Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023. Inventární počet a seznam vozidel bude aktualizován v období přechodu do nového JŘ.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 prováděla již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se v Regionálním pracovišti provozu Brno nachází 39 lokomotiv, turnusy jsou vytvořeny pro 27 lokomotiv. Ve srovnání s minulým JŘ je inventární i zaturnusovaný počet lokomotiv stejný.

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1981/6451

91 54 7 362.001-0

vyrobena v roce 1980; oranžovomodrý retro nátěr

2021-12-12

ES 499.1002

1981/6452

91 54 7 362.002-8

vyrobena v roce 1980

2022-06-23

ES 499.1017

1985/8128

91 54 7 362.017-6

WTB; ETCS; odstavena - závada na transformátoru

2022-09-11

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

ETCS

2022-10-16

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB; ETCS

2022-05-17

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB; ETCS

2021-12-12

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

 

2022-07-04

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB; ETCS?

2022-04-01

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

odstavena - montáž ETCS

2022-10-23

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2022-09-18

363.054

1986/8265

91 54 7 362.054-9

WTB; ETCS?

2022-09-10

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB; ETCS

2022-10-18

363.064

1987/8275

91 54 7 362.064-8

WTB; ETCS

2022-10-12

363.070

1987/8281

91 54 7 362.070-5

WTB; ETCS

2021-12-12

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB; ETCS

2021-12-12

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB; ETCS

2021-12-12

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB; ETCS

2022-09-19

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

odstavena - montáž ETCS

2022-10-10

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-08-15

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2021-12-12

363.124

1988/8375

91 54 7 362.124-0

 

2022-06-26

363.128

1988/8379

91 54 7 362.128-1

WTB; ETCS

2022-09-02

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

odstavena - závada na transformátoru

2022-05-24

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2022-09-28

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

ETCS

2022-08-11

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

reklamní nátěr na hokej; ETCS

2022-04-14

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; ETCS; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647; odstavena - vyvazovací obnova R1

2022-09-23

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2022-02-10

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

ETCS

2022-09-03

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB; ETCS; modrobílý nátěr

2021-12-12

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

odstavena - přeskok na tlumivce

2022-11-04

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2022-07-18

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2021-12-12

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2021-12-12

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2021-12-12

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2022-07-31

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2022-08-08

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

ETCS

2021-12-12

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2021-12-12

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2021-12-12


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 350, 351, 352, 353 a 354. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 353, v ostatních TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" oproti GVD 2020/2021 opouští úsek Choceň - Kolín, po roční výluce se vrací na úsek Brno - Blansko. V současném JŘ je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 350 je sestavena pro 13 lokomotiv řady 362. Podíl převažujících výkonů je rozdělen hruba na 9 dní na vozebním rameni Brno - Havlíčkův Brod - Praha, 3 dny dopravují "esa" osobní vlaky v úseku Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín a zbytek připadá na vozbu Brno - Olomouc a také na obrat z Brna přes Břeclav do Bohumína. Posledně jmenovaný výkon sestává z vedení vlaků BNO 831 (833 v nepracovní dny) BCV / 456 BHM // 457 BCV / 826 (836 v nepracovní dny) BNO. O víkendech se můžeme s lokomotivou řady 362 setkat na trati Havlíčkův Brod - Jihlava město, v sobotu přijede na R 961 do Jihlavy města a následně se vrátí jako Sv 29961 do Jihlavy, aby v neděli najelo na Sv 29960 do Jihlavy města a na R 960 odjelo do Prahy.

 

"Šumperky", tzn. rychlíky Brno - Olomouc - Šumperk, zajišťují dvě lokomotivy v turnusové skupině 351 v samostatných turnusových dnech 1. a 1a.

 

Čtyři "esa" jsou zařazena do turnusové skupiny 352, dopravují zejména spěšné vlaky Brno - Česká Třebováa navazující osobní vlaky, jeden den jezdí v čele R Brno - Olomouc - Šumperk a objeví se i na osobních vlacích Letovice - Brno - Křenovice horní n.:


362

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

CST 1755 BNO / 1754 CST [a přechází na (1) 1753]

odstavena CST

odstavena CST

2.

CST 1753 BNO / 903 SPK / 910 BNO / 911 SPK / 902 BNO [a přechází na (+) 905]

CST 1753 BNO / 903 SPK / 910 BNO / 909 SPK / 904 BNO

BNO 905 SPK / 910 BNO / 911 SPK / 902 BNO

3.

(1)–(4): BNO 4003 KRE / 4702 LET / 4711 KRE / 4006 RJE / 4011 BNO / 1752 CHN / 1759 LET

 

(5): BNO 4003 KRE / 4702 LET / 4711 KRE / 4006 RJE / 4011 BNO / 1752 CHN / 1759 LET / 4780 CST [a přechází na (1) 4761]

odstavena BNO

BNO 2058 CST [a přechází na (1) 1755]

4.

(1): CST 4761 LET / 2050 UNO / 5075 CST / 1757 BNO / 1756 BNO

 

(2)–(5): LET 2050 UNO / 5075 CST / 1757 BNO / 1756 BNO [a přechází na (6) 1753]

odstavena CST

odstavena CST


Osobní vlaky na "ferdinandce" v úseku Břeclav - Přerov v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB v již tradiční pětidenní turnusové skupině označené číslem 353. Soupravy nazýváme "esosysel". Čtyři "esa" obíhají v 2. až 5. turnusovém dni na trati Břeclav - Přerov, v pracovní dny zajedou na obratu Sv 4221 / Sv 3891 z Přerova do Olomouce na odsátí WC a doplnění vody v řídicím voze.
V 1. turnusovém dni vykonává v pracovní dny lokomotiva výkony na mezi Tišnovem a Židlochovicemi. Ráno přijede z Břeclavi do Brna na Sp 830 a po provozním ošetření vyráží na odpolední obraty BNO 4926 TIV / 4935 ZID / 4938 TIV / 4947 ZID / 4950 BNO a na Sp 835 odjede do Hodonína. Víkendové obraty kolem Brna začínají již v pátek před půlnocí, kdy eso dojede z Břeclavi do Brna na Sp 1788, v sobotu těsně po půlnoci jede do Hodonína jako Os 4687 a ráno přijede do Brna jako Sp 832. Odpoledne zajistí obraty mezi Letovicemi a Křenovicemi horním n. BNO 4720 LET / 4729 KRE / 14726 RJE / 14729 BNO a odjede na Sp 835 do Hodonína. Ze soboty na neděli se celá situace identicky opakuje.

Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 950 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).

 

Podobně jako v minulém JŘ zabezpečují maloměřické lokomotivy řady 362 dispečerské výkony v Olomouci, České Třebové a Praze ve formě tří samostatných dnů v jedné turnusové skupině 354:

- 1. den ... dispečerský výkon Olomouc hl. n.;

- 1a. den ... dispečerský výkon Česká Třebová;

- 1b. den ... dispečerský výkon Praha hl. n.

 

Zmíním se též o nasazení slovenských lokomotiv řady 362 ZSSK. Jedna lokomotiva této řady vedená pod Oblastnou správou depa Bratislava vykonává v Břeclavi stejně jako v předešlém GVD dispečerský výkon, jedná se o turnusovou skupinu 314 ZSSK. Kromě vlastní zálohy držené od 07:00 do 20:00 v pracovní dny a od 07:00 do 16:30 v nepracovní dny, by měla zajišťovat na noc obrat Břeclav - Hodonín, v pracovní dny BCV 831 HDN // 826 BCV, v nepracovní dny BCV 833 HDN // 836 BCV.


362001

Lokomotiva 362.001 dne 19. 10. 2021 v čele vlaku R 906 Bouzov mezi zastávkami Nemilany a Kožušany. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362002

R 904 Bouzov vedený "esem" 362.002 byl 27. 5. 2021 zachycen v Blatci. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362017

V maloměřickém pracovišti provozu se 23. 3. 2022 nacházela lokomotiva 362.017. Přijela sem 17. 3. 2022 z Prahy v čele R 96991/991 a dalším výkonem bylo vedení R 901 dne 24. 3. 2022. Autor snímku Jakub Matějka.

362019

V ŽST Světlá nad Sázavou se dne 26. 7. 2021 nacházela lokomotiva 362.019 s vlakem R 975 Vysočina. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362023

"Eso" 362.023 v čele Os 4217 dne 31. 5. 2016 mezi ŽST Hulín a zastávkou Břest. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362027

Mezi ŽST Hulín a zastávkou Břest projíždí dne 28. 4. 2020 vlak Os 4219 v čele s lokomotivou 362.027. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362030

Lokomotiva 362.030 byla dne 4. 9. 2021 zachycena v ŽST Šumperk se soupravou vlaku R 908 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.033


362039

Dne 25. 7. 2021 bylo ve Světlé nad Sázavou zachyceno "eso" 362.039 s vlakem R 978 Vysočina. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362042

Vlak R 990 Vysočina tažený lokomotivou 362.042 projíždí 30. 7. 2021 mezi ŽST Světlá nad Sázavou a zastávkou Světlá nad Sázavou-Josefodol. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.054

362.056


362.064

362070

Mezi ŽST Chropyně a Věžky projíždí dne 25. 8. 2021 vlak R 10901 (odklon R 901 Bouzov) vedený "esem" 362.070. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362080

Dne 30. 6. 2019 byla mezi ŽST Věžky a Přerov přednádraží zachycena lokomotiva 362.080 s odklonem R 907 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362082

"Eso" 362.082 dne 6. 8. 2021 projíždí mezi ŽST Přerov přednádraží a Věžky s vlakem R 10904 (odklon vlaku R 904 Bouzov). Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362087

Dne 30. 10. 2022 zastavuje v ŽST Zábřeh na Moravě vlak R 910 Bouzov v čele s lokomotivou 362.087. Autor snímku Julian Mandeville.

362118

R 914 Bouzov byl dne 1. 6. 2021 zachycen v čele s lokomotivou 362.118 ve Štěpánově. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362119

"Eso" 362.119 dne 14. 1. 2021 projíždí mezi ŽST Věžky a Přerov přednádraží s R 10907 - odklonem R 907 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362123

R 10904 (odklon vlaku R 904 Bouzov) v čele s lokomotivou 362.123 byl zachycen 29. 6. 2021 mezi ŽST Přerov přednádraží a Věžky. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362124

Lokomotiva 362.124 projíždí dne 20. 10. 2020 ŽST Prosenice jako vlak Lv 57178. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.128

362158

V Bludově byla dne 3. 8. 2021 zachycena lokomotiva 362.158 s vlakem R 901 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362159

Dne 27. 7. 2021 byl mezi zastávkou Pohleď a ŽST Okrouhlice zachycen R 975 Vysočina v čele s lokomotivou 362.159. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362160

Vlak R 914 Bouzov vedený lokomotivou 362.160 projíždí 29. 5. 2021 mezi ŽST Červenka a zastávkou Střeň. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362161

V Bludově byl dne 4. 9. 2021 zachycen vlak R 904 Bouzov v čele s "esem" 362.161. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362162

Dne 10. 6. 2021 projíždí mezi ŽST Prostějov hl. n. Bedihošť lokomotiva 362.162 s vlakem R 916 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362163

Mezi ŽST Světlá nad Sázavou a zastávkou Světlá nad Sázavou-Josefodol byla dne 26. 7. 2021 zachycena lokomotiva 362.163 s R 988 Vysočina. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362164

"Eso" 362.164 dne 6. 9. 2021 projíždí s vlakem R 903 Bouzov mezi zastávkami Nemilany a Olomouc-Nové Sady. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362165

Dne 18. 6. 2021 byla v Bludově zachycena lokomotiva 362.165 v čele vlaku R 904 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362166

Mezi zastávkou Rokytnice u Přerova a ŽST Brodek u Přerova projíždí dne 25. 8. 2021 vlak R 10911 (odklon vlaku R 911 Bouzov) vedený lokomotivou 362.166. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362167

Vykolejení vozů na vlaku Pn 62310 ráno 4. 8. 2021 v Kralupech nad Vltavou zapříčinilo uvíznutí "esa" 362.167 na rameni Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem, kde dopravovalo rychlíky až do poledne 5. 8. 2021. Na snímku je tato lokomotiva zachycena v ŽST Kralupy nad Vltavou dne 4. 8. 2021 s R 604 "Krušnohor". Autor snímku František Bartoš.

 


362168

Dne 29. 6. 2021 byl mezi ŽST Chropyně a Věžky zachycen R 10903 (odklon vlaku R 903 Bouzov) s "esem" 362.168. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362169

Mezi ŽST Přerov přednádraží a Věžky projíždí 31. 3. 2021 vlak R 10908 (odklon R 908 Bouzov) tažený lokomotivou 362.169. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362170

Lokomotiva 362.170 v čele R 914 Bouzov projíždí dne 9. 4. 2021 mezi ŽST Bedihošť a zastávkou Čelčice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362171

V Postřelmově bylo dne 18. 6. 2021 zachyceno "eso" 362.171 s vlakem R 902 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362175

Místo plánované lokmomotivy řady 350 ZSSK zaskočila dne 15. 7. 2021 na vlaku Ex 122 "Valašský expres" brněnská lokomotiva 362.172 zachycená mezi ŽST Drahotuše a Lipník nad Bečvou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362173

Mezi ŽST Světlá nad Sázavou a zastávkou Světlá nad Sázavou-Josefodol projíždí dne 30. 7. 2021 vlak R 988 Vysočina v čele s "esem" 362.173. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362174

V ŽST Sázava u Žďáru byl dne 20. 10. 2021 zachycen Os 8750 vedený lokomotivou 362.174. Autor snímku Peťo Káčer.

362175

"Eso" 362.175 dne 25. 7. 2021 v čele Os 5905 v ŽST Světlá nad Sázavou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky