Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2018-12-22

Motorový vůz 854.207 je od 14. 12. 2018 provozní.

2019-01-20

Pro závadu na hydrodynamické převodovce je od 9. 1. 2019 odstaven motorový vůz 854.013.

2019-02-03

Od 19. 1. 2019 je motorový vůz 854.013 opět v provozu.

2019-02-17

Došlo ke "střídání stráží" motorových vozů na opravě MH v šumperské firmě Pars nova: do provozu se 14. 2. 2019 vrátil motorový vůz 854.203 a naopak od 13. 2. 2019 je odstaven "katr" 854.206.

2019-03-17

Odstavené jsou motorové vozy 854.218 od 25. 2. 2019 (závada na spalovacím motoru) a 854.007 od 5. 3. 2019 (závada na hydrodynamické převodovce).

2019-03-31

Do provozu se vrátily dva "katři": 854.218 od 18. 3. 2019 a 854.007 od 26. 3. 2019.

2019-05-05

Na opravu MH do šumperské Pars nova odjel motorový vůz 854.209, který je tak od 14. 4. 2019 odstaven. Po opravě MH je od 1. 5. 2019 v provozu "katr" 854.206.

2019-05-19

Odstavené jsou motorové vozy 854.030 od 7. 5. 2019 (závada na podvozku) a 854.222 od 11. 5. 2019 (závada na hydrodynamické převodovce).

2019-06-09

"Katr" 854.030 se 21. 5. 2019 vrátil do provozu. Od 9. 6. 2019 dochází ke změnám v turnusových skupinách 805 a 806.

2019-06-23

Závada na převodovce je důvodem odstavení motorového vozu 854.033 od 6. 6. 2019. Do provozu se vrátil dne 10. 6. 2019 motorový vůz 854.222.

2019-07-28

Ke dni 2. 7. 2019 proběhly změny v turnusových skupinách 818 a 819. Motorový vůz 854.028 je pro závadu na spalovacím motoru od 10. 6. 2019 odstaven. Od 22. 6. 2019 je odstavený "katr" 854.002 z důvodu opravy MVY v DPOV Nymburk. Provozní jsou motorové vozy 854.033 od 25. 6. 2019 a 854.209 od 27. 7. 2019. Práce na kabeláži spalovacího motoru jsou důvodem odstavení motorového vozu 854.013 od 3. 7. 2019.

2019-08-18

Motorový vůz 854.013 je od 3. 8. 2019 provozní.

2019-09-01

Na opravu MVY do DPOV Nymburk odjel motorový vůz 854.007 a je tak od 26. 8. 2019 odstaven. Naopak se z této opravy vrátil "katr" 854.002, od 28. 8. 2019 opět vozí cestující.

2019-09-29

Od 26. 9. 2019 je "katr" 854.028 opět provozní.

2019-11-03

Po opravě MVY je od 21. 10. 2019 zpět v provozu motorový vůz 854.007. Naopak na opravu MVY odjel 30. 10. 2019 do šumperské Pars nova "katr" 854.024 a je tak odstaven.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává turnusová potřeba i inventární stav na stejné úrovni.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2019-08-28

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2019-10-21

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2019-08-03

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA; červenokrémový nátěr; odstaven - oprava MVY

2019-10-30

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA

2018-12-09

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2018-12-09

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2019-09-26

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2019-05-21

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

VENDULKA; červenokrémový nátěr

2019-06-25

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA

2018-12-09

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2019-02-14

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

 

2019-05-01

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

RADKA

2018-12-14

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

 

2019-07-27

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2018-12-09

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2019-03-18

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2019-06-10


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny čtyři turnusové skupiny 805, 806, 818 a 819. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2017/2018 jezdí nově na trati Brno - Břeclav, byť jen sezónně:

Turnusové skupiny 805 a 806 přestavují "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

Pět "motografů" zprvu obíhalo v turnusové skupině 805. V prvním turnusovém dni přijel "motograf" ráno z Veselí nad Moravou do Brna na Os 4108 a přešel na trať Brno - Jihlava. Zde jezdil do rána 3. turnusového dne, načež se vrátil zpět na "vláru". V nepracovní dny byly oběhy mírně odchylné. Přípojný vůz řady Bdtn756 je veden v TS 011 a řídicí vůz řady ABfbrdtn795 v TS 914.

 

Turnusová skupina 806 byla jednodenní a "motograf" obíhal po celý týden na trati Brno - Jihlava. Přípojný vůz řady Bdtn756 je veden v TS 012 a řídicí vůz řady ABfbrdtn795 v TS 915.

 

Od 9. 6. 2019 dochází ke změně obou jmenovaných turnusových skupin, v podstatě k návratu do někdejšího rozdělení na 3 a 3 dny - jeden oběh na "vláře" a druhý na trati Brno - Jihlava. Takže v TS 805 jsou nyní zařazeny 3 "motografy" na rameni Brno - Staré Město u Uherského Hradiště a v TS 806 obíhají další 3 "motografy" na rameni Brno - Jihlava. Oběhy přípojných vozů řady Bdtn756 a řídicích vozů řady ABfbrdtn795 v turnusových skupinách TS 011, 012, 914 a 915 se mění obdobně.

 

 

Devět motorových vozů řady 854 v turnusových skupinách 818 a 819 jezdí s přípojnými vozy nebo samotné, nikoli s vozy řídicími.

 

Tři motorové vozy řady 854 jezdí v turnusové skupině 818, a to na trati Brno - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště / Bylnice - Vlárský průsmyk. Jedinou výjimkou je vozba Os 4812 / 4819 Brno - Jihlava v pátek. V úseku Bylnice - Vlárský průsmyk se objeví v pátek na vlacích 1727 / 4382 a v neděli na vlacích 4383 / 4316. Zajímavostí je výskyt v Brně-Králově Poli, a to v pátek na zde výchozím Sp 1727 a v neděli na zde končícím Sp 1736. Na období letních prázdnin ve spojení s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Moravský Krumlov / Ivančice jezdí v této turnusové pouze 2 motorové vozy mezi Brnem a Bylnicí, pouze v pátek se objeví v Jihlavě na obratu 4812 / 4819.

 

Turnusová skupina 819 je šestidenní. Motorový vůz vyjíždí v 1. turnusovém dni v pracovní dny z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na Sp 1926, načež přechází počínaje 2. turnusovým dnem na trať Břeclav - Znojmo, kde setrvá do posledního turnusového dne. Do Brna se vrací v 1. turnusovém dni ráno na Sp 1921. V pátek se "katr" vrací po vlaku Sp 1921 zpět do Brna na Os 4419. V pracovní dny motorový vůz zajede ze Znojma do Moravských Budějovic na ranním obratu 24830 / 24833. V sobotu jsou v provozu 2 motorové vozy (resp. večer tři), v neděli rovněž dva, odpoledne a večer čtyři. O víkendech jezdí jeden "katr" od dopoledních do večerních hodin v úseku Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. O víkendech v cyklistické sezóně nad rámec výše uvedeného zajišťuje motorový vůz řady 854 vozbu vlaků Sp 1927 / 1928 "Expres Pálava-Podyjí" Brno - Břeclav - Znojmo - Šatov. Na období letních prázdnin ve spojení s nepřetržitou výlukou Moravské Bránice - Moravský Krumlov / Ivančice se počet "katrů" v této TS rozšířil na 7 vozů; první dva dny zabezpečují vozbu mezi Moravskými Bránicemi a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanovem, dalších 5 dnů obíhají na trati Břeclav - Znojmo. Doplňuji že vozba Sp 1927 / 1928 zde zůstala.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky