Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2017-01-22

Motorový vůz 854.012 je pro závadu hydrodynamické převodovky od 13. 1. 2017 odstaven. Z opravy MH se vrátil "katr" 854.216 a od 13. 1. 2016 je v provozu s cestujícími.

2017-02-05

Dne 25. 1. 2017 vyjel motorový vůz 854.012 do provozu, ale kvůli závadě na chlazení je od 28. 1. 2017 opět odstaven.

2017-02-19

Od 6. 2. 2017 už jezdí "katr" 854.012 s cestujícími spolehlivě. Na opravu MH odjel 10. 2. 2017 do Pars nova v Šumperku motorový vůz 854.218 a je tak odstaven.

2017-03-05

Nepřetržitá výluka Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou od 1. 3. do 30. 6. 2017 přinesla změny v turnusové skupině 840 a pod motorové vozy řady 854 přešla turnusová skupina 843.

2017-04-02

Další nepřetržitá výluka, tentokrát v úseku Břeclav - Mikulov na Moravě od 1. 4. do 30. 6. 2017, vyvolala změnu v turnusové skupině 845. Od 30. 3. 2017 je po opravě MH v provozu motorový vůz 854.206.

2017-04-23

Motorový vůz 854.218 je od 20. 4. 2017 opět v provozu.

2017-05-28

Dne 21. 5. 2017 došlo při jízdě na vlaku Os 4111 k zahoření v motorovém voze 854.222, který je tak odstaven.

2017-07-01

Změna jízdního řádu platná od 11. 6. 2017 způsobila rozdělení turnusové skupiny 844 na TS 844, 844a, 848. Ukončení nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou způsobilo změnu oběhů od 1. 7. 2017 v turnusových skupinách 840; oběh v turnusové skupině 843 se vrátil zpět pod motorové vozy řady 842. Motorový vůz 854.222 je od 12. 6. 2017 opět provozní.

2017-10-29

Motorový vůz 854.025 je od 25. 9. 2017 odstaven pro závadu na spalovacím motoru.

2017-11-12

Na opravu MH do Pars nova v Šumperku odjel motorový vůz 854.217 a je tak od 29. 10. 2017 odstaven.

2017-12-02

Z důvodu závady na spalovacím motoru je od 28. 11. 2017 odstaven motorový vůz 854.024.

2017-12-10

Motorový vůz 854.025 je od 7. 12. 2017 provozní.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V DKV Brno vozy řady 854 jezdí od konce roku 2006. Ve stavu DKV Brno se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává turnusová potřeba i inventární stav na stejné úrovni.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA; červenokrémový nátěr

2017-02-06

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2016-12-11

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA; červenokrémový nátěr; odstaven - závada na spalovacím motoru

2017-11-28

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA

2017-12-07

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2016-12-11

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2016-12-11

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2016-12-11

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA

2016-12-11

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

TEREZKA

2016-12-11

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

VLAĎKA

2017-03-30

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

RADKA

2016-12-11

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

GÁBINKA; červenokrémový nátěr

2016-12-11

M 296.2012

1968/70305

95 54 5 854.212-8

 

2016-12-11

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2017-01-13

M 296.2017

1968/70310

95 54 5 854.217-7

MARUŠKA; červenokrémový nátěr; odstaven - oprava MH

2017-10-29

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2017-04-23

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2017-06-12

M 296.2023

1968/70316

95 54 5 854.223-5

červenokrémový nátěr

2016-12-11


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny tři turnusové skupiny 840, 844 a 845. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2015/2016 zajíždí nově i do úseku Bylnice - Vlárský průsmyk a díky motorizaci "Expresu Pálava-Podyjí" se v létě nově projede na trati Brno-Královo Pole - Břeclav a Znojmo - Šatov:

Tradičních 6 "motografů", tedy souprav ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz ABfbrdtn795, obíhá v turnusové skupině 840. V prvním dni přijede "motograf" ráno z Veselí nad Moravou (Os 4108) a přechází na trať Brno - Jihlava. Ve čtvrtém dni dopoledne přechází vlakem Os 4115 po zbytek turnusu opět na "vláru". Řídicí vozy jsou vedeny v TS 940. Po dobu nepřetežité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov, která se přelila plynule z předešlého GVD a která trvala do 28. 2. 2017, jezdily na jihlavské straně motorové vozy pouze v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou; od 1. 3. do 30. 6. 2017 se kvůli nepřetržité výluce Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou výkony na této trati smrskly na úsek Brno - Zastávka u Brna.

 

Po dobu nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou od 1. 3. do 30. 6. 2017 vozil vlaky v turnusové skupině 843 motorový vůz řady 854 na úkor motorového vozu řady 842. I nadále byl motorový vůz v této TS spřažen s řídicím vozem řady ABfbrdtn795 vedeném v TS 943 a navíc po dobu této výluky i s přípojným vozem řady Bdtn756 vedeném v TS 048. Oběhy byly postaveny na úsek Brno hl. n. - Zastávka u Brna a na spěšné vlaky Brno - Staré Město u Uherského Hradiště.

 

Turnusová skupina 844 je čtyřdenní. Motorové vozy v ní jezdí na trati Brno - Jihlava a Brno - Staré Město u Uherského Hradiště - Bylnice - Vlárský průsmyk. Po dobu nepřetržité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov, která se přelila plynule z předešlého GVD a která trvala do 28. 2. 2017, jezdily na jihlavské straně motorové vozy pouze v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou. Od 1. 3. do 30. 6. 2017 se kvůli nepřetržité výluce Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou motorové vozy v této TS na "jihlavské" trati nevyskytovaly.
V období od 11. 6. do 30. 6. 2017 byla turnusová skupina 844 přechodně rozdělena na tři samostatné turnusové skupiny:
- 844 ... 3denní oběh na "vlárské" trati platný již od 3. 6. 2017, kvůli výluce úseku Brno hl. n. - Brno-Židenice od 3. 6. do 10. 9. 2017 obsahuje i tři odpolední páry osobních vlaků Brno-Lesná - Tišnov a v nepracovní dny návoz cestujících z Brna hl. n. do Modřic k EN 477;
- 844a ... 1denní oběh začínající a končící v Rakšicích s přechodem na rameno z Brna do Starého Města u Uh. Hradiště, v pátek a sobotu "katr" do Rakšic nezajíždí a zůstává na "vlárské" trati;
- 848 ... 1denní víkendový oběh z Brna do Vlárského průsmyku: pátek 4117 / 4313 / 4362 /// neděle 4363 / 4316 / 1736.
Od 1. 7. 2017 vznikla opět 4denní turnusová skupina 844; turnusové skupiny 844a, 848 byly zrušeny.

 

V poslední turnusové skupině 845 obíhá 5 motorových vozů řady 854. V pracovní dny první tři dny jezdí na trati Znojmo - Břeclav a další dva dny se pohybují na vlárské trati. O víkendech je v provozu po celý den jen jeden motorový vůz dopravující spěšné vlaky Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. Další motorový vůz vykoná jen popůlnoční obrat Brno - Nesovice (4139 / 4140) a v neděli večer odjede z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou na vlaku 4418.
Po dobu nepřetržité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov, která se přelila plynule z předešlého GVD a která trvala do 28. 2. 2017, vyjížděl ze soboty na neděli ještě jeden motorový vůz z Brna do Veselí nad Moravou a Starého Města u Uherského Hradiště. Další "výlukovou" změnu přinesla od 1. 4. do 30. 6. 2017 nepřetržitá výluka Břeclav - Mikulov na Moravě, turnusová skupina 845 se stala přechodně jen 4denní. Od 1. 7. 2017 v souvislosti s nepřetržitou výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice jezdil na "vláře" motorový vůz jen v sobotu a obrat 4139 / 4140 byl nahrazen odvozem cestujících z Brna hl. n. do Modřic k vlaku EN 477.
Od 14. 4. do 1. 10. 2017 o víkendech motorový vůz řady 854 po sobotním výkonu 4139/4140 pokračuje po oba víkendové dny na celodenním výkonu se spěšným vlakem "Expres Pálava-Podyjí". Jedná se o novinku, motorové vozy řady 854 převzaly dosavadní vozbu zajišťovanou motorovými lokomotivami řady 754. Řazení spěšných vlaků je naplánovano v sestavě motorový vůz řady 854 + Bdt754 + 1 BDs449. Kvůli plánované výluce u Valtic je po část sezóny (14. 4. - 25. 6. 2017) tento spěšný vlak (Sp 1822/1823) veden v trase Brno - Moravské Bránice (bez zastavení) - Hrušovany nad Jevišovkou - Mikulov na Moravě a v tomto případě také nenese název vlaku. Po ukončení výluky (1. 7. - 1. 10. 2017) jsou spěšné vlaky (Sp 1827/1828) vedeny v trase Brno - Břeclav - Mikulov na Moravě - Znojmo - Šatov.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky