Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2013-11-24

Popis GVD 2013/2014.

2013-12-15

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2013/2014 a stavu vozidlového parku.

2014-03-02

Lokomotiva 714.204 je od 19. 12. 2013 odstavena pro závadu na brzdiči.

2014-04-13

Dne 3. 4. 2014 se vrátil do pravidelného provozu znojemský stroj 714.204. "Lachtan" 714.210 odjel 4. 4. 2014 do Maloměřic na opravu a je tak odstavený.

2014-05-11

Opět provozní je od 14. 4. 2014 lokomotiva 714.210.

2014-10-18

Znojemská lokomotiva 714.230 je odstavena, naposledy zatím vyjela 13. 6. 2014.

2014-12-13

"Lachtan" 714.230 vyjel 2. 12. 2014 do pravidelného provozu.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V DKV Brno je soustředěno 10 lokomotiv řady 714 (z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 7 lokomotiv řady 714.2), z nichž 5 je turnusováno. Oproti předešlému GVD 2012/2013 tedy poklesl počet turnusovaných lokomotiv o jednu.


Lokomotivy se nachází v PJ Maloměřice a PP Znojmo a pravidelně je můžeme vidět už jen na trati 246 Znojmo - Břeclav a dále v brněnském uzlu.

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice je 5 lokomotiv řady 714, z toho turnusované jsou 3, oproti minulému GVD klesla turnusová potřeba o jednu lokomotivu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2013-12-15

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2013-12-15

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2013-12-15

T 466.0221

1996/16911

92 54 2 714.220-1

 

2013-12-15

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

 

2013-12-15


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do tří jednodenních oběhů v turnusových skupinách 708, 709 a 710, ve všech případech se jedná o staniční zálohy.

 

5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n.) je zařazena do TS 708:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Další, 6. staniční záloha v ŽST Brno hl. n., má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB, jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A a osobním nádražím). Jedná se o turnusovou skupinu 709:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední maloměřická lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 710. Jedná se o 7. a 8. staniční zálohu, stanoviště má na poštovních kolejích 701 a 702 vedle V. nástupiště, vidět ji zde můžeme v nočních směnách a v neděli odpoledne:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO HN 0:00 - 2:30 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

(2)-(5): BNO HN 0:00 - 3:50 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 4:30 7. staniční záloha

BNO HN 14:35 - 24:00 7. staniční záloha

 


PP Znojmo

PP Znojmo má ve stavu 5 lokomotiv řady 714, z nichž 2 turnusuje. Stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2014-04-03

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2014-04-14

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2013-12-15

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2013-12-15

T 466.0213

1997/16921

92 54 2 714.230-0

 

2014-12-02


Na Znojemsku jsou lokomotivy řady 714 provozovány ve dvoudenní turnusové skupině 731. Rozsah nasazení "lachtanů" je totožný jako v minulém GVD:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BCV 4500 ZNO / 4507 BCV / 4512 ZNO / 4519 BCV / 4522 ZNO

(2)-(5): HNJ 4550 ZNO / 4505 BCV / 4512 ZNO / 4519 BCV / 4522 ZNO

odstavena BCV

odstavena ZNO

2.

(1)-(4): ZNO 4511 BCV / 4514 ZNO / 4521 BCV / 4532 HNJ

(5): ZNO 4515 BCV / 4518 ZNO / 4525 BCV

odstavena ZNO

odstavena BCV


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky