Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2022-12-11

Motorové jednotky 814.069+914.069 a 814.133+914.133 se vrátily z RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová do RPP Brno - PP Maloměřice, přesné datum předání doplním.

2022-12-27

Do Brna se 24. 12. 2022 vrátila i třetí "Regionova" 814.132+914.132 jezdící v minulém JŘ pod RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová, přesné datum předání doplním. Odstavené jsou motorové jednotky 814.169+914.169 od 12. 12. 2022 (závada na spalovacím motoru) a 814.018+914.018 od 19. 12. 2022 (najetí do stromu za jízdy Os 5316 mezi zastávkami Holetín a Vojtěchov). Dne 19. 12. 2022 se přesunula maloměřická "Regionova" 814.133+ 914.133 do SS Havlíčkův Brod na výpomoc. Zpět do provozu se 21. 12. 2022 vrátila motorová jednotka 814.148+914.148.

2023-01-22

"Regionova" 814.095+914.095 je od 27. 12. 2022 odstavena z důvodu závady na převodovce. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.018+914.018, 814.049+914.049, 814.205+814.206 a 814.207+814.208.

2023-02-12

Od 14. 1. 2023 je z důvodu závady na spalovacím motoru a převodovce odstavena "Regionova" 814.133+914.133. Motorová jednotka 814.169+ 914.169 je od 23. 1. 2023 provozní. Dne 2. 2. 2023 došlo mezi Znojmem a Olbramkostelem ke střetu "Regionovy" 814.071+914.071 jedoucí jako Os 24814 se stromem, jednotka je odstavena. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.205+814.206 a 814.207+814.208.

2023-03-05

Do provozu se vrátly "Regionovy" 814.018+914.018 (15. 2. 2023) a 814.095+914.095 (20. 2. 2023). Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.205+814.206 a 814.207+814.208.

2023-03-19

Motorová jednotka 814.071+914.071 má trochu smůlu; po střetu se stromem začala 7. 3. 2023 opět jezdit s cestujícími, avšak 14. 3. 2023 se v Grešlovém Mýtě při jízdě Os 24836 střetla s automobilem, a je tak opět odstavena. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.205+814.206.

2023-04-10

Od 16. 3. 2023 je odstavena "Regionova" 814.042+914.042 z důvodu závady na podvozku. Do provozu se vrátily motorové jednotky 814.133+914.133 od 29. 3. 2023 (už se nevrátila do své předchozí deponie v Havlíčkově Brodě) a 814.071+914.071 od 3. 4. 2023. Doplněny snímky motorových jednotek 814.069+914.069 a 814.133+914.133. Aktualizován snímek motorové jednotky 814.205+814.206.

2023-05-01

Střet vlaku Os 14911 s automobilem, ke kterému došlo 6. 4. 2023 v Rožné (na stejném přejezdu došlo 29. 12. 2021 k poničení motorové jednotky 814.227+814.228) je důvodem odstavení "Regionovy" 814.237+814.238.

2023-05-21

Od 17. 5. 2023 je "Regionova" 814.169+914.169 předána z SS Havlíčkův Brod do PP Maloměřice (fyzicky byla přemístěna 12. 4. 2023 "lachtanem" 714.204 jako vlak Lv 54145). Do provozu se vrátily "Regionovy" 814.098+914.098 od 1. 5. 2023, 814.135+914.135 od 1. 5. 2023 a 814.042+914.042 od 11. 5. 2023. Motorová jednotka 814.049 je od 29. 3. 2023 zapůjčena do RPP Česká Třebová - PP Čeeská Třebová.

2023-06-04

"Regionova" 814.049+914.049 působí od 29. 5. 2023 opět v Havlíčkově Brodě. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.197+914.197 a 814.205+814.206.

2023-06-25

Ke dni 11. 6. 2023 došlo ke změně v turnusových skupinách 851, 890 a vznikla nová turnusová skupina 852. Dne 14. 6. 2023 došlo za jízdy Os 15952 mezi Lípou a Herálcem ke střetu s automobilem, "Regionova" 814.148+914.148 je odstavena. Další střet s automobilem absolvovala motorová jednotka 814.041+914.041 dne 21. 6. 2023 za jízdy Os 5305 ve Starých Jesenčanech, a je tak rovněž odstavena. Od 24. 6. 2023 je v provozu motorová jednotka 814.237+814.238.

2023-07-17

Ke dni 1. 7. 2023 došlo ke změně v turnusových skupinách 850 a 882. Ke dni 6. 7. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 881 a vznikla nová turnusová skupina 881a. Ke dni 13. 7. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 890. Havlíčkobrodská motorová jednotka 814.143+914.143 odjela 7. 6. 2023 do nového působiště v RPP Olomouc - SS Valašské Meziříčí; přesné datum předání doplním. Na vyvazovací obnovu R1 odjela 26. 6. 2023 "Regionova" 814.095+ 914.095, a je tak odstavena. Závada na spalovacím motoru je důvodem odstavení motorové jednotky 814.219+814.220 od 30. 6. 2023. "Regionova" 814.148+914.148 je od 6. 7. 2023 opět provozní.

2023-08-06

Motorová jednotka 814.219+814.220 je od 23. 7. 2023 provozní. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.069+914.069, 814.217+814.218, 814.219+814.220, 814.229+814.330 a 814.237+814.238.

2023-08-27

Dne 24. 7. 2023 po ranních výkonech na trati Zaječí - Kobylí na Moravě odjela "Regionova" 814.169+914.169 v 11:02 h do Brna-Maloměřic jako Sv 98034, načež v 12:49 h pokračovala jako Sv 98232 přes Havlíčkův Brod a Nymburk do Mladé Boleslavi v rámci redislokace do RPP Česká Třebová - SS Liberec; přesné datum předání doplním. Aktualizovány snímky motorových jednotek 814.219+814.220, 814.229+814.230 a 814.237+814.238.

2023-08-27

Zpět v provozu je od 1. 9. 2023 "Regionova" 814.095+914.095.

2023-09-10

Ke dni 4. 9. 2023 došlo ke změně v turnusových skupinách 850 a 882.

Motorové jednotky ř. 814.0

814 Motorové jednotky řady 814.0 jsou nedělitelné dvoudílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 a řídicího vozu ř. 914. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810, řídicí vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010, 013 a 015 (mezitím přeznačených na ř. Btax780, Ddax784 a Bdtax785). Motorové jednotky dodala firma Pars nova a.s. ze Šumperka, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.0 vznikla v roce 2005 a dodávky jednotek probíhaly do roku 2012. Zájemcům o dislokace jednotek, jejich popis a další informace doporučuji webové stránky www.regionovy.cz.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno je 22 jednotek (do 8. 6. 2023 zde bylo 24 jednotek, do 24. 7. 2023 zde bylo 23 jednotek), a to v pracovišti provozu Maloměřice, strojní stanici Havlíčkův Brod a Znojmo. Turnusováno je 16 jednotek (do 10. 6. 2023 bylo turnusováno 15 jednotek). Ve srovnání počátku nového JŘ s minulým JŘ se "Regionovy" vrátily po roční nepřetržité výluce Brno - Blansko z RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová zpět do PP Maloměřice; inventární počet stoupl o 3 motorové jednotky, turnusovaný počet stoupl o jednu motorovou jednotku.

PP Maloměřice

Ve stavu PP Maloměřice se nachází 3 motorové jednotky (od 17. 5. do 24. 7. 2023 zde byly 4 motorové jednotky), z nichž 2 jsou zapojeny do turnusu (do 10. 6. 2023 byla turnusována 1 motorová jednotka).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0619

1984/87819

95 54 5 814.069-1

LUCKA; později 810.619

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 228-4

1977/78966

95 54 5 914.069-0

LUCKA; později 010.458 a 50 54 24-29 095

2022-12-11

M 152.0214

1977/79593

95 54 5 814.132-7

později 810.214

2022-12-24

Blm 70 54 24-29 384-7

1979/81467

95 54 5 914.132-6

později 010.389 a 50 54 24-29 171

2022-12-24

M 152.0092

1976/78602

95 54 5 814.133-5

později 810.092

2023-03-29

Blm 70 54 24-29 435-7

1979/81518

95 54 5 914.133-4

později 010.221 a 50 54 24-29 195

2023-03-29


Maloměřické "Regionovy" byly do 10. 6. 2023 pravidelně k vidění na stejných tratích, jako tomu bylo před zahájením roční nepřetržité výluky Brno - Blansko v minulém JŘ. Od 11. 6. 2023 byl zrušen provoz na trati 262 v úseku Boskovice - Velké Opatovice a naopak nově se "Regionovy" objevují na trati 255 Zaječí - Kobylí na Moravě:

Pro maloměřické motorové jednotky řady 814.0 je sestavena jednodenní turnusová skupina 851 pro zajištění vozby na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice, od 11. 6. 2023 pouze pro úsek Skalice nad Svitavou - Boskovice. Zbrojení a údržba probíhá v Brně-Maloměřicích, v úseku Brno - Skalice nad Svitavou jezdí bez cestujících soupravově.
Do 10. 6. 2023 vyjížděla "Regionova" z Brna-Maloměřic jako Sv 14790 v pracovní dny v 03:47 h a Sv 14794 v neděli v 14:02 h. Zpět do Brna-Maloměřic se vracela jako Sv 14795 v pondělí až čtvrtek na 23:32 h po vlaku Os 14742, Sv 14743 v pátek v 23:53 h po vlaku Os 14743 a jako Sv 14793 v neděli v 22:42 h po vlaku Os 14742.
Od 11. 6. 2023 je údržba v Brně-Maloměřicích provázána s boskovickou tratí 3× týdně. V úterý a čtvrtek "Regionova" vyjíždí z Brna-Maloměřic v 04:32 h jako Sv 14796, v neděli v 14:02 jako Sv 14794. V opačném směru odjíždí ze Skalice nad Svitavou do Brna-Maloměřic v pondělí, středu a pátek v 22:16 h jako Sv 14797.

 

Od 11. 6. 2023 nastala redukce dopravy na trati 255 Zaječí - Hodonín, v pracovní dny se jezdí pouze v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě a vozbu po veselských motorových vozech 810 a přípojných vozech řady BDtax782 převzala maloměřická motorová jednotka řady 814.0. Nad rámec redukce ještě Správa železnic vyhlásila od 12. 6. 2023 nepřetržitou výluku v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín kvůli nevyhovujícímu stavu zabezpečovacího zařízení vlivem slabého provozu, takže motorová jednotka řady 814.0 zajišťuje provoz v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě částečně i v nepracovních dnech. Oběh je jednodenní v nové turnusové skupině 852. Údržba (a případná výměna "Regionovy") se provádí v Brně-Maloměřicích v noci z neděle na pondělí a ze středy na čtvrtek. V noci z pátku na sobotu se jezdí do Brna-Horních Heršpic. V noci z pondělí na úterý, z úterý na středu a ze čtvrtka na pátek jezdí "Regionova" do Hodonína, kvůli zmiňované nepřetržité výluce musí jet přes Břeclav. O víkendu pak jezdí motorová jednotka řady 814.0 na údržbu do Veselí nad Moravou, a sice v sobotu odpoledne po vlaku Os 17740 a vrací se v neděli odpoledne před vlakem Os 17741.


SS Havlíčkův Brod

Do SS Havlíčkův Brod je přiděleno 11 jednotek (do 16. 5. 2023 zde bylo 13 jednotek, do 8. 6. 2023 to bylo 12 jednotek), z toho 8 je turnusovaných. Inventární i zaturnusovaný počet jednotek byl na počátku JŘ ve srovnání s minulým JŘ stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0132

1976/78642

95 54 5 814.018-8

později 810.132; nátěr Pardubického kraje

2023-02-15

Blm 70 54 24-29 119-7

1976/77986

95 54 5 914.018-7

později 010.219; nátěr Pardubického kraje

2023-02-15

M 152.0189

1977/79568

95 54 5 814.019-6

později 810.189; nátěr Pardubického kraje

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 476-1

1979/81559

95 54 5 914.019-5

později 010.134; nátěr Pardubického kraje

2022-12-11

M 152.0072

1976/77756

95 54 5 814.041-0

později 810.072; nátěr Kraje Vysočina (?); odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2023-06-21

Blm 70 54 24-29 906-7

1983/85708

95 54 5 914.041-9

později 010.318; nátěr Kraje Vysočina (?); odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2023-06-21

M 152.0308

1978/80547

95 54 5 814.043-6

později 810.308

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 845-7

1982/85647

95 54 5 914.043-5

později 010.312

2022-12-11

M 152.0096

1976/78606

95 54 5 814.048-5

později 810.096; nátěr Pardubického kraje

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 409-2

1979/81492

95 54 5 914.048-4

později 010.152; nátěr Pardubického kraje

2022-12-11

M 152.0423

1981/84077

95 54 5 814.049-3

později 810.423; nátěr Pardubického kraje

2023-05-29

Blm 70 54 24-29 301-1

1978/80050

95 54 5 914.049-2

později 010.541; nátěr Pardubického kraje

2023-05-29

M 152.0440

1981/84094

95 54 5 814.098-0

později 810.440; žlutozelený nátěr

2023-05-01

Blm 70 54 24-29 015-7

1976/77882

95 54 5 914.098-9

později 010.493 a 50 54 24-29 002; žlutozelený nátěr

2023-05-01

M 152.0412

1981/84066

95 54 5 814.127-7

později 810.412; žlutozelený nátěr?

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 144-5

1977/78882

95 54 5 914.127-6

později 010.369 a 50 54 24-29 056; žlutozelený nátěr?

2022-12-11

M 152.0074

1976/77758

95 54 5 814.135-0

později 810.074; žlutozelený nátěr

2023-05-01

Blm 70 54 24-29 268-2

1978/80017

95 54 5 914.135-9

později 010.533 a 50 54 24-29 118; žlutozelený nátěr

2023-05-01

M 152.0146

1976/78656

95 54 5 814.146-7

později 810.146

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 469-6

1979/81552

95 54 5 914.146-6

později 010.130 a 50 54 24-29 213

2022-12-11

M 152.0197

1977/79576

95 54 5 814.148-3

později 810.197; žlutozelený nátěr

2023-07-06

Blm 70 54 24-29 257-5

1978/80006

95 54 5 914.148-2

později 010.528 a 50 54 24-29 114; žlutozelený nátěr

2023-07-06


Motorové jednotky řady 814 v SS Havlíčkův Brod jezdí ve dvou turnusových skupinách 881 a 882. Tratě, na kterých jsou pravidelně nasazovány, jsou ve srovnání s minulým JŘ stejné (kromě trati 031):

Pro pohyb motorových jednotek mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi je sestavena pětidenní turnusová skupina 881. V pracovní dny se "Regionova" objeví i na trati 261 v úseku Žďárec u Skutče - Skuteč, a to na vlacích Os 5341 / Os 15354.

Kvůli nepřetržité výluce v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče od 6. 7. 2023 do 3. 10. 2023 se oběhy v TS 881 rozdělily na jednodenní oběh TS 881 v úseku Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách a třídenní oběh v nové turnusové skupině 881a, v které havlíčkobrodské "Regionovy" obíhají "za výlukou". Údržba se provádí v Pardubicích a v Hradci Králové, kam mají motorové jednotky naplánované trasy v úterý a čtvrtek jako Sv 95430 z Pardubic hl. n. v 07:30 h a zpět jako Sv 95431 z Hradce Králové hl. n. v 16:10 h.

 

Tři "Regionovy" jezdí v turnusové skupině 882. V pracovní dny jsou rámcové oběhy následující. Motorová jednotka v 1. turnusový den vyjede z Havlíčkova Brodu ráno na dva obraty do Humpolce, odpoledne na dva obraty do Hlinska v Čechách, následně pokračuje z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou a pozdě večer odjede do Velkého Meziříčí. Druhý den zajišťuje výkony na trati Křižanov - Studenec, načež se večer vrátí přes Žďár nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Třetí turnusový den ráno vykoná dva obraty do Ledče nad Sázavou a po zbytek dne "pendluje" mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem.
O víkendech motorová jednotka zabezpečovala v 1. turnusovém dni do 30. 6. 2023 obraty osobních vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou městem, od 1. 7. 2023 je o víkendu v tomto turnusovém dni odstavena. V 2. dni brousí koleje mezi Křižanovem a Studencem a v posledním třetím dni "Regionova" jezdí na trati Havlíčkův Brod - Humpolec. Od 4. 9. 2023 se kvůli nepřetržité výluce Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem objevuje v pracovní dny večer v úseku Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem.


SS Znojmo

Ve stavu SS Znojmo je 8 jednotek, z nichž 6 je jich zaturnusovaných. Inventární i zaturnusovaný počet motorových jednotek je ve srovnání s minulým JŘ stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0442

1981/84096

95 54 5 814.042-8

později 810.442

2023-05-11

Blm 70 54 24-29 378-9

1979/81461

95 54 5 914.042-7

později 010.109

2023-05-11

M 152.0047

1976/77731

95 54 5 814.067-5

později 810.047; žlutozelený nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 213-8

1977/78951

95 54 5 914.067-4

později 010.517; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0246

1978/80485

95 54 5 814.068-3

později 810.246

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 287-2

1978/80036

95 54 5 914.068-2

později 010.378 a 50 54 24-29 128

2022-12-11

M 152.0171

1977/79550

95 54 5 814.071-7

později 810.171; žlutozelený nátěr

2023-04-03

Blm 70 54 24-29 356-5

1978/80105

95 54 5 914.071-6

později 010.548 a 50 54 24-29 158; žlutozelený nátěr

2023-04-03

M 152.0328

1978/80567

95 54 5 814.095-6

později 810.328; žlutozelený nátěr?

2023-09-01

Blm 70 54 24-29 557-8

1981/84180

95 54 5 914.095-5

později 010.583 a 50 54 24-29 265; žlutozelený nátěr?

2023-09-01

M 152.0029

1976/77713

95 54 5 814.197-0

později 810.029; žlutozelený nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 807-7

1982/85609

95 54 5 914.197-9

později 010.242 a 50 54 24-29 385; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0494

1982/85727

95 54 5 814.198-8

později 810.494 a 811.494; žlutozelený nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 810-1

1982/85612

95 54 5 914.198-7

později 010.245 a 50 54 24-29 387; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0471

1981/84125

95 54 5 814.199-6

MEDUŇKA; později 810.471; žlutozelený nátěr (?)

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 311-0

1978/80060

95 54 5 914.199-5

MEDUŇKA; později 010.384 a 50 54 24-29 142; žlutozelený nátěr (?)

2022-12-11


Znojemské "Regionovy" můžeme pravidelně vídat na stejných tratích jako tomu bylo v minulém JŘ:

Pro znojemské motorové jednotky řady 814.0 je sestavena šestidenní turnusová skupina 870. Těžiště výkonů spočívá na tratích Znojmo - Okříšky a Třebíč - Jihlava. V pracovní dny je do provozu zapojeno všech 6 motorových jednotek. Tři jezdí na trati Znojmo - Okříšky a tři na trati Třebíč - Jihlava. Jedinými zajížďkami do jiných úseků tratí je v pracovní dny ranní obrat TRE 04:55 14891 NNO / 14810 TRE / 14816 JHL / 8348 HBR / 8353 JHL ME / 09:49 8394 JHL. V sobotu jezdí dvě "Regionovy" v úseku Třebíč - Jihlava a jedna dopoledne na trati Znojmo - Okříšky. V neděli se motorové jednotky objevují v úseku Třebíč - Jihlava celý den dvě, třetí jen ráno přejede z Okříšek do Třebíče; na trati Znojmo - Okříšky jezdí dvě motorové jednotky, ale až odpoledne.


914018

Mezi Vleč km 81,374 a zastávkou Chrudim město projíždí dne 27. 12. 2021 vlak Os 5300 řazený z "Regionovy" 914.018+814.018. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814019

Motorové jednotky 814.019+ 914.019 a 814.137+914.137 jedoucí jako Os 5354 se dne 22. 11. 2019 blíží k Chrudimi zastávce. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

914041

Dne 28. 7. 2021 byla na zastávce Bílek zachycena "Regionova" 914.041+814.041 jedoucí jako Sp 1454. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

914042

Mezi zastávkou Sobíňov a ŽST Ždírec nad Doubravou byl dne 24. 11. 2020 zachycen Os 5376 sestavený z motorové jednotky 814.042+ 914.042. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


814043

"Regionova" 814.043+914.043 byla dne 28. 7. 2021 zachycena v ŽST Chotěboř jedoucí jako Os 5381. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814048

Dne 22. 5. 2021 byla na zastávce Pardubice závodiště zachycena motorová jednotka 814.048+ 914.048 jedoucí jako Os 5337. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814049

"Regionova" 814.049+914.049 projíždí dne 29. 10. 2021 jako vlak Sp 1457 mezi ŽST Žďárec u Skutče a zastávkou Pokřikov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814067

Mezi zastávkou Hvězdoňovice a ŽST Stařeč projíždí dne 7. 11. 2020 "Regionova" 814.067+914.067 jedoucí jako Os 24815. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


914068

Motorová jednotka 814.068+ 914.068 dne 11. 5. 2019 v ŽST Stařeč jako Os 24814. Autor snímku Jan Zavadil.

814069

Dne 13. 4. 2022 projíždí mezi ŽST Boskovice a Skalice nad Svitavou "Regionova" 914.069+814.069 jako vlak Os 14705. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814.071+914.071

814095

Dne 26. 6. 2020 se v ŽST Havlíčkův Brod rozjíždí motorová jednotka 814.095+914.095 jedoucí jako Os 8749 do Žďáru nad Sázavou. Autor snímku František Bartoš.


814.098+914.098

914127

Vlak Os 15962 řazený z "Regionovy" 914.127+814.127 projíždí dne 24. 7. 2021 mezi zastávkami Dolík a Petrkov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814.132+914.132

814133

"Regionova" 914.133+814.133 jede dne 2. 3. 2022 jako Os 14705 mezi ŽST Boskovice a Skalice nad Svitavou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


814.135+914.135

814146

Mezi zastávkou Plačkov a dopravnou Humpolec dne 27. 7. 2021 projíždí "Regionova" 814.146+914.146 jako Os 15962. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814148

Dne 28. 11. 2020 byla v ŽST Křižanov zachycena motorová jednotka 814.148+914.148 během obratu Os 24906 a 24907. Autor snímku Alan Butschek.

814197

Dne 10. 4. 2022 projíždí mezi ŽST Moravský Písek a zastávkou Bzenec-Olšovec vlak Sv 11915 sestavený z "Regionovy" 814.197+ 914.197. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


914198

Dne 14. 8. 2019 byla motorová jednotka 914.198+814.198 jedoucí jako Os 14717 zachycena mezi zastávkou Cetkovice a ŽST Šebetov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

914199

"Regionova" 914.199+814.199 projíždí dne 7. 11. 2020 mezi zastávkou Hvězdoňovice a ŽST Stařeč jako Os 24811. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0593

1982/85826

95 54 5 814.143-4

později 810.593; žlutozelený nátěr

2023-06-09

Blm 70 54 24-29 291-4

1978/80040

95 54 5 914.143-3

později 010.537 a 50 54 24-29 132; žlutozelený nátěr

2023-06-09

M 152.0129

1976/78639

95 54 5 814.169-9

později 810.129; žlutozelený nátěr

2023-08-25

Blm 70 54 24-29 690-7

1981/84314

95 54 5 914.169-8

později 010.078 a 50 54 24-29 306; žlutozelený nátěr

2023-08-25


814.143+914.143

814.169+914.169

 

 


 

Motorové jednotky ř. 814.2

814 Motorové jednotky řady 814.2 jsou nedělitelné třídílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 na každém konci a vloženého vozu ř. 014 mezi nimi. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810 nebo 809, vložené vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010 (mezitím přeznačených na ř. Btax780). Motorové jednotky dodala společnost Pars nova a.s. Šumperk, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.2 vznikla v roce 2007, poslední - šestadvacátou - ČD obdržely v roce 2010.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se provozuje 9 jednotek, a sice v pracovišti provozu Maloměřice a strojní stanici Veselí nad Moravou. Do turnusů je zařazeno 7 jednotek. Inventární a zaturnusovaný počet motorových jednotek je ve srovnání s předešlým JŘ stejný.

PP Maloměřice

V PP Maloměřice se nachází 6 motorových jednotek řady 814.2, z toho 4 jsou turnusované. Oproti předešlému JŘ nedošlo u inventárního a zaturnusovaného počtu jednotek ke změně.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0456

1981/84110

95 54 5 814.217-6

později 810.456; žlutozelený nátěr?

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 562-8

1981/84185

95 54 5 014.009-5

později 010.142; žlutozelený nátěr?

2022-12-11

M 152.0013

1975/77697

95 54 5 814.218-4

později 810.013; žlutozelený nátěr?

2022-12-11

M 152.0023

1976/77707

95 54 5 814.219-2

později 810.023; žlutozelený nátěr

2023-07-23

Blm 70 54 24-29 014-0

1976/77881

95 54 5 014.010-3

později 010.492; žlutozelený nátěr

2023-07-23

M 152.0238

1977/79617

95 54 5 814.220-0

později 810.238; žlutozelený nátěr

2023-07-23

M 152.0128

1976/78638

95 54 5 814.227-5

později 810.128; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-12-29

Blm 70 54 24-29 183-3

1977/78921

95 54 5 014.014-5

později 010.337; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-12-29

M 152.0169

1977/79548

95 54 5 814.228-3

později 810.169; žlutozelený nátěr; odstavena - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-12-29

M 152.0377

1981/84031

95 54 5 814.229-1

později 810.377; žlutozelený nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 728-5

1982/85530

95 54 5 014.015-2

později 010.405 a 50 54 24-29 331; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0211

1977/79590

95 54 5 814.230-9

později 810.211; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0170

1977/79549

95 54 5 814.233-3

později 810.170; žlutozelený nátěr

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 719-4

1982/85521

95 54 5 014.017-8

později 010.486 a 50 54 24-29 325; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0252

1978/80491

95 54 5 814.234-1

později 810.252; žlutozelený nátěr

2022-12-11

M 152.0374

1981/84028

95 54 5 814.237-4

později 810.374; žlutozelený nátěr

2023-06-24

Blm 70 54 24-29 512-3

1978/81595

95 54 5 014.019-4

později 010.005 a 50 54 24-29 238; žlutozelený nátěr

2023-06-24

M 152.0085

1976/78595

95 54 5 814.238-2

později 810.085; žlutozelený nátěr

2023-06-24


Pro maloměřické jednotky je sestavena jediná turnusová skupina 850. Ve srovnání s minulým JŘ jezdily do 30. 6. 2023 na stejných vozebních ramenech, od 1. 7. 2023 nastala redukce:

Turnusová skupina 850 je čtyřdenní. Těžiště výkonů třídílných "Regionov" se odehrává na "staré tišnovce" 256 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou. Po celý týden zde obíhaly 3 motorové jednotky. Na údržbu "Regionovy" jezdí do Brna-Maloměřic, takže na ně narazíme i mezi Tišnovem a Brnem. Do 30. 6. 2023 převážně coby vlaky Sv, v některých případech jely i jako vlaky Os, od 1. 7. 2023 zde jezdí výhradně jako vlaky Sv. Mimo to v noci před pracovním dnem jezdily ze Žďáru nad Sázavou na zbrojení do Havlíčkova Brodu (ZNS 23:26 14998 HBR // 01:10 14997 ZNS). Do 30. 6. 2023 jezdily i na vybraných osobních vlacích v úseku Tišnov - Brno - Židlochovice (v pracovní dny 4668, 4677 v pátek, 4909, 4912; v sobotu 4675, 4676, 14959 a v neděli 4676) a po dopolední údržbě v Brně-Maloměřicích v pracovní dny vyjížděly na obratu 4147 / 4148 z Brna do Nemotic a zpět.

Od 4. 9. do 6. 11. 2023 dochází na "staré tišnovce" k dalšímu ročníku dlouhodobých výluk. Turnusová skupina 850 je stále čtyřdenní, od 4. 9. do 8. 10. 2023 se "Regionovy" pohybují v úseku Tišnov - Nedvědice a Bystřice nad Pernštejnem - Žďár nad Sázavou. S tím se pojí jejich soupravové jízdy od Brna až po Havlíčkův Brod:

SS Veselí nad Moravou

V SS Veselí nad Moravou jsou umístěny 3 jednotky, všechny 3 jsou turnusované. Inventární a turnusovaný stav je ve srovnání s minulým JŘ stejný.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0095

1976/78605

95 54 5 814.205-1

později 810.095

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 212-0

1977/78950

95 54 5 014.003-8

později 010.516

2022-12-11

M 152.0591

1982/85824

95 54 5 814.206-9

později 810.591

2022-12-11

M 152.0397

1981/84051

95 54 5 814.207-7

později 810.397

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 116-3

1976/77983

95 54 5 014.004-6

později 010.218

2022-12-11

M 152.0488

1982/85721

95 54 5 814.208-5

později 810.488

2022-12-11

M 152.0614

1984/87814

95 54 5 814.209-3

později 810.614

2022-12-11

Blm 70 54 24-29 021-5

1976/77888

95 54 5 014.005-3

později 010.497

2022-12-11

M 152.0552

1982/85785

95 54 5 814.210-1

později 810.552 a 809.552

2022-12-11


Veselské motorové jednotky řady 814.2 jsou vedeny v jediné turnusové skupině 890 a ve srovnání s minulým JŘ jezdily do 10. 6. 2023 na stejných vozebních ramenech, změna nastala k 11. 6. 2023. Pravidelné nasazení je na těchto tratích:

Veselské třídílné "Regionovy" jsou zařazeny do třídenní turnusové skupiny 890. Motorové jednotky se pohybují na trati Vrbovce - Veselí nad Moravou - Hodonín. Objeví se i na trati Hodonín - Břeclav, a sice denně na pozdně večerním obratu 4268 / 4267 a dále o víkendech na ranním obratu 4250 / 4251. Od 11. 6. 2023 nastala redukce dopravy na trati 255 Zaječí - Hodonín, v pracovní dny se jezdí pouze v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě a vozbu po veselských motorových vozech 810 a přípojných vozech řady BDtax782 převzala maloměřická motorová jednotka řady 814.0. Nad rámec redukce ještě Správa železnic vyhlásila od 12. 6. 2023 nepřetržitou výluku v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín kvůli nevyhovujícímu stavu zabezpečovacího zařízení vlivem slabého provozu, takže motorová jednotka řady 814.0 zajišťuje provoz v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě částečně i v nepracovních dnech. V době její údržby od sobotního odpoledne do nedělního odpoledne vyráží z dosavadního prostoje zajišťovat vozbu v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě veselská "Regionova" 814.2, a to počínaje sobotním Os 17741 a konče nedělním Os 17740. Z Veselí nad Moravou vyjíždí v sobotu v 13:20 h jako Sv 96702 přes Břeclav do Zaječí a zpět se vrací toutéž trasou ze Zaječí v neděli v 15:10 h jako Sv 96711.

Po dobu nepřetržité výluky ve Strážnici od 13. 7. 2023 do 10. 9. 2023 jsou oběhy přechodně upraveny tak, že v 1. turnusovém dni obíhá "Regionova" po celý týden v úseku Veselí nad Moravou - Vrbovce, v 2. turnusovém dni se nachází motorová jednotka nasazovaná od pátku do neděle na tratích Hodonín - Břeclav - Zaječí a Zaječí - Kobylí na Moravě a ve 3. turnusovém dni tvoří "Regionova" zálohu v pracovní dny od 06:00 do 18:00 h.


814206

Dne 10. 2. 2022 byla mezi zastávkou Louka u Ostrohu a zastávkou a nákladištěm AHr Lipov zachycena "Regionova" 814.206+014.003+ 814.205 jedoucí jako Os 2708. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814207

Motorová jednotka 814.208+ 014.004+814.207 dne 7. 1. 2022 projíždí jako vlak Os 2708 mezi nákladištěm a zastávkou AHr Lipov a nákladištěm a zastávkou Blatnice pod Svatým Antonínkem. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814209

Os 2713 řazený z "Regionovy" 814.209+014.005+814.210 opouští dne 19. 9. 2021 ŽST Velká nad Veličkou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814217

Mezi ŽST Nedvědice a zastávkou Doubravník projíždí dne 23. 4. 2022 motorová jednotka 814.217+ 014.009+814.218 jedoucí jako Os 14909. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


814220

Motorová jednotka 814.220+ 014.010+814.219 se dne 17. 4. 2022 rozjíždí v ŽST Tišnov jako vlak Os 14912. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814227

Dne 30. 7. 2020 projíždí mezi ŽST Žďár nad Sázavou a Veselíčko motorová jednotka 814.227+ 014.014+814.228 jedoucí jako Os 14909. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814230

Mezi ŽST Nedvědice a zastávkou Věžná byl 16. 4. 2022 zachycen vlak Os 14906 sestavený z "Regionovy" 814.230+014.015+ 814.229. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

814233

"Regionova" 814.233+010.017 +814.234 projíždí dne 28. 4. 2019 jako Sv 14916 mezi ŽST Kuřim a zastávkou Čebín. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


814238

Mezi zastávkou Doubravník a ŽST Nedvědice byla dne 23. 4. 2022 zachycena motorová jednotka 814.238+014.019+814.237 jedoucí jako Os 14908. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky