Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2017-12-10

Popis GVD 2017/2018.

2017-12-17

Elektrický vůz 560.024 je po násilném poškození z letošního dubna opraven a od 15. 12. 2017 je červenokrémová elektrická jednotka 560.023+560.024 opět v provozu.

2018-01-28

Patrně hned na začátku roku 2018 byly navrženy na zrušení vozy 560.005, 560.006, 560.015, 560.019, 060.003, 060.331, 060.332, 060.403 a 060.419.

2018-03-04

Elektrické vozy 560.005, 560.006 a vložené vozy 060.003, 060.331, 060.332, 060.403 a 060.419 byly ke dni 21. 2. 2018 zrušeny. Pro více závad je od 19. 2. 2018 odstavena elektrická jednotka 560.025+560.026.

2018-03-25

Od 13. 3. 2018 je elektrická jednotka 560.025+560.026 opět v provozu.

2018-04-15

Od 6. 4. do 31. 10. 2018 probíhají stavební práce v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova, "panťák" vedený v TS 501 se v tomto období o sobotách objeví na výkonu Vlkov u Tišnova - Břeclav. Elektrická jednotka 560.007+560.008 se svými vloženými vozy 060.013 až 060.016 je od 27. 3. 2018 odstavena; elektrické vozy pro více závad a na vložených vozech 060.015+060.016 se opravují nárazníky.

2018-05-08

Vložený vůz 060.004 je pro více závad od 19. 4. 2018 odstaven. "Panťák" 560.007+560.008 s vloženými vozy 060.013 až 060.016 je od 26. 4. 2018 opět v provozu. Dne 29. 4. 2018 byl vypraven vlak Sv 54180 vedený "brejlovcem" 754.043, kterým odjela do České Třebové zrušená vozidla 560.005, 560.006, 060.331, 060.332, 060.403, 060.419 a 060.003 (v uvedeném pořadí), od 1. 5. 2018 jsou ve stavu DKV Česká Třebová.

2018-05-27

Zpět v provozu je od 21. 5. 2018 vložený vůz 060.004, z důvodu vícero oprav je od téhož dne odstaven vložený vůz 060.037.

2018-06-10

Pro více závad jsou odstaveny elektrické vozy 560.021 (od 22. 5. 2018) a 560.027 (od 25. 5. 2018).

2018-06-30

Odstavené elektrické vozy jsou opět provozní: 560.021 od 16. 6. 2018 a 560.027 od 28. 6. 2018.

 

560 Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970–1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.

 

Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971–1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.

 

V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars nova a.s. v Šumperku provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.

 

Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.

 

V letech 2008–2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří, postupně se tato úprava objevila na všech jednotkách, úpravy skončily v roce 2015. Samozřejmě se tyto práce podepsaly na disponibilním počtu jednotek, které mohly být nasazeny do provozu, případně mohla být některá z jednotek dočasně pětivozová.

 

Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídilné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.

 

Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevovala čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky v rozsahu EH stojící v Pars nova Šumperk od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008 (tyto už ale modernizací prošly dříve). Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Následně na konci října a v první půlce listopadu 2013 odjely do Pars nova v Šumperku elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407.

 

V roce 2014 došlo k vyřazení soupravy odstavené v Šumperku ze stavu DKV Brno, jednalo se o vozy 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010 a také započalo nasazování nových elektrických jednotek řady 650 a 640 do provozu. V souvislosti s jejich postupným nasazováním poklesla turnusová potřeba jednotek řady 560 od července do října 2014 z 5 jednotek na 4, poté se turnusová potřeba opět vrátila na původních 5 turnusovaných jednotek. V prosinci 2014 odjela do Pars nova Šumperk na opravu EH jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, která se tak stala druhou jednotkou opravenou v rozsahu EH.

 

GVD 2014/2015 přinesl zaturnusovaní jen pro 4 elektrické jednotky řady 560, což by měl být na delší dobu ustálený stav. Během roku 2015 byl vyřazen ze stavu vozidel DKV Brno elektrický vůz 560.001. Vůz 560.002 zatím zůstal v Maloměřicích s brzkým výhledem na proces rušení. Z Pars nova v Šumperku se v červnu 2015 vrátila druhá jednotka po opravě EH, 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, opatřená červeno-krémovým "retro" nátěrem. Dokonce bylo rozhodnuto o modernizaci další elektrické jednotky a tak na září 2015 odjela na opravu EH do Šumperka třetí jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022; zpět se vrátila v dubnu 2016 a v první květnový den začala vozit cestující.

 

Zaturnusování 4 elektrických jednotek řady 560 pokračovalo i v GVD 2015/2016. Na začátku června 2016 došlo po závadě na elektrickém voze 560.005 k odstavení obou elektrických vozů (tedy i 560.006) a čtyř vložených vozů 060.331+060.332+060.403+060.419. Výhled jejich dalšího nasazení do provozu se jevil malý, spíše s předpokladem podání návrhu na zrušení uvedených vozů. K 15. 9. 2016 došlo ke zrušení elektrického vozu 560.002 a vložených vozů 060.422 a 060.423. Všechny tři vozy 10. 11. 2016 jely naposledy, a to z Brna na svůj hřbitov v České Třebové.

 

Rok 2017 nepřinesl do provozu "panťáků" koncepční změny. Turnusově jezdily 4 elektrické jednotky, vložené vozy řady 060 snad až na jednotku 560.003+560.004 jezdily pravidelně se "svými" elektrickými vozy. Tato pravidelnost byla narušena nepříjemnou nehodou na odstavném nádraží A v Brně hl. n., kde došlo 5. 4. 2017 k podhození výhybky pod jedoucí elektrickou jednotkou 560.023+560.024, načež vůz 560.024 "boural" do "plechovky" 242.264 stojící na sousední odstavné koleji; vůz odjel na opravu a do konce GVD 2016/2017 už do provozu nezasáhl. Aby toho nebylo málo, tak 19. 7. 2017 došlo k zadření kompresoru na elektrickém voze 560.007, tento se do provozu vrátil až 26. 11. 2017. Provozní počet "pantografů" tedy klesl dlouhodobě na 5, a bohužel i na 4 (odstavení jednotky 560.003+560.004 v září a 560.021+560.022 v listopadu), což už se podepsalo i na náhradách těchto jednotek soupravami s vozy klasické stavby. V listopadu 2017 byly odstavené elektrické vozy 560.005+560.006 a vložené vozy 060.003+060.331+060.332+060.403+060.419 prohlášeny za nepotřebné, takže nastartování procesu rušení těchto vozidel je jen otázkou času.

 

Patrně hned v prvních dnech roku 2018 (ale nevylučuji i konec roku 2017) byly vozy 560.005+560.006+560.015+560.019+060.003+060.331+060.332+060.403+060.419 navrženy na zrušení, kromě elektrických vozů 560.015+560.019 byly všechny ostatní vozy k 21. 2. 2018 zrušeny, následně 29. 4. 2018 odvezeny do České Třebové a od 30. 4. 2018 byly převedeny pod DKV Česká Třebová.

 

V současném GVD 2017/2018 jsou turnusy sestaveny podobně jako v minulém GVD pro 4 elektrické jednotky řady 560, provozuschopných v Brně zůstavá 6 "pantografů".


Osudy nemodernizovaných vozidel:


Lze tedy konstatovat, že ve stavu DKV Brno je 6 kompletních elektrických jednotek, tzn. že je stavu je 12 elektrických a 25 vložených vozů (do 29. 4. 2018 zde bylo14 elektrických a 30 vložených vozů). Dále se v PJ Maloměřice nachází dva neprovozní elektrické vozy ex ZSSK. Turnusy jsou v tomto GVD sestaveny pro 4 jednotky.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

AGÁTA

2017-12-10

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

AGÁTA

2017-12-10

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

KUBA; nátěr "Najbrt"

2018-04-26

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

ANČE; nátěr "Najbrt"

2018-04-26

SM 488.0015

1970/71584

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; navržen na zrušení

2018-01-02

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; navržen na zrušení

2018-01-02

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

VAŠEK; nátěr "Najbrt"

2018-06-16

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

EVA; nátěr "Najbrt"

2017-12-10

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

BAXI; červeno-krémový nátěr

2017-12-10

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

BAXI; červeno-krémový nátěr

2017-12-15

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2018-03-13

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2018-03-13

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

ŠEDÝ VLK

2018-06-28

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

ŠEDÁ VLČICE

2017-12-10

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

 

2018-05-21

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

 

2017-12-10

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

 

2017-12-10

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

nátěr "Najbrt"

2017-12-10

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

nátěr "Najbrt"

2017-12-10

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

nátěr "Najbrt"

2017-12-10

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

nátěr "Najbrt"

2017-12-10

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

nátěr "Najbrt"

2018-04-26

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

nátěr "Najbrt"

2018-04-26

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

nátěr "Najbrt"

2018-04-26

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

nátěr "Najbrt"

2018-04-26

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

červeno-krémový nátěr

2017-12-10

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

červeno-krémový nátěr

2017-12-10

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

červeno-krémový nátěr

2017-12-10

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

červeno-krémový nátěr

2017-12-10

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

 

2018-03-13

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

odstaven - více závad

2018-05-21

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2018-03-13

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2018-03-13

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

 

2017-12-10

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2017-12-10

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2017-12-10

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

 

2017-12-10

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2017-12-10

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

 

2017-12-10


Elektrické jednotky řady 560 jsou již tradičně nasazovány na linku S2 IDS JMK. Ve srovnání s minulým GVD nedochází ke změně jejich nasazování, elektrické jednotky řady 560 jsou pravidelně nasazovány na tratích:

Elektrické jednotky ř. 560 jsou rozděleny do dvou turnusových skupin. V turnusové skupině 501 se nacházejí 3 jednotky a turnusová skupina 502 představuje již tradičně jednodenní oběh jednotky ř. 560.

 

Kvůli stavebním pracím v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova od 6. 4. do 31. 10. 2018 se elektrická jednotka řady 560 objeví o sobotách na trati 250 v úseku Vlkov u Tišnova - Břeclav: BNO 4618 VUT / 4615 BCV / 4602 BNO.

 

Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 byly poměrně dlouhá léta sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů, změny byly spíše výjimečné a přechodné, např. z důvodu postupné rekonstrukce ovládání dveří. Zhruba od roku 2014 se řazení vložených vozů v jednotlivých soupravách začalo poměrně často měnit, avšak postupně se stav opět ustálil, snad vyjma jednotek s elektrickými vozy 560.003+560.004 a 560.005+560.006. Od dubna 2017 do listopadu 2017 docházelo v souvislosti s opravami elektrických vozů 560.024 a 560.007 k odchylkám v nasazování vložených vozů. Od prosince 2017 jsou elektrické jednotky opět řazeny pravidelně.
Omlazovací kůrou v šumperské společnosti Pars nova neprošly vozy 560.005, 560.006, 060.003 a 060.004.


<---- směr Křenovice horní nádraží //// směr Letovice ---->

 

560.003 + 060.004 + 060.007 + 060.008 + 060.302 + 560.004

560.007 + 060.013 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.008

560.021 + 060.009 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.022

560.023 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.024

560.025 + 060.036 + 060.301 + 060.038 + 060.039 + 560.026

560.027 + 060.040 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028

Odstavený vůz: 060.037


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 488.0005

1970/71554

94 54 1 560.005-1

zrušen

2018-05-01

SM 488.0006

1970/71555

94 54 1 560.006-9

zrušen

2018-05-01

N 488.0003

1970/71539

94 54 1 060.003-1

zrušen

2018-05-01

N 488.0331

1975/76630

94 54 1 060.331-6

zrušen

2018-05-01

N 488.0332

1975/76631

94 54 1 060.332-4

zrušen

2018-05-01

N 488.0403

1977/79354

94 54 1 060.403-3

zrušen

2018-05-01

N 488.0419

1978/79370

94 54 1 060.419-9

zrušen

2018-05-01


560005

Dne 3. 3. 2015 projíždí mezi zastávkami Hostěrádky-Rešov a Újezd u Brna Os 4014 sestavený z jednotky 560.005+560.006. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky