Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2020-12-23

Aktualizován snímek motorového vozu 854.007.

2021-01-10

Odstavený motorový vůz 854.222 odjel 2. 1. 2021 z Brna na konci R 972 do Prahy a dále do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu.

2021-01-24

"Katr" 854.028 je od 21. 1. 2021 opět provozní.

2021-02-07

Aktualizovány snímky motorových vozů 854.013, 854.201, 854.209 a 854.218.

2021-02-21

Motorový vůz 854.201 je od 12. 2. 2021 v provozu. Dne 14. 2. 2021 došlo v Hodonicích ke střetu Os 4510 v čele s "katrem" 854.030 s automobilem, "katr" je odstaven. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.007, 854.209 a 854.218.

2021-03-07

Zpět v provozu je od 26. 2. 2021 motorový vůz 854.222.

2021-04-04

Odstavené jsou "katry" 854.218 od 20. 3. 2021 z důvodu závady na hydrodynamické převodovce a 854.013 od 28. 3. 2021, na kterém se v DPOV Nymburk provádí vyvazovací obnova R1. Motorový vůz 854.030 se 25. 3. 2021 vrátil do provozu. Aktualizován snímek motorového vozu 854.209.

2021-06-06

V DPOV Nymburk proběhlo "střídání stráží" - na vyvazovací obnovu R1 odjel 31. 5. 2021 motorový vůz 854.026, který je tak odstaven. Naopak po obnově je "katr" 854.013, od 2. 6. 2021 je nasazován do pravidelného provozu. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.025 a 854.207.

2021-06-20

Motorový vůz 854.209 je od 7. 6. 2021 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru. "Katr" 854.218 je od 18. 6. 2021 provozní.

2021-07-11

Ke dni 13. 6. 2021 došlo ke změnám v TS 812 a ke dni 2. 7. 2021 v TS 812, 813, 813a. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.033, 854.206 a 854.209.

2021-07-25

Odstavené jsou motorové vozy 854.216 od 10. 7. 2021 (závada na hydrodynamické převodovce) a 854.012 od 19. 7. 2021 (závada na spalovacím motoru). Do provozu se 19. 7. 2021 vrátil "katr" 854.026. Aktualizován snímek motorového vozu 854.209.

2021-08-21

Do provozu se vrátily motorové vozy 854.012 (od 31. 7. 2021), 854.216 (od 4. 8. 2021) a 854.209 (od 19. 8. 2021).

2021-09-12

"Katr" 854.002 je od 29. 8. 2021 odstaven z důvodu závady na hydrodynamické převodovce. Aktualizován snímek motorového vozu 854.033.

2021-09-26

Dne 16. 9. 2021 v 12:16 h dorazil do Brna hl. n. vlak Sv 11931 z Chlumce nad Cidlinou v řazení 854.022 + 854.009 + Bdtn756 349 + ABfbrdtn795 204. Oba vozy řady 854 byly redislokovány do SÚ Horní Heršpice z důvodu zajištění motorové vozby mezi Břeclaví a Hodonínem, trať je po červnovém tornádu stále elektricky nesjízdná s předpokladem trvání do konce GVD 2020/2021. Inventární počet motorových vozů se zvýšil z 18 na 20, ve stavu SÚ Horní Heršpice jsou od 17. 9. 2021. "Katr" 854.002 je od 21. 9. 2021 v provozu.

2021-10-10

Ke dni 21. 9. 2021 došlo ke změnám v TS 812, 813 a byla zrušena TS 813a. Dnem 1. 10. 2021 vznikla turnusová skupina 811a a došlo ke změnám v turnusové skupině 812.

2021-11-28

Motorový vůz 854.216 je od 11. 11. 2021 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru, v tuto chvíli se jeví jako pravděpodobné že už nebude zprovozněn.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 20 motorových vozů (do 16. 9. 2021 to bylo 18 motorových vozů), z nichž 18 je turnusovaných (do 20. 9. 2021 bylo turnusováno 15 a do 30. 9. 2021 bylo turnusováno 16 vozů). Ve srovnání s minulým GVD byl až do 16. 9. 2021 inventární a zaturnusovaný počet motorových vozů na stejné úrovni.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2021-09-21

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2021-09-16

M 296.1009

1969/70327

95 54 5 854.009-8

ERIKA

2020-12-13

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA

2021-07-31

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2021-06-02

M 296.1022

1970/72205

95 54 5 854.022-1

 

2021-09-16

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

 

2020-12-13

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

 

2020-12-13

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2021-07-19

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2021-01-21

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2021-03-25

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

 

2020-12-13

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

 

2021-02-12

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2020-12-13

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

 

2020-12-13

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

 

2020-12-13

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

 

2021-08-19

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

odstaven - závada na spalovacím motoru

2021-11-11

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2021-06-18

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2021-02-26


Pro motorové vozy řady 854 je sestaveno 5 turnusových skupin 807, 807a, 812, 813 a 813a; od 1. 10. 2021 přibyla další TS 811a. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Výčet tratí s jejich pravidelným nasazením je následující:

Turnusové skupiny 807 a 807a představují "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

"Motografy" se v tomto GVD objevují výhradně na "vlárské" trati. První turnusová skupina 807 je třídenní a "motografy" dopravují osobní a spěšné vlaky mezi Brnem a Uherským Hradištěm, jeden pár osobních vlaků je veden až do Starého Města u Uherského Hradiště.

 

Čtvrtý "motograf" je veden v jednodenní turnusové skupině 807a, což obnáší v pracovní dny vozbu osobních vlaků Brno - Nesovice a Brno - Nemotice, o víkendu jezdí na osobních a spěšných vlacách až do Starého Města u Uherského Hradiště a ze soboty na neděli vykoná též obrat 1773 // 14101 / 1762 do Bojkovic.

 

 

Turnusová skupina 813 je (od 21. 9. 2021 částečně) určena pro "motopsy", tedy soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

"Motopsy" jezdily ve čtyřdenní turnusové skupině 813 a na rozdíl od "motografů" zajíždí z Brna na západ, na vozební rameno Brno - Jihlava. V úseku Brno - Zastávka u Brna jezdily s ohledem na probíhající nepřetržitou výluku Brno-Horní Heršpice - Střelice pouze formou soupravových vlaků (denně jeden pár vlaků Sv), kterými docházelo k propojení s SÚ Horní Heršpice. Mezi Zastávkou u Brna a Jihlavou dopravovaly osobní vlaky.
Od 2. 7. 2021 byly oběhy s ohledem na neprůjezdnost Střelicemi upraveny, na mytí jezdil "katr" do SÚ Havlíčkův Brod, v trasách zavedenými v sobotu (12:30 h z Jihlavy jako 96682 a zpět z Havlíčkova Brodu v 21:45 h jako 96687).

Nepřetržitá výluka Brno-Horní Heršpice - Střelice byla 20. 9. 2021 ukončena a následující den vstoupila v platnost změna, spočívající ve vytvoření 6denních oběhů v TS 813 a zároveň ve zrušení TS 813a. Oběhy jsou soustředěny výhradně na úsek Brno - Třebíč. Motorové vozy řady 854 však s řídicími vozy řady ABfbrdtn795 nejezdí stále. V tomto spojení jezdí čtyři dny, zbylé dva dny "katry" jezdí s vozy přípojnými.

 

 

Motorové vozy řady 854 v turnusových skupinách 812 a 813a jezdí s přípojnými vozy nebo samotné, nikoli s vozy řídicími.

 

V turnusové skupině 812 jezdí 6 "katrů". Během pěti turnusových dnů (2. až 6. turnusový den) se pohybují na trati Znojmo - Břeclav, o víkendech jezdí 2 motorové vozy a 3 jsou odstaveny, resp. v neděli večer vyjíždí 3. motorový vůz. Oběhy v 1. turnusovém dni jsou jako v jediném vedeny na jiných tratích. V pracovní dny přijede ráno "katr" z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova do Brna na spěšném vlaku 11573, poté odjede do Starého Města u Uherského Hradiště a zpět na obratu 1765 / 1770 a opět "zmizí" do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na spěšném vlaku 11578; v pátek se však poté vrátí na osobním vlaku 11519 do Brna. V sobotu a neděli je mimo cyklistickou sezónu odstaven v Brně, resp. v neděli vyjíždí na vlaku 11518 do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova. V cyklistické sezóně zabezpečuje vozbu "Expresu Pálava-Podyjí" Sp 1749/1750 z Brna přes Břeclav do Šatova a zpět.
Od 13. 6. 2021 odpadl obrat 1765 / 1770 Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. Ovšem daleko zásadnější změna nastala 2. 7. 2021, vlivem nepřetržitých výluk ve Střelicích a v úseku Hrušovany u Brna - Modřice zůstal pouze jednodenní oběh mezi Břeclaví a Šatovem (pracovní dny BCV 4500 ZNO / 4507 BCV; nepracovní dny BCV 1749 SAT / 11:07 4590 ZNO / 17:07 4591 SAT / 1750 BCV; ze soboty na neděli ještě BCV 4528 HNJ / 4500 ZNO) a druhý "motor" je veden v turnusovém dni 1a na údržbě ve Znojmě.

Po ukončení nepřetržté výluky Brno-Horní Herpšice - Střelice je od 21. 9. 2021 turnusová skupina 812 opět 6denní a je velmi podobná stavu v jakém začala jezdit v prosinci 2020. V 1. turnusovém dni přijede ráno "katr" z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova do Brna na spěšném vlaku 1743, v pátek vykoná obrat 1765 / 1770 do Starého Města u Uherského Hradiště a každý pracovní den večer opět odjíždí do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na spěšném vlaku 1748; v pátek se však poté vrátí na osobním vlaku 4419 do Brna. V sobotu a neděli je mimo cyklistickou sezónu odstaven v Brně, resp. v neděli vyjíždí na vlaku 4418 do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova. V cyklistické sezóně zabezpečuje vozbu "Expresu Pálava-Podyjí" Sp 1749/1750 z Brna přes Břeclav do Šatova a zpět. Po zbylých pět turnusových dnů se "katry" pohybují na trati Břeclav - Znojmo; v pracovní dny jezdí všech 5 souprav, v sobotu 2, v neděli dopoledne 2 a odpoledne vyjíždí třetí souprava. Od 1. 10. 2021 souprava vykonává v pracovní dny večer a brzy ráno též obraty osobních vlaků na trati Břeclav - Hodonín v době, po kterou je kmenový motorový vůz řady 854 z TS 811a na údržbě v Horních Heršpicích.

 

Do 20. 9. 2021 existovala jednodenní turnusová skupina 813a, v níž motorový vůz řady 854 jezdil na trati Brno - Jihlava po celý týden v čele osobních a spěšných vlaků. Z Brna vyjížděl v pracovní dny na vlacích 96676/1926 / 14836 do Jihlavy, poté do Okříšek na vlaku 14851 a ráno se vracel do Brna na vlacích 14801 / 96675. O víkendu jezdel mezi Zastávkou u Brna a Jihlavou v čele osobních vlaků.
Od 2. 7. 2021 byly oběhy s ohledem na neprůjezdnost Střelicemi upraveny, na mytí jezdil "katr" do SÚ Havlíčkův Brod, trasy byly zavedeny v neděli (14:42 h z Jihlavy jako 96686 a zpět z Havlíčkova Brodu v 21:45 h jako 96687).

Dnem 21. 9. 2021 byla tato turnusová skupina zrušena.

 

 

Od 1. 10. 2021 přibyla pro motorové vozy řady 854 nová turnusová skupina 811a.

 

Tornádo, které 24. 6. 2021 zpustošilo trať v úseku Břeclav - Hodonín se podepsalo na provozu motorového vozu řady 842 jezdícího v TS 811, tzn. na osobních vlacích na rameni (Vranovice -) Šakvice - Břeclav - Hodonín. Pro zajištění dopravy cestujících mezi Břeclaví a Hodonínem se muselo vozební rameno rozdělit. "Kvatro" zůstalo pouze na úseku Břeclav - Šakvice (- Vranovice). Na trati Břeclav - Hodonín byla od 1. 7. 2021 zavedena doprava osobních vlaků dvěma motorovými náležitostmi z SÚ Horní Heršpice (2× 842 + Bdtn756, občas jela dvojice přípojných vozů). Po ukončení nepřetržité výluky Brno-Horní Heršpice - Střelice "kvatra" postupně vystřídaly motorové vozy řady 854 (poprvé již 19. 9. 2021), přípojné vozy se začaly kombinovat z řad Bdtn756 a Bdtn757. K 1. 10. 2021 se tento provizorní stav promítl do nové dvoudenní turnusové skupiny 811a. Dva vozy řady 854 každý den "pendlují" v úseku Břeclav - Hodonín s jedním nebo dvěma přípojnými vozy řady Bdtn756 a Bdtn757. Propojení s SÚ Horní Heršpice se děje soupravově. Každý den večer kromě noci ze soboty na neděli jedna souprava míří z Břeclavi do Brna-Horních Heršpic a ráno se vrací do Břeclavi. Tento stav by měl trvat až do konce současného GVD, kdy je předpoklad dokončení opravy poškozeného trakčního vedení.

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky