Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2022-12-27

Motorový vůz 854.009 je z důvodu závady na bateriích od 13. 12. 2022 odstaven. "Katr" 854.202 je od 21. 12. 2022 opět v provozu.

2023-01-08

Odstavený "katr" 854.009 byl 3. 1. 2023 přepraven do Nymburka na opravu.

2023-01-22

Aktualizovány snímky motorových vozů 854.012, 854.028 a 854.201.

2023-02-12

Aktualizován snímek motorového vozu 854.028.

2023-03-05

Ke dni 20. 2. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 868 a k zavedení turnusové skupiny 869. Z důvodu závady na hydrodynamické převodovce je od 1. 3. 2023 odstaven "katr" 854.007. Aktualizován snímek motorového vozu 854.222.

2023-03-19

Odstavené jsou motorové vozy 854.012 od 4. 3. 2023 (závada na hydrodynamické převodovce), 854.033 od 4. 3. 2023 (závada na nápravové převodovce), 854.023 od 11. 3. 2023 (vyvazovací obnova v ŠKODA PARS v Šumperku) a 854.222 od 11. 3. 2023 (závada na spalovacím motoru). Do provozu se vrátily motorové vozy 854.007 od 6. 3. 2023 a 854.009 od 12. 3. 2023.

2023-04-10

Dne 21. 3. 2023 dojel z Prahy do Brna na konci vlaku R 981 ex libeňský motorový vůz 854.014, počet "katrů" v RPP Brno se tak od tohoto dne zvýšil z 22 na 23 strojů. Do provozu se vrátily motorové vozy 854.033 od 21. 3. 2023 a 854.222 od 24. 3. 2023.

2023-05-01

Motorový vůz 854.012 je od 27. 4. 2023 opět v provozu.

2023-06-04

Doplněn snímek motorového vozu 854.202 a aktualizovány snímky motorových vozů 854.025 a 854.222.

2023-06-25

"Katr" 854.013 byl od 31. 5. do 23. 6. 2023 odstaven z důvodu závady na plnicím čerpadle.

2023-07-17

Od 27. 6. 2023 je motorový vůz 854.023 v provozu. Odstavené jsou motorové vozy 854.203 od 4. 7. 2023 (závada na kabeláži) a 854.012 od 15. 7. 2023 (závada na spalovacím motoru). Dne 10. 7. 2023 došlo za jízdy Os 4505 v Božicích u Znojma ke střetu s nákladním automobilem, "katr" 854.002 je odstaven, resp. pro značný rozsah poškození se nepočítá s jeho navrácením do provozu.

2023-08-06

Náhradou za poničený motorový vůz 854.002 obdrželo RPP Brno - SS Horní Heršpice libeňský "katr" 854.006, do Brna dojel 17. 7. 2023 a od následujícího dne zde vozí cestující; ve stavu RPP Brno - SS Horní Heršpice je od 15. 7. 2023. Odstavený motorový vůz 854.203 byl 18. 7. 2023 přepraven do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu. Od 20. 7. 2023 je z důvodu závady na spalovacím motorou odstaven "katr" 854.218.

2023-08-27

Motorový vůz 854.218 je od 26. 8. 2023 opět v provozu. Z důvodu závady na hydrodynamické převodovce je od 4. 8. 2023 odstaven motorový vůz 854.022.

2023-09-10

Dne 2. 9. 2023 došlo k výměně motorových vozů mezi RPP Východ - SS Horní Heršpice a RPP Střed - SS Praha-Libeň; do Prahy odjel v 01:18 h motorový vůz 854.006 jako Lv 53364 s příjezdem do Prahy-Libně v 04:20 h (ve stavu RPP Střed - SS Praha-Libeň je od 1. 9. 2023) a místo něj z Prahy-Libně odjel v 05:27 h motorový vůz 854.020 jako Lv 53645, do Brna-Horních Heršpic dorazil v 08:47 h, ve stavu je od 2. 9. 2023. Odstaveny jsou "katry" 854.025 od 22. 8. 2023 (závada na měniči) a 854.023 od 2. 9. 2023 (nechce startovat).

2023-10-01

Do provozu se vrátily motorové vozy 854.022 od 11. 9. 2023 a 854.023 od 16. 9. 2023. Někdy mezi půlkou března a p

2023-10-15

Odstavené jsou motorové vozy 854.028 od 4. 10. 2023 (závada na spalovacím motoru), 854.024 od 6. 10. 2023 (prasklý rám) a 854.207 od 12. 10. 2023 (závada na hydrodynamické převodovce). Do provozu se vrátily "katry" 854.012 od 4. 10. 2023 a 854.203 od 5. 10. 2023.

2023-11-05

Zpět v provozu jsou motorové vozy 854.025 (od 25. 10. 2023) a 854.024 (od 27. 10. 2023). Odstaven je "katr" 854.209 od 1. 11. 2023 z důvodu závady na hydrodynamické převodovce. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.025, 854.202 a 854.206.

2023-11-19

Motorové vozy 854.207 od 5. 11. 2023 a 854.028 od 9. 11. 2023 jsou opět provozní. Z důvodu závady na nápravové převodovce je od 8. 11. 2023 odstaven "katr" 854.009 a z důvodu závady na hydrodynamické převodovce je od 15. 11. 2023 odstaven motorový vůz 854.013. Aktualizován snímek motorového vozu 854.206.

2023-12-10

"Katr" 854.009 byl od 18. 11. do 23. 11. 2023 v provozu, od 24. 11. 2023 je odstaven z důvodu násilného poškození. Motorový vůz 854.024 je od 6. 12. 2023 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno začaly vozy řady 854 jezdit od konce roku 2006. V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 24 motorových vozů (do 20. 3. 2023 zde bylo 22 motorových vozů a do 15. 7. 2023 to bylo 23 motorových vozů), z nichž 16 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým JŘ byl na počátku tohoto JŘ inventární a turnusovaný počet motorových vozů stejný.

SS Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2023-07-10

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

 

2023-03-06

M 296.1009

1969/70327

95 54 5 854.009-8

odstaven - po násilném poškození

2023-11-24

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA

2023-10-04

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA; odstaven - závada na hydrodynamické převodovce

2023-11-15

M 296.1014

1970/72197

95 54 5 854.014-8

ALENKA

2023-03-28

M 296.1020

1970/72203

95 54 5 854.020-5

KRAKONOŠ

2023-09-02

M 296.1022

1970/72205

95 54 5 854.022-1

 

2023-09-11

M 296.1023

1970/72206

95 54 5 854.023-9

LUCKA

2023-09-16

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

odstaven - závada na spalovacím motoru

2023-12-06

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

 

2023-10-25

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

JANA

2022-12-11

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

 

2023-11-09

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA; odstaven - závada na nápravové převodovce

2022-06-28

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

 

2023-03-21

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

 

2022-12-11

M 296.2002

1968/70295

95 54 5 854.202-9

 

2022-12-21

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2023-10-05

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

 

2022-12-11

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

 

2023-11-05

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

odstaven - závada na hydrodynamické převodovce

2023-11-01

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

zrušen

2023-09-11

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2023-08-26

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2023-03-24


Pro motorové vozy řady 854 je sestaveno pět turnusových skupin 863, 864, 867, 868 a 869. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým JŘ jezdí na stejných vozebních ramenech. Výčet tratí s jejich pravidelným nasazením je následující:

Turnusové skupiny 863 a 864 představují výkony pro 4 "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

"Motografy" se i v tomto JŘ objevují výhradně na "vlárské" trati. První turnusová skupina 863 je třídenní a "motografy" dopravují osobní a spěšné vlaky mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Obraty 4121 / 4122 denně a 1769 / 1772 v pátek jsou vedeny až do/ze Starého Města u Uherského Hradiště.

 

"Vlára" je i tratí, na níž se výlučně vyskytuje i čtvrtý "motograf" zařazený do jednodenní turnusové skupiny 864. V pracovní dny dojede z Nesovic do Brna jako Os 4140 (v pondělí si tam napřed najede soupravově jako Sv 4191), následuje obrat do Starého Města u Uherského Hradiště 4103 / 1764, odpoledne jede z Brna do Nemotic a zpět 4149 / 4150 a večer odjíždí do Nemotic jako Os 4155 a následně popojede jako Os 4156 do Nesovic. V pátek pokračuje na Os 4155 do Kyjova, v sobotu dopoledne provede obraty KYV 4101 UHE / 4133 KUE / 4132 UHE / 4110 BNO a pak jede večer jako Sp 1773 do Bojkovic. V neděli ráno zajede do Bojkovic města jako Os 14101 a dále jako Sp 1762 do Brna, následuje ještě obrat do Starého Města u Uherského Hradiště 1763 / 1768.

 

Motorové vozy řady 854 v turnusových skupinách 867 a 869 jezdí s přípojnými vozy, nikoli s vozy řídicími.

 

V turnusové skupině 867 jezdí 6 "katrů", kteří zajišťují vozbu na trati Znojmo - Břeclav. V pracovní dny zde jezdí 5 motorových vozů, v sobotu a neděli dva, v neděli večer se přidá třetí "katr". Propojení s SS Horní Heršpice se děje jednak po trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (vlaky 1748 a 1743 v pracovní dny, 4418 v neděli) a jednak po trati Brno - Břeclav z neděle na pondělí na obratu BCV 1788 BNO // 1789 BCV. V pátek "katr" provede obrat z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště na vlacích 1765 / 1770.

 

Ke dni 20. 2. 2023 vznikla dvoudenní turnusová skupina 869 převedením dvou turnusových dnů z TS 868. I nadále se jedná o oběhy motorových vozů řady 854 bez řídicích vozů, jen s vozy přípojnými, a to výhradně v úseku Brno - Třebíč.

 

Turnusová skupina 868 je určena pro "motopsy", tedy soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

Do 19. 2. 2023 jezdilo v této turnusové skupině 868 šest motorových vozů řady 854, čtyři dny s řídicími vozy řady ABfbrdtn795 a 2 dny bez řídicích vozů s vozy přípojnými. Od 20. 2. 2023 přešly dva dny oběhů bez řídicích vozů do nové turnusové skupiny 869. Vozba se odehrává výhradně v úseku Brno - Třebíč, "katry" zde dopravují osobní a spěšné vlaky.


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1006

1969/70324

95 54 5 854.006-4

EMILKA

2023-09-02


854.006

 

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky