Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-12-04

Popis GVD 2021/2022.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ).

2022-09-11

Dne 27. 8. 2022 došlo velmi pravděpodobně k poslednímu nasazení vozu řady Bmx765 do pravidelného provozu, čímž se uzavírá šedesátiletá éra působení těchto vozů v pravidelné dopravě ČSD a ČD.

2022-11-20

Pod CHV Lužná u Rakovníka byly převedeny dne 4. 10. 2022 přípojné vozy Bmx765 109, 115 a 126; vozy 109 a 115 si odvezla "bardotka" 751.002 dne 18. 10. 2022 do Veselí nad Moravou vlakem Sv 11917. Trojice vozů řady Bmx765 deponovaných v SS Znojmo, tzn. vozy 124, 126 a 136 byly 16. 11. 2022 přepraveny ze Znojma do Břeclavi vlakem Sv 11925 taženým "lachtanem" 714.211 společně s oběma vozy řady Bdt754.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

V letech pravidelného provozu platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala v roce 2013 poslední dvojice. Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů a od té doby se až na malé výjimky dařilo povozovat dvě dvojice propojených vozů. Od května 2017 do října 2019 byly v provozu dokonce 3 dvojice vozů. Po předání dvojice vozů Bmx765 120 a 122 v září 2020 do CHV Lužná u Rakovníka už v SÚ Horní Heršpice zbyla poslední spojená dvojice. Ta ale do provozu vyjela naposledy již v lednu 2020, spojení vozů měchy a přechodovými můstky se stalo nepotřebným.

 

Inventárně bylo až do 3. 10. 2022 v Regionálním pracovišti provozu Brno 6 vozů bez zaturnusování, provozní byly 4 vozy: 109 + 115 deponované v Brně a 126 + 136 deponované ve Znojmě. Brněnské vozy už do provozu v GVD 2021/2022 nezasáhly a ze znojemských vozů vyjížděl v případě potřeby vůz 136. Jeho nasazení bylo časté od zahájení GVD do Vánoc 2021, významněji se pak na vlacích mezi Znojmem a Břeclaví objevoval v únoru a dále od půlky června do půlky července 2022. V sobotu 27. 8. 2022 se uskutečnila oslava 150 let z Břeclavi do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova. Vůz 136 byl organizátory oslav výslovně požadován na pravidelné osobní vlaky, stalo se tak na dvou párech osobních vlaků 4505 / 4506 / 4513 / 4514. S největší pravděpodobností se jednalo o úplně poslední výkony vozů této řady na pravidelných (ne-výletních, ne-nostalgických) vlacích Českých drah, neboť vůz už nemá dobré baterie a je tak vyřazen z provozu. Ke dni 4. 10. 2022 byly vozy 109, 115 a 126 převedeny pod CHV Lužná u Rakovníka, v RPP Brno jsou tak vedeny již jen 3 vozy. Vozy 109 a 115 měly 18. 10. 2022 odjet na deponii do Veselí nad Moravou, ale na poslední chvíli zůstaly v Brně. Dne 16. 11. 2022 došlo k odtažení všech tří znojemských vozů ze Znojma do Břeclavi. Zbylý brněnský vůz 134 zrušený v září 2020 bude patrně zlikvidován, možná při cvičení HZS. Ze znojemských vozů je vůz 124 veden jako zrušený 124 a 136 jako provozní. Přehled nasazení vozů v GVD 2021/2022 je k dispozici ve "sledovačce".

SS Horní Heršpice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006; červenokrémový nátěr; zrušen; deponie Břeclav

2022-11-16

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039; červenokrémový nátěr; zrušen - po násilném poškození (vykolejení v ŽST Nesovice)

2020-09-15

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040; červenokrémový nátěr; deponie Břeclav

2022-11-16


 

V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

115

později 70 54 20-09 082 a 050.002; červenokrémový nátěr

2022-10-18

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

109

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077; červenokrémový nátěr

2022-10-18

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009; červenokrémový nátěr; deponie Břeclav

2022-11-16


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 / 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky