994-1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

V DKV Brno je vedeno 22 vozů této řady (od 4. 6. 2011 do 7. 10. 2011 bylo ve stavu 21 vozů, od 8. do 14. 10. 22 vozů, od 15. do 21. 10. dvacettři vozů, od 22. 10. do 4. 11. dvacetčtyři vozů, od 5. 11. do 2. 12. dvacetpět, od 3. 12. do 13. 12. dvacetčtyři a od 14. 12. 2011 dvacetdva), z nichž 11 je zapojených do turnusů (do 11. 6. 2011 bylo turnusovaných 13 vozů). V porovnání s minulým GVD 2009/2010 vzrostl k začátku platnosti GVD 2010/2011 inventární počet vozů o 2, avšak turnusováno je o 3 vozy méně. V říjnu a listopadu 2011 do Brna přešly čtyři vozy, které se staly v síti přebytečné.

 

V roce 2010 padlo rozhodnutí vozy této řady již dále nepřistavovat na větší opravy. Pro milovníky "dlouhých balmů" je to zajisté špatná zpráva, neboť během několika let tím pádem dojde k postupnému vyřazení vozů z provozu.

 

PS Horní Heršpice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5235

1966/67722

Bmx765 50 54 20-29 101-3

 

později 70 54 20-09 007 a 050.013

2010-12-12

Balm 5236

1966/67723

Bmx765 50 54 20-29 102-1

 

později 70 54 20-09 008 a 050.001; historický nátěr, v budoucnu převod pod DHV Lužná u Rakovníka

2010-12-12

Balm 5239

1966/67726

Bmx765 50 54 20-29 103-9

 

později 70 54 20-09 011 a 050.024

2010-12-12

Balm 5242

1966/67729

Bmx765 50 54 20-29 104-7

 

později 70 54 20-09 014 a 050.025

2010-12-12

Balm 5245

1966/67732

Bmx765 50 54 20-29 105-4

 

později 70 54 20-09 017 a 050.026

2010-12-12

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

 

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2010-12-12

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030

2011-10-08

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

 

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 110-4

1968/69398

Bmx765 50 54 20-29 117-9

122

později 050.016

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 112-0

1968/69400

Bmx765 50 54 20-29 119-5

 

později 050.022

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

 

později 050.023

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

117

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

135

později 050.006

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2011-10-22

Balm 70 54 20-29 144-3

1968/69432

Bmx765 50 54 20-29 127-8

 

později 050.011; odstaven - závada na stupačce

2011-11-10

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 146-8

1968/69434

Bmx765 50 54 20-29 129-4

 

později 050.034

2011-05-18

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 157-5

1968/69445

Bmx765 50 54 20-29 135-1

124

později 050.017

2011-02-14

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040

2011-12-11

Balm 70 54 20-29 179-9

1968/69814

Bmx765 50 54 20-29 137-7

 

později 050.018

2010-12-12

Balm 70 54 20-29 180-7

1968/69815

Bmx765 50 54 20-29 138-5

 

později 050.041

2011-10-15


Vozy řady Bmx765 obíhají ve třech turnusových skupinách 049, 050 a 051. Vozební ramena jsou následující:

Výčet tratí je tedy ve srovnání s minulým grafikonem stejný.

 

Turnusová skupina 049 představovala od začátku GVD 2010/2011 do 11. 6. 2011 dvoudenní oběh dvojice vozů řady Bmx765. V prvním turnusovém dni se v pracovní dny jednalo o oběh s lokomotivou řady 714 (viz TS 710). Druhý turnusový den obsahoval vozbu Sp 1921/1920 na trati Brno hl. n. - Hrušovany nad Jevišovkou. Každý turnusový den na sebe v pracovní dny točil samostatně. V sobotu vozy nejezdily, v neděli se objevily na "vlárské" trati.
Od 12. 6. 2011 se výkony snížily jen na jednu dvojici, zůstal druhý turnusový den (obrat 1921//1920), v neděli již vozy nejezdí v úseku Kunovice - Bylnice. První turnusový den nyní zabezpečuje dvojice vozů Bdtn756 v turnusové skupině 048a.

 

Osm jednodenních oběhů jednotlivě řazených vozů řady Bmx765 je vedeno v turnusové skupině 050. Pohybují se na tratích 240, 244, 340, 341 a na obratu záv2700/12211 se podívají do Strážnice.

 

Poslední turnusová skupina 051 obsahuje pátečně-nedělní výkon mezi Brnem a Pardubicemi. V pátek přijede do Brna vůz z Pardubic na vlacích 1211 / 4817 a v neděli do Pardubic se dopraví na vlacích 4814 / 1212. V praxi to znamená, že jeden brněnský "dlouhý balm" je od neděle do pátku deponován v Pardubicích.

 

 

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5260

1966/67747

Bmx765 50 54 20-29 106-2

 

později 70 54 20-09 032 a 050.021; odstaven - opotřebení pojezdu; navržen na zrušení

2010-06-04

Balm 70 54 20-29 104-7

1968/69392

Bmx765 50 54 20-29 116-1

 

později 050.031; odstaven - po násilném poškození

2011-12-13

Balm 70 54 20-29 111-2

1968/69399

Bmx765 50 54 20-29 118-7

 

později 050.033; odstaven - po násilném poškození

2011-12-13

Balm 70 54 20-29 149-2

1968/69437

Bmx765 50 54 20-29 131-0

 

později 050.036

2011-12-02


 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky