Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2022-12-27

Do stavu RPP Brno - PP Maloměřice přešly lokomotivy 362.024 dne 4. 12. 2022 z RPP Plzeň - PP Plzeň a 362.021 dne 11. 12. 2022 rovněž z RPP Plzeň - PP Plzeň. Odstavené jsou lokomotivy 362.017 od 13. 12. 2022 (závada na transformátoru), 362.164 od 14. 12. 2022 (více závad), 362.159 od 24. 12. 2022 (více závad) a 362.001 od 25. 12. 2022 (více závad). Zpět v provozu je od 19. 12. 2022 "eso" 362.030.

2023-01-08

Zpět v provozu jsou tři lokomotivy: 362.162 od 1. 1. 2023, 362.017 od 2. 1. 2023 a 362.159 od 7. 1. 2023. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.039, 362.158, 362.159 a 362.161.

2023-01-22

Odstavené jsou lokomotivy 362.024 od 27. 12. 2022 (více závad a montáž TBS v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě), 362.002 od 7. 1. 2023 (garanční oprava a montáž TBS v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě), 362.124 od 16. 1. 2023 (montáž ETCS v šumperské ŠKODA PARS a poté TBS v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě) a 362.123 od 17. 1. 2023 (závada na trakčním motoru). V provozu jsou "esa" 362.164 (od 15. 1. 2023) a 362.001 (od 16. 1. 1023).

2023-02-12

Dne 11. 2. 2023 byla po vyvazovací obnově R1 odeslána z DPOV Přerov do svého nového působiště v RPP Děčín - PP Děčín lokomotiva 362.080 (ve stavu je od 14. 2. 2023), počet lokomotiv řady 362 v RPP Brno - PP Maloměřice tak klesl z 38 na 37. "Eso" 362.002 je od 29. 1. 2023 provozní. Pro více závad je od 30. 1. 2023 odstavena lokomotiva 362.023. Aktualizován snímek lokomotivy 362.080.

2023-03-05

Ke dni 1. 3. 2023 došlo ke změně k turnusové skupině 352. Odstavená lokomotiva 362.023 byla 13. 2. 2023 přepravena do DPOV Přerov na vyvazovací obnovu R1. Dopravilo ji tam "eso" 362.119, které pokračovalo dále do Šumperku na montáž ETCS v ŠKODA PARS a TBS v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě. Do provozu se vrátily lokomotivy 362.123 (13. 2. 2023) a 362.158 (16. 2. 2023). Od 15. 2. 2023 je z důvodu více závad odstaveno "eso" 362.023. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.163, 362.165, 362.172 a 362.175.

2023-03-19

Do provozu se vrátila "esa" 362.165 (5. 3. 2023) a 362.124 (9. 3. 2023). Odstavena je lokomotiva 362.161 od 9. 3. 2023 z důvodu závady na pojezdu. Doplněn snímek lokomotivy 362.021 a aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.160, 362.165, 362.171 a 362.175.

2023-04-10

Odstaveny jsou lokomotivy 362.169 od 20. 3. 2023 (montáž ETCS v ŠKODA PARS v Šumperku) a 362.070 od 21. 3. 2023 (závada na transformátoru). Zpět v provozu jsou "esa" 362.119 od 25. 3. 2023, 362.021 od 29. 3. 2023 a 362.161 od 4. 4. 2023. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.021 a 362.175.

2023-05-01

Lokomotiva 362.064 spadající pod RPP Olomouc vyjela 18. 4. 2023 do brněnských obratů, ve stavu RPP Brno - PP Maloměřice je od 24. 4. 2023; ve stavu RPP Brno je nyní 38 lokomotiv řady 362. Od 7. 4. 2023 je provozní "eso" 362.166. Odstavené jsou lokomotivy 362.042 (od 10. 4. 2023) a 362.163 (od 11. 4. 2023), na obou se provádí montáž ETCS v šumperské ŠKODA PARS a dále 362.162 (od 24. 4. 2023) z důvodu závady na trakčním motoru. Aktualizován snímek lokomotivy 362.001.

2023-05-21

Zpět v provozu jsou lokomotivy 362.169 (od 29. 4. 2023), 362.042 (od 6. 5. 2023) a 362.162 (od 13. 5. 2023). Odstavena jsou "esa" 362.123 od 2. 5. 2023 (vyvazovací obnova R1 v DPOV Přerov), 362.167 od 9. 5. 2023 a 362.170 od 15. 5. 2023 (obě montáž ETCS v šumperské ŠKODA PARS).

2023-06-04

Další lokomotivy se vrátily do provozu: 362.163 od 21. 5. 2023 a 362.024 od 28. 5. 2023. Od 27. 5. 2023 je odstavena lokomotiva 362.166 z důvodu více závad. Ve dnech 29. a 30. 5. 2023 bylo v pravidelném provozu k vidění i "eso" 362.023, ale z důvodu garanční opravy je od 1. 6. 2023 opět odstaveno. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.017, 362.042, 362.159 a 362.165.

2023-06-25

Ke dni 11. 6. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 352. V provozu jsou opět "esa" 362.023 (od 6. 6. 2023) a 362.170 (od 10. 6. 2023). Na montáž ETCS do šumperské ŠKODA PARS odjely lokomotivy 362.159 (odstavena od 7. 6. 2023) a 362.172 (odstavena od 12. 6. 2023).

2023-07-17

Ke dni 1. 7. 2023 došlo ke změně v turnusových skupinách 350, 351, 352, 353, 354, 314 ZSSK a vznikla nová turnusová skupina 356. Do provozu se vrátila "esa" 362.166 (1. 7. 2023) a 362.167 (5. 7. 2023). Odstavena je lokomotiva 362.001 od 10. 7. 2023 z důvodu montáže ETCS v šumperské ŠKODA PARS.

2023-08-06

V rozmezí 6. 6. 2023 až 1. 7. 2023 došlo k větší redislokaci lokomotiv řady 362. Z RPP Brno - PP Brno byla odevzdána "esa" 362.160 (27. 6. 2023 do RPP Olomouc - PP Olomouc), 362.064 (29. 6. 2023 do RPP Děčín - PP Děčín), 362.118, 362.119, 362.124 (všechna 1. 7. 2023 do RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová). Naopak do RPP Brno - PP Maloměřice byly redislokovány 4 lokomotivy z RPP Olomouc - PP Olomouc, a to 362.056 (6. 6. 2023), 362.111 (27. 6. 2023), 362.113 (28. 6. 2023) a 362.062 (1. 7. 2023). Všechny datumy předání ještě potvrdím. Počet lokomotiv tak ve finále v Brně poklesl z 38 na 37. Opět provozní jsou "esa" 362.172 (od 13. 7. 2023), 362.159 (od 21. 7. 2023) a 362.123 (od 2. 8. 2023). Od 9. 7. 2023 je z důvodu závady na podvozku odstavena lokomotiva 362.166. Z důvodu závady na trakčním motoru je od 30. 7. 2023 odstaveno "eso" 362.165. Doplněn snímek lokomotivy 362.033 a aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.118, 362.160 a 362.163.

2023-08-27

Provozní jsou "esa" 362.165 od 7. 8. 2023 a 362.166 od 10. 8. 2023. Z důvodu montáže ETCS v šumperské ŠKODA PARS jsou odstaveny lokomotivy 362.123 od 7. 8. 2023 a 362.158 od 16. 8. 2023. Doplněny snímky lokomotiv 362.056, 362.062, 362.111, 362.113 a aktualizován snímek lokomotivy 362.161.

2023-09-10

Ke dni 2. 9. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 350 a vznikla nová turnusová skupina 350a. Ke dni 3. 9. 2023 vznikla nová turnusová skupina 357. Ke dni 4. 9. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 355 a zrušení turnusové skupiny 356. Od 25. 8. 2023 je odstavena lokomotiva 362.024 z důvodu závady na centrálním zdroji. Od téhož dne je provozní "eso" 362.001. Dne 26. 8. 2023 odjela do Děčína lokomotiva 362.054, přesné datum předání do RPP Západ - PP Děčín doplním.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 prováděla již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se v Regionálním pracovišti provozu Brno nachází 36 lokomotiv (do 13. 2. 2023 zde bylo 38 lokomotiv, do 23. 4. 2023 to bylo 37 lokomotiv, do 30. 6. 2023 byl počet 38 lokomotiv, do 25. 8. 2023 zde bylo 37 lokomotiv), turnusy jsou vytvořeny pro 24 lokomotiv (do 30. 6. 2023 bylo turnusováno 28 strojů, do 1. 9. 2023 se jednalo o 25 strojů). Ve srovnání s koncem minulého JŘ (nepočítaje odevzdání 4 lokomotiv na samý závěr JŘ 2021/2022) na počátku tohoto JŘ inventární počet poklesl o 2 lokomotivy, zaturnusováno bylo o 1 lokomotivu více.

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1981/6451

91 54 7 362.001-0

vyrobena v roce 1980; oranžovomodrý retro nátěr; ETCS

2023-08-25

ES 499.1002

1981/6452

91 54 7 362.002-8

vyrobena v roce 1980

2023-01-29

ES 499.1017

1985/8128

91 54 7 362.017-6

WTB; ETCS

2023-01-02

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

ETCS

2022-12-11

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

ETCS

2023-03-29

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB; ETCS

2023-06-06

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

odstavena - závada na centrálním zdroji

2023-08-25

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB; ETCS

2022-12-11

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

ETCS

2022-12-19

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB; ETCS?

2022-12-11

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

ETCS

2022-12-11

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

ETCS

2023-05-06

363.054

1986/8265

91 54 7 362.054-9

WTB; ETCS

2022-12-11

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB; ETCS?

2023-06-06

363.062

91 54 7 362.062-2

ETCS?

2023-07-01

363.070

1987/8281

91 54 7 362.070-5

WTB; ETCS; odstavena - závada na transformátoru

2023-03-21

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

ETCS?

2023-06-27

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

ETCS?

2023-06-27

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

odstavena - montáž ETCS

2023-08-07

363.128

1988/8379

91 54 7 362.128-1

WTB; ETCS

2022-12-11

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

odstavena - montáž ETCS

2023-08-16

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

ETCS

2023-07-21

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

reklamní nátěr na hokej; ETCS

2023-04-04

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; ETCS; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2023-05-13

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

ETCS

2023-05-21

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

ETCS

2023-01-15

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB; ETCS; modrobílý nátěr

2023-08-07

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2023-08-10

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

ETCS

2023-07-05

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2022-12-11

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

ETCS

2023-04-29

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

ETCS

2023-06-10

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2022-12-11

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

ETCS

2023-07-13

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

ETCS

2022-12-11

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2022-12-11

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2022-12-11


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 350, 350a, 351, 352, 353, 354, 355, 356 a 357. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 353, v ostatních TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" se po roční výluce se vrací na úsek Brno - Blansko. V současném JŘ je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 350 byla zprvu sestavena pro 13 lokomotiv řady 362. Podíl převažujících výkonů byl rozdělen hruba na 9 dní na vozebním rameni Brno - Havlíčkův Brod - Praha, 3 dny dopravovala "esa" osobní vlaky v úseku Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín a zbytek připadal na vozbu Brno - Olomouc a také na obrat z Brna přes Břeclav do Bohumína. Posledně jmenovaný výkon sestával do 30. 6. 2023 z vedení vlaků BNO 831 (833 v nepracovní dny) BCV / 456 BHM // 457 BCV / 826 (836 v nepracovní dny) BNO; od 1. 7. 2023 byl redukovaný pouze na obrat ze soboty na neděli BNO 833 BCV / 456 BHM // 457 BCV / 836 BNO. O víkendech se můžeme s lokomotivou řady 362 setkat na trati Havlíčkův Brod - Jihlava město, v sobotu přijede na R 961 do Jihlavy města a následně se vrátí jako Sv 29961 do Jihlavy, aby v neděli najelo na Sv 29960 do Jihlavy města a na R 960 odjelo do Prahy.

Od 2. 9. 2023 je oběh TS 350 pouze 10denní, vypadly oběhy na osobních vlacích Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín v souvislosti s převzetím vozby elekrickými jednotkami řady 650.2. Nicméně jeden okrajový výkon v soupravě klasických vozů zůstal, jedná se o novou jednodenní turnusovou skupinu 350a s párem osobních vlaků Havlíčkův Brod - Čáslav 5916 (pracovní dny) resp. 5934 (neděle) // 5933 (pracovní dny a sobota).

 

"Šumperky", tzn. rychlíky Brno - Olomouc - Šumperk, zajišťují dvě lokomotivy v turnusové skupině 351, do 30. 6. 2023 v samostatných turnusových dnech 1. a 1a, od 1. 7. 2023 ve společném dvoudenním oběhu.

 

Čtyři "esa" byla zařazena do turnusové skupiny 352, dopravovala zejména spěšné vlaky Brno - Česká Třebová a navazující osobní vlaky, jeden den jezdily v čele R Brno - Olomouc - Šumperk, do 28. 2. 2023 se objevovala i na osobních vlacích Letovice - Brno - Křenovice horní n. Změna platná od 1. 3. 2023 je vyznačena červeně, od 11. 6. 2023 fialově. Od 1. 7. 2023 je tato turnusová skupina pouze jednodenní, lokomotiva řady 362 dopravuje po celý týden rychlíky Brno - Šumperk. Oběhy platné do 30. 6. 2023:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

CST 1755 BNO / 1754 CST [a přechází na (1) 1753]

odstavena CST

odstavena CST

2.

CST 1753 BNO / 903 SPK / 910 BNO / 911 SPK / 902 BNO [a přechází na (+) 905]

CST 1753 BNO / 903 SPK / 910 BNO / 909 SPK / 904 BNO

BNO 905 SPK / 910 BNO / 911 SPK / 902 BNO

3.

(1)–(4): BNO 4003 KRE / 4702 LET / 4711 KRE / 4006 RJE / 4011 BNO / BNO 1752 CHN / 1759 LET

 

(5): BNO 4003 KRE / 4702 LET / 4711 KRE / 4006 RJE / 4011 BNO / BNO 1752 CHN / 1759 LET / 4780 CST [a přechází na (1) 4761]

odstavena BNO

BNO 2058 CST [a přechází na (1) 1755]

4.

(1): CST 4761 204761 LET / 2050 UNO / 5075 CST / 1757 BNO / 1756 BNO

 

(2)–(5): LET 2050 UNO / 5075 CST / 1757 BNO / 1756 CST [a přechází na (6) 1753]

odstavena CST

odstavena CST


Osobní vlaky na "ferdinandce" v úseku Břeclav - Přerov v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB v již tradiční pětidenní turnusové skupině označené číslem 353. Soupravy nazýváme "esosysel". Čtyři "esa" obíhají v 2. až 5. turnusovém dni na trati Břeclav - Přerov, v pracovní dny zajedou na obratu Sv 4221 / Sv 3891 z Přerova do Olomouce na odsátí WC a doplnění vody v řídicím voze.
V 1. turnusovém dni do 30. 6. 2023 vykonávala lokomotiva v pracovní dny výkony na mezi Tišnovem a Židlochovicemi. Ráno přijela z Břeclavi do Brna na Sp 830 a po provozním ošetření vyrazila na odpolední obraty BNO 4926 TIV / 4935 ZID / 4938 TIV / 4947 ZID / 4950 BNO a na Sp 835 odjela do Hodonína. Víkendové obraty kolem Brna začínaly již v pátek před půlnocí, kdy eso dojelo z Břeclavi do Brna na Sp 1788, v sobotu těsně po půlnoci jelo do Hodonína jako Os 4687 a ráno přijelo do Brna jako Sp 832. Odpoledne zajistilo obraty mezi Letovicemi a Křenovicemi horním n. BNO 4720 LET / 4729 KRE / 14726 RJE / 14729 BNO a odjelo na Sp 835 do Hodonína. Ze soboty na neděli se celá situace identicky opakovala.

Od 1. 7. 2023 nastala v 1. turnusovém dni změna. "Eso" vyjíždělo v 5. turnusovém dni v pracovní dny a neděli z Břeclavi do Bohumína na EN 456, aby se v 1. turnusovém dni v pracovní dny a sobotu vrátilo v čele EN 457 do Břeclavi; tento výkon byl k 3. 9. 2023 převeden do TS 357.

Propojení "esosysla" s SÚ Maloměřice se děje v pracovní dny na obratu BCV 826 BNO / 831 BCV, v sobotu BCV 836 BNO a v neděli BNO 833 BCV. Změna od tohoto dne nastala i v úseku Přerov - Olomouc, nově se zde objeví s vlaky Sv i o víkendu: v sobotu Sv 4293, v neděli Sv 4294 a Sv 4297 / 4298.

Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 950 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).

 

Podobně jako v minulém JŘ zabezpečují maloměřické lokomotivy řady 362 dispečerské výkony v Olomouci, České Třebové (zde pouze do 30. 6. 2023) a Praze ve formě tří (od 1. 7. 2023 pouze dvou) samostatných dnů v jedné turnusové skupině 354:

- 1. den ... dispečerský výkon Olomouc hl. n.;

- 1a. den ... dispečerský výkon Česká Třebová (pouze do 30. 6. 2023);

- 1b. den ... dispečerský výkon Praha hl. n.

 

Jedna lokomotiva řady 362 prováděla denně výkony v turnusové skupině 355 na rychlících z Brna do Prahy přes Českou Třebovou BNO 876 PHA / 865 BNO / 866 PHA / 875 BNO.

 

Ke dni 1. 7. 2023 vznikla jednodenní turnusová skupina 356, v níž "eso" jezdilo denně na rychlících z Brna do Prahy přes Českou Třebovou BNO 872 PHA / 869 BNO / 862 PHA / 879 BNO.

 

Úprava oběhů TS 355 a 356 nastala k 4. 9. 2023, kdy došlo ke spojení těchto turnusových skupin do jedné dvoudenní TS 355 a TS 356 byla zrušena.

 

Ke dni 3. 9. 2023 vznikla nová jednodenní turnusová skupina 357, lokomotiva řady 362 v ní dopravuje pár vlaků EN 456 / EN 457 mezi Břeclaví a Bohumínem, a to denně kromě noci ze soboty na neděli.

 

Zmíním se též o nasazení slovenských lokomotiv řady 362 ZSSK. Jedna lokomotiva této řady vedená pod Oblastnou správou depa Bratislava vykonává v Břeclavi stejně jako v předešlém GVD dispečerský výkon, jedná se o turnusovou skupinu 314 ZSSK. Kromě vlastní zálohy držené od 07:00 do 20:00 v pracovní dny a od 07:00 do 16:30 v nepracovní dny, zajišťovala do 30. 6. 2023 na noc obrat Břeclav - Hodonín, v pracovní dny BCV 831 HDN // 826 BCV, v nepracovní dny BCV 833 HDN // 836 BCV.


362001

Lokomotiva 362.001 dne 23. 4. 2022 v čele vlaku R 980 Vysočina projíždí mezi ŽST Tišnov a zastávkou Dolní Loučky. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362002

R 904 Bouzov vedený "esem" 362.002 byl 27. 5. 2021 zachycen v Blatci. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362017

Dne 4. 4. 2022 projíždí mezi ŽST Blažovice a zastávkou Ponětovice lokomotiva 362.017 s vlakem R 910 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362019

V ŽST Světlá nad Sázavou se dne 26. 7. 2021 nacházela lokomotiva 362.019 s vlakem R 975 Vysočina. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362021

Dne 26. 2. 2022 vjíždí do ŽST Blatec vlak R 903 Bouzov vedený lokomotivou 362.021. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362023

"Eso" 362.023 v čele Os 4217 dne 31. 5. 2016 mezi ŽST Hulín a zastávkou Břest. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.024

362027

Mezi ŽST Hulín a zastávkou Břest projíždí dne 28. 4. 2020 vlak Os 4219 v čele s lokomotivou 362.027. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362030

Lokomotiva 362.030 byla dne 4. 9. 2021 zachycena v ŽST Šumperk se soupravou vlaku R 908 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362033

Po dolnoloučském viaduktu projíždí 17. 4. 2022 vlak R 96976 Vysočina tažený lokomotivou 362.033. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362039

Dne 3. 12. 2021 bylo mezi ŽST Rájec-Jestřebí a zastávkou Doubravice nad Svitavou zachyceno "eso" 362.039 s vlakem Sp 1752. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362042

Vlak R 906 Bouzov tažený lokomotivou 362.042 projíždí 4. 4. 2022 mezi ŽST Luleč a Komořany u Vyškova. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362056

Dne 5. 1. 2023 projíždí mezi zastávkou Babice u Šternberka a ŽST Šternberk vlak Os 13714 v čele s "esem" 362.056. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362062

Vlak Os 3734 s lokomotivou 362.062 byl dne 31. 5. 2023 zachycen mezi ŽST Bedihošť a Prostějov hl. n. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362070

Mezi ŽST Chropyně a Věžky projíždí dne 25. 8. 2021 vlak R 10901 (odklon R 901 Bouzov) vedený "esem" 362.070. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362111

"Eso" 362.111 bylo dne 19. 6. 2023 zachyceno s vlakem Sp 12416 mezi zastávkou Hlušovice a ŽST Olomouc hl. n. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362113

Dne 19. 6. 2023 projíždí mezi ŽST Šternberk a zastávkou Štarnov vlak Os 12484 tažený lokomotivou 362.113. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362123

R 10904 (odklon vlaku R 904 Bouzov) v čele s lokomotivou 362.123 byl zachycen 29. 6. 2021 mezi ŽST Přerov přednádraží a Věžky. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.128

362158

Mezi zastávkami Kraličky a Vrahovice projíždí dne 23. 11. 2021 lokomotiva 362.158 s vlakem R 912 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362159

Dne 4. 4. 2022 byl mezi zastávkou Hoštice-Heroltice a AHr Topolany zachycen R 904 Bouzov v čele s lokomotivou 362.159. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362161

Mezi zastávkou Rokytnice u Přerova a ŽST Brodek u Přerova byl dne 9. 5. 2022 zachycen odklonový vlak R 10911 Bouzov v čele s "esem" 362.161. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362162

Dne 10. 6. 2021 projíždí mezi ŽST Prostějov hl. n. a Bedihošť lokomotiva 362.162 s vlakem R 916 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362163

V ŽST Ostrov nad Oslavou byla dne 6. 7. 2023 zachycena lokomotiva 362.163 s R 972 Vysočina. Autor snímku Jakub Matějka.


362164

"Eso" 362.164 dne 6. 9. 2021 projíždí s vlakem R 903 Bouzov mezi zastávkami Nemilany a Olomouc-Nové Sady. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362165

Dne 7. 4. 2022 byla mezi zastávkou Kožušany a ŽST Blatec zachycena lokomotiva 362.165 v čele vlaku R 906 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362166

Mezi zastávkou Rokytnice u Přerova a ŽST Brodek u Přerova projíždí dne 25. 8. 2021 vlak R 10911 (odklon vlaku R 911 Bouzov) vedený lokomotivou 362.166. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362167

Vykolejení vozů na vlaku Pn 62310 ráno 4. 8. 2021 v Kralupech nad Vltavou zapříčinilo uvíznutí "esa" 362.167 na rameni Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem, kde dopravovalo rychlíky až do poledne 5. 8. 2021. Na snímku je tato lokomotiva zachycena v ŽST Kralupy nad Vltavou dne 4. 8. 2021 s R 604 "Krušnohor". Autor snímku František Bartoš.


362168

Dne 29. 6. 2021 byl mezi ŽST Chropyně a Věžky zachycen R 10903 (odklon vlaku R 903 Bouzov) s "esem" 362.168. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362169

Mezi ŽST Přerov přednádraží a Věžky projíždí 31. 3. 2021 vlak R 10908 (odklon R 908 Bouzov) tažený lokomotivou 362.169. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362160

Lokomotiva 362.170 v čele R 914 Bouzov projíždí dne 9. 4. 2021 mezi ŽST Bedihošť a zastávkou Čelčice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362171

V ŽST Lukavice na Moravě bylo dne 21. 2. 2022 zachyceno "eso" 362.171 s vlakem R 906 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362172

Dne 16. 2. 2022 byla v Blatci zachycena lokomotiva 362.172 s vlakem R 903 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362173

Mezi ŽST Světlá nad Sázavou a zastávkou Světlá nad Sázavou-Josefodol projíždí dne 30. 7. 2021 vlak R 988 Vysočina v čele s "esem" 362.173. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362174

V ŽST Sázava u Žďáru byl dne 20. 10. 2021 zachycen Os 8750 vedený lokomotivou 362.174. Autor snímku Peťo Káčer.

362175

"Eso" 362.175 dne 19. 2. 2022 projíždí v čele R 980 Vysočina mezi zastávkou Níhov a ŽST Vlkov u Tišnova. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

363.054

1986/8265

91 54 7 362.054-9

WTB; ETCS

2023-08-26

363.064

91 54 7 362.064-8

WTB; ETCS?

2023-06-29

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB; ETCS; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-11-07

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

ETCS

2023-07-01

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

ETCS

2023-07-01

363.124

1988/8375

91 54 7 362.124-0

 

2023-07-01

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

ETCS

2023-06-27


362.054

362.064

362080

Dne 29. 1. 2022 byla během svého víkendového odstavení v Přerově zachycena lokomotiva 362.080. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362118

R 612 "Krušnohor" byl dne 13. 7. 2023 zachycen v ŽST Kralupy nad Vltavou mimořádně s "esem" 362.118 v čele vlaku. Autor snímku František Bartoš.


362119

"Eso" 362.119 dne 14. 1. 2021 projíždí mezi ŽST Věžky a Přerov přednádraží s R 10907 - odklonem R 907 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362124

Lokomotiva 362.124 projíždí dne 20. 10. 2020 ŽST Prosenice jako vlak Lv 57178. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362160

Vlak R 983 Vysočina vedený lokomotivou 362.160 projíždí 17. 4. 2022 mezi ŽST Tišnov a zastávkou Hradčany. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky