Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-12-11

Popis JŘ 2022/2023.

2023-01-08

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.025+560.026 a 560.027+560.028.

2023-01-22

Dne 17. 12. 2022 byl vypraven z Brna-Maloměřic do České Třebové vlak Pn 53688 vedený "esem" 362.164, vlakem byly přepraveny na šrotaci elektrické vozy 560.028+560.022+560.025+560.026+560.007. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.021+560.022, 560.025+560.026 a 560.027+560.028.

2023-02-12

Tři zrušené vozy 060.036, 060.040 a 060.301 byly 31. 1. 2023 přepraveny vlakem Pn 54044 z Brna-Maloměřic do Brna-Králova Pole k deponii na tamějším starém nádraží. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.025+560.026 a 560.027+560.028.

2023-03-05

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.021+560.022 a 560.025+560.026.

2023-03-19

Poněvadž na starém královopolském nádraží se bude kolejiště upravovat za účelem obnovení vlečkového provozu do Tepláren Brno, musely se zde odstavené vozy odvézt pryč. A tak zrušené vložené vozy 060.036, 060.040 a 060.301 se 5. 3. 2023 vydaly spolu s dalšími vozy řad B249, Bd264 a Bdmtee275 (pro zajímavost - jednalo se o vůz 117 v zelenobílém nátěru) vlakem Pn 52069 (taženým "lachtanem" 714.028 a "plechovkou" 242.273 na postrku) na Brno dolní nádraží, kde jsou v zbědovaném stavu deponovány. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.025+560.026 a 560.027+560.028.

2023-04-10

Aktualizován snímek elektrické jednotky 560.021+560.022.

2023-05-21

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.021+560.022 a 560.025+560.026.

2023-06-04

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 560.021+560.022, 560.025+560.026 a 560.027+560.028.

2023-08-06

Aktualizován snímek elektrické jednotky 560.021+560.022.

2023-11-05

Aktualizován snímek elektrické jednotky 560.021+560.022.

2023-11-19

Pravděpodobně dne 13. 11. 2023 došlo k převezení elektrických vozů 560.008, 560.027 a vložených vozů 060.036, 060.040, 060.301 do kovošrotu v Brně-Komárově. Aktualizován snímek elektrické jednotky 560.021+560.022.

 

560 Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970–1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.

 

Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do Depa kolejových vozidel (DKV) Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971–1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3× 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.

 

V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars nova a.s. v Šumperku provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.

 

Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.

 

V letech 2008–2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří a dosazení indikace o stavu dveří po celé elektrické jednotce na stanovišti strojvedoucího. Postupně se tato úprava objevila na všech jednotkách, úpravy skončily v roce 2015. Samozřejmě se tyto práce podepsaly na disponibilním počtu jednotek, které mohly být nasazeny do provozu, případně mohla být některá z jednotek dočasně pětivozová.

 

Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídílné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.

 

Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevovala čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky v rozsahu EH stojící v šumperské Pars nova od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008 (tyto už ale modernizací prošly dříve). Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Následně na konci října a v první půlce listopadu 2013 odjely do Pars nova v Šumperku elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407.

 

V roce 2014 došlo k vyřazení soupravy odstavené v Šumperku ze stavu DKV Brno, jednalo se o vozy 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010 a také započalo nasazování nových elektrických jednotek řady 650 a 640 do provozu. V souvislosti s jejich postupným nasazováním poklesla turnusová potřeba jednotek řady 560 od července do října 2014 z 5 jednotek na 4, poté se turnusová potřeba opět vrátila na původních 5 turnusovaných jednotek. V prosinci 2014 odjela do Pars nova v Šumperku na opravu EH jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, která se tak stala druhou jednotkou opravenou v rozsahu EH.

 

GVD 2014/2015 přinesl zaturnusovaní jen pro 4 elektrické jednotky řady 560, což je stav, který se na dlouhou dobu ustálil. Během roku 2015 byl vyřazen ze stavu vozidel DKV Brno elektrický vůz 560.001. Vůz 560.002 zatím zůstal v Maloměřicích s brzkým výhledem na proces rušení. Z Pars nova v Šumperku se v červnu 2015 vrátila druhá jednotka po opravě EH, 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, opatřená červeno-krémovým "retro" nátěrem. Dokonce bylo rozhodnuto o modernizaci další elektrické jednotky, a tak v září 2015 odjela na opravu EH do Šumperku třetí jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022; zpět se vrátila v dubnu 2016 a v první květnový den začala vozit cestující.

 

Zaturnusování 4 elektrických jednotek řady 560 pokračovalo i v GVD 2015/2016. Na začátku června 2016 došlo po závadě na elektrickém voze 560.005 k odstavení obou elektrických vozů (tedy i 560.006) a čtyř vložených vozů 060.331+060.332+060.403+060.419. Výhled jejich dalšího nasazení do provozu se jevil malý, spíše s předpokladem podání návrhu na zrušení uvedených vozů. K 15. 9. 2016 došlo ke zrušení elektrického vozu 560.002 a vložených vozů 060.422 a 060.423. Všechny tři vozy jely 10. 11. 2016 naposledy, a to z Brna na svůj hřbitov v České Třebové.

 

Rok 2017 nepřinesl do provozu "panťáků" koncepční změny. Turnusově jezdily 4 elektrické jednotky, vložené vozy řady 060 snad až na jednotku 560.003+560.004 jezdily pravidelně se "svými" elektrickými vozy. Tato pravidelnost byla narušena nepříjemnou nehodou na odstavném nádraží A v Brně hl. n., kde došlo 5. 4. 2017 k podhození výhybky pod jedoucí elektrickou jednotkou 560.023+560.024, načež vůz 560.024 "boural" do "plechovky" 242.264 stojící na sousední odstavné koleji; vůz odjel na opravu a do konce GVD 2016/2017 už do provozu nezasáhl. Aby toho nebylo málo, tak 19. 7. 2017 došlo k zadření kompresoru na elektrickém voze 560.007, tento se do provozu vrátil až 26. 11. 2017. Provozní počet "pantografů" tedy klesl dlouhodobě na 5, a bohužel i na 4 (odstavení jednotky 560.003+560.004 v září a 560.021+560.022 v listopadu), což už se podepsalo i na náhradách těchto jednotek soupravami s vozy klasické stavby. V listopadu 2017 byly odstavené elektrické vozy 560.005+560.006 a vložené vozy 060.003+060.331+060.332+060.403+060.419 prohlášeny za nepotřebné, takže nastartování procesu rušení těchto vozidel už bylo jen otázkou času.

 

Patrně hned v prvních dnech roku 2018 (ale nevylučuji i konec roku 2017) byly vozy 560.005+560.006+560.015+560.019+060.003+060.331+ 060.332+060.403+060.419 navrženy na zrušení, kromě elektrických vozů 560.015+560.019 byly všechny ostatní vozy k 21. 2. 2018 zrušeny, následně 29. 4. 2018 odvezeny do České Třebové a od 30. 4. 2018 byly převedeny pod DKV Česká Třebová. Rok 2018 jiné změny nepřinesl. Zmínku si však zaslouží výskyt, byť ve velmi malém rozsahu, "panťáků" na svém někdejším působišti, konkrétně na třech vlacích mezi Břeclaví a Vlkovem u Tišnova o sobotách od dubna do září; stalo se tak vlivem výlukové činnosti. Elektrické jednotky byly zaturnusovány čtyři.

 

GVD 2018/2019 byl poznamenán roční nepřetržitou výlukou v ŽST Brno hl. n. Trať mezi Brnem hl. n. a Brnem-Chrlicemi byla nesjízdná, a tak elektrické jednotky do Křenovic nezajížděly; naopak ale byly pravidelně k vidění v Brně-Králově Poli. Turnusy v tomto GVD byly i nadále setaveny pro 4 "pantografy".

 

V GVD 2019/2020 oslavily dvě elektrické jednotky 50 (!) let provozu. Turnus byl sestaven opět pro 4 "panťáky", provozuschopných v Brně bylo zprvu i nadále 6 elektrických jednotek řady 560. V červnu 2020 došlo k odstavení "panťáku" 560.003+560.004. Nejprve v květnu dojezdil vůz 560.004, v červnu pak vůz 560.003, každý pro jiné závady; vložené vozy 060.004, 060.007, 060.008 a 060.302 přešly mezi odstavené vozy. Tímto tato elektrická jednotka dojezdila úplně a stav provozuschopných "panťáků" klesl na počet pět.

 

Další GVD 2020/2021 byl ve znamení redukce řazení šestivozových elektrických jednotek řady 560 na pětivozové. Odebírání vložených vozů započalo 1. 12. 2020, vozy byly odstavené a připravené k dalšímu případnému zařazení do souprav. Počátkem dubna 2021 došlo k navržení na zrušení elektrických vozů 560.003 a 560.004. V souvislosti se zrušením 15minutového intervalu osobních vlaků Brno - Rájec-Jestřebí kvůli nepřetržité výluce jedné traťové koleje mezi Adamovem a Blanskem nastala z kapacitních důvodů nutnost opětovného řazení "panťáků" se čtyřmi vloženými vozy od 21. 9. 2021.

 

Do GVD 2021/2022 se vstupovalo s 6 kompletními elektrickými jednotkami, tedy 12 elektrickými a 25 vloženými vozy (včetně zrušených vozů). Dále se v SÚ Maloměřice nacházely neprovozní elektrické vozy 560.015 a 560.019 ex ZSSK. Turnusy byly sestaveny pro 3 jednotky.

 

Minulý GVD 2021/2022 se již zpočátku jevil jako období labutí písně pravidelného nasazení elektrických jednotek řady 560. Důvodem byla očekávaná dodávka nových elektrických jednotek řady 530 a 550 "Moravia" v majetku Jihomoravského kraje během roku 2022 a limit proběhů elektrických jednotek. "Panťáky" měly dojezdit koncem roku 2022 a jejich vozbu měly plynule převzít elektrické jednotky "Moravia". Nasazení elektrických jednotek řady 560 bylo v tomto GVD zásadně ovlivněno nepřetržitou roční výlukou Brno - Blansko. Turnusová potřeba klesla na 3 jednotky a gró výkonů tvořily oběhy na rameni Brno - Křenovice horní n. Což mě připomíná příhodu jak před hodně lety, když jezdilo přes Brno "Pendolino", tak na nástupišti v Brně čekaly babky někde od Hostěrádek a jak se blížil "panťák", tak zvolaly "Už je tady naše Křendolíno!" :-) Ještě doplňuji, že řazení "pantografů" se (opět) zredukovalo na 5vozovou sestavu, tedy se 3 vloženými vozy.

 

Leč osud tomu chtěl jinak. Z důvodu limitu proběhů elektrických jednotek došlo 15. 6. 2022 k rozhodnutí o odstavení všech "pantografů" řady 560 z provozu, tedy o půl roku dříve než se původně plánovalo.
Poslední vlaky s cestujícími bylo tyto:

560.021 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.022 ... 15. 6. 2022, Os 4048 Sokolnice-Telnice - Brno hl. n., večer jednotka odjela jako Lv 70050 do Brna-Maloměřic;

560.023 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.008 ... 9. 6. 2022, Os 4048 Sokolnice-Telnice - Brno hl. n., 17. 6. 2022 jednotka odjela jako Lv 70030 do Brna-Maloměřic;

560.025 + 060.037 + 060.038 + 060.039 + 560.026 ... 3. 6. 2022, Os 4046 Křenovice hor. n. - Brno hl. n., 9. 6. 2022 jednotka odjela jako Lv 70030 do Brna-Maloměřic;

560.027 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028 ... 16. 6. 2022, Os 4022 Křenovice hor. n. - Brno hl. n., v noci jednotka odjela jako Lv 70030 do Brna-Maloměřic.

 

V dubnu 2022 došlo k převozu "panťáku" 560.003+060.004+060.007+060.008+060.302+560.004 k likvidaci ve Vysokém Mýtě a dále došlo přímo v Brně-Maloměřicích k likvidaci elektrického vozu 560.019. V červenci 2022 bylo převezeno z Brna do České Třebové 16 vložených vozů řady 060, nicméně zatím zůstaly evidenčně ve stavu PP Maloměřice. V Brně se poté fyzicky nacházely vozy 560.007, 560.008, 560.015, 560.021, 560.022, 560.023, 560.024, 560.025, 560.026, 560.027, 560.028, 060.032, 060.033, 060.036, 060.040 a 060.301.

 

Vozy 560.021, 560.023, 560.024, 060.032 a 060.033 jsou od 4. 10. 2022 vedeny pod CHV Lužná u Rakovníka pro zachování jako nostalgická čtyřvozová souprava (elektrický vůz 560.021 by měl posloužit jako zdroj náhradní dílů), deponovány jsou v Brně-Maloměřicích.

 

Další odvoz zrušených vozidel proběhl 17. 12. 2022, při kterém byly do České Třebové přepraveny elektrické vozy 560.007, 560.022, 560.025, 560.026 a 560.028. Dne 31. 1. 2023 byly tři vozy řady 060 (060.036, 060.040 a 060.301) přepraveny z Maloměřic na staré královopolské nádraží. Fyzicky se v roce 2023 v Brně nacházely (kromě soupravy převzaté CHV Lužná u Rakovníka) vozy 560.008, 560.015, 560.027, 060.036, 060.040 a 060.301. Dne 18. 4. 2023 došlo v ŽST Brno dolní nádraží k požáru odstavené soupravy vozidel, při kterém shořel elektrický vůz 560.027 a vložené vozy 060.036 a 060.040. Tyto vozy, společně ještě s elektrickým vozem 560.008, byly přestaveny blíže k Horním Heršpicím na odstavné nádraží H. Začátkem října 2023 byla podepsána kupní smlouva s firmou Recykling - kovové odpady a.s., předmětem níž byla (mimo jiné) koupě vozů z odstavného nádraží H plus ještě vloženého vozu 060.301. Ten byl 13. 11. 2023 přepraven vlakem Pn 55327 z Brna-Maloměřic do Brna dolního n., načež z odstavného nádraží H zmizely výše uvedené vozy řady 560 a 060, předpokládám že téhož dne došlo k přesunu všech vozů za vrata blízké vlečky kovošrotu. Doplním že kupní smlouva na likvidaci se vztahuje i na vozy deponované v České Třebové.


Na závěr připojuji osudy elektrických a vložených vozů, které neprošly modernizací:

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

KUBA; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-12-17

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

ANČE; zrušen

2022-11-08

SM 488.0015

1970/71584

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; červenokrémový nátěr ZSSK; zrušen

2021-07-14

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

EVA; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-12-17

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-12-17

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-12-17

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

ŠEDÝ VLK; modrošedý nátěr; zrušen

2022-11-08

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

ŠEDÁ VLČICE; modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-12-17

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

červenokrémový retro nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

červenokrémový retro nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

modrošedý nátěr; zrušen

2022-06-16

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

modrošedý nátěr; zrušen

2022-06-16

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

modrošedý nátěr; zrušen; deponie RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová

2022-11-08

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

modrošedý nátěr; zrušen

2022-06-16


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky