Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2015-11-22

Popis GVD 2015/2016.

2015-12-13

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2015/2016 a stavu vozidlového parku.

2016-02-28

Tříměsíční výluka mezi Slavkovem u Brna a Brnem přinesla od 21. 2. 2016 změnu v turnusové skupině 046.

2016-06-05

Přípojný vůz Bmx765 114 je pro závady na nápravách a skříni od 19. 4. 2016 odstaven.

2016-08-07

Depeší č. 2016-07-1421 byl pro období 11. 7. - 31. 8. 2016 upraven oběh dvojice vozů řady Bmx765, místo vlaku Os 4146 jezdí na vlaku Os 4144.

2016-08-28

Od 12. 8. 2016 nastala změna v TS 046.

2016-10-02

Dne 15. 9. 2016 došlo k rozpojení dvojice vozů Bmx765 124 a 126.

2016-10-16

Vozy Bmx765 124 a 126 byly po 8. 10. 2016, kdy byl vůz 124 na soustruhu v Přerově, opět spojeny do dvojice.

2016-12-11

Dvojice vozů Bmx765 122+137 spolu jela neposledy 8. 11. 2016, poté byly vozy rozpojeny (patrně bylo s měchy něco v nepořádku).


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Inventárně je ve stavu DKV Brno 11 vozů, z nichž 4 jsou zapojené do turnusů. Stav se oproti minulému GVD 2014/2015 nezměnil, ale je jen otázkou času, kdy dojde k postupnému vyřazení všech těchto pohodlných a vlastně již legendárních vozů z provozu.

 

V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala poslední dvojice (122+137). Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů (115+126), která takto jezdila do 26. 6. 2015, poté - od 16. 7. 2015 - vznikla nová dvojice 124+126. A právě tyto dvě dvojice nachází "práci" i v současném GVD 2015/2016.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

 

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2015-12-13

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030; odstaven - závady na nápravách a skříni

2016-04-19

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

 

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2015-12-13

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

 

později 050.023

2015-12-13

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

 

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2016-11-08

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

126

později 050.006

2016-10-08

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

124

později 050.009

2016-10-08

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012

2015-12-13

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039

2015-12-13

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040

2015-12-13

Balm 70 54 20-29 179-9

1968/69814

Bmx765 50 54 20-29 137-7

 

později 050.018

2016-11-08


Tratě, na kterých se můžeme setkat pravidelně s vozy řady Bmx765 se oproti minulému GVD zúžil o tratě Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou (zde ale vozy přestaly jezdit již od září 2015) a Uherské Hradiště - Kunovice - Vlárský průsmyk, kam naopak od září 2015 vozy jezdit začaly:

Dvě dvojice vozů řady Bmx765 obíhaly ve dvoudenní turnusové skupině 046, od začátku GVD 2015/2016 do 20. 2. 2016 a od 22. 5. 2016 do 30. 6. 2016:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 4151 KYV [a v (5) přechází na (1) 4146]

odstaveny BNO

BNO 1725 SMH / 1730 BNO [a přechází na (1) 4822]

2.

KYV 4146 BNO [a v (5) přechází na (+) 1725]

odstaveny KYV

odstaveny KYV


Od 21. 2. 2016 do 21. 5. 2016 platily oběhy upravené z důvodu výluky Slavkov u Brna - Brno:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 4153 NEM / 4156 NSV / 4125 KYV

(5): BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 4151 KYV [a přechází na (1) 4144]

odstaveny BNO

BNO 1725 SMH / 1730 BNO [a přechází na (1) 4822]

2.

(1)–(4): KYV 4144 BNO

(5): KYV 4144 BNO / 1725 SMH / 1730 SUB / 4152 BNO MA / 4197 BNO HN / 4155 NSV / 4158 BNO [a přechází na (+) 1725]

odstaveny KYV

odstaveny KYV


Na období letních prázdnin 1. 7. 2016 do 11. 8. 2016 byly oběhy upraveny s tím, že na depeši jezdily vozy místo vlaku 4146 na vlaku 4144:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4146 BNO / 4151 KYV [a v (5) přechází na (1) 4146]

odstaveny KYV

odstaveny KYV

2.

odstaveny BNO

odstaveny BNO

BNO 1725 SMH / 1730 BNO


Od 12. 8. 2016 byly oběhy vozů řady Bmx765 zredukovány na jednu dvojici. Depeše určující, aby vozy jezdily vozy místo vlaku 4146 na vlaku 4144 odezněla počátkem září:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4146 BNO / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky