Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-28

Popis GVD 2021/2022.

2022-01-02

Veselská "Regionova" 814.209+814.210 vypomáhá od 12. 12. 2021 v SÚ Maloměřice. Dne 29. 12. 2021 došlo v Rožné ke střetu Os 14901 sestaveného z motorové jednotky 814.227+814.228 se silničním sypačem, jednotka je odstavena. Motorová jednotka 814.068+914.068 je od 30. 12. 2021 zpět v provozu.

2022-01-23

Do provozu se vrátily motorové jednotky 814.217+814.218 (od 12. 1. 2022), 814.127+914.127 (od 17. 1. 2022) a 814.041+914.041 (od 18. 1. 2022). Odstavena je "Regionova"814.198+914.198 od 18. 1. 2022 z důvodu závady na spalovacím motoru.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). "Regionova" 814.219+814.220 je od 31. 1. 2022 opět v provozu. Doplněn snímek motorové jednotky 814.127+914.127.

2022-02-20

Od 15. 12. 2021 vypomáhá v SÚ Znojmo (nyní SS Znojmo) děčínská motorová jednotka 814.098+914.098. "Regionova" 814.233+814.234 je od 8. 2. 2022 odstavena z důvodu vyvazovací obnovy R1 prováděné v DPOV Veselí nad Moravou. Dne 17. 2. 2022 došlo během jízdy Os 5302 u Chotěboře ke střetu se spadlým stromem, motorová jednotka 814.146+914.146 je odstavena. Doplněn snímek motorové jednotky 814.146+914.146 a aktualizovány snímky motorových jednotek 814.041+914.041, 814.043+914.043 a 814.207+814.208.

2022-03-06

Motorová jednotka 814.199+914.199 je od 3. 3. 2021 zpět v provozu. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.207+814.208.

2022-03-20

Aktualizován snímek motorové jednotky 814.048+914.048.

2022-04-03

V souvislosti s výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice (most Šámalova) došlo od 26. 3. 2022 ke změně v TS 850. Ke dni 26. 3. 2022 došlo rovněž ke změně v TS 890. Odstaveny jsou motorové jednotky 814.048+914.048 (od 14. 3. 2022 z důvodu garanční opravy) a 814.018+914.018 (od 25. 3. 2022 z důvodu závady na torzní vzpěře). Od 16. 3. 2022 je "Regionova" 814.233+814.234 opět v provozu. Motorová jednotka 814.209+814.210 se 19. 3. 2022 vrátila do SS Veselí nad Moravou.

2022-04-18

Odstavené jsou hned tři "Regionovy": 814.071 od 6. 4. 2022 (střet s automobilem během jízdy Os 24807 mezi ŽST Stařeč a Kojetice na Moravě), 814.169 od 7. 4. 2022 (střet se stromem za jízdy Os 5392 mezi ŽST Chotěboř a Ždírec nad Doubravou) a 814.197 od 10. 4. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Veselí nad Moravou). Došlo ale i k zprovoznění dvou motorových jednotek: 814.048 od 8. 4. 2022 a 814.198 od 16. 4. 2022.

2022-05-01

Motorová jednotka 814.098+914.098 zapůjčená v prosinci 2021 z Děčína do Znojma je od 24. 4. 2022 vedena pod SS Znojmo. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Třebíč - Jihlava od 2. 5. do 30. 6. 2022 nastala od 2. 5. 2022 změna v TS 870 a vznikla nová TS 870a. Vyvazovacím obnovám v DPOV Veselí nad Moravou se podrobují motorové jednotky 814.229+814.230 (od 20. 4. 2022, R1) a 814.209+814.210 (od 29. 4. 2022, R2), jednotky jsou odstavené. "Regionova" 814.018+914.018 je od 22. 4. 2022 provozní.

2022-05-15

Do provozu se 12. 5.2022 vrátily "Regionovy" 814.071 a 814.197.

2022-06-05

Dalšími zprovozněnými motorovými jednotkami jsou "Regionovy" 814.146+914.146 od 15. 5. 2022 a 814.229+814.230 od 18. 5. 2022.

2022-06-26

Motorová jednotka 814.095+914.095 je od 4. 6. 2022 deponována v RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová. "Regionova" 814.209+814.210 je od 6. 6. 2022 provozní, ale odjela rovnou vypomáhat do RPP Praha - SS Libeň. Odstavené jsou motorové jednotky 814.127+914.127 od 7. 6. 2022 (závada na nápravě), 814.237+814.238 od 9. 6. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Veselí nad Moravou), 814.098+914.098 od 16. 6. 2022 (čeká na vyvazovací obnovu R1) a 814.071+914.071 od 17. 6. 2022 (čeká na vyvazovací obnovu R1).

2022-07-10

V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 890.

2022-07-24

"Regionova" 814.095+914.095 deponovaná v RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová přešla zpět do SS Znojmo, kde působí od 1. 7. 2022. Naopak do České Třebové najela 15. 7. 2022 motorová jednotka 814.049+914.049. Odstavená "Regionova" 814.071+914.071 byla 16. 7. 2022 přepravena do DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnovu R1.

2022-08-07

Zpět v provozu je od 23. 7. 2022 motorová jednotka 814.237+814.238.

2022-08-28

Ke dni 12. 8. 2022 nastala změna v turnusové skupině 890. Od 8. 8. 2022 je v OCÚ Východ - SÚ Valašské Meziříčí na vyvazovací obnově R1 "Regionova" 814.135+914.135, a je tak odstavena. Od téhož dne je v DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnově R1 motorová jednotka 814.098+914.098. A do třetice, na vyvazovací obnovu R1 odjela 23. 8. 2022 do DPOV Veselí nad Moravou motorová jednotka 814.217+814.218 a je rovněž odstavena. Provozní jsou "Regionovy" 814.127+914.127 od 10. 8. 2022 a 814.071+914.071 od 12. 8. 2022.

2022-09-11

Motorová jednotka 814.197 je z důvodu závady na spalovacím motoru od 25. 8. 2022 odstavena. Do provozu se vrátily "Regionovy" 814.135+914.135 od 31. 8. 2022 a 814.098+914.098 od 9. 9. 2022. Z Prahy se do Veselí nad Moravou vrátila motorová jednotka 814.209+814.210, s cestujícími zde jezdí od 2. 9. 2022. K 1. 9. 2022 byla administrativně převedena "Regionova" 814.229+814.230 z SS Veselí nad Moravou do PP Maloměřice.

2022-10-02

Provozní jsou "Regionovy 814.197+914.197 od 13. 9. 2022 a 814.217+814.218 od 1. 10. 2022. Závada na spalovacím motoru je důvodem odstavení motorové jednotky 814.146+914.146 od 25. 9. 2022.

2022-10-15

Motorová jednotka 814.127+914.127 odjela 5. 10. 2022 do DPOV Veselí nad Moravou na vyvazovací obnovu R1, a je tak odstavena. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.205+814.206.

2022-11-06

Z důvodu závady na spalovacím motoru je "Regionova" 814.135+914.135 od 22. 10. 2022 odstavena. Motorová jednotka 814.127+914.127 se 1. 11. 2022 vrátila do provozu. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.205+814.206 a 814.209+814.210.

2022-11-20

Odstavené jsou motorové jednotky 814.043+914.043 od 6. 11. 2022 (závada na dvojkolí) a 814.098+914.098 od 14. 11. 2022 (najetí do stromu za jízdy Os 5371 mezi zastávkou Stružinec a ŽST Ždírec nad Doubravou). Do provozu se vrátily "Regionovy" 814.146+914.146 od 6. 11. 2022 a 814.135+914.135 od 7. 11. 2022. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.205+814.206.

2022-12-11

Ke dni 28. 11. 2022 došlo ke změně v TS 850. Ze zápůjčky v RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová se 8. 11. 2022 vrátila do Havlíčkova Brodu "Regionova" 814.049+914.049. Do provozu vyjela 21. 11. 2022 motorová jednotka 814.043+914.043. Odstavené jsou "Regionovy" 814.148+914.148 od 25. 11. 2022 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Nymburk) a 814.135+914.135 od 4. 12. 2022 (najetí do stromu při jízdě Os 15967 mezi Herálcem a Lípou).

Motorové jednotky ř. 814.0

814 Motorové jednotky řady 814.0 jsou nedělitelné dvoudílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 a řídicího vozu ř. 914. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810, řídicí vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010, 013 a 015 (mezitím přeznačených na ř. Btax780, Ddax784 a Bdtax785). Motorové jednotky dodala firma Pars nova a.s. ze Šumperka, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.0 vznikla v roce 2005 a dodávky jednotek probíhaly do roku 2012. Zájemcům o dislokace jednotek, jejich popis a další informace doporučuji webové stránky www.regionovy.cz.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno je 21 jednotek (do 23. 4. 2022 to bylo 20 jednotek), a to v strojní stanici Havlíčkův Brod a Znojmo. Turnusováno je 14 jednotek. Ve srovnání s minulým stavem inventární počet motorových jednotek poklesl o 3 a zaturnusovaný počet o 2 jednotky (maloměřické výkony na tratích 260 a 262 přešly s ohledem na nepřetržitou výluku v úseku Brno - Blansko pod OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová, a to včetně vozidel).

SS Havlíčkův Brod

Do SS Havlíčkův Brod je přiděleno 13 jednotek (do 23. 4. 2022 zde bylo 12 jednotek), z toho 8 je turnusovaných. Inventární i zaturnusovaný počet jednotek byl na počátku GVD ve srovnání s minulým GVD stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0132

1976/78642

95 54 5 814.018-8

později 810.132; nátěr Pardubického kraje

2022-04-22

Blm 70 54 24-29 119-7

1976/77986

95 54 5 914.018-7

později 010.219; nátěr Pardubického kraje

2022-04-22

M 152.0189

1977/79568

95 54 5 814.019-6

později 810.189; nátěr Pardubického kraje

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 476-1

1979/81559

95 54 5 914.019-5

později 010.134; nátěr Pardubického kraje

2021-12-12

M 152.0072

1976/77756

95 54 5 814.041-0

později 810.072; nátěr Kraje Vysočina (?)

2022-01-18

Blm 70 54 24-29 906-7

1983/85708

95 54 5 914.041-9

později 010.318; nátěr Kraje Vysočina (?)

2022-01-18

M 152.0308

1978/80547

95 54 5 814.043-6

později 810.308

2022-11-21

Blm 70 54 24-29 845-7

1982/85647

95 54 5 914.043-5

později 010.312

2022-11-21

M 152.0096

1976/78606

95 54 5 814.048-5

později 810.096; nátěr Pardubického kraje

2022-04-08

Blm 70 54 24-29 409-2

1979/81492

95 54 5 914.048-4

později 010.152; nátěr Pardubického kraje

2022-04-08

M 152.0423

1981/84077

95 54 5 814.049-3

později 810.423; nátěr Pardubického kraje

2022-11-08

Blm 70 54 24-29 301-1

1978/80050

95 54 5 914.049-2

později 010.541; nátěr Pardubického kraje

2022-11-08

M 152.0440

1981/84094

95 54 5 814.098-0

později 810.440; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (najetí do stromu)

2022-11-14

Blm 70 54 24-29 015-7

1976/77882

95 54 5 914.098-9

později 010.493 a 50 54 24-29 002; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (najetí do stromu)

2022-11-14

M 152.0412

1981/84066

95 54 5 814.127-7

později 810.412; žlutozelený nátěr?

2022-11-11

Blm 70 54 24-29 144-5

1977/78882

95 54 5 914.127-6

později 010.369 a 50 54 24-29 056; žlutozelený nátěr?

2022-11-11

M 152.0074

1976/77758

95 54 5 814.135-0

později 810.074; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (najetí do stromu)

2022-12-04

Blm 70 54 24-29 268-2

1978/80017

95 54 5 914.135-9

později 010.533 a 50 54 24-29 118; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (najetí do stromu)

2022-12-04

M 152.0593

1982/85826

95 54 5 814.143-4

později 810.593; žlutozelený nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 291-4

1978/80040

95 54 5 914.143-3

později 010.537 a 50 54 24-29 132; žlutozelený nátěr

2021-12-12

M 152.0146

1976/78656

95 54 5 814.146-7

později 810.146

2022-11-06

Blm 70 54 24-29 469-6

1979/81552

95 54 5 914.146-6

později 010.130 a 50 54 24-29 213

2022-11-06

M 152.0197

1977/79576

95 54 5 814.148-3

později 810.197; žlutozelený nátěr; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-11-25

Blm 70 54 24-29 257-5

1978/80006

95 54 5 914.148-2

později 010.528 a 50 54 24-29 114; žlutozelený nátěr; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-11-25

M 152.0129

1976/78639

95 54 5 814.169-9

později 810.129; žlutozelený nátěr

2022-06-15

Blm 70 54 24-29 690-7

1981/84314

95 54 5 914.169-8

později 010.078 a 50 54 24-29 306; žlutozelený nátěr

2022-06-15


Motorové jednotky řady 814 v SS Havlíčkův Brod jezdí ve dvou turnusových skupinách 881 a 882. Oproti minulému GVD "Regionovy" opouští úsek Skuteč - Polička. Tratě, na kterých jsou pravidelně nasazovány, jsou tyto:

Pro pohyb motorových jednotek od Havlíčkova Brodu na severovýchod je sestavena pětidenní turnusová skupina 881. Těžiště výkonů spočívá na trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic. I nadále se v pracovní dny vyskytuje "Regionova" v úseku Žďárec u Skutče - Skuteč v rámci přímého vlaku Os 5341 z Pardubic, do Žďárce u Skutče se vrací jako Os 15308.

 

Tři "Regionovy" jezdí v turnusové skupině 882. V pracovní dny jsou rámcové oběhy následující. Motorová jednotka v 1. turnusový den vyjede z Havlíčkova Brodu ráno na dva obraty do Humpolce, odpoledne na dva obraty do Hlinska v Čechách, následně pokračuje z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou a pozdě večer odjede do Velkého Meziříčí. Druhý den zajišťuje výkony na trati Křižanov - Studenec, načež se večer vrátí přes Žďár nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Třetí turnusový den ráno vykoná dva obraty do Ledče nad Sázavou a po zbytek dne "pendluje" mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem.
O víkendech motorová jednotka zabezpečuje v 1. turnusovém dni obraty osobních vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou městem, v 2. dni brousí koleje mezi Křižanovem a Studencem a v posledním třetím dni "Regionova" jezdí na trati Havlíčkův Brod - Humpolec.


SS Znojmo

Ve stavu SS Znojmo je 8 jednotek, z nichž 6 je jich zaturnusovaných. Inventární i zaturnusovaný počet motorových jednotek je ve srovnání s minulým GVD stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0442

1981/84096

95 54 5 814.042-8

později 810.442

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 378-9

1979/81461

95 54 5 914.042-7

později 010.109

2021-12-12

M 152.0047

1976/77731

95 54 5 814.067-5

později 810.047; žlutozelený nátěr

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 213-8

1977/78951

95 54 5 914.067-4

později 010.517; žlutozelený nátěr

2021-12-12

M 152.0246

1978/80485

95 54 5 814.068-3

později 810.246

2021-12-30

Blm 70 54 24-29 287-2

1978/80036

95 54 5 914.068-2

později 010.378 a 50 54 24-29 128

2021-12-30

M 152.0171

1977/79550

95 54 5 814.071-7

později 810.171; žlutozelený nátěr

2022-08-12

Blm 70 54 24-29 356-5

1978/80105

95 54 5 914.071-6

později 010.548 a 50 54 24-29 158; žlutozelený nátěr

2022-08-12

M 152.0328

1978/80567

95 54 5 814.095-6

později 810.328; žlutozelený nátěr

2022-07-03

Blm 70 54 24-29 557-8

1981/84180

95 54 5 914.095-5

později 010.583 a 50 54 24-29 265; žlutozelený nátěr

2022-07-03

M 152.0029

1976/77713

95 54 5 814.197-0

později 810.029; žlutozelený nátěr

2022-09-13

Blm 70 54 24-29 807-7

1982/85609

95 54 5 914.197-9

později 010.242 a 50 54 24-29 385; žlutozelený nátěr

2022-09-13

M 152.0494

1982/85727

95 54 5 814.198-8

později 810.494 a 811.494; žlutozelený nátěr

2022-04-16

Blm 70 54 24-29 810-1

1982/85612

95 54 5 914.198-7

později 010.245 a 50 54 24-29 387; žlutozelený nátěr

2022-04-16

M 152.0471

1981/84125

95 54 5 814.199-6

MEDUŇKA; později 810.471; žlutozelený nátěr (?)

2022-03-03

Blm 70 54 24-29 311-0

1978/80060

95 54 5 914.199-5

MEDUŇKA; později 010.384 a 50 54 24-29 142; žlutozelený nátěr (?)

2022-03-03


Znojemské "Regionovy" jsou ve srovnání s minulým GVD nově k vidění i v úseku Třebíč - Náměšť nad Oslavou. Můžeme je pravidelně vídat na tratích:

Pro znojemské motorové jednotky řady 814.0 je sestavena šestidenní turnusová skupina 870. Těžiště výkonů spočívá na tratích Znojmo - Okříšky a Jihlava - Třebíč. V pracovní dny je do provozu zapojeno všech 6 motorových jednotek. Tři jezdí na trati Znojmo - Okříšky a tři na trati Jihlava - Třebíč. Jedinými zajížďkami do jiných úseků tratí je v pracovní dny ranní obrat TRE pk1925 NNO / 14810 TRE a dopolední obrat JHL 8348 HBR / 8353 JHL ME / 8394 JHL. V nepracovní dny jsou v provozu čtyři "Regionovy" - dvě na znojemské trati a dvě jezdí mezi Jihlavou a Třebíčí; v neděli dopoledne se na znojemské trati vyskytuje další motorová jednotka.

 

Kvůli nepřetržité výluce Třebíč - Jihlava se na dva měsíce turnusová skupina 870 rozdělila na TS 870 a TS 870a. Turnusová skupina 870 je pětidenní, "Regionovy" obíhají výhradně na trati Znojmo - Okříšky. V 2. turnusovém dni drží motorová jednotka zálohu ve Znojmě. Jedna "Regionova" je po dobu výluky deponovaná v Havlíčkově Brodě jako záloha, jedná se o jednodenní turnusovou skupinu 870a.


 

Motorové jednotky ř. 814.2

814 Motorové jednotky řady 814.2 jsou nedělitelné třídílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 na každém konci a vloženého vozu ř. 014 mezi nimi. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810 nebo 809, vložené vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010 (mezitím přeznačených na ř. Btax780). Motorové jednotky dodala společnost Pars nova a.s. Šumperk, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.2 vznikla v roce 2007, poslední - šestadvacátou - ČD obdržely v roce 2010.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se provozuje 9 jednotek, a sice v pracovišti provozu Maloměřice a strojní stanici Veselí nad Moravou. Do turnusů je zařazeno 7 jednotek. Inventární a zaturnusovaný počet motorových jednotek je ve srovnání s předešlým GVD stejný.

PP Maloměřice

V PP Maloměřice se nachází 6 motorových jednotek řady 814.2 (do 31. 8. 2022 zde bylo vedeno 5 jednotek), z toho 4 jsou turnusované. Oproti předešlému GVD nedošlo na začátku nového GVD u inventárního a zaturnusovaného počtu jednotek ke změně.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0456

1981/84110

95 54 5 814.217-6

později 810.456; žlutozelený nátěr?

2022-10-01

Blm 70 54 24-29 562-8

1981/84185

95 54 5 014.009-5

později 010.142; žlutozelený nátěr?

2022-10-01

M 152.0013

1975/77697

95 54 5 814.218-4

později 810.013; žlutozelený nátěr?

2022-10-01

M 152.0023

1976/77707

95 54 5 814.219-2

později 810.023; žlutozelený nátěr

2022-01-31

Blm 70 54 24-29 014-0

1976/77881

95 54 5 014.010-3

později 010.492; žlutozelený nátěr

2022-01-31

M 152.0238

1977/79617

95 54 5 814.220-0

později 810.238; žlutozelený nátěr

2022-01-31

M 152.0128

1976/78638

95 54 5 814.227-5

později 810.128; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-12-29

Blm 70 54 24-29 183-3

1977/78921

95 54 5 014.014-5

později 010.337; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-12-29

M 152.0169

1977/79548

95 54 5 814.228-3

později 810.169; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-12-29

M 152.0377

1981/84031

95 54 5 814.229-1

později 810.377; žlutozelený nátěr

2022-09-01

Blm 70 54 24-29 728-5

1982/85530

95 54 5 014.015-2

později 010.405 a 50 54 24-29 331; žlutozelený nátěr

2022-09-01

M 152.0211

1977/79590

95 54 5 814.230-9

později 810.211; žlutozelený nátěr

2022-09-01

M 152.0170

1977/79549

95 54 5 814.233-3

později 810.170; žlutozelený nátěr

2022-03-16

Blm 70 54 24-29 719-4

1982/85521

95 54 5 014.017-8

později 010.486 a 50 54 24-29 325; žlutozelený nátěr

2022-03-16

M 152.0252

1978/80491

95 54 5 814.234-1

později 810.252; žlutozelený nátěr

2022-03-16

M 152.0374

1981/84028

95 54 5 814.237-4

později 810.374; žlutozelený nátěr

2022-07-23

Blm 70 54 24-29 512-3

1978/81595

95 54 5 014.019-4

později 010.005 a 50 54 24-29 238; žlutozelený nátěr

2022-07-23

M 152.0085

1976/78595

95 54 5 814.238-2

později 810.085; žlutozelený nátěr

2022-07-23


Pro maloměřické jednotky je sestavena jediná turnusová skupina 850. Ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech:

Turnusová skupina 850 je čtyřdenní. Těžiště výkonů třídílných "Regionov" se odehrává na "staré tišnovce" 256 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou. Na údržbu jezdí do SÚ Maloměřice, takže na ně narazíme i mezi Tišnovem a Brnem převážně coby vlaky Sv, v některých případech jedou i jako vlaky Os. Mimo to v noci před pracovním dnem jezdí ze Žďáru nad Sázavou na údržbu do SÚ Havlíčkův Brod (14998 // 14997). V pracovní dny do 25. 3. 2022 vykonala ráno motorová jednotka obrat z Tišnova do Židlochovic a zpět do Brna (4909 / 4912) a odpoledne z Brna do Nemotic a zpět (4147 / 4148). Od 28. 3. do 27. 11. 2022 (v souvislosti s výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice) bylo ráno odlišné, "Regionova" vyjela z Tišnova do Brna dolního n. a zpět, znovu do Brna dolního n.; odpoledne bylo stejné.


SS Veselí nad Moravou

V SS Veselí nad Moravou jsou umístěny 3 jednotky (do 31. 8. 2022 zde byly vedeny 4 jednotky), turnusované jsou 3. Stav je ve srovnání s minulým GVD byl na počátku nového GVD stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0095

1976/78605

95 54 5 814.205-1

později 810.095

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 212-0

1977/78950

95 54 5 014.003-8

později 010.516

2021-12-12

M 152.0591

1982/85824

95 54 5 814.206-9

později 810.591

2021-12-12

M 152.0397

1981/84051

95 54 5 814.207-7

později 810.397

2021-12-12

Blm 70 54 24-29 116-3

1976/77983

95 54 5 014.004-6

později 010.218

2021-12-12

M 152.0488

1982/85721

95 54 5 814.208-5

později 810.488

2021-12-12

M 152.0614

1984/87814

95 54 5 814.209-3

později 810.614

2022-09-02

Blm 70 54 24-29 021-5

1976/77888

95 54 5 014.005-3

později 010.497

2022-09-02

M 152.0552

1982/85785

95 54 5 814.210-1

později 810.552 a 809.552

2022-09-02


Veselské motorové jednotky řady 814.2 jsou vedeny v jediné turnusové skupině 890 a ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Pravidelné nasazení je na těchto tratích:

Veselské třídílné "Regionovy" jsou zařazeny do třídenní turnusové skupiny 890. Motorové jednotky se pohybují na trati Vrbovce - Veselí nad Moravou - Hodonín. Objeví se i na trati Hodonín - Břeclav, a sice denně na pozdně večerním obratu 4268 / 4267 a dále o víkendech na ranním obratu 4250 / 4251. Nutno dodat, že turnusová skupina 890 byla od začátku GVD do 25. 3. 2022 pouze dvoudenní, jednalo se o přizpůsobení skutečnému provoznímu stavu veselských "Regionov". Oběh v třetím dni dočasně obstarávala souprava v řazení 810+BDtax782+810. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec byla od 1. 7. 2022 turnusová skupina pouze dvoudenní, "Regionovy" jezdily jen v úseku Vrbovce - Veselí nad Moravou - Strážnice. V další etapě nepřetržité výluky od 12. 8. do 31. 8. 2022 jezdily vlaky pouze v úseku Vrbovce - Veselí nad Moravou, turnusová skupina 890 se stala třídenní s tím, že všechny výkony ve jmenovaném úseku byly soustředěny do 1. turnusového dne. V 2. turnusovém dni byly vykonávány obraty Hodonín - Břeclav (denně 4268 / 4267 a o víkendech 4250 / 4251), návozy a návraty do Veselí nad Moravou se děly přes Bzenec a Moravský Písek. A konečně ve 3. turnusovém dni tvořila "Regionova" zálohu ve Veselí nad Moravou.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky