Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2023-01-22

Aktualizován snímek lokomotivy 714.028.

2023-02-12

Lokomotiva 714.223 je od 31. 1. 2023 odstavena z důvodu závady na spalovacím motoru. Aktualizován snímek lokomotivy 714.028.

2023-03-05

Dne 20. 2. 2023 odjela na konci Os 204846/4846 z Brna dolního nádraží do Jihlavy lokomotiva 714.204 jako náhrada za stroj 742.320. Aktualizován snímek lokomotivy 714.028.

2023-03-19

Od 17. 3. 2023 je "lachtan" 714.223 opět provozní. Aktualizován snímek lokomotivy 714.028.

2023-04-10

Z důvodu závady na jímkách jsou odstaveny lokomotivy 714.004 od 17. 3. 2023 a 714.007 od 29. 3. 2023. Aktualizován snímek lokomotivy 714.028.

2023-05-01

Lokomotiva 714.204 se 30. 3. 2023 vrátila z Jihlavy do Brna-Maloměřic, v Jihlavě se nacházela ještě mezi 4. 4. a 12. 4. 2023. "Lachtan" 714.004 je od 22. 4. 2023 opět provozní.

2023-06-04

Z Brna-Maloměřic odjel 27. 5. 2023 do Havlíčkova Brodu jako vlak Lv 52266 "lachtan" 714.223, od 29. 5. 2023 je ve stavu SS Havlíčkův Brod.

2023-10-15

Znojemská lokomotiva 714.211 je od 9. 10. 2023 odstavena z důvodu závady na spalovacím motoru.

2023-11-05

Aktualizován snímek lokomotivy 714.204.

2023-11-19

"Lachtan" 714.211 byl 15. 11. 2023 přepraven ze Znojma do Brna-Maloměřic.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám s podvozky; ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V Regionálním pracovišti provozu Brno je soustředěno 8 lokomotiv řady 714, z nichž je 1 turnusována. Oproti předešlému JŘ je inventární a turnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy se nachází v pracovišti provozu Maloměřice, strojní stanici Znojmo a od 30. 5. 2023 též ve strojní stanici Havlíčkův Brod.

PP Maloměřice

V PP Maloměřice je 6 lokomotiv (do 28. 5. 2023 zde bylo 7 lokomotiv) řady 714, z toho turnusovaná je 1.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

modročervený nátěr

2023-04-22

T 466.0232

1995/16732

92 54 2 714.007-2

modročervený nátěr; odstavena - závada na jímkách

2023-03-29

T 466.0097

1995/16835

92 54 2 714.016-3

modročervený nátěr; zrušena

2021-06-16

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

modročervený nátěr

2022-12-11

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

modročervený nátěr

2023-04-12

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

deponie SS Veselí nad Moravou

2022-12-11


Turnusová skupina 758 představuje práci na 5. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Stanoviště má na odstavném nádraží B. Vykonává jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Horních Heršpicích a je obsazena nepřetržitě:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 00:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 5. staniční záloha

 

SS Znojmo

SS Znojmo má ve stavu 1 lokomotivu řady 714, bez turnusování. Nasazení této lokomotivy nastane jen v případě potřeby převozu vozidel ze/do Znojma, případně při výpadku souprav s heršpickými motorovými vozy řady 842 a 854 nebo znojemských motorových jednotek řady 814.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA; odstavena - závada na spalovacím motoru; deponie PP Maloměřice

2023-11-15

 

SS Havlíčkův Brod

Od 29. 5. 2023 je lokomotiva řady 714 rovněž ve stavu SS Havlíčkův Brod. Je zde 1 lokomotiva bez turnusování. Jedná se o náhradu za lokomotivu 742.452, která odjela 17. 5. 2023 z Havlíčkova Brodu z důvodu modernizace na řadu 743.2.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

modročervený nátěr

2023-05-30


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky