Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-21

Popis GVD 2021/2022.

2021-12-12

Aktualizovány snímky lokomotiv 242.209, 242.214, 242.227, 242.229, 242.235, 242.238, 242.246, 242.261, 242.268, 242.273 a 242.281.

2022-01-02

Přeskok na trakčním motoru je důvodem odstavení lokomotivy 242.238 od 21. 12. 2021. Do odstavených přešla 24. 12. 2021 i "plechovka" 242.273 kvůli protočené obruči, na přelomu roků byla přepravena do DPOV Přerov na vyvazovací obnovu R1.

2022-01-23

"Plechovka" 242.238 se 10. 1. 2022 vrátila do provozu. Aktualizovány snímky lokomotiv 242.204, 242.209, 242.214, 242.235, 242.238, 242.246, 242.261 a 242.281.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). Lokomotiva 242.246 je od 4. 2. 2022 v provozu. Aktualizovány snímky lokomotiv 242.221, 242.261 a 242.281.

2022-03-06

Lokomotiva 242.281 je od 26. 2. 2022 odstavena z důvodu více závad. Aktualizovány snímky lokomotiv 242.209 a 242.235.

2022-03-20

Do provozu se vrátily "plechovky" 242.214 (od 9. 3. 2022) a 242.281 (od 11. 3. 2022). Aktualizován snímek lokomotivy 242.209.

2022-04-03

V souvislosti s výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice (most Šámalova) došlo od 26. 3. 2022 ve změně v TS 252. Lokomotiva 242.253 se podrobuje vyvazovací obnově R1 v DPOV Přerov, od 21. 3. 2022 je odstavena.

2022-04-18

"Plechovka" 242.273 se vrátila z vyvazovací obnovy R1 a od 4. 4. do 7. 4. 2022 byla provozní, od 8. 4. 2022 je odstavena pro více závad.

2022-05-15

Od 8. 5. 2022 je lokomotiva 242.273 opět provozní. Závada na olejovém čerpadle je důvodem odstavení "plechovky" 242.221 od 11. 5. 2022.

2022-06-05

Odstavené jsou lokomotivy 242.246 od 28. 4. 2022 z důvodu závady na výkonovém přepínači a 242.268 od 2. 6. 2022 z důvodu závady na dvojkolí. "Plechovka" 242.253 je od 1. 6. 2022 opět provozní.

2022-06-26

Mezi odstavené stroje přešly tři "plechovky": 242.204 od 11. 6. 2022 (více závad), 242.273 od 11. 6. 2022 (závada na převodovce) a 242.209 od 21. 6. 2022 (čeká na vyvazovací obnovu R1). Aktualizovány snímky lokomotiv 242.235 a 242.247.

2022-07-10

Ke dni 1. 7. 2022 byla dočasně zrušena turnusová skupina 252. Počet lokomotiv řady 242 v PP Maloměřice se zvýšil z 26 na 27, a sice předáním plzeňské "plechovky" 242.248, do Brna dojela 28. 6. 2022, ve stavu PP Maloměřice je ale již od 21. 6. 2022. Do provozu se vrátily "plechovky" 242.273 od 26. 6. 2022 a 242.204 od 4. 7. 2022. Odstavená je lokomotiva 242.260 od 28. 6. 2022 z důvodu závady na dvojkolí.

2022-07-24

Do provozu se vrátily lokomotivy 242.268 od 15. 7. 2022 a 242.260 od 21. 7. 2022. Naopak odstavené jsou "plechovky" 242.227 od 16. 7. 2022 (protočená obruč) a 242.264 od 20. 7. 2022 (více závad a čeká na vyvazovací obnovu R1; u této lokomotivy je však otázka zda ještě vyjede, neboť je to atyp proti jiným "plechovkám" s komunikační linkou WTB a rozuměla si jen se řídicím vozem Bfhpvee295 021; jenže ten prošel úpravou, takže si už nerozumí s žádným "syslem").

2022-08-07

Od 18. 7. 2022 je pro závadu na kompresoru odstavena "Plechovka" 242.204. Do provozu se 29. 7. 2022 vrátila lokomotiva 242.227.

2022-08-28

Lokomotiva 242.238 je z důvodu protočené obruče od 8. 8. 2022 odstavena a zároveň čeká na vyvazovací obnovu R1. "Plechovka" 242.221 se 8. a 9. 8. 2022 objevila v provozu, ale od 10. 8. 2022 je ze stejného důvodu jako předtím (olejové čerpadlo) opět odstavena, navíc čeká na vyvazovací obnocu R1. Do provozu se 23. 8. 2022 vrátily "plechovky" 242.204 a 242.246.

2022-09-11

Do PP Maloměřice zamířily dvě plzeňské "plechovky" 242.245 a 242.265. Do Brna dojely v uvedeném pořadí 25. 8. a 26. 8. 2022, vždy jako nečinné na R 651 z Jihlavy přes Třebíč do Brna. Ve stavu PP Maloměřice jsou obě od 25. 8. 2022. Lokomotiva 242.245 je od 30. 8. 2022 odstavena pro více závad, od 7. 9. 2022 je odstavena "plechovka" 242.273.

2022-10-02

Provozní jsou "plechovky" 242.245 od 13. 9. 2022 a 242.273 od 24. 9. 2022. Z důvodu více závad je od 25. 9. 2022 odstavena lokomotiva 242.246.

2022-10-15

Ke dni 3. 10. 2022 došlo ke změně v turnusové skupině 242 a vznikla nová turnusová skupina 254a. Protočená obruč je důvodem odstavení lokomotivy 242.247 od 6. 10. 2022. Aktualizován snímek lokomotivy 242.273.

2022-11-06

"Plechovka" 242.246 je od 6. 10. 2022 provozní. Z důvodu více závad je od 27. 10. 2022 odstavena lokomotiva 242.248.

2022-11-20

Pravděpodobně dne 8. 11. 2022 (přesné datum potvrdím) byly ve stavu RPP Brno - PP Maloměřice naposledy lokomotivy 242.209, 242.221 a 242.234. Novým majitelem se stalo ČD Cargo. "Plechovka" 242.209 odjela do Českých Budějovic 8. 11. 2022, o den později ji následoval stroj 242.221. Pohyb lokomotivy 242.234 není v tuto chvíli znám.


242 Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly všechny společnosti ČD, a.s., pro zajištění vozby v osobní dopravě. Tento stav se začal měnit na podzim 2022, kdy ČD Cargo vybrané lokomotivy odkoupilo.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 26 strojů (do 20. 6. 2022 to bylo 26 lokomotiv, do 24. 8. 2022 zde bylo 27 lokomotiv, do 8. 11. 2022 se jednalo o 29 lokomotiv), z nichž 19 je turnusovaných (do 2. 10. 2022 bylo turnusováno 15 lokomotiv). Ve srovnání s minulým GVD byl na začátku současného GVD inventární počet lokomotiv stejný, turnusovaný počet se snížil o 2 lokomotivy.

PP Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0204

91 54 7 242.204-6

červenokrémový nátěr

2022-08-23

S 499.0214

1975/6829

91 54 7 242.214-5

červenokrémový nátěr

2022-03-09

S 499.0217

1975/6832

91 54 7 242.217-8

červenokrémový nátěr

2021-12-12

S 499.0227

1975/6842

91 54 7 242.227-7

 

2022-07-29

S 499.0228

91 54 7 242.228-5

červenokrémový nátěr; odstavena - vibrace pojezdu

2016-05-18

S 499.0229

1975/6844

91 54 7 242.229-3

 

2021-12-12

S 499.0235

91 54 7 242.235-0

červenokrémový nátěr

2021-12-12

S 499.0236

1979/7275

91 54 7 242.236-8

 

2021-12-12

S 499.0238

1979/7277

91 54 7 242.238-4

odstavena - protočená obruč a čeká na vyvazovací obnovu R1

2022-08-08

S 499.0240

1979/7279

91 54 7 242.240-0

WTB

2021-12-12

S 499.0242

1979/7281

91 54 7 242.242-6

WTB

2021-12-12

S 499.0245

1979/7284

91 54 7 242.245-9

 

2022-09-13

S 499.0246

1979/7285

91 54 7 242.246-7

 

2022-10-06

S 499.0247

1979/7286

91 54 7 242.247-5

červenokrémový nátěr; odstavena - protočená obruč

2022-10-06

S 499.0248

1979/7287

91 54 7 242.248-3

 

2022-11-17

S 499.0253

1979/7292

91 54 7 242.253-3

červenokrémový nátěr

2022-06-01

S 499.0260

1981/7606

91 54 7 242.260-8

červenokrémový nátěr

2022-07-21

S 499.0261

1981/7607

91 54 7 242.261-6

červenokrémový nátěr

2021-12-12

S 499.0264

1981/7610

91 54 7 242.264-0

WTB; odstavena - více závad a čeká na vyvazovací obnovu R1

2022-07-20

S 499.0265

1981/7611

91 54 7 242.265-8

 

2022-08-26

S 499.0268

1981/7614

91 54 7 242.268-1

 

2022-07-15

S 499.0272

1981/7618

91 54 7 242.272-3

 

2021-12-12

S 499.0273

1981/7619

91 54 7 242.273-1

červenokrémový nátěr

2022-09-24

S 499.0278

1981/7624

91 54 7 242.278-0

 

2021-12-12

S 499.0281

91 54 7 242.281-4

červenokrémový nátěr

2022-03-11

S 499.0285

1981/7631

91 54 7 242.285-5

červenokrémový nátěr; odstavena - protočené obruče

2015-06-01


Obraty lokomotiv řady 242 jsou rozděleny do tří turnusových skupin, označených 252, 253 a 254. Ve výčtu tratí s pravidelnými výkony ve srovnání s minulým GVD "plechovky" opouští úsek Brno - Křenovice horní n. S lokomotivami řady 242 se pravidelně můžeme setkat na tratích:

Turnusová skupina 252 je dvoudenní a je určena pro lokomotivy řady 242 s komunikační linkou WTB dopravující soupravy osobních vlaků ve složení Bdmtee275 + Bdmtee281 + řídicí vůz Bfhpvee295 (řazen v TS 951) na rameni Tišnov - Brno - Židlochovice, v pracovní dny se na jednom obratu objeví i mezi Hrušovany u Brna a Hustopečemi u Brna, o prázdninách jsou obraty odchylné. O víkendech jezdí jen jedna lokomotiva. Od 1. 7. 2022 byla tato turnusová skupina dočasně zrušena. Oběhy platné do 25. 3. 2022:


242

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

TIV 4903 ZID / 4906 TIV / 4915 BNO / 4927 ZID / 4930 TIV / 4939 ZID / 4942 TIV / 4953 ZID / 4956 TIV

TIV 4673 BNO / 4961 ZID / 4964 KUM / 4967 ZID / 4918 KUM / 4923 ZID / 4924 BNO / 4926 KUM / 4971 ZID / 4974 KUM / 4977 ZID / 4980 KUM / 4665 BNO / 4674 TIV

TIV 4673 BNO / 4961 ZID / 4964 KUM / 4967 ZID / 4918 KUM / 4923 ZID / 4924 BNO / 4926 KUM / 4971 ZID / 4974 KUM / 4977 ZID / 4980 KUM / 4665 BNO / 4674 TIV

2.

TIV 4905 ZID / 4908 TIV / 4915 ZID / 4918 TIV / 4925 ZID / 4928 TIV / 4937 ZID / 4940 TIV / 4667 HSB / 4674 TIV

odstavena TIV

odstavena TIV


Výluka Brno hl. n. - Brno-Židenice přinesla v Brně rozlomení doplňkového 15minutového intervalu na rameni Tišnov - Židlochovice. Oběhy platné od 26. 3. do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022:


550

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

TIV 11407 BNO DN / 11406 TIV / 11415 BNO DN / BNO 4926 TIV / 11433 BNO DN / 11432 TIV / 11441 BNO DN / 11440 TIV / 4667 HSB / 4674 TIV

odstavena TIV

odstavena TIV

2.

TIV 11403 BNO DN / 11402 TIV / 11411 BNO DN / 11410 TIV / 4921 ZID / 4922 TIV / 11435 BNO DN / 11434 TIV / 11443 BNO DN / 11442 TIV / 4953 ZID / 4956 TIV

TIV 4673 BNO / 4961 ZID / 4964 KUM / 4967 ZID / 4918 KUM / 4923 ZID / 4924 BNO / 4926 KUM / 4971 ZID / 4974 KUM / 4977 ZID / 4980 KUM / 4665 BNO / 4674 TIV

TIV 4673 BNO / 4961 ZID / 4964 KUM / 4967 ZID / 4918 KUM / 4923 ZID / 4924 BNO / 4926 KUM / 4971 ZID / 4974 KUM / 4977 ZID / 4980 KUM / 4665 BNO / 4674 TIV


Celkem 9 "plechovek" obíhá v turnusové skupině 253. Od 1. turnusového dne do rána 6. dne a od 8. dne rána do konce 9. turnusového dne se pohybují na rameni Hustopeče u Brna - Brno - Žďár nad Sázavou. Ve zbylých dvou dnech se vyskytují mezi Žďárem nad Sázavou, Havlíčkovým Brodem a Jihlavou městem (v úseku Havlíčkův Brod - Jihlava město pouze v pracovní dny). Na jednom páru osobních vlaků se objeví na trati Havlíčkův Brod - Čáslav (5916 v pracovní dny a 5934 v neděli // 5931 v pracovní dny a 5933 v sobotu). O prázdninách jsou obraty odchylné.

 

Do turnusové skupiny 254 jsou zařazené 4 lokomotivy řady 242. Tři dny provádí vozbu osobních vlaků na rameni Hustopeče u Brna - Žďár nad Sázavou (v pracovní dny jezdí všechny tři, v sobota jedna a v neděli dvě lokomotivy), čtvrtý turnusový den zabezpečují denně připravenost pohotovostní soupravy IDS JMK na brněnském hlavním nádraží. V cyklistické sezóně dopravují v sobotu Sp 1785 / 1786 Brno - Břeclav.

Uvedený stav platil do 2. 10. 2022. Od následujícího dne se TS 254 změnila v třídenní - odpadl 4. turnusový den, tzn. pohotovostní souprava PSE. Zároveň vznikla nová turnusová skupina 254a, čítající výkony pro 5 lokomotiv řady 242, které obíhají výhradně na rameni Brno - Křenovice horní n. - Vyškov na Moravě. Ve výkonech TS 254a je pohotovostní soupava IDS JMK. Důvodem těchto úprav je náhrada vozby za vyřazené elektrické jednotky řady 560, do této doby se náhrada řešila operativně.


242204

Dne 13. 12. 2021 byla v ŽST Brno hl. n. zachycena "plechovka" 242.204 s pohotovostní soupravou pro vlak Os 4610, u kterého byla v Brně hl. n. provedena mimořádně výměna souprav. Autor snímku Jakub Matějka.

242214

Lokomotiva 242.214 dne 13. 2. 2021 míří z Hustopečí u Brna do Šakvic s vlakem Os 4614. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242217

V Zaječí byl 4. 10. 2020 zachycen Os 4618 v čele s "plechovkou" 242.217. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242227

"Plecháč" 242.227 projíždí dne 10. 7. 2021 na dolnoloučském viaduktu v čele vlaku Os 4616. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


242228

Dne 13. 1. 2021 byla lokomotiva 242.228 zachycena v SÚ Maloměřice, kde je dlouhodobě odstavena s malou nadějí na zprovoznění. Autor snímku Jakub Matějka.

242229

"Plechovka" 242.229 dne 13. 2. 2021 mezi ŽST Hustopeče u Brna a Šakvice v čele Os 4614. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242235

Dne 5. 6. 2022 projíždí u Osové Bítýšky vlak Os 4612 vedený lokomotivou 242.235. Autor snímku Peťo Káčer.

242236

Os 4658 v čele s "plecháčem" 242.236 byl dne 26. 8. 2021 zachycen v ŽST Modřice. Autor snímku Jakub Matějka.


242238

Dne 13. 2. 2021 byla v Hustopečích u Brna zachycena lokomotiva 242.238 určená pro Os 4618 a 242.261 s vlakem Os 4651. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242240

Mezi ŽST Židlochovice a Hrušovany u Brna byla 18. 11. 2020 zachycena "plechovka" 242.240 s vlakem Os 4928. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242242

Dne 18. 11. 2020 vyjel Os 4930 vedený lokomotivou 242.242 ze Židlochovic a míří do Hrušovan u Brna. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242.245


242246

Na zastávce Česká se 10. 7. 2021 potkal vlak Os 4607 vedený lokomotivou 242.246 s vlakem Os 4964 na konci s řídicím vozem Bfhpvee295 021. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242247

"Plecháč" 242.247 dne 5. 6. 2022 projíždí mezi ŽST Ostrov nad Oslavou a Žďár nad Oslavou s vlakem Os 4620. Autor snímku Peťo Káčer.

242.248

242253

V Řikoníně zastavil na 4. staniční koleji dne 17. 4. 2021 vlak Os 4616 vedený "plechovkou" 242.253, aby mohl být předjet vlakem RJ 1034. Autor snímku Jakub Matějka.


242260

Lokomotiva 242.260 dne 22. 11. 2020 projíždí v čele Os 4643 mezi ŽST Zaječí a zastávkou Rakvice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242261

Dne 26. 7. 2021 byl na zastávce Stříbrné Hory zachycen "plecháč" 242.261 v čele Os 8752. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242264

S vlakem Os 4660 projíždí mezi zastávkami Popice a Pouzdřany dne 2. 4. 2020 lokomotiva 242.264. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242.265


242268

Dne 13. 2. 2021 mezi ŽST Šakvice a Hustopeče u Brna projíždí Os 4639 vedený lokomotivou 242.268. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242272

Mezi zastávkou Čebín a ŽST Kuřim projíždí 11. 12. 2019 vlak Os 4929 v čele s "plecháčem" 242.272. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242273

V Přerově byly 23. 9. 2022 zachyceny lokomotivy 242.273 a 242.253, na nichž v DPOV Přerov prováděli opravy. Autor snímku Julian Mandeville.

242278

"Plecháč" 242.278 s Os 4643 projíždí dne 18. 11. 2020 mezi ŽST Zaječí a zastávkou Rakvice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


242281

Lokomotiva 242.281 byla dne 24. 7. 2021 zachycena v ŽST Havlíčkův Brod. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242285

V SÚ Maloměřice byl dne 6. 6. 2021 zachycen dlouhodobě odstavený "plecháč" 242.285. Autor Jakub Matějka.

 

 


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0209

1975/6824

91 54 7 242.209-5

odstavena - čeká na vyvazovací obnovu R1

2022-11-09

S 499.0221

1975/6836

91 54 7 242.221-0

odstavena - závada na olejovém čerpadle a čeká na vyvazovací obnovu R1

2022-11-09

S 499.0234

1979/7273

91 54 7 242.234-3

červenokrémový nátěr; odstavena - závada na dvojkolí

2020-11-09


242209

"Plecháč" 242.209 byl 29. 7. 2021 zachycen mezi ŽST Šlapanov a zastávkou Mírovka v čele Os 8368. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242221

V Zaječí byla zachycena dne 24. 4. 2021 lokomotiva 242.221 s vlakem Sp 1786. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

242234

Chvíle odpočinku trávily v Jihlavě dne 21. 7. 2020 lokomotivy 242.234 a 242.260. Autor snímku Jan Zavadil.

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky