Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2019-01-20

Přípojný vůz Bmx765 124 vyrazil 6. 1. 2019 do SÚ Znojmo na výpomoc za odstavený vůz Bdt754 001. Ve Znojmě ale pravděpodobně zůstane i po zprovoznění vozu Bdt754 001.

2019-04-14

Dvojice vozů Bmx765 120 a 122 je po prohlídce obou vozů od 18. 3. 2019 rozpojena.

2019-07-28

Od 14. 6. 2019 je dvojice vozů Bmx765 120 a 122 opět spojena přechodovými můstky a měchy. K 1. 7. 2019 se na letní prázdniny mění TS 017; TS 016 je po tuto dobu zrušena.

2019-10-20

Dne 8. 10. 2019 došlo v ŽST Nesovice při posunu k poškození vozu Bmx765 134, který je tak odstaven. Počet spřažených dvojic se tak snížil ze 3 na 2.

2019-11-03

Od 1. 10. do 29. 11. 2019 nastala v turnusové skupině 017 přechodná změna.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Inventárně je ve stavu sledovaných středisek údržby OCÚ Východ 8 vozů. Zaturnusované jsou 4 vozy. Inventární počet i počet turnusovaných vozů je stejný jako na konci mulého GVD.

 

V minulých několika posledních letech platí zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala v roce 2013 poslední dvojice. Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů a od té doby se až na malé výjimky dařilo povozovat dvě dvojice propojených vozů. Od května 2017 jsou v provozu dokonce 3 dvojice vozů. Přehled skutečného nasazení vozů v GVD 2018/2019 je k dispozici ve "sledovačce".

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

115

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2018-12-09

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

109

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2018-12-09

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

120

později 050.023

2019-03-18

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

122

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2019-03-18

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006; deponie SÚ Znojmo

2019-01-06

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2018-12-09

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039; odstaven - po násilném poškození (vykolejení v ŽST Nesovice)

2019-10-08

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040

2018-12-09


Pro vozy řady Bmx765 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 016 a 017. Tratě, na kterých se můžeme pravidelně setkat s vozy řady Bmx765 se oproti minulému GVD rozšiřuje o úsek Brno hl. n. - Brno-Královo Pole, vozy naopak opouští trať Brno - Třebíč:

První dvojice vozů řady Bmx765 zařazená do turnusové skupiny 016 je v provozu v pracovní dny kromě letních prázdnin a jezdí mezi Brnem a Nemoticemi, v pátek či pondělí i v úseku Nemotice - Kyjov:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): KYV 4144 BNO / 4147 NEM / 4152 BNO SL / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(2)–(4): NSV 4104 BNO / 4147 NEM / 4152 BNO SL / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(5): NSV 4104 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO SL / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


V turnusové skupině 017 obíhá druhá dvojice vozů řady Bmx765, rovněž se pohybují mezi Brnem a Kyjovem a obsahují též pátečně/nedělní výkon z Brna-Králova Pole do Vlárského průsmyku. O letních prázdninách byl oběh redukován na pracovní dny na vlacích 4144 / 4145 / 4150 / 4151:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 4101 NSV / 4104 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO SL / 4151 KYV

 

(2)–(4): KYV 4144 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO SL / 4151 KYV

 

(5): KYV 4144 BNO / 1727 VLP / 4382 BYE

odstaveny BYE

BYE 4383 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO

 

Po dobu nepřetržité výluky Újezdec u Luhačovic - Bojkovice od 1. 10. do 29. 11. 2019 byly oběhy v turnusové skupině 017 pozměněny:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 4101 NSV / 4104 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO SL / 4151 KYV

 

(2)–(4): KYV 4144 BNO / 4145 NEM / 4150 BNO SL / 4151 KYV

 

(5): KYV 4144 BNO / 1727 UHB / 4366 UHE / 15:50 10854 VNM

odstaveny BYE

VNM 1731 SME / 4347 UHB / 4316 VNM / 1736 BNO


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 / 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky