Přípojné vozy ř. Bdtn756 a Bdtn757

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-12-04

Popis GVD 2021/2022.

2021-12-12

Trutnovský přípojný vůz Bdtn756 zapůjčený do Brna od 16. 9. 2021 přešel dnem 9. 12. 2021 pod OCÚ Východ - SÚ Horní Heršpice. Počet přípojných vozů řady Bdtn757 ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ stoupne z 8 na 10. Dne 14. 12. 2021 se očekává příjezd trutnovského vozu Bdtn757 216, další trutnovský vůz Bdtn757 212 dojede časem po dokončení vyvazovací obnovy probíhající v šumperské ŠKODA PARS.

2022-01-02

Přesun vozidel z Trutnova do Brna dne 14. 12. 2021 proběhl, vlak Sv 11817 byl vypraven v řazení 854.023 + Bdtn757 216 + 854.202 + ABfbrdtn795 206. Vozy Bdtn757 212 a 216 jsou ve stavu SÚ Horní Heršpice od 14. 12. 2021.

2022-01-23

Přípojný vůz Bdtn757 228 je od 9. 1. 2022 v provozu, na vyvazovací obnovu R2 do DPOV Nymburk naopak odjel 14. 1. 2022 vůz Bdtn757 230, a je tak odstaven. Ve Znojmě se nově nachází vozy Bdtn757 216 (od 3. 1. 2022) a Bdtn757 233 (od 17. 1. 2022), naopak do Brna odjel 17. 1. 2022 vůz Bdtn757 231.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). Ve Znojmě se prostřídaly vozy Bdtn757 229 (do 23. 1. 2022) a Bdtn757 225 (od 24. 1. 2022). Ke dni 1. 2. 2022 nastala změna v TS 070.

2022-02-20

Do provozu se 4. 2. 2022 vrátil přípojný vůz Bdtn757 232, od 4. 2. do 13. 2. 2022 byl deponovaný v SS Znojmo. Na vyvazovací obnovu R2 odjel 6. 2. 2022 do DPOV Nymburk přípojný vůz Bdtn757 231, a je tak odstaven. Ze Znojma odjel vůz Bdtn757 216 (od 6. 2. 2021 působí v Brně), naopak ve Znojmě je od 14. 2. 2022 vůz Bdtn757 229.

2022-03-20

Přípojný vůz Bdtn757 230 je od 6. 3. 2022 v provozu. Na vyvazovací obnovu R2 odjel 16. 3. 2022 do DPOV Nymburk přípojný vůz Bdtn757 229, a je tak odstaven; místo něj najel do SS Znojmo dne 14. 3. 2022 přípojný vůz Bdtn757 228.

2022-04-03

Do provozu vyjel 27. 3. 2022 přípojný vůz Bdtn757 231.

2022-05-01

Od 27. 4. 2022 je odstaven přípojný vůz Bdtn756 304, jemuž se udála nějaká nepříjemnost. Na přípojném voze Bdtn757 212 byla ukončena vyvazovací obnova a vůz odjel 30. 3. 2022 z DPOV Nymburk; místo do Brna ale zamířil do Děčína, kde jezdí od 15. 4. 2022 s cestujícími. V SS Znojmo se nalézají nově přípojné vozy Bdtn757 231 (od 23. 4. 2022) a 232 (od 27. 4. 2022). Přípojný vůz Bdtn757 233 odjel 27. 4. 2022 do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu R2, a je tak odstaven.

2022-05-15

Závada na dvojkolí je důvodem odstavení přípojného vozu Bdtn756 303 od 4. 5. 2022. Přípojný vůz Bdtn757 231 odjel 1. 5. 2022 ze Znojma do Brna.

2022-06-05

Provozní jsou přípojné vozy Bdtn757 229 od 16. 5. 2022 a Bdtn756 303 od 21. 5. 2022. Ve Znojmě se 16. 5. 2022 prostřídaly vozy řady Bdtn757; ze Znojma odjel vůz 226 a místo něj je zde vůz 229.

2022-06-26

Další střídání vozů v SS Znojmo proběhlo 14. 6. 2022 - vůz Bdtn757 228 odjel do Brna a vůz Bdtn757 231 se přemístil do Znojma.

2022-07-10

V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 061, 065, 067 a vznikla nová TS 067a. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 062. Dále k témuž datu vznikla turnusová skupina 069. Ke dni 1. 7. 2022 došlo k přeřazení turnusové skupiny 071 od vozů řady Bdt754 k vozům řady Bdtn757. Od 4. 7. 2022 jezdí přípojný vůz Bdtn757 232 v Brně a vůz Bdtn757 226 ve Znojmě. Dne 9. 7. 2022 dorazil do Brna přípojný vůz Bdtn757 212, který byl od ukončení vyvazovací obnovy sice převeden z Trutnova pod Brno, ale ve skutečnosti jezdil stále v Děčíně.

2022-07-24

Od 10. 7. 2022 je přípojný vůz Bdtn757 233 provozní. Do Znojma odjel 21. 7. 2022 přípojný vůz Bdtn757 232.

2022-08-07

Přípojný vůz Bdtn756 304 je od 24. 7. 2022 provozní.

2022-09-11

Ke dni 1. 9. 2022 nastala změna v turnusových skupinách 060 a 064. Ze Znojma odjel 30. 8. 2022 do Brna vůz Bdtn757 232 a 6. 9. 2022 vůz Bdtn757 225, naopak ve Znojmě jsou nově vozy Bdtn757 216 a 230 od 30. 8. 2022 a vůz Bdtn757 228 od 7. 9. 2022.

2022-10-02

Závada na nápravě je důvodem odstavení přípojného vozu Bdtn757 225 od 9. 9. 2022. Do SS Horní Heršpice přijely 18. 9. 2022 vlakem Sp 1784 z Valašského Meziříčí vozy Bdtn756 359, 360 a 361, od tohoto dne jsou vedeny pod RPP Brno - SS Horní Heršpice.

2022-10-15

Přípojný vůz Bdtn756 318 odjel 8. 10. 2022 do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu R2, a je tak odstaven.

2022-11-06

Do provozu se 24. 10. 2022 vrátil přípojný vůz Bdtn757 225 a odjel do SS Znojmo, kde vystřídal přípojný vůz Bdtn757 226 (ten odjel 23. 10. 2022 do Brna).

2022-12-11

Z Valašského Meziříčí přijely 20. 11. 2022 do Brna přípojné vozy Bdtn756 357 a 358, vozy jsou od 22. 11. 2022 vedeny v SS Horní Heršpice, počet vozů této řady v RPP Brno tak vzrostl z 19 na 21. Vozy deponované v SS Znojmo se proházely takto: ze Znojma do Brna odjely vozy Bdtn757 231 (27. 11. 2022), Bdtn757 230 (4. 12. 2022), naopak z Brna do Znojma odjel 28. 11. 2022 vůz Bdtn757 212.

Přípojné vozy ř. Bdtn756

bdtn756 Vozy řady Bdtn756 vznikly modernizací vozů, které vyrobila v letech 1969–1970 Vagónka Studénka pod označením řady Baim. ČSD tehdy odebraly těchto vozů celkem 120.

 

V roce 1983 byla vozům řada změněna na Bmnp, v roce 1990 na Bnp a konečně v roce 2001 na Btn. Co se týče číselného označení, vozy v letech 1994–1995 obdržely řadu 053.

 

V roce 2004 představila firma KOS Krnov modernizaci jednoho vozu, dostal řadové označení Bdtn 054. Modernizace se ukázala jako zdařilá a v následujících letech následovala modernizace dalších vozů ukončená v roce 2011. Celkem bylo modernizováno 64 vozů. Od 1. 1. 2009 se označení vozu upřesnilo na řadu Bdtn756 a vozy nesou číselný interval 50 54 21-29 3xx.

 

Pro provoz v Regionálním pracovišti provozu Brno je k dispozici 24 vozů (do 17. 9. 2022 zde bylo 19 vozů, do 18. 11. 2022 to bylo 22 vozů), z nichž 17 je turnusovaných (do 30. 6. 2022 bylo turnusováno 14 vozů). Ve srovnání s minulým GVD na počátku nového GVD inventární počet vozů stoupl o 1 vůz, počet zaturnusovaných vozů klesl o 3. Vozy jsou umístěny v strojní stanici Horní Heršpice.

SS Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 240-9

1970/71495

Bdtn756 50 54 21-29 301-8

později 053.072 a 054.240

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 217-7

1970/71472

Bdtn756 50 54 21-29 302-6

později 053.017 a 054.217; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 248-2

1970/71503

Bdtn756 50 54 21-29 303-4

později 053.077 a 054.248; červenokrémový nátěr

2022-05-21

Baim 70 54 20-09 236-7

1970/71491

Bdtn756 50 54 21-29 304-2

později 053.021 a 054.236; červenokrémový nátěr

2022-07-24

Baim 70 54 20-09 222-7

1970/71477

Bdtn756 50 54 21-29 305-9

později 053.019 a 054.222; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 286-2

1970/71878

Bdtn756 50 54 21-29 306-7

později 053.040 a 054.286; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 303-5

1970/71895

Bdtn756 50 54 21-29 307-5

později 053.026 a 054.303; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 229-2

1970/71484

Bdtn756 50 54 21-29 308-3

později 053.069 a 054.229

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 296-1

1970/71888

Bdtn756 50 54 21-29 309-1

později 053.056 a 054.296; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 207-8

1970/71462

Bdtn756 50 54 21-29 310-9

později 053.012 a 054.207

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 261-5

1970/71853

Bdtn756 50 54 21-29 311-7

později 053.036 a 054.261

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 269-8

1970/71861

Bdtn756 50 54 21-29 312-5

později 053.004 a 054.269; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 244-1

1970/71499

Bdtn756 50 54 21-29 313-3

později 053.074 a 054.244; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 295-3

1970/71887

Bdtn756 50 54 21-29 314-1

později 053.043 a 054.295; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 243-3

1970/71498

Bdtn756 50 54 21-29 315-8

později 053.073 a 054.243; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 256-5

1970/71511

Bdtn756 50 54 21-29 316-6

později 053.082 a 054.256; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 274-8

1970/71866

Bdtn756 50 54 21-29 317-4

později ŽSR/ZSSK a 054.274; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 283-9

1970/71875

Bdtn756 50 54 21-29 318-2

později ŽSR/ZSSK a 054.283; červenokrémový nátěr; odstaven - vyvazovací obnova R2

2022-10-08

Baim 70 54 20-09 201-1

1969/71456

Bdtn756 50 54 21-29 349-7

později 053.048 a 50 54 21-29 002; červenokrémový nátěr

2021-12-12

Baim 70 54 20-09 265-6

1970/71857

Bdtn756 50 54 21-29 357-0

později 053.039 a 50 54 21-29 041; červenokrémový nátěr?

2022-11-20

Baim 70 54 20-09 253-2

1970/71508

Bdtn756 50 54 21-29 358-8

později 053.081 a 50 54 21-29 033

2022-11-20

Baim 70 54 20-09 254-0

1970/71509

Bdtn756 50 54 21-29 359-6

později 053.022 a 50 54 21-29 034

2022-09-18

Baim 70 54 20-09 204-5

1969/71459

Bdtn756 50 54 21-29 360-4

později 053.049 a 50 54 21-29 005

2022-09-18

Baim 70 54 20-09 227-6

1970/71482

Bdtn756 50 54 21-29 361-2

později 053.068 a 50 54 21-29 021

2022-09-18


Obraty vozů řady Bdtn756 jsou zapracovány do 8 turnusových skupin 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 a 069. Ve srovnání s koncem minulého GVD opustily tratě Brno - Břeclav a Břeclav - Hodonín. Vozy jsou pravidelně jsou nasazeny na následujících tratích:

V prvních dvou turnusových skupinách 062 a 063 jezdí 3 plus 1 přípojné vozy řady Bdtn756 ve spojení s motorovým vozem řady 854 (TS 862 a 863) a řídicím vozem řady ABfbrdtn795 (TS 962 a 963). Stručný popis oběhů je uveden u motorových vozů řady 854.

 

Dva přípojné vozy obíhají v turnusové skupině 064 mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště. V neděli jeden vůz zajede na obratu BNO 1767 SMH / 1779 VLP / 21992 BYE / 21993 VLP / 1776 BNO až do Vlárského průsmyku, od 4. 9. 2022 v pozměněné podobě BNO 1767 SMH / 1779 BYE / 4139 VLP / 1776 BNO.

 

Turnusová skupina 065 je jednodenní, od nedělního večera až do sobotního rána vůz "běhá" mezi Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanovem na obratu 1748 // 1743, v neděli najíždí vlakem Os 4416 a v sobotu se vrací na Os 4405. V pátek se v mezivlačí projede z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště na vlacích 1765 / 1770. Vrací se sem i o víkendu na obratu BNO 1763 SMH / 1768 BNO / 1771 VNM // 1765 SMH / 1770 BNO. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 nejsou výkony na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov vedeny, vyjma jednoho páru osobních vlaků Brno - Ivančice v neděli a svátky do 6. 7. 2022.

 

Jednodenní je i turnusová skupina 066, v níž obíhá od nedělního večera do pátečního poledne z Brna do Nesovic a do Starého Města u Uherského Hradiště na obratu BNO 4159 NSV // 4142 BNO / 1761 SMH / 1766 BNO.

 

Dvě dvojice vozů obíhají ve dvoudenní turnusové skupině 067 představující vozbu osobních vlaků v pracovní dny v úseku Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov a Brno - Kyjov HNJ 4403 BNO / 4153 KYV // 4144 BNO / 1744 HNJ. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 nejsou výkony na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov vedeny, oběh je pouze jednodenní.

 

V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 vznikla nová jednodenní turnusová skupina 067a. Vůz řady Bdtn756 je řazen v soupravě 842+Bdtn756+842 a jezdí výhradně v úseku Brno - Ivančice.

 

V dvoudenní turnusové skupině 068 přípojné vozy obíhají na trati Brno - Třebíč tažené motorovými vozy řady 854.

 

V důsledku poklesu provozního stavu vozů řad Bdmtee275 a Bdmtee281 (vliv limitu proběhů vozidel) je pohotovostní souprava IDS JMK držena třemi vozy řady Bdtn756, pro něž od 1. 7. 2022 vznikla turnusová skupina 069.


 

Přípojné vozy ř. Bdtn757

bdtn757 Modernizace vozů na novou řadu Bdtn756 50 54 21-29 byla ukončena v roce 2011, posledním vozem se stal vůz s číslem 364. Od července 2011 do února 2013 probíhala modernizace stejné původní řady Btn755 dál, ale modernizované vozy nesou nové označení Bdtn757 50 54 20-29 2xx. Od vozů řady Bdtn756 se odlišují větším prostorem na přepravu spoluzavazadel (jízdních kol) na úkor jednoho oddílu k sezení.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno je ve stavu 10 vozů, z toho 8 je turnusovaných (do 31. 1. 2022 bylo turnusováno 6 vozů a do 30. 6. 2022 to bylo 7 vozů). Oproti předešlému GVD se na počátku nového GVD inventární počet vozů zvýšil o 2, turnusovaný počet vozů byl na stejné úrovni. Vozy řady Bdtn757 jsou vedeny ve strojní stanici Horní Heršpice, ale zabezpečují i vozbu vedenou pod strojní stanicí Znojmo.

SS Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 202-9

1969/71457

Bdtn757 50 54 20-29 212-8

později 053.060 a 50 54 21-29 003; deponie SS Znojmo

2022-11-28

Baim 70 54 20-09 308-4

1970/71900

Bdtn757 50 54 20-29 216-9

později 053.010 a 50 54 21-29 063; červenokrémový nátěr; deponie SS Znojmo

2022-08-30

Baim 70 54 20-09 221-9

1970/71476

Bdtn757 50 54 20-29 225-0

později 053.018 a 50 54 21-29 017; červenokrémový nátěr; deponie SS Znojmo

2022-10-24

Baim 70 54 20-09 311-8

1970/71903

Bdtn757 50 54 20-29 226-8

později 053.059 a 50 54 21-29 065; červenokrémový nátěr

2022-10-23

Baim 70 54 20-09 307-6

1970/71899

Bdtn757 50 54 20-29 228-4

později 053.009 a 50 54 21-29 062; červenokrémový nátěr; deponie SS Znojmo

2022-09-07

Baim 70 54 20-09 262-3

1970/71854

Bdtn757 50 54 20-29 229-2

později 053.023 a 50 54 21-29 038; deponie SS Znojmo

2022-05-16

Baim 70 54 20-09 312-6

1970/71904

Bdtn757 50 54 20-29 230-0

později 053.047 a 50 54 21-29 066; červenokrémový nátěr

2022-12-04

Baim 70 54 20-09 267-2

1970/71859

Bdtn757 50 54 20-29 231-8

později 053.002 a 50 54 21-29 043; červenokrémový nátěr

2022-11-27

Baim 70 54 20-09 272-2

1970/71864

Bdtn757 50 54 20-29 232-6

později 053.007 a 50 54 21-29 047; červenokrémový nátěr

2022-08-30

Baim 70 54 20-09 216-9

1970/71471

Bdtn757 50 54 20-29 233-4

později 053.016 a 50 54 21-29 013

2022-07-10


Pro výkony přípojných vozů řady Bdtn757 v SS Horní Heršpice jsou vyhrazeny dvě turnusové skupiny 060 a 061. Ve srovnání s minulým GVD jsou vozy pravidelně vedeny na stejných vozebních ramenech. Pravidelně je můžeme vídat na těchto tratích:

Po "vlárské" trati se pohybují dva přípojné vozy zařazené do turnusové skupiny 060, a to na osobních a spěšných vlacích mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště. O víkendech je v provozu jen jeden vůz. Ten si zároveň zajede v neděli až do Vlárského průsmyku na obratu BNO 1767 SMH / 1779 VLP / 21992 BYE / 21993 VLP / 1776 BNO, od 4. 9. 2022 v pozměněné podobě BNO 1767 SMH / 1779 BYE / 4139 VLP / 1776 BNO.

 

Turnusová skupina 061 je jednodenní a je téměř shodná s TS 065, přípojný vůz řady Bdtn757 tedy obíhá společně s vozem řady Bdtn756 mezi Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanovem a mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště. Odchylka nastává o víkendu, vozy se rozpojí v sobotu u vlaku 1771 ve Veselí nad Moravou a spojí se tamtéž v neděli na vlaku 1765: BNO 1763 SMH / 1768 BNO / 1771 SMH / 1774 BNO // 1765 SMH / 1770 BNO. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 nebyly výkony na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov vedeny, vyjma jednoho páru osobních vlaků Brno - Ivančice v neděli a svátky do 6. 7. 2022.


SS Znojmo

Pod SS Znojmo jsou pro oběhy vozů řady Bdtn757 vyhrazeny turnusové skupiny 070 (od počátku GVD) a 071 (od 1. 7. 2022). Oproti stavu ke konci minulého GVD se vůz opět objevuje na trati Brno - Břeclav a Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, naproti tomu opustil úsek Břeclav - Hodonín. Pravidelně se s vozy řady Bdtn757 můžeme setkat na tratích:

Turnusová skupina 070 byla do 31. 1. 2022 třídenní, od 1. 2. 2022 je čtyřdenní. Vozy vedené pod SS Horní Heršpice vykonávají vozbu vlaků mezi Znojmem a Břeclaví spadající pod SS Znojmo. V pracovní dny jsou v provozu všechny 4 vozy, v sobotu 2 vozy a v neděli obíhá jeden vůz, teprve večer se postupně přidávají ostatní dva vozy. Po dobu cyklistického léta (duben až září) jezdí v sobotu i neděle dva vozy, v sobotu večer a v neděli pozdě večer vyjíždí i třetí vůz. Provázání s Brnem se děje z neděle na pondělí: vůz který zůstává v pátek v Břeclavi po vlaku 4525 (od konce dubna po sobotním "zubu" Břeclav - Mikulov na Moravě 4554 / 4555) odjíždí v neděli v 23:11 h na vlaku Sp 1788 z Břeclavi do Brna a v 04:10 h míří z Brna zpět do Břeclavi na vlaku Sp 1789, vlaky jsou tažené motorovým vozem řady 854.

 

Důvodem rozšíření původně třídenní turnusové skupiny na čtyřdenní se stala závada na voze Bdt754 001, proto část oběhů z TS 071 přešla od 1. 2. 2022 pod TS 070. Sem přešel i výkon na sezónním Sp 1749/1750 "Expres Pálava-Podyjí" Brno - Břeclav - Znojmo - Šatov, původně plánovaný pro vůz řady Bdt754.

 

Koncem června 2022 dojezdil i druhý vůz řady Bdt754 002. Od 1. 7. 2022 došlo k převedení jednodenní turnusové skupiny 071 pod vozy řady Bdtn757. Vůz jezdí na trati Znojmo - Břeclav, a to celý týden kromě soboty.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky