Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-12-04

Popis GVD 2021/2022.

2021-12-12

Počet motorových vozů řady 854 stoupne z 20 na 22. Dne 14. 12. 2021 se očekává příjezd trutnovských motorových vozů 854.023 a 854.202.

2022-01-02

Přesun vozidel z Trutnova do Brna dne 14. 12. 2021 proběhl, vlak Sv 11817 byl vypraven v řazení 854.023 + Bdtn757 216 + 854.202 + ABfbrdtn795 206. "Katry" 854.023 a 854.202 jsou ve stavu SÚ Horní Heršpice od 14. 12. 2021. Dne 30. 12. 2021 odjel do DPOV Nymburk jako vlak Lv 53252 na vyvazovací obnovu R1 "katr" 854.218, a je tak odstaven.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ).

2022-02-20

Od 14. 2. 2022 je z důvodu závady na hydrodynamické převodovce odstaven motorový vůz 854.028.

2022-03-06

"Katr" 854.218 je od 24. 2. 2022 opět v provozu. Na vyvazovací obnovu R2 odjel 25. 2. 2022 do DPOV Nymburk motorový vůz 854.022, a je tak odstaven. Závada na spalovacím motoru je důvodem odstavení motorového vozu 854.009 od 27. 2. 2022.

2022-03-20

Do provozu vyjel 11. 3. 2022 motorový vůz 854.028.

2022-04-03

"Katr" 854.009 je od 22. 3. 2022 provozní. Naopak odstavený je od 23. 3. 2022 motorový vůz 854.207 z důvodu závady na spalovacím motoru.

2022-04-18

Závada na nápravě je důvodem odstavení motorového vozu 854.203 od 5. 4. 2022. Mezi provozní vozy se vrátil 7. 4. 2022 "katr" 854.207.

2022-05-15

Motorové vozy 854.022 a 854.203 jsou od 6. 5. 2022 provozní.

2022-07-10

V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 867 a v souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 nastala od 1. 7. 2022 změna v TS 862. Od 28. 6. 2022 je z důvodu závady na nápravové převodovce odstaven "katr" 854.030, je ale možné že se jedná o odstavení trvalé, čímž by takto dojezdily již dva brněnské vozy (854.216 a 854.030).

2022-07-24

Dva motorové vozy jsou odstaveny po střetech s automobily - 854.202 od 11. 7. 2022 (Os 4825 v Rosicích u Brna) a 854.218 od 21. 7. 2022 (Os 4115 ve Vracově).

2022-08-07

Motorový vůz 854.202 byl od 1. 8. 2022 provozní, ale od 4. 8. 2022 je znovu odstaven, tentokrát z důvodu závady na hydrodynamické převodovce.

2022-08-28

"Katr" 854.202 se zotavil celkem rychle, od 8. 8. 2022 je opět v provozu. S cestujícími jezdí od 17. 8. 2022 i motorový vůz 854.218.

2022-09-11

Ke dni 1. 9. 2022 nastala změna v TS 862 a 863. Motorový vůz 854.202 do třetice - 5. 9. 2022 odjel do ŠKODA PARS v Šumperku na vyvazovací obnovu R3, a je tak odstaven.

2022-10-15

Z důvodu závady na dvojkolí je od 12. 10. 2022 odstaven motorový vůz 854.012.

2022-11-06

Od 22. 10. 2022 je z důvodu závady na dvojkolí odstaven "katr" 854.024. Motorový vůz 854.012 je od 30. 10. 2022 v provozu.

2022-11-20

Motorový vůz 854.024 je od 12. 11. 2022 provozní.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 22 motorových vozů, z nichž 16 je turnusovaných. Ve srovnání s koncem minulého GVD inventární počet motorových vozů vzrostl o 2, počet zaturnusovaných vozů naopak o 2 klesl.

SS Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2021-12-12

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2021-12-12

M 296.1009

1969/70327

95 54 5 854.009-8

ERIKA; červenokrémový nátěr

2022-03-22

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA

2022-10-30

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2021-12-12

M 296.1022

1970/72205

95 54 5 854.022-1

 

2022-05-06

M 296.1023

1970/72206

95 54 5 854.023-9

LUCKA

2021-12-14

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

 

2022-11-12

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

 

2021-12-12

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

JANA

2021-12-12

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2022-03-11

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA; odstaven - závada na nápravové převodovce

2022-06-28

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

 

2021-12-12

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

 

2021-12-12

M 296.2002

1968/70295

95 54 5 854.202-9

JANINKA; červenokrémový nátěr; odstaven - vyvazovací obnova R3

2022-09-05

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2022-05-06

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

 

2021-12-12

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

 

2022-04-07

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

 

2021-12-12

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

odstaven - závada na spalovacím motoru

2021-11-11

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2022-08-17

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2021-12-12


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny 4 turnusové skupiny 862, 863, 867 a 868. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Výčet tratí s jejich pravidelným nasazením je následující:

Turnusové skupiny 862 a 863 představují výkony pro 4 "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

"Motografy" se i v tomto GVD objevují výhradně na "vlárské" trati. První turnusová skupina 862 je třídenní a "motografy" dopravují osobní a spěšné vlaky mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště. Ze soboty na neděli se "motograf" objeví v Bojkovicích na obratu 1773 // 14101 / 1762. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022 "motograf" prováděl zajímavý obrat - v pátek večer vyjel jako Sv 96010 z Veselí nad Moravou přes Bzenec a Moravský Písek do Hodonína, a odtud vykonal obrat 4268 / 4267, v sobotu ráno 4250 / 4251 a poté jako Sv 96017 se přemístil z Hodonína přes Moravský Písek a Bzenec do Veselí nad Moravou. Od 1. 9. 2022 zabezpečuje v pracovní dny po vlaku Sp 1758 nový vlak Brno hl. n. - Šlapanice a zpět 4185 / 4186.

 

V jednodenní turnusové skupině 863 vykonává "motograf" v pracovní dny vozbu osobních vlaků Brno - Nesovice a Brno - Nemotice, od 1. 9. 2022 provede nově dopolední obrat z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště. V pátek večer odjede do Kyjova, ráno v sobotu pokračuje do Uherského Hradiště a jezdí celý víkend mezi Brnem (zde ale jen na "otočku" v perónu) a Uherským Hradištěm, v sobotu večer zajede jednou až do Starého Města u Uherského Hradiště a poté nocuje ve Veselí nad Moravou. Do SS Horní Heršpice se vrací až v neděli pozdě večer.

 

 

Motorové vozy řady 854 v turnusové skupině 867 jezdí s přípojnými vozy, nikoli s vozy řídicími.

 

V turnusové skupině 867 jezdí 6 "katrů". Během pěti turnusových dnů (2. až 6. turnusový den) se pohybují na trati Znojmo - Břeclav. V pracovní dny jezdí všech 5 vozů, o víkendech jezdí 2 motorové vozy, resp. v neděli večer vyjíždí 3. motorový vůz. Oběhy v 1. turnusovém dni jsou vedeny na jiných tratích, v pracovní dny "katr" jezdí mezi Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanovem na obratu 1748 // 1743, v pátek se večer vrací do Brna jako Os 4419. V pátek přes den rovněž vykoná obrat 1765 / 1770 z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště a zpět. V sobotu a neděli je mimo cyklistickou sezónu odstaven v Brně, resp. v neděli vyjíždí na vlaku 4418 do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova. V cyklistické sezóně v tomto dni zabezpečuje vozbu "Expresu Pálava-Podyjí" Sp 1749/1750 z Brna přes Břeclav do Šatova a zpět. Z pátého na 6. turnusový den v noci z neděle na pondělí zajede motorový vůz z Břeclavi do Brna a zpět na vlacích 1788 // 1789. V souvislosti s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Rakšice od 1. 7. do 13. 8. 2022 (a též s nepřetržitou výlukou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec od 1. 7. do 31. 8. 2022) byly obraty odchylné. Motorové vozy jezdily na trati Břeclav - Znojmo, mezi Brnem a Břeclaví o víkendech na Sp 1749 / 1750, v pondělí na Sp 1789 a dále v pracovní dny jako Sv 96475 / 96476 a v pátek na Sv 96480. Nově se objevily v sobotu večer mezi Břeclaví a Hodonínem na Os 4267 / Sv 96026.

 

 

Turnusová skupina 868 je částečně určena pro "motopsy", tedy soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

V šestidenní turnusové skupině 868 jezdí motorové vozy řady 854 čtyři dny s řídicími vozy řady ABfbrdtn795 a 2 dny jezdí bez řídicích vozů s vozy přípojnými. Vozba ve všech 6 dnech se odehrává výhradně v úseku Brno - Třebíč, "katry" zde dopravují osobní a spěšné vlaky.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky