Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2020-12-23

Aktualizován snímek motorového vozu 854.007.

2021-01-10

Odstavený motorový vůz 854.222 odjel 2. 1. 2021 z Brna na konci R 972 do Prahy a dále do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu.

2021-01-24

"Katr" 854.028 je od 21. 1. 2021 opět provozní.

2021-02-07

Aktualizovány snímky motorových vozů 854.013, 854.201, 854.209 a 854.218.

2021-02-21

Motorový vůz 854.201 je od 12. 2. 2021 v provozu. Dne 14. 2. 2021 došlo v Hodonicích ke střetu Os 4510 v čele s "katrem" 854.030 s automobilem, "katr" je odstaven. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.007, 854.209 a 854.218.

2021-03-07

Zpět v provozu je od 26. 2. 2021 motorový vůz 854.222.

2021-04-04

Odstavené jsou "katry" 854.218 od 20. 3. 2021 z důvodu závady na hydrodynamické převodovce a 854.013 od 28. 3. 2021, na kterém se v DPOV Nymburk provádí vyvazovací obnova R2. Motorový vůz 854.030 se 25. 3. 2021 vrátil do provozu. Aktualizován snímek motorového vozu 854.209.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných . Ve srovnání s minulým GVD zůstává inventární a zaturnusovaný počet motorových vozů na stejné úrovni.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2020-12-13

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2020-12-13

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA

2020-12-13

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA; odstaven - vyvazovací obnova R2

2021-03-28

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

 

2020-12-13

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

 

2020-12-13

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2020-12-13

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2021-01-21

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2021-03-25

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

 

2020-12-13

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

 

2021-02-12

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2020-12-13

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

 

2020-12-13

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

 

2020-12-13

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

 

2020-12-13

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2020-12-13

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

odstaven - závada na hydrodynamické převodovce

2021-03-20

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2021-02-26


Pro motorové vozy řady 854 je sestaveno 5 turnusových skupin 807, 807a, 812, 813 a 813a. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Výčet tratí s jejich pravidelným nasazením je následující:

Turnusové skupiny 807 a 807a představují "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

"Motografy" se v tomto GVD objevují výhradně na "vlárské" trati. První turnusová skupina 807 je třídenní a "motografy" dopravují osobní a spěšné vlaky mezi Brnem a Uherským Hradištěm, jeden pár osobních vlaků je veden až do Starého Města u Uherského Hradiště.

 

Čtvrtý "motograf" je veden v jednodenní turnusové skupině 807a, což obnáší v pracovní dny vozbu osobních vlaků Brno - Nesovice a Brno - Nemotice, o víkendu jezdí na osobních a spěšných vlacách až do Starého Města u Uherského Hradiště a ze soboty na neděli vykoná též obrat 1773 // 14101 / 1762 do Bojkovic.

 

 

Turnusová skupina 813 je určena pro "motopsy", tedy soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

"Motopsy" jezdí ve čtyřdenní turnusové skupině 813 a na rozdíl od "motografů" jezdí od Brna na západ, na vozebním rameni Brno - Jihlava. V úseku Brno - Zastávka u Brna jezdí s ohledem na probíhající nepřetržitou výluku Brno-Horní Heršpice - Střelice pouze formou soupravových vlaků (denně jeden pár vlaků Sv), kterými dochází k propojení s SÚ Horní Heršpice. Mezi Zastávkou u Brna a Jihlavou dopravují osobní vlaky.

 

 

Sedm motorových vozů řady 854 v turnusových skupinách 812 a 813a jezdí s přípojnými vozy nebo samotné, nikoli s vozy řídicími.

 

V turnusové skupině 812 jezdí 6 "katrů". Během pěti turnusových dnů (2. až 6. turnusový den) se pohybují na trati Znojmo - Břeclav, o víkendech jezdí 2 motorové vozy a 3 jsou odstaveny, resp. v neděli večer vyjíždí 3. motorový vůz. Oběhy v 1. turnusovém dni jsou jako v jediném vedeny na jiných tratích. V pracovní dny přijede ráno "katr" z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova do Brna na spěšném vlaku 11573, poté odjede do Starého Města u Uherského Hradiště a zpět na obratu 1765 / 1770 a opět "zmizí" do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na spěšném vlaku 11578; v pátek se však poté vrátí na osobním vlaku 11519 do Brna. V sobotu a neděli je mimo cyklistickou sezónu odstaven v Brně, resp. v neděli vyjíždí na vlaku 11518 do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova. V cyklistické sezóně zabezpečuje vozbu "Expresu Pálava-Podyjí" Sp 1749/1750 z Brna přes Břeclav do Šatova a zpět.

 

Poslední motorový vůz jezdí v turnusové skupině 813a na trati Brno - Jihlava po celý týden v čele osobních a spěšných vlaků. Z Brna vyjíždí v pracovní dny na vlacích 96676/1926 / 14836 do Jihlavy, poté do Okříšek na vlaku 14851 a ráno se vrací do Brna na vlacích 14801 / 96675. O víkendu jezdí mezi Zastávkou u Brna a Jihlavou v čele osobních vlaků.


854002

Mezi ŽST Uherský Ostroh a zastávkou Ostrožská Nová Ves lázně projíždí dne 15. 4. 2020 vlak Os 4119 s motorovým vozem 854.002 na konci vlaku. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854007

Těsně před zahájením stavebních prací - 13. 6. 2020 - byl v ŽST Střelice zachycen Os 4823 vedený motorovým vozem 854.007. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854012

"Zuzka" 854.012 dne 2. 4. 2020 s vlakem Os 4514 projíždí mezi ŽST Novosedly a zastávkou Jevišovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854013

Os 4821 v čele s motorovým vozem "Pavlínka" 854.013 dne 13. 6. 2020 projíždí zastávkou Střelice dolní. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854024

Mezi ŽST Třebíč a zastávou Třebíč-Borovina projíždí dne 21. 3. 2019 vlak Os 4810 vedený "Marcelkou" 854.024. Autor snímku Jan Zavadil.

854025

Motorový vůz "Sandra" 854.025 dne 11. 9. 2019 v Popovicích u Uherského Hradiště jedoucí jako Os 4368. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854026

Os 4114 v čele s "katrem" 854.026 projíždí dne 15. 3. 2020 mezi ŽST Blažovice a zastávkou Ponětovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854028

"Bobík" 854.028 projíždí 15. 3. 2020 mezi zastávkou Křenovice dolní n. a ŽST Blažovice s vlakem Sp 1768. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854030

Motorový vůz 854.030 "Edita" dne 2. 4. 2020 byl zachycen v Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově s vlakem Os 4509. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854033

Železniční stanici Rapotice opouští dne 16. 7. 2020 vlak Os 4824 řazený z řídicího vozu ABfbrdtn795 224 a motorového vozu 854.033 "Vendulka". Autor snímku František Bartoš.

854201

Motorový vůz 854.201 spolu s řídicím vozem ABfbrdtn795 202 projíždí dne 13. 6. 2020 jako Os 4817 mezi zastávkou Troubsko a ŽST Brno-Horní Heršpice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854203

Z Brankovic do Nemotic klesá Sp 1727 Javořina v čele s motorovým vozem 854.203. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854206

Dne 31. 8. 2017 mezi ŽST Rapotice a Kralice nad Oslavou projíždí Os 4814 vedený motorovým vozem "Vlaďka" 854.206. Autor snímku David Prause.

854207

Motorový vůz "Radka" 854.207 dne 24. 7. 2019 opouští s vlakem Os 4510 ŽST Božice u Znojma. Autor snímku David Prause.

854209

Os 4121 vedený řídicím vozem ABfbrdtn795 223 a s motorovým vozem 854.209 na konci vlaku byl 22. 7. 2020 zachycen v Ostrožské Nové Vsi. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854216

Mezi zastávkou Křenovice dolní n. a ŽST Blažovice projíždí dne 15. 3. 2020 vlak Os 4116 v čele s motorovým vozem 854.216. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854218

Dne 14. 6. 2020 projíždí mezi zastávkami Střelice dolní a Troubsko motorový vůz 854.218 s řídicím vozem ABfbrdtn795 203 jako Os 4817. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854222

Os 4115 vedený motorovým vozem 854.222 projíždí dne 28. 3. 2020 mezi ŽST Vlkoš a zastávkou Vracov, na konci vlaku se nachází řídicí vůz ABfbrdtn795 226. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky