Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2021-01-10

"Lachtan" 714.204 je od 3. 1. 2021 provozní.

2021-02-21

Od 30. 1. 2021 je z důvodu závady na trakčním motoru odstavena lokomotiva 714.004.

2021-03-07

Odstavený "lachtan" 714.016 je navržen na zrušení, stalo se tak patrně ke dni 25. 2. 2021.

2021-03-21

Lokomotiva 714.203 je od 9. 3. 2021 odstavena z důvodu závady na spalovacím motoru. Dne 20. 3. 2021 odjel z Veselí nad Moravou do Brna-Maloměřic "lachtan" 714.223 a zpět do Veselí nad Moravou zamířil stroj 714.204.

2021-04-18

Do provozu se 7. 4. 2021 vrátil "lachtan" 714.004.

2021-05-02

"Lachtan" 714.203 je od 28. 4. 2021 provozní.

2021-05-16

Od 7. 5. 2021 je odstavena lokomotiva 714.203 pro závadu na spalovacím motoru.

2021-06-20

Dne 16. 6. 2021 byl zrušen "lachtan" 714.016.

2021-07-11

Odstaveni jsou "lachtani" 714.007 od 12. 6. 2021 (závada na brzdě) a 714.223 od 18. 6. 2021 (závada na spalovacím motoru). Lokomotiva 714.203 je od 27. 6. 2021 provozní.

2021-07-25

Do seznamu odstavených lokomotiv řady 714 se 16. 7. 2021 přidal ještě stroj 714.203 z důvodu závady na palivovém okruhu.

2021-08-21

Od 12. 8. 2021 je "lachtan" 714.203 provozní.

2021-09-26

V SÚ Veselí nad Moravou došlo 15. 9. 2021 k výměně zde deponovaného "lachtana" - stroj 714.204 odjel do Brna a místo něj sem najela lokomotiva 714.210. Lokomotiva 714.007 je od 17. 9. 2021 zpět v provozu.

2021-10-10

Lokomotiva 714.028 vybavená sušičkou vzduchu z kompresoru byla od 1. 7. do 30. 9. 2021 deponována v Břeclavi, kde se podílela na přetazích souprav s hnacími vozidly závislé trakce v úseku Břeclav - Hodonín, zpravidla se jednalo o přetahy prázdných "InterPanterů" v noční době vzájemně mezi rozdělenými vozebními rameny.

2021-11-07

Dne 22. 10. 2021 došlo mezi Rožnou a Nedvědicí k najetí Os 14913 vedeného "lachtanem" 714.204 do stromu, lokomotiva je odstavena.

2021-11-28

Závada na spalovacím motoru je důvodem odstavení lokomotivy 714.007 od 15. 11. 2021.

2021-12-12

"Lachtan" 714.007 je od 7. 12. 2021 opět provozní.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám s podvozky; ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je soustředěno 9 lokomotiv řady 714, z nichž je 1 turnusována. Oproti předešlému GVD je inventární počet lokomotiv stejný, počet turnusovaných lokomotiv klesl o jednu. Lokomotivy se nachází v SÚ Maloměřice a SÚ Znojmo.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice je 8 lokomotiv řady 714, z toho turnusovaná je 1.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2021-04-07

T 466.0232

1995/16732

92 54 2 714.007-2

 

2021-12-07

T 466.0097

1995/16835

92 54 2 714.016-3

zrušena

2021-06-16

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2021-07-01

T 466.0279

1995/16729

92 54 2 714.203-7

 

2021-08-12

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

odstavena - po násilném poškození (střet se stromem)

2021-10-22

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

deponie SÚ Veselí nad Moravou

2021-09-15

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

odstavena - závada na spalovacím motoru

2021-06-18


Pro maloměřickou lokomotivu řady 714 je vyhrazena turnusová skupina 708. Lokomotiva se na traťových výkonech pravidelně nevyskytuje. V předešlém GVD se jeden "maloměřický" lachtan vyskytoval na výkonech mezi Ostrovem nad Oslavou a Žďárem nad Oslavou, což ale bylo způsobeno nepřetržitou výlukou ve Žďáru nad Sázavou.

 

Turnusová skupina 708 představuje práci na 5. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Stanoviště má na odstavném nádraží B. Vykonává jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Horních Heršpicích a je obsazena nepřetržitě:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

 

SÚ Znojmo

SÚ Znojmo má ve stavu 1 lokomotivu řady 714, bez turnusování. Nasazení této lokomotivy nastane jen v případě výpadku souprav s heršpickými motorovými vozy řady 842 a 854 nebo znojemských motorových jednotek řady 814.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2020-04-02


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky