Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-12-11

Popis JŘ 2022/2023.

2023-02-12

Dne 12. 1. 2023 byly z Břeclavi do Veselí nad Moravou vlakem Sv 98131 taženým lokomotivou 751.002 přepraveny vozy Bmx765 124+126+136.

2023-03-19

Vozy Bmx765 109+115 patřící CHV Lužná u Rakovníka byly 17. 3. 2023 odvezeny z Brna dolního nádraží do Veselí nad Moravou vlakem Sv 98115, v čele vlaku stanula "zamračená" 751.001.

2023-08-06

Zrušený vůz Bmx765 134 byl ke dni 26. 4. 2023 převeden pod RPP Česká Třebová - PP Česká Třebová. V Brně stál vůz nejprve v ŽST Brno dolní nádraží a následně byl po dvou úmyslně zapálených požárech odstavených vozů přemístěn na odstavné nádraží H. Jeho přeprava z Brna do České Třebové proběhla 26. 7. 2023 vlakem Pn 53556.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

V letech pravidelného provozu platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala v roce 2013 poslední dvojice. Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů a od té doby se až na malé výjimky dařilo povozovat dvě dvojice propojených vozů. Od května 2017 do října 2019 byly v provozu dokonce 3 dvojice vozů. Po předání dvojice vozů Bmx765 120 a 122 v září 2020 do CHV Lužná u Rakovníka už v SÚ Horní Heršpice zbyla poslední spojená dvojice. Ta ale do provozu vyjela naposledy již v lednu 2020, spojení vozů měchy a přechodovými můstky se stalo nepotřebným.

 

Inventárně jsou v Regionálním pracovišti provozu Brno vedeny 3 vozy bez zaturnusování. Dva vozy 124 a 136 se od 16. 11. 2022 do 12. 1. 2023 nacházely v Břeclavi po jejich přesunu ze Znojma. Dne 12. 1. 2023 byly oba vozy (spolu ještě s vozem 126, jenž přešel pod CHV Lužná u Rakovníka již 4. 10. 2022) přepraveny do Veselí nad Moravou. Třetí vůz 134 zrušený v září 2020 a určený k likvidaci (možná při cvičení HZS) se nachází v Brně, na začátku tohoto JŘ se nacházel na odstavném nádraží B, následně byl cca koncem ledna 2023 přesunut na Brno dolní nádraží (společně s vozy CHV Lužná u Rakovníka 109 a 115). Dne 17. 3. 2023 došlo k odvozu vozů 109 a 115 z Brna dolního nádraží do Veselí nad Moravou. V Brně dolním nádraží (a později o kus dál na odstavném nádraží H) tak zbyl už jen vůz 134. K jeho odvozu z Brna došlo 26. 7. 2023.

SS Horní Heršpice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006; červenokrémový nátěr; zrušen; deponie Veselí nad Moravou

2023-01-12

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040; červenokrémový nátěr; deponie Veselí nad Moravou

2023-01-12


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039; červenokrémový nátěr; zrušen - po násilném poškození (vykolejení v ŽST Nesovice)

2023-07-26


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 / 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky