Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-21

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2014-12-28

Lokomotiva 714.210 je od 15. 12. 2014 odstavena z důvodu opravy motoru.

2015-02-08

"Lachtan" 714.210 vyjel po opravě 21. 1. 2015 do provozu, ale od 29. 1. 2015 je opět odstaven, a sice pro závadu na trakčním motoru.

2015-03-01

Lokomotiva 714.210 je od 19. 2. 2015 opět provozní, ale zatím provádí výkony kolem Brna místo "Regionovy" v TS 802.

2015-03-15

Účinkování znojemského "lachtana" 714.210 na výkonech okolo Brna skončilo 20. 2. 2015, pak patrně následoval několikadenní výkon na některé z brněnských záloh a 5. 3. 2015 se lokomotiva vydala zpět do Znojma.

2015-04-19

Pro závadu na spalovacím motoru je od 31. 3. 2015 odstaven "lachtan" 714.211. Od 3. 4. 2015 je lokomotiva 714.204 převedena z PP Znojmo do PJ Maloměřice.

2015-05-03

Dne 1. 4. 2015 jela naposledy s cestujícími maloměřická lokomotiva 714.220, a to v úseku Tišnov - Nové Město na Moravě a zpět na Os 14904 / 14907. Poté odjela jako Lv 70001 do Brna-Maloměřic, aby se zde následujícího dne zapojila do konvoje plzeňských hnacích vozidel 362.077 + 714.220 + 814.102/914.102 + 810.561 vedeného z Veselí nad Moravou do Plzně jako Sv 101720 / 204148 / 104994 / 100972 / 147340 a odjela do svého nového působiště v Plzni. Administrativně je v DKV Plzeň vedena od 20. 4. 2015. Zpět provozní je od 22. 4. 2015 "lachtan" 714.211.

2015-07-06

Turnusová potřeba lokomotiv řady 714 narostla o dvě lokomotivy na celkový počet 6 strojů zapojených do turnusu. Jednak se jedná o "lachtana" v Havlíčkově Brodě z důvodu napěťových výluk ve stanici Havlíčkův Brod (turnusová skupina 776 od 17. 5. 2015) a dále o záložní stroj řady 714 v Tišnově kvůli výluce Brno-Maloměřice - Kuřim (turnusová skupina 716 od 15. 6. 2015).

2015-09-06

Dnem 26. 7. 2015 byla zrušena turnusová skupina 776 a dnem 1. 9. 2015 turnusová skupina 716.

2015-10-04

Dne 2. 10. 2015 došlo na odstavném nádraží F brněnského hlavního nádraží k vykolejení "lachtana" 714.004, který je tak odstaven.

2015-10-18

Lokomotiva 714.004 je od 10. 10. 2015 opět provozní.

2015-12-13

"Lachtan" 714.223 odjel 29. 11. 2015 vypomáhat do PP Tišnov.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V DKV Brno je soustředěno 9 lokomotiv řady 714, z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 6 lokomotiv řady 714.2 (do 19. 4. 2015 bylo ve stavu celkem 10 lokomotiv), z nichž 4 jsou turnusovány (viz však popis přechodného nárůstu v tabulce s přehledem aktualizací). Oproti předešlému GVD 2013/2014 poklesl počet turnusovaných lokomotiv o jednu lokomotivu, a to v traťové službě mezi Znojmem a Břeclaví.


Lokomotivy se nachází v PJ Maloměřice a PP Znojmo a pravidelně je můžeme vidět už jen na trati 246 Znojmo - Břeclav a dále v brněnském uzlu.

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice je 5 lokomotiv řady 714 (do 2. 4. 2015 zde bylo 5 lokomotiv, od 3. 4. 2015 do 19. 4. 2015 bylo v Maloměřicích 6 lokomotiv), z toho turnusované jsou 3 (do 16. 5. 2015 byly turnusovány 3 lokomotivy, do 14. 6. a od 26. 7. 2015 čtyři lokomotivy, od 15. 6. do 25. 7. 2015 se jednalo o 5 lokomotiv a od 26. 7. do 31. 8. 2015 byly turnusovány 4 lokomotivy). Zprvu byl stav stejný jako v minulém GVD, přechodné zvýšení turnusovaných "lachtanů" nastalo v souvislosti s výlukami.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2015-10-10

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2014-12-14

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2014-12-14

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2014-12-14

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

deponie PP Tišnov

2015-11-29


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do tří jednodenních oběhů v turnusových skupinách 708, 709 a 710 (staniční zálohy v ŽST Brno hl. n.), přechodně ještě vznikla TS 716 (posun v PP Tišnov) a 775 (výsuny vlaků závislé trakce v Havlíčkově Brodě).

 

5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n.) je zařazena do TS 708:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Další, 6. staniční záloha v ŽST Brno hl. n., má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB, jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A a osobním nádražím. Jedná se o turnusovou skupinu 709:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední maloměřická lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 710. Jedná se o 7. a 8. staniční zálohu, stanoviště má na poštovních kolejích 701 a 702 vedle V. nástupiště, vidět ji zde můžeme v nočních směnách a v neděli odpoledne:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO HN 0:00 - 2:30 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

(2)-(5): BNO HN 0:00 - 3:50 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 4:30 7. staniční záloha

BNO HN 14:35 - 24:00 7. staniční záloha


Od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 byla aktivována turnusová skupina 716 pro posun v PP Tišnov:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

TIV 7:00 - 18:30 staniční záloha

odstavena TIV

odstavena TIV


Maloměřický "lachtan" zajišťoval při napěťových výlukách výsuny vlaků v ŽST Havlíčkův Brod v turnusové skupině 776 zřízené od 17. 5. do 25. 7. 2015 (ve skutečnosti sem ale byla odvelena lokomotiva 742.044):


742

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HBR 5:50 - 10:20, 11:45 - 21:20 výsuny, 21:20 - 22:30 staniční záloha

HBR 5:45 - 20:30 výsuny

HBR 5:45 - 20:30 výsuny

 


PP Znojmo

PP Znojmo má ve stavu 4 lokomotivy řady 714 (do 2. 4. 2015 zde bylo 5 lokomotiv), z nichž turnusuje jeden stroj. Ve srovnání s minulým GVD tedy turnusová potřeba dvou lokomotiv poklesla na poslední jednu lokomotivu ve prospěch motorových vozů.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2015-03-05

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2015-04-22

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2014-12-14

T 466.0213

1997/16921

92 54 2 714.230-0

 

2014-12-14


Znojemská lokomotiva řady 714 je vedena v turnusové skupině 731, jezdí pouze v pracovní dny na dvou párech osobních vlaků mezi Znojmem a Břeclaví:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4500 ZNO / 4515 BCV / 4518 ZNO / 4525 BCV

odstavena BCV

odstavena BCV


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0221

1996/16911

92 54 2 714.220-1

 

2015-04-20


714220

Dne 11. 3. 2013 projíždí mezi zastávkami Nemilany a Kožušany lokomotiva 714.220 s "esem" 362.080 jako Lv 1. nsl 72220. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky