Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2023-01-08

Dne 17. 12. 2022 došlo za jízdy Os 14517 řazeného z motorového vozu 809.239 mezi ŽST Čejč a Mutěnice ke střetu s automobilem, motorový vůz je odstaven. Z důvodu závady na spalovacím motoru došlo 23. 12. 2022 k odstavení motorového vozu 810.583. Havlíčkobrodské motorové vozy 810.595 a 810.622 byly v nedávné době zrušeny.

2023-01-22

Provozní jsou motorové vozy 809.239 od 11. 1. 2023 a 810.583 od 14. 1. 2023. Doplněn snímek motorového vozu 810.583 a aktualizovány snímky motorových vozů 809.179, 809.239, 810.157, 810.223, 810.290, 810.486, 810.628 a 810.651.

2023-02-12

Aktualizovány snímky motorových vozů 809.057, 809.179, 809.239, 810.157, 810.223, 810.408, 810.469, 810.486, 810.546, 810.627 a 810.651.

2023-03-05

Aktualizovány snímky motorových vozů 809.179, 809.232, 810.157, 810.223, 810.408, 810.469, 810.486, 810.546, 810.627 a 810.663.

2023-03-19

Aktualizovány snímky motorových vozů 809.179, 810.157, 810.223, 810.408, 810.469, 810.486 a 810.546.

2023-04-10

Doplněn snímek motorového vozu 810.622 a aktualizovány snímky motorových vozů 809.179, 810.157, 810.223, 810.408, 810.486, 810.537 a 810.628.

2023-05-01

Aktualizovány snímky motorových vozů 810.157, 810.223, 810.408 a 810.469.

2023-05-21

Doplněn snímek motorového vozu 810.506 a aktualizovány snímky motorových vozů 810.157 a 810.223.

2023-06-04

Od 27. 5. 2023 je z důvodu závady na spalovacím motoru odstaven motorový vůz 810.506. Aktualizovány snímky motorových vozů 810.157, 810.223, 810.408, 810.486, 810.506 a 810.651.

2023-06-25

Ke dni 11. 6. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 891. Od 9. 6. 2023 je odstaven motorový vůz 810.663, dne 14. 6. 2023 odjel do šumperské ŠKODA PARS na vyvazovací obnovu R1. Motorové vozy 810.433, 810.595 a 810.622 byly 15. 6. 2023 přepraveny vlakem Sv 98285 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy.

2023-07-17

Ke dni 13. 7. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 891. Motorový vůz 810.506 je od 13. 6. 2023 provozní.

2023-08-06

Motorový vůz 810.663 je od 22. 7. 2023 opět provozní. Aktualizován snímek motorového vozu 810.157.

2023-08-27

Aktualizován snímek motorového vozu 810.157.

2023-09-10

Z důvodu závady na převodovce je od 22. 8. 2023 odstaven motorový vůz 810.212.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 5 motorových vozů řady 809, žádný není turnusovaný. Ve srovnání s minulým JŘ je inventární a turnusovaný počet stejný.

SS Veselí nad Moravou

SS Veselí nad Moravou disponuje 5 motorovými vozy řady 809 bez turnusování, nicméně i tak se "osmsetdevítky" pravidelně vyskytují v obězích určených pro motorové vozy řady 810.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2022-12-11

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2022-12-11

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2023-01-11

M 152.0307

1978/80546

95 54 5 809.307-2

později 810.307

2022-12-11


809057

V Mutěnicích byl dne 22. 1. 2022 zachycen vlak Os 14507 v podobě motorového vozu 809.057. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809179

Dne 7. 1. 2022 odjíždí ze Strážnice motorový vůz 809.179 jako vlak Os 2741. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809232

Motorový vůz 809.232 jedoucí jako Os 4174 dne 10. 2. 2022 projíždí mezi ŽST Vlkoš a zastávkou Kyjov zastávka. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809239

V Čejči byl dne 14. 1. 2022 zachycen vlak Os 14508 řazený z motorového vozu 809.239. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


809.307

 

 

 


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z 28 motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. V roce 1997 byly dva motorové vozy upraveny na řadu 811 a v roce 2001 jeden motorový vůz prošel modernizací na řadu 812. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2. V letech 2020–2021 došlo k další modernizaci 14 motorových vozů řady 810 s přeznačením na řadu 811.

 

"Osmsetdesítky" jsou v Regionálním pracovišti provozu Brno zastoupeny v počtu 20 vozů, turnusovaných je 5 z nich (do 11. 6. 2023 bylo turnusováno 8 motorových vozů). Ve srovnání s minulým JŘ byl na počátku nového JŘ inventární a turnusovaný počet stejný. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny ve strojních stanicích Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou.


SS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě je vedeno inventárně 6 motorových vozů, turnusovaný je 1 vůz. Oproti minulému JŘ je inventární a turnusovaný počet vozů stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-09-14

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

odstaven - závada na převodovce

2023-08-22

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-09-14

M 152.0595

1982/85828

95 54 5 810.595-9

červenokrémový nátěr; deponie Jihlava; zrušen

2023-06-15

M 152.0622

1984/87822

95 54 5 810.622-1

deponie Jihlava; zrušen

2023-06-15

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2022-12-11


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí v jediné turnusové skupině 883. Pravidelně se v motorovými vozy řady 810 můžeme setkat na stejných tratích jako v minulém JŘ:

Jediný havlíčkobrodský motorový vůz je zařazen do turnusové skupiny 883 a provádí vozbu na trati Křižanov - Studenec s jedním obratem do Žďáru nad Sázavou:


810.674

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24952 ZNS / 24953 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24959 VEM Z / 17:22 24998 VEM


(5): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24952 ZNS / 24953 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24959 VEM Z / 17:22 24998 HBR

odstaven HBR

HBR 19:06 24999 VEM


SS Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 4 z nich (do 11. 6. 2023 bylo turnusováno 7 motorových vozů). Oproti minulému JŘ byl na počátku nového JŘ inventární a turnusovaný počet vozů stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2022-12-11

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

deponie Jihlava; navržen na zrušení

2023-06-15

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0506

1982/85739

95 54 5 810.506-6

 

2023-06-13

M 152.0546

1982/85779

95 54 5 810.546-2

červenokrémový nátěr

2022-12-11

M 152.0583

1982/85816

95 54 5 810.583-5

červenokrémový nátěr

2023-01-14

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN; červenokrémový nátěr; navržen na zrušení

2022-10-02

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2022-12-11

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2022-12-11

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2023-07-22


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 891 a 892. Veselské "osmsetdesítky" ve srovnání s minulým JŘ jezdí na stejných vozebních ramenech. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na následujících tratích:

Turnusová skupina 891 byla postavena pro 5 motorových vozů, které v ní zajišťovaly vozbu osobních vlaků na tratích Veselí nad Moravou - Kyjov a Hodonín - Zaječí. Přesun mezi těmito tratěmi se prováděl v pracovní dny vlaky 2734 a 2733 Veselí nad Moravou - Hodonín a opačně. Oběhy platné do 11. 6. 2023:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM poh4106 KYV / 4165 VNM / 4168 KYV / 4169 VNM / 4172 KYV / 4173 VNM / 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV

 

(5): VNM poh4106 KYV / 4165 VNM / 4168 KYV / 4169 VNM / 4172 KYV / 4173 VNM / 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV / 20:48 4195 VNM [a přechází na (+) 4174]

odstaven VNM

VNM 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV

2.

KYV 4163 VNM / poh4108 KYV / 4167 VNM / 2734 HDN / 14506 ZAI / 14509 HDN / 14510 ZAI / 14515 HDN / 14514 ZAI / 14525 KOB / 14534 ZAI / 14533 KOB / 14528 ZAI / 14527 CEC

odstaven CEC

odstaven CEC

3.

CEC 14522 ZAI / 14503 HDN / 14508 ZAI / 14513 HDN

CEC 14500 ZAI / 14521 CEC / 14524 ZAI / 14505 HDN / 14508 ZAI / 14513 CEC / 14512 ZAI / 14517 HDN

CEC 14524 ZAI / 14505 HDN / 14508 ZAI / 14513 CEC / 14512 ZAI / 14517 HDN

4.

HDN 14500 ZAI / 14521 CEC / 14504 ZAI / 14507 CEC / 14523 ZAI / 14511 HDN / 14512 ZAI / 14517 KOB / 14532 ZAI / 14523 CEC [a přechází na (1) 14522]

HDN 14504 ZAI / 14507 CEC / 14506 ZAI / 14509 HDN / 14514 ZAI / 14525 CEC / 14528 ZAI / 14527 CEC [a přechází na (+) 14524]

HDN 14504 ZAI / 14507 CEC / 14506 ZAI / 14509 HDN / 14514 ZAI / 14525 CEC / 14528 ZAI / 14527 CEC

5.

CEC 14520 ZAI / 14501 HDN / 14502 ZAI / 14531 KOB / 14524 ZAI / 14505 HDN / 2733 VNM [a přechází na (1) 4106]

odstaven VNM

odstaven VNM


Od 11. 6. 2023 nastala redukce dopravy na trati 255 Zaječí - Hodonín, v pracovní dny se jezdí pouze v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě a vozbu po motorových vozech řady 810 převzala v pracovní dny maloměřická motorová jednotka řady 814.0. Nad rámec redukce ještě Správa železnic vyhlásila od 12. 6. 2023 nepřetržitou výluku v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín kvůli nevyhovujícímu stavu zabezpečovacího zařízení vlivem slabého provozu, takže i o víkendu zajišťují provoz v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě motorové jednotky řady 814.0 a 814.2. Tím pádem nyní motorové vozy řady 810 na "zaječskou" lokálku nezajíždí. Turnusová skupina 891 je pouze dvoudenní, motorové vozy jezdí pouze na trati Veselí nad Moravou - Kyjov a zůstává jeden obrat do Hodonína. Oběhy platné od 12. 6. do 12. 7. a od 11. 9. 2023:


810.290; 809.179

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM poh4106 KYV / 4165 VNM / 4168 KYV (kromě VII-VIII) / 4169 VNM (kromě VII-VIII) / 4172 KYV / 4173 VNM / 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV

 

(5): VNM poh4106 KYV / 4165 VNM / 4168 KYV / 4169 VNM / 4172 KYV / 4173 VNM / 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV / 20:48 4195 VNM

odstaven VNM

VNM 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV

2.

KYV 4163 VNM / poh4108 KYV / 4167 VNM / 2734 HDN / 2733 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Kvůli nepřetržité výluce ve Strážnici od 13. 7. 2023 do 10. 9. 2023 odpadl výkon VNM 2734 HDN / 2735 VNM. Oběhy turnusové skupiny 891 platné od 13. 7. do 10. 9. 2023:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM poh4106 KYV / 4165 VNM / 4168 KYV (kromě VII-VIII) / 4169 VNM (kromě VII-VIII) / 4172 KYV / 4173 VNM / 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV

 

(5): VNM poh4106 KYV / 4165 VNM / 4168 KYV / 4169 VNM / 4172 KYV / 4173 VNM / 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV / 20:48 4195 VNM

odstaven VNM

VNM 4174 KYV / 4175 VNM / 4178 KYV / 4179 VNM / 4180 KYV / 4181 VNM / 4182 KYV

2.

KYV 4163 VNM / poh4108 KYV / 4167 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Dvoudenní turnusová skupina 892 pokrývá v 1. turnusovém dni vozbu na "bzenecké kači" Bzenec - Moravský Písek, motorové vozy na ni najíždí z Veselí nad Moravou do Bzence jako Os 24101 (pracovní dny), Os 24105 (sobota) a Os 24111 (neděle); zpět do Veselí nad Moravou se vrací zpět z Bzence jednotně večer jako Os 24154. V 2. turnusovém dni jezdí "osmsetdesítka" jen v pracovní dny, a to ráno a odpoledne na školních vlacích z Veselí nad Moravou do Strážnice (VNM 2740 SZN / 2741 VNM / pk2710 SZN / 2743 VNM) a dále na odpoledním páru osobních vlaků z Veselí nad Moravou do Kyjova (VNM 4176 KYV / 4177 VNM). Odpolední školní vlak ze Strážnice do Veselí nad Moravou (obrat VNM pk2710 SZN / 2743 VNM) byl s ukončením školního roku v červnu 2023 zrušen.


810123

Os 9268 vedený motorovým vozem 810.123 byl 31. 8. 2019 zachycen mezi zastávkami Mrzkovice a Smrčná. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810157

V Moravském Písku byl 10. 4. 2022 zachycen Os 24113 řazený z motorového vozu 810.157. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810212

Dne 5. 2. 2019 přijíždí do zastávky Bílek vlak Os 5585 sestavený z motorového vozu 810.212, přípojného vozu Btax780 057 a motorové jednotky 914.042+ 814.042 na postrku. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810223

Vlak Os 2711 řazený z motorového vozu 810.223, přípojného vozu BDtax782 023 a motorového vozu 810.408 na postrku projíždí dne 10. 2. 2022 mezi nákladištěm a zastávkou AHr Lipov a zastávkou Louka u Ostrohu. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810290

V ŽST Čejč byl 24. 11. 2021 zachycen Os 14526 řazený z motorového vozu 810.290. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810408

Dne 5. 2. 2022 projíždí mezi ŽST Kobylí na Moravě a zastávkou Brumovice vlak Os 14505 řazený z motorového vozu 810.408. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810433

Motorový vůz 810.433 dne 18. 2. 2019 v Hradčovicích s vlakem Os 4342. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810469

Mezi nákladištěm a zastávkou Blatnice pod Svatým Antonínkem a ŽST Veselí nad Moravou projíždí dne 11. 1. 2022 vlak Os 2712 řazený z motorového vozu 810.469, přípojného vozu BDtax782 023 a motorového vozu 810.627. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810486

Dne 3. 3. 2022 byl mezi zastávkou Mutěnice zastávka a ŽST Mutěnice zachycen vlak Os 14507 řazený z motorového vozu 810.486. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810506

Os 4174 řazený z motorového vozu 810.506 projíždí dne 25. 3. 2022 mezi ŽST Vlkoš a zastávkou Kyjov zastávka. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810537

V Havlíčkově Brodě se 7. 4. 2023 nacházel motorový vůz 810.537 navržený na zrušení ve společnosti přípojných vozů BDtax782 009 a Bdtax785 524. Autor snímku Jakub Matějka.

810546

Dne 22. 1. 2022 byl v Mutěnicích zachycen motorový vůz 810.546 jedoucí jako Os 14508. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810583

V ŽST Frýdek-Místek dne 4. 12. 2021 posunuje souprava v čele s motorovým vozem 810.583. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810595

Dne 8. 12. 2021 zajišťovala na "staré tišnovce" dopravu souprava z hnacími vozidly na obou koncích, na zastávce Rozsochy byla tato souprava ve složení 810.595 + BDtax782 045 + BDtax782 113 + 742.452 zachycena při rozjezdu vlaku Os 14911. Autor snímku Peťo Káčer.

810622

Zrušený motorový vůz 810.622 byl zvěčněn v Havlíčkově Brodě dne 7. 4. 2023. Autor snímku Jakub Matějka.

810627

Os 4169 v čele s motorovým vozem 810.627 projíždí dne 10. 2. 2022 mezi zastávkou Vracov a ŽST Bzenec. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810628

Dne 3. 3. 2022 vjíždí do ŽST Vlkoš vlak Os 4169 v podobě motorového vozu 810.628 a přípojného vozu BDtax782 002. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810651

Mezi ŽST Veselí nad Moravou a Bzenec projíždí dne 10. 4. 2022 vlak Os 4178 řazený z motorového vozu 810.651. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810663

Vlak Os 24119 v podobě motorového vozu 810.663 byl zachycen dne 10. 2. 2022 v ŽST Bzenec. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810674

Mezi ŽST Studenec a zastávkou Pozďatín byl dne 4. 12. 2019 zachycen Os 24928 řazený z motorového vozu 810.674. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky