Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-18

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2013-04-06

Vůz Bmx765 102 přešel k 6. 4. 2013 pod DHV Lužná u Rakovníka s deponií v Brně.

2013-05-11

Ve Znojmě dlouhodobě odstavený vůz Bmx765 120 přejel 2. 5. 2013 do Brna a 9. 5. 2013 vyjel s cestujícími.

2013-05-26

Čtyři vozy řady Bmx765 byly staženy z pravidelného provozu, kam už se patrně nevrátí: vůz 101 (poslední výkon 2. 5. 2013 na Sp 1738), 104 (18. 4. 2013 na Os 4849), 129 (17. 4. 2013 na Sp 1738) a 138 (29. 4. 2013 na Sp 1738). V pravidelném provozu se nyní nachází 13 vozů.

2013-06-23

Potichu a nenápadně skončil provoz poslední spojené dvojice vozů přechodovými můstky a měchy - Bmx765 122 a 137. Naposledy jely tyto vozy spojené 2. 6. 2013 na Sp 1730, poté odjel vůz 137 do Přerova na soustruh a po návratu do Brna dále jezdí s cestujícími, vůz 122 je prozatím odstaven. Zaznačena změna TS 047 a 049 od 13. 6. 2013.

2013-07-21

Poslední dvojice vozů Bmx765 122 a 137, která byla do 2. 6. 2013 spojená přechodovými můstky a měchy, jezdí po měsíci (přesněji počínaje Os 4822 dne 3. 7. 2013) opět spojená.

2013-09-08

Čtveřice vozů řady Bmx765 101, 104, 129 a 138 stažená z provozu v jarních měsících je od 3. 9. 2013 ve stavu DHV Lužná u Rakovníka. Vozy jsou prozatím fyzicky v Brně; vozy 101 a 138 by měly být aktuálně v Brně a vozy 104 a 129 ve Veselí nad Moravou.

2013-09-15

I vozy Bmx765 101 a 138, které jsou nově ve stavu DHV Lužná u Rakovníka, byly staženy do PJ Veselí nad Moravou.

2013-09-29

K soukromému majiteli - Hrbatá Máňa, o.s. - přešel vůz Bmx765 117, ve stavu DKV Brno, resp. ČD byl naposledy 14. 9. 2013.

2013-11-16

Vůz Bmx765 102 vedený pod DHV Lužná u Rakovníka odjel 13. 11. 2013 spolu s motorovým vozem 850.001 do Olomouce.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966-1968 ve vagonce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994-1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Na počátku GVD 2012/2013 bylo v DKV Brno vedeno 19 vozů řady Bmx765. Postupně se počet vozů snížil na současných 13 vozů, z nichž 8 je zapojených do turnusů, v létě od půlky května do konce srpna dojde k dalšímu přechodnému turnusovému navýšení o jeden vůz. Počet turnusovaných vozů v porovnání s minulým GVD 2011/2012 o hodně poklesl - ze 13 na 8 vozů ve prospěch vozů řad Bdtn756 a Bdtn757. Lepší to už nebude, vždyť již v roce 2010 padlo rozhodnutí vozy této řady dále nepřistavovat na větší opravy. Spíše bude otázkou času, kdy dojde k postupnému vyřazení všech vozů z provozu.

 

V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Již v minulém roce se stav měchů ale stal tak špatným, že z celé brněnské flotily se dařilo spojit jen vozy 122 a 137.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5239

1966/67726

Bmx765 50 54 20-29 103-9

 

později 70 54 20-09 011 a 050.024

2012-12-09

Balm 5245

1966/67732

Bmx765 50 54 20-29 105-4

 

později 70 54 20-09 017 a 050.026

2012-12-09

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

 

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2012-12-09

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030

2012-12-09

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

 

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

 

později 050.023

2013-05-09

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

137

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040

2012-12-09

Balm 70 54 20-29 179-9

1968/69814

Bmx765 50 54 20-29 137-7

122

později 050.018

2012-12-09


Vozy řady Bmx765 obíhají ve čtyřech turnusových skupinách 047, 048, 049 a 050. Vozební ramena jsou následující:

V porovnání s minulým GVD nedochází u "dlouhých balmáků" v jejich vozebních ramenech ke změnám. Samozřejmě že vzhledem ke snížení počtu turnusovaných vozů budeme tyto vozy vídat méně.

 

První turnusová skupina 047 obsahuje jednodenní oběh dvojice vozů řady Bmx765, vozy vyjíždí do Třebíče, Starého Města u Uherského Hradiště nebo Hrušovan nad Jevišovkou. Oběh platí kromě vánočních a letních prázdnin (v těchto obdobích jsou oběhy odchylné). Změna od 13. 6. 2013 vyznačena červeně:


Bmx765 122+137

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): TRC 4821 / BNO 4822 TRC / 4805 BNO / 4850 TRC
(5): TRC 4821 / BNO 4822 TRC / 4805 BNO / 1725 SMH / 1730 BNO / 1922 HNJ / 4419 BNO

odstaveny BNO

BNO 1725 SMH / 1730 BNO / 4850 TRC


Turnusovou skupinu 048 můžeme nazvat třeba jako "bojkovickou", je dvoudenní a opět neplatí o letních prázdninách, kdy se budou obraty lišit. V pracovní dny se vozy vyskytují nejvíce mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Bojkovicemi, v sobotu vůz zajiždí až do Bylnice:


Bmx765 109, 136, ...

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VNM 4101 UHE / 12206 VNM / 12209 UHE / 4307 BOJ / 4308 SMH / 4311 BOJ / 4312 SMH / 4315 BOJ / 4316 SMH / 12272 VNM / 1738 BNO [a přechází na (2) 4101]

(2)-(5): BNO 4101 UHE / 12206 VNM / 12209 UHE / 4307 BOJ / 4308 SMH / 4311 BOJ / 4312 SMH / 4315 BOJ / 4316 SMH / 12272 VNM / 1738 BNO [a v (2)-(4) přechází na (3)-(5) 4101, v (5) přechází na (1) 4101]

VNM 12209 SMH / 4307 BYE / 4308 SMH / 4373 BYE / 4372 SMH / 4315 BYE / 4316 SMH / 12279 UHE / 4318 VNM [a přechází na (1) 4101]

odstaven VNM

2.

(1): BNO 4101 UHE / 12206 VNM / 12209 UHE / 4309 BOJ / 4310 SMH / 4313 BOJ / 4314 SMH / 1734 BNO / 1737 VNM [a přechází na (2) 4303]

(2)-(4): VNM 4303 BOJ / 4306 SMH / 4309 BOJ / 4310 SMH / 4313 BOJ / 4314 SMH / 1734 BNO / 1737 VNM [a přechází na (3)-(5) 4303]

(5): VNM 4303 BOJ / 4306 SMH / 4309 BOJ / 4310 SMH / 4313 KUE / 4117 UHE / 4355 BOJ / 1734 VNM

odstaven BNO

odstaven BNO


Tři jednotlivě řazené vozy řady Bmx765 jsou vedeny v turnusové skupině 049. Pohybují se na tratích z Brna do Bylnice a Jihlavy, v pracovní dny se též objeví mezi Veselím nad Moravou a Strážnicí na obratu záv2704 / 12211. O letních prázdninách oběh neplatí (redukuje se na dva vozy). Změna od 13. 6. 2013 vyznačena červeně:


Bmx765 105, 120, 124, ...

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BYE 4302 SMH / 1724 BNO / 4838 ZUB / 4843 BNO / 4846 ZUB / 4849 BNO

(2)-(4): SMH 4110 BNO / 4838 ZUB / 4843 BNO / 4846 ZUB / 4849 BNO

(5): SMH 4110 BNO / 4830 ZUB / 4837 BNO / 4838 ZUB / 4843 4845 BNO / 4846 ZUB / 4849 BNO [a přechází na (6) 4824 4830]

BNO 4824 4830 ZUB(NNO) / 4805 4837 BNO / 4816 JHL / 4819 BNO [a přechází na (+) 4824 4830]

BNO 4824 4830 ZUB(NNO) / 4807 4837 BNO / 4828 ZUB(NNO) / 4835 BNO / 4816 JHL / 4819 BNO

2.

(1)-(4): BNO 4105 VNM / 2704 SZN / 12211 SMH / 4313 BYE

(5): BNO 4105 VNM / 2704 SZN / 12211 SMH / 4313 KUE / 4117 UHE / 4355 BOJ / 4314 SMH / 1734 BNO / 1737 VNM [a přechází na (+) 4305]

odstaven VNM

odstaven VNM

3.

(1): VNM 4303 BOJ / 4306 SMH

(2)-(4): BYE 4302 SMH

(5): BYE 4302 SMH / 1724 VNM [a přechází na (1) 4303]

odstaven VNM

VNM 4305 BYE


Poslední turnusová skupina 050 obsahuje posilové výkony na "vláře" pro jeden vůz, obraty podobně jako u předešlých turnusových skupin neplatí o letních prázdninách, kdy nastane odchylka v obězích:


Bmx765 114

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): SMH 4110 BNO
(2)-(3): -
(4): BNO 1735 VNM
(5): -

odstaven VNM

VNM 12209 SMH / 4309 BYE / 4310 SMH / 4313 BYE / 4314 SMH


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5235

1966/67722

Bmx765 50 54 20-29 101-3

 

později 70 54 20-09 007 a 050.013; převod pod DHV Lužná u Rakovníka

2013-09-03

Balm 5236

1966/67723

Bmx765 50 54 20-29 102-1

 

později 70 54 20-09 008 a 050.001; historický nátěr, převod pod DHV Lužná u Rakovníka

2013-04-06

Balm 5242

1966/67729

Bmx765 50 54 20-29 104-7

 

později 70 54 20-09 014 a 050.025; převod pod DHV Lužná u Rakovníka

2013-09-03

Balm 70 54 20-29 110-4

1968/69398

Bmx765 50 54 20-29 117-9

 

později 050.016; zrušen a následně prodán Hrbatá Máňa, o.s.

2013-09-15

Balm 70 54 20-29 146-8

1968/69434

Bmx765 50 54 20-29 129-4

 

později 050.034; převod pod DHV Lužná u Rakovníka

2013-09-03

Balm 70 54 20-29 180-7

1968/69815

Bmx765 50 54 20-29 138-5

 

později 050.041; převod pod DHV Lužná u Rakovníka

2013-09-03


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky