Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2017-02-05

Elektrický vůz 560.003 je pro více závad od 17. 1. 2017 odstaven.

2017-02-19

Na několik dnů je odstaven elektrický vůz 560.024 z důvodu čištění čmáranců od nějakého íkvétykve. Tím byl ještě více narušen pořádek v řazení vozů stejného barevného schématu, který bylo možné zaznamenat od konce ledna 2017. Tak například "najbrtí" nátěr elektrického vozu 560.007 (později ho pak vystřídal elektrický vůz 560.008) se objevil v "šedém panťáku" s elektrickým vozem 560.004, "najbrtí" vložený vůz 060.016 se prohodil místo šedě natřeného vloženého vozu 060.036...

2017-03-05

Od 21. 2. 2017 je pro závadu na tyristoru odstaven elektrický vůz 560.004.

2017-03-19

Elektrická jednotka 560.003+560.004 je od 17. 3. 2017 opět provozní.

2017-04-23

Dne 5. 4. 2017 došlo v ŽST Brno hl. n. na odstavném nádraží A k podhození posledního vozu elektrické jednotky 560.023+560.024, elektrický vůz 560.024 bočně narazil do stojící soupravy v čele s lokomotivou 242.264; elektrický vůz 560.024 je tak odstaven.

2017-07-01

Nepřetržitá výluka Brno hl. n. - Brno-Židenice započatá 3. 6. 2017 přinesla změny v turnusových skupinách 501 a 502. Od 25. 6. 2017 je po poškození střechy při mytí vozu odstaven elektrický vůz 560.026.

2017-07-30

Elektrický vůz 560.026 je od 4. 7. 2017 opět provozní. Na elektrickém voze 560.007 došlo k zadření kompresoru, vůz je od 19. 7. 2017 odstaven; v elektrické jednotce jej nahradil elektrický vůz 560.023. Dne 28. 7. 2017 se odstavený elektrický vůz 560.024 vydal na opravu do Českých Budějovic, nejprve z Brna-Maloměřic do Jihlavy přes Třebíč (!) tažen "bardotkou" 751.001 jako Sv 52008, v další jízdě bude pokračovat po ukončení nepřetržité výluky na trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí.

2017-09-24

Od 31. 8. 2017 je pro více závad odstavena elektrická jednotka 560.003+560.004.

2017-10-29

"Panťák" 560.003+560.004 je od 1. 10. 2017 opět provozní.

2017-11-12

Začátkem listopadu 2017 byla vozidla 560.005, 560.006, 060.003, 060.331, 060.332, 060.403 a 060.419 prohlášena za nepotřebná. Od 31. 10. 2017 jsou pro závady na torzních vzpěrách odstaveny elektrické vozy 560.021 a 560.022 a pro různé opravy i vložené vozy 060.009, 060.010, 060.011 a 060.012.

2017-12-02

Elektrický vůz 560.007 je od 26. 11. 2017 opět provozní.

2017-12-10

Od 9. 12. 2017 je opět provozní elektrická jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022.

 

560 Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970–1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.

 

Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971–1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.

 

V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars nova a.s. Šumperk provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.

 

Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.

 

V letech 2008–2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří, postupně se tato úprava objevila na všech jednotkách, úpravy skončily v roce 2015. Samozřejmě se tyto práce podepsaly na disponibilním počtu jednotek, které mohly být nasazeny do provozu, případně mohla být některá z jednotek dočasně pětivozová.

 

Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídilné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.

 

Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevovala čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky stojící v Pars nova Šumperk od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008 (tyto už ale modernizací prošly dříve). Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Následně na konci října a v první půlce listopadu 2013 odjely do Pars nova Šumperk elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407.

 

V roce 2014 došlo k vyřazení soupravy odstavené v Šumperku ze stavu DKV Brno, jednalo se o vozy 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010 a také započalo nasazování nových elektrických jednotek řady 650 a 640 do provozu. V souvislosti s jejich postupným nasazováním poklesla turnusová potřeba jednotek řady 560 od července do října 2014 z 5 jednotek na 4, poté se turnusová potřeba opět vrátila na původních 5 turnusovaných jednotek. V prosinci 2014 odjela do Pars nova Šumperk na opravu EH jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, která se tak stala druhou jednotkou opravenou v rozsahu EH.

 

GVD 2014/2015 přinesl zaturnusovaní jen pro 4 elektrické jednotky řady 560, což by měl být na delší dobu ustálený stav. Během roku 2015 byl vyřazen ze stavu vozidel DKV Brno elektrický vůz 560.001. Vůz 560.002 zatím zůstal v Maloměřicích s brzkým výhledem na proces rušení. Z Pars nova Šumperk se v červnu 2015 vrátila druhá jednotka po opravě EH, a sice 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, opatřená červeno-krémovým "retro" nátěrem. Dokonce bylo rozhodnuto o modernizaci další elektrické jednotky a tak na září 2015 odjela na opravu EH do Šumperka třetí jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022; zpět se vrátila v dubnu 2016 a v první květnový den začala vozit cestující.

 

Zaturnusování 4 elektrických jednotek řady 560 pokračovalo i v GVD 2015/2016. Na začátku června 2016 došlo po závadě na elektrickém voze 560.005 k odstavení obou elektrických vozů (tedy i 560.006) a čtyř vložených vozů 060.331+060.332+060.403+060.419. Výhled jejich dalšího nasazení do provozu je malý, spíše se dá předpokládat podání návrhu na zrušení uvedených vozů. K 15. 9. 2016 došlo ke zrušení elektrického vozu 560.002 a vložených vozů 060.422 a 060.423. Všechny tři vozy 10. 11. 2016 jely naposledy, a to z Brna na svůj hřbitov v České Třebové.

 

V současném GVD 2016/2017 jsou turnusy sestaveny podobně jako v minulém GVD pro 4 elektrické jednotky řady 560, provozuschopných v Brně zůstavá 6 "pantografů".


Osudy nemodernizovaných vozidel:


Lze tedy konstatovat, že ve stavu DKV Brno je 6 kompletních elektrických jednotek, tzn. že je stavu je 14 elektrických a 30 vložených vozů. Dále se v PJ Maloměřice nachází dva neprovozní elektrické vozy ex ZSSK. Turnusy jsou v tomto GVD sestaveny pro 4 jednotky.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

AGÁTA

2017-10-01

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

AGÁTA

2017-10-01

SM 488.0005

1970/71554

94 54 1 560.005-1

odstaven - více závad, nepotřebný

2017-11-01

SM 488.0006

1970/71555

94 54 1 560.006-9

odstaven - více závad, nepotřebný

2017-11-01

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

KUBA; nátěr "Najbrt"

2017-11-26

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

ANČE; nátěr "Najbrt"

2016-12-11

SM 488.0015

1970/71584

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

VAŠEK; nátěr "Najbrt"

2017-12-09

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

EVA; nátěr "Najbrt"

2017-12-09

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

BAXI; červeno-krémový nátěr

2016-12-11

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

BAXI; červeno-krémový nátěr; odstaven - násilné poškození (boční střet s 242.264)

2017-04-05

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2016-12-11

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2017-07-04

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

ŠEDÝ VLK

2016-12-11

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

ŠEDÁ VLČICE

2016-12-11

N 488.0003

1970/71539

94 54 1 060.003-1

odstaven - nepotřebný

2017-11-01

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

 

2016-12-11

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

 

2016-12-11

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

 

2016-12-11

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

nátěr "Najbrt"

2017-12-09

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

nátěr "Najbrt"

2017-12-09

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

nátěr "Najbrt"

2017-12-09

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

nátěr "Najbrt"

2017-12-09

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

nátěr "Najbrt"

2016-12-11

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

nátěr "Najbrt"

2016-12-11

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

nátěr "Najbrt"

2016-12-11

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

nátěr "Najbrt"

2016-12-11

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

červeno-krémový nátěr

2016-12-11

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

červeno-krémový nátěr

2016-12-11

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

červeno-krémový nátěr

2016-12-11

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

červeno-krémový nátěr

2016-12-11

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

 

2016-12-11

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

 

2016-12-11

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2016-12-11

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2016-12-11

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

 

2016-12-11

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2016-12-11

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2016-12-11

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

 

2016-12-11

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2016-12-11

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

 

2016-12-11

N 488.0331

1975/76630

94 54 1 060.331-6

odstaven - nepotřebný

2017-11-01

N 488.0332

1975/76631

94 54 1 060.332-4

odstaven - nepotřebný

2017-11-01

N 488.0403

1977/79354

94 54 1 060.403-3

odstaven - nepotřebný

2017-11-01

N 488.0419

1978/79370

94 54 1 060.419-9

odstaven - nepotřebný

2017-11-01


Elektrické jednotky řady 560 jsou již tradičně nasazovány na linku S2 IDS JMK. Ve srovnání s minulým GVD nedochází ke změně jejich nasazování, elektrické jednotky řady 560 jsou pravidelně nasazovány na tratích:

Elektrické jednotky ř. 560 jsou rozděleny do dvou turnusových skupin. V turnusové skupině 501 se nacházejí 3 jednotky a turnusová skupina 502 představuje již tradičně jednodenní oběh jednotky ř. 560.

 

Nepřetržitá výluka Brno hl. n. - Brno-Židenice započatá dnem 3. 6. 2017 přinesla změny do obou turnsuových skupin. Počty dnů zůstaly stejné. V turnusové skupině 501 došlo k opuštění úseku Brno - Křenovice horní n. Turnusová skupina 502 nyní vedená jen v pracovní dny se "smrskla" jen na ranní dva "zuby" z Brna hl. n. do Sokolnic-Telnice, resp. Křenovic horního n., po zbytek dne tvoří pohotovostní soupravu v Brně dolním n.

 

Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 byly poměrně dlouhá léta sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů, změny byly spíše výjimečné a přechodné, např. z důvodu postupné rekonstrukce ovládání dveří. Zhruba od roku 2014 se řazení vložených vozů v jednotlivých soupravách začalo poměrně často měnit, avšak postupně se stav opět ustálil, snad vyjma jednotek s elektrickými vozy 560.003+560.004 a 560.005+560.006. V dále uvedeném přehledu jsou podtržené ty vozy, které neprošly omlazovací kúrou v šumperské Pars nova:


<---- směr Křenovice horní nádraží //// směr Letovice ---->

 

560.003 + 060.004 + 060.007 + 060.008 + 060.302 + 560.004

560.007 + 060.013 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.008

560.021 + 060.009 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.022

560.023 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.024

560.025 + 060.036 + 060.037 + 060.038 + 060.039 + 560.026

560.027 + 060.040 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028

560.005 + 060.003 + 060.301 + 060.331 + 060.332 + 060.403 + 060.419 + 560.006 odstavené vozy (kromě vozu 060.301 nepotřebné)


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky