Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2016-12-26

Vůz Bmx765 115 je od 12. 12. 2016 odstaven kvůli vadným bateriím. Od 16. 12. 2016 jezdí druhá dvojice vozů řady Bmx765, a sice vozy 120 a 122.

2017-02-05

Od 30. 1. 2017 je z důvodu vadných baterií odstavena dvojice vozů Bmx765 120 a 122.

2017-02-19

Dne 16. 2. 2017 z Brna odjely čtyři vozy řady Bmx765 114, 128, 136, 137 s tím, že míří do Polska. Nejprve byly dopoledne převezeny do PJ Maloměřice vlakem Lv 70082 s "brejlovci" 754.062 a 750.704. Večer v 20:50 h vozy odjely do Bohumína jako Sv 262003 / 100847, kam dorazily v 23:58 h, vlak vezlo "eso" 362.172. Vůz Bmx765 114 byl zároveň den předtím opraven a zařazen jako provozní.

2017-03-05

Od 22. 2. 2017 je odstaven vůz Bmx765 109 pro závadu na bateriích. Dvojice vozů Bmx765 120+122 je od 24. 2. 2017 opět provozní. Vozy Bmx765 114, 128, 136, 137 se prozatím stále nacházejí v Bohumíně, předání do Polska se protahuje.

2017-04-02

Nepřetržitá výluka Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou od 1. 3. do 30. 6. 2017 přinesla změny v turnusových skupinách 046 a 047. Vůz Bmx765 115 je od 20. 3. 2017 provozní.

2017-04-23

Čtveřice vozů Bmx765 114, 128, 136, 137 se 14. 4. 2017 oproti původnímu předpokladu nakonec vrátila zpět do Brna, tažená lokomotivou 362.001 jako Sv 90020. Předání do Polska tak definitivně padlo.

2017-05-08

Od 4. 5. 2017 je opět provozní vůz Bmx765 109. V tuto chvíli je tak všech 11 brněnských "dlouhých balmáků" provozních, do provozu jich však zasahuje jen šest. K obratu 4151 // 4144 Brno - Kyjov je nutno doplnit, že od 22. 1. do 23. 4. 2017 (s nepatrnými výjimkami) zde jezdila souprava sestavená z vozů řady Bdmtee275/Bdmtee281.

2017-05-28

Dne 11. 5. 2017 byla sestavena nová - třetí - dvojice vozů Bmx765 109 a 115.

2017-07-01

Vůz Bmx765 137 byl z DKV Brno, kde byl ve stavu naposledy 8. 6. 2017, předán do DHV Lužná u Rakovníka. Přeprava proběhla postupně: 7. 6. 2017 vůz odjel na Sp 1725 z Brna do Veselí nad Moravou, odtud 10. 6. 2017 vlakem Sv 200892 do Olomouce (tažen plzeňským motorovým vozem 842.008). Jeho prvním nasazením s cestujícími pod hlavičkou DHV byl Os 20015 "Králícký Sněžník" dne 24. 6. 2017. Od 5. 6. 2017 je odstaven vůz Bmx765 134 z důvodu opravy topení a WC. Ukončení nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou způsobilo změnu oběhů od 1. 7. 2017 v obou turnusových skupinách 046 a 047.

2017-09-03

Od 10. 8. 2017 je provozní vůz Bmx765 134.

2017-09-24

Turnusové skupiny 046 a 047 byly od 11. 9. 2017 upraveny.

2017-11-12

Po vlaku 1921 dne 3. 11. 2017 došlo k rozpojení dvojice vozů Bmx765 124 a 126.

2017-12-10

Dnem 1. 11. 2017 došlo ke spojení dvojice vozů Bmx765 134 a 136.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Inventárně je ve stavu DKV Brno 10 vozů (do 8. 6. 2017 to bylo 11 vozů). Zaturnusované jsou 4 vozy. Počet turnusovaných vozů je stejný jako v minulém GVD 2015/2016. Na jaře 2017 nastal obrat v názoru na utlumení provozování vozů této řady; brněnské DKV by mělo tyto (již legendární) vozy udržovat v provozu patrně až do roku 2019.

 

V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala poslední dvojice (122+137). Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů (115+126), která takto jezdila do 26. 6. 2015, poté - od 16. 7. 2015 - vznikla nová dvojice 124+126. A právě tyto dvě dvojice nachází "práci" i v současném GVD 2016/2017, nicméně do začátku GVD vstoupila spojená jen jedna dvojice (124+126), ale brzy vznikla druhá dvojice 120+122. Dne 11. 5. 2017 došlo poměrně nečekaně k propojení dalších dvou vozů (109+115) můstky a měchy a vznikla tak trvale spojená třetí dvojice vozů řady Bmx765. Na začátku listopadu došlo k výměně spojené dvojice; vznikla nová dvojice vozů 134+136 na úkor dvojice vozů 124+126. Přehled skutečného nasazení vozů v GVD 2016/2017 je k dispozici ve "sledovačce".

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

115

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2017-05-02

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030

2017-04-14

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

109

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2017-03-20

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

122

později 050.023

2017-02-24

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

120

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2017-02-24

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006

2017-11-03

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2017-11-03

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012

2017-04-14

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

136

později 050.039

2017-11-01

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

134

později 050.040

2017-11-01


Pro vozy řady Bmx765 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 046 a 047. Tratě, na kterých se můžeme setkat pravidelně s vozy řady Bmx765 se oproti minulému GVD rozšířil o úsek Kunovice - Vlárský průsmyk a naopak zúžil o úsek Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště:

První dvojice vozů řady Bmx765 obíhá v jednodenní "třebíčské" turnusové skupině 046:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO 4822 TRE / 4831 BNO

 

(5): BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 1727 VLP / 4362 BYE

odstaveny BYE

BYE 4363 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO


Po dobu nepřetržité výluky Náměšť nad Oslavou - Krahulov od 11. 12. 2016 do 28. 2. 2017 byla turnusová skupina 046 upravena:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): odstaveny BNO

 

(5): BNO 1727 VLP / 4362 BYE

odstaveny BYE

BYE 4363 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO


Navazující výluka Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou trvající od 1. 3. do 30. 6. 2017 přesunula do turnusové skupiny 046 "kyjovský" oběh, změna od 4. 6. 2017 je vyznačena zeleně:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4144 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


Po ukončení nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou platila od 1. 7. do 10. 9. 2017 prázdninová verze turnusové skupiny 046, stále s "kyjovským" oběhem:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4144 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


A konečně od 11. 9. 2017, tedy po ukončení nepřetržitých výluk se vozy v turnusové skupině 046 vrátily na úsek Brno - Třebíč, ale již nezajíždí do Vlárského průsmyku:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO 4822 TRE / 4831 BNO

 

(5): BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 4147 NEM / 4152 BNO MA / 17:40 4197 BNO DN / 4155 NSV / 4158 BNO

odstaveny BNO

odstaveny BNOPro druhou dvojici vozů řady Bmx765 je sestavena jednodenní "kyjovská" turnusová skupina 047:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4144 BNO / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


Po dobu nepřetržité výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou od 1. 3. do 30. 6. 2017 byl v turnusové skupině 047 veden víkendový oběh do Vlárského průsmyku:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): odstaveny BNO

 

(5): BNO 1727 VLP / 4362 BYE

odstaveny BYE

BYE 4363 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO


Od 1. 7. 2017 byla po dobu letních prázdnin turnusová skupina 047 zrušena.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 20-29 179-9

1968/69814

Bmx765 50 54 20-29 137-7

 

později 050.018

2017-06-09


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky