Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-17

Popis GVD 2019/2020.

2019-12-22

Vložený vůz 060.038 je od 19. 12. 2019 provozní.

2020-01-12

Od 30. 12. 2019 jsou v provozu elektrické vozy 560.007 i 560.008.

2020-01-26

Závada na trakčním motoru je důvodem pro odstavení elektrického vozu 560.022 od 11. 1. 2020.

2020-02-09

Do provozu se dne 30. 1. 2020 vrátil elektrický vůz 560.022.

2020-02-23

Elektrický vůz 560.022 toho moc nenajezdil, od 10. 2. 2020 je opět odstaven z důvodu závady na trakčním motoru.

2020-03-08

Od 2. 3. 2020 je elektrický vůz 560.022 provozní.

2020-05-03

Závada na transformátoru je důvodem odstavení elektrického vozu 560.004 od 18. 4. 2020.

2020-05-24

Po 14 měsících a pár dnech se vrátil do provozu elektrický vůz 560.023 poškozený v březnu 2019 při mimořádné události v Brně hl. n., s cestujícími vyjel 11. 5. 2020. Odstavené jsou od 16. 5. 2020 vložené vozy 060.004, 060.007, 060.008 a 060.302.

2020-06-07

Elektrický vůz 560.026 je od 3. 6. 2020 odstaven pro více závad, místo něj jezdí v pantografové soupravě s elektrickým vozem 560.025 vůz 560.003.

2020-06-28

Sjetá dvojkolí vyřadila z provozu elektrický vůz 560.003, vůz je od 13. 6. 2020 odstaven. Připojil se tak k odstavenému elektrickému vozu 560.004; nabízí se otázka, zda ještě dojde k zprovoznění těchto "pantografových" vozů... Elektrický vůz 560.026 je od 24. 6. 2020 provozní.

2020-09-13

Různé údržbové práce na "pantografu" 560.025+560.026 jsou důvodem jeho odstavení od 1. 9. 2020.

2020-09-27

Elektrická jednotka 560.025+560.026 od 22. 9. 2020 opět vozí cestující.

2020-10-25

Vložený vůz 060.037 je od 11. 10. 2020 odstaven pro více závad.

2020-11-22

Počínaje 1. 12. 2020 dochází k redukci řazení elektrických jednotek řady 560 z šestivozové sestavy na pětivozovou.

2020-12-06

Všechny "panťáky" prošly zeslabením na pětivozové řazení. Odstaveny jsou vložené vozy 060.009, 060.013, 060.032, 060.036 a 060.040.

 

560 Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970–1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.

 

Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do Depa kolejových vozidel (DKV) Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971–1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.

 

V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars nova a.s. v Šumperku provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.

 

Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.

 

V letech 2008–2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří a dosazení indikace o stavu dveří po celé elektrické jednotce na stanovišti strojvedoucího. Postupně se tato úprava objevila na všech jednotkách, úpravy skončily v roce 2015. Samozřejmě se tyto práce podepsaly na disponibilním počtu jednotek, které mohly být nasazeny do provozu, případně mohla být některá z jednotek dočasně pětivozová.

 

Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídilné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.

 

Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevovala čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky v rozsahu EH stojící v Pars nova Šumperk od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008 (tyto už ale modernizací prošly dříve). Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Následně na konci října a v první půlce listopadu 2013 odjely do Pars nova v Šumperku elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407.

 

V roce 2014 došlo k vyřazení soupravy odstavené v Šumperku ze stavu DKV Brno, jednalo se o vozy 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010 a také započalo nasazování nových elektrických jednotek řady 650 a 640 do provozu. V souvislosti s jejich postupným nasazováním poklesla turnusová potřeba jednotek řady 560 od července do října 2014 z 5 jednotek na 4, poté se turnusová potřeba opět vrátila na původních 5 turnusovaných jednotek. V prosinci 2014 odjela do Pars nova v Šumperku na opravu EH jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, která se tak stala druhou jednotkou opravenou v rozsahu EH.

 

GVD 2014/2015 přinesl zaturnusovaní jen pro 4 elektrické jednotky řady 560, což je stav, který se již v budoucnu ustálil. Během roku 2015 byl vyřazen ze stavu vozidel DKV Brno elektrický vůz 560.001. Vůz 560.002 zatím zůstal v Maloměřicích s brzkým výhledem na proces rušení. Z Pars nova v Šumperku se v červnu 2015 vrátila druhá jednotka po opravě EH, 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, opatřená červeno-krémovým "retro" nátěrem. Dokonce bylo rozhodnuto o modernizaci další elektrické jednotky a tak na září 2015 odjela na opravu EH do Šumperku třetí jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022; zpět se vrátila v dubnu 2016 a v první květnový den začala vozit cestující.

 

Zaturnusování 4 elektrických jednotek řady 560 pokračovalo i v GVD 2015/2016. Na začátku června 2016 došlo po závadě na elektrickém voze 560.005 k odstavení obou elektrických vozů (tedy i 560.006) a čtyř vložených vozů 060.331+060.332+060.403+060.419. Výhled jejich dalšího nasazení do provozu se jevil malý, spíše s předpokladem podání návrhu na zrušení uvedených vozů. K 15. 9. 2016 došlo ke zrušení elektrického vozu 560.002 a vložených vozů 060.422 a 060.423. Všechny tři vozy jely 10. 11. 2016 naposledy, a to z Brna na svůj hřbitov v České Třebové.

 

Rok 2017 nepřinesl do provozu "panťáků" koncepční změny. Turnusově jezdily 4 elektrické jednotky, vložené vozy řady 060 snad až na jednotku 560.003+560.004 jezdily pravidelně se "svými" elektrickými vozy. Tato pravidelnost byla narušena nepříjemnou nehodou na odstavném nádraží A v Brně hl. n., kde došlo 5. 4. 2017 k podhození výhybky pod jedoucí elektrickou jednotkou 560.023+560.024, načež vůz 560.024 "boural" do "plechovky" 242.264 stojící na sousední odstavné koleji; vůz odjel na opravu a do konce GVD 2016/2017 už do provozu nezasáhl. Aby toho nebylo málo, tak 19. 7. 2017 došlo k zadření kompresoru na elektrickém voze 560.007, tento se do provozu vrátil až 26. 11. 2017. Provozní počet "pantografů" tedy klesl dlouhodobě na 5, a bohužel i na 4 (odstavení jednotky 560.003+560.004 v září a 560.021+560.022 v listopadu), což už se podepsalo i na náhradách těchto jednotek soupravami s vozy klasické stavby. V listopadu 2017 byly odstavené elektrické vozy 560.005+560.006 a vložené vozy 060.003+060.331+060.332+060.403+060.419 prohlášeny za nepotřebné, takže nastartování procesu rušení těchto vozidel už bylo jen otázkou času.

 

Patrně hned v prvních dnech roku 2018 (ale nevylučuji i konec roku 2017) byly vozy 560.005+560.006+560.015+560.019+060.003+060.331+ 060.332+060.403+060.419 navrženy na zrušení, kromě elektrických vozů 560.015+560.019 byly všechny ostatní vozy k 21. 2. 2018 zrušeny, následně 29. 4. 2018 odvezeny do České Třebové a od 30. 4. 2018 byly převedeny pod DKV Česká Třebová. Rok 2018 jiné změny nepřinesl. Zmínku si však zaslouží výskyt, byť ve velmi malém rozsahu, "panťáků" na svém někdejším působišti, konkrétně na třech vlacích mezi Břeclaví a Vlkovem u Tišnova o sobotách od dubna do září; stalo se tak vlivem výlukové činnosti. Elektrické jednotky byly zaturnusovány čtyři.

 

GVD 2018/2019 byl poznamenán roční nepřetržitou výlukou v ŽST Brno hl. n. Trať mezi Brnem hl. n. a Brnem-Chrlicemi byla nesjízdná, a tak elektrické jednotky do Křenovic nezajížděly; naopak ale byly pravidelně k vidění v Brně-Králově Poli. Turnusy v totmo GVD byly i nadále setaveny pro 4 "pantografy"

 

V současném GVD 2019/2020 oslavily dvě elektrické jednotky 50 (!) let provozu. Turnus je sestaven opět pro 4 "panťáky", provozuschopných v Brně zůstavá i nadále 6 elektrických jednotek řady 560, respektive v červnu 2020 došlo k odstavení "panťáku" 560.003+560.004. Nejprve v květnu dojezdil vůz 560.004, v červnu pak vůz 560.003, každý pro jiné závady; vložené vozy 060.004, 060.007, 060.008 a 060.302 jsou prozatím provozuschopné. Uvidíme co ukáže budoucnost, ale je dost pravděpodobné, že tímto tato elektrická jednotka dojezdila úplně.

 

Pro budoucí GVD 2020/2021 bylo rozhodnuto o redukci řazení šestivozových elektrických jednotek řady 560 na pětivozové. S odebíráním vložených vozů se započalo 1. 12. 2020.


Osudy nemodernizovaných vozidel:


Lze tedy konstatovat, že ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je ve stavu 6 kompletních elektrických jednotek, tzn. že je stavu je 12 elektrických a 25 vložených vozů. Dále se v SÚ Maloměřice nachází dva neprovozní elektrické vozy ex ZSSK. Turnusy jsou v tomto GVD sestaveny pro 4 jednotky.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

AGÁTA; odstaven - závada na dvojkolí

2020-06-13

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

AGÁTA; odstaven - závada na transformátoru

2020-04-18

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

KUBA; nátěr "Najbrt"

2019-12-30

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

ANČE; nátěr "Najbrt"

2019-12-30

SM 488.0015

1970/71584

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; navržen na zrušení

2018-01-02

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; navržen na zrušení

2018-01-02

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

VAŠEK; nátěr "Najbrt"

2019-12-15

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

EVA; nátěr "Najbrt"

2020-03-02

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

BAXI; červeno-krémový nátěr

2020-05-11

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

BAXI; červeno-krémový nátěr

2019-12-15

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2020-09-22

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2020-09-22

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

ŠEDÝ VLK

2019-12-15

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

ŠEDÁ VLČICE

2019-12-15

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

odstaven

2020-05-16

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

odstaven

2020-05-16

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

odstaven

2020-05-16

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

nátěr "Najbrt"; odstaven (redukce 6vozového řazení jednotek na 5vozové)

2020-12-03

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

nátěr "Najbrt"

2019-12-15

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

nátěr "Najbrt"

2019-12-15

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

nátěr "Najbrt"

2019-12-15

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

nátěr "Najbrt"; odstaven (redukce 6vozového řazení jednotek na 5vozové)

2020-12-03

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

nátěr "Najbrt"

2019-12-15

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

nátěr "Najbrt"

2019-12-15

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

nátěr "Najbrt"

2019-12-15

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

červeno-krémový nátěr; odstaven (redukce 6vozového řazení jednotek na 5vozové)

2020-12-04

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

červeno-krémový nátěr

2019-12-15

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

červeno-krémový nátěr

2019-12-15

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

červeno-krémový nátěr

2019-12-15

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

odstaven (redukce 6vozového řazení jednotek na 5vozové)

2020-12-05

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

odstaven - více závad

2020-10-11

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2020-09-22

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2020-09-22

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

odstaven (redukce 6vozového řazení jednotek na 5vozové)

2020-12-02

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2019-12-15

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2019-12-15

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

 

2019-12-15

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2019-12-15

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

odstaven

2020-05-16


Pro elektrické jednotky řady 560 je vyhrazena turnusová skupina 501. Oproti minulému GVD opouští úsek Letovice - Březová nad Svitavou. Po ukončení nepřetržité výluky v minulém GVD opět jezdí v úseku Brno - Křenovice horní n., ale nově se objeví i v úseku Brno-Královo Pole - Tišnov a Brno hl. n. - Hrušovany u Brna - Břeclav / Židlochovice. Elektrické jednotky jsou v GVD 2019/2020 pravidelně nasazovány na tratích:

 

Všechny 4 turnusované elektrické jednotky řady 560 obíhají v turnusové skupině 501. Těžiště se nachází na vozebním rameni Letovice - Brno - Křenovice horní n. První turnusový den ovšem přináší v pracovní dny ráno a dopoledne oběhy mezi Tišnovem a Břeclaví, i na znovuotevřené trati do Židlochovic. "Panťák" vyjede z Brna hl. n. jako Os 4631 do Břeclavi, odtud jede do Tišnova jako Os 4636, kde za hodinu (07:59–09:00 h) obrací na Os 4919 a jede do Židlochovic, kde po pobytu od 10:02 do 10:54 h odjíždí jako Os 4920 do Brna hl. n.; pak už tráví oběhy výhradně na lince S2. O víkendech jsou v provozu zaráz vždy jen dvě elektrické jednotky.

 

 

Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 jsou poměrně dlouhá léta sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů, změny byly spíše výjimečné a přechodné, např. z důvodu postupné rekonstrukce ovládání dveří. K častějším záměnám docházelo v letech 2014–2017. Pravidelné řazení elektrických jednotek ř. 560 je následující:


<---- směr Brno hl. n. |||| směr Letovice / Tišnov ---->

 

560.007 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.008

560.021 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.022

560.023 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.024

560.025 + 060.301 + 060.038 + 060.039 + 560.026

560.027 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028

Odstavené vozy:
560.003 + 060.004 + 060.007 + 060.008 + 060.302 + 560.004
060.009
060.013
060.032
060.036 + 060.037
060.040


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky